Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Årshjul

Modell för ett visuellt årshjul
by

Anna Sörebö

on 9 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Årshjul

Diagnostik 2013 januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ
Medarbetarenkät v.4-5
Löneöversyn - validering
Start kompetens- och bemanningsplan

KVALITET
Kvalitetssamordnardag 24/1

LEVERANS

EKONOMI
Bokslut
BFM prislista gäller från 1/1 2013 MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ
Löneöversyn
Semesterplanering

KVALITET
Kvalitetsråd 7/2
Kvalitetssamordnardag 21/2
Patientsäkerhetskulturmätning 4-28/2
Medicinskt råd

LEVERANS

EKONOMI Medarbetare/arbetsmiljö
Löneöversyn
Semesterplanering

Kvalitet
Kvalitetsråd 7/3
Kvalitetssamordnardag 21/3
Mätning Basala hygien och klädregler

Leverans

Ekonomi MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ
Löneöversyn
Semesterplanering
Skyddsrond

KVALITET
Kvalitetsråd 4/4
Kvalitetssamordnardag 25/4

LEVERANS
Studieresa chefer 11-12/4

EKONOMI
Start budget 2014 MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ
Medarbetarenkät v.21-22

KVALITET
Kvalitetsråd 2/5
Kvalitetssamordnardag 23/5
Patientenkät
Medicinskt råd

LEVERANS
Certifiering GPS 17/5

EKONOMI
Årsprognos per D/F och Vo 15/5-2013
Bemanningsplanering per vec v.21-22 (Vec, HR-partner, Närekonom)
Budget produktion 2014 preliminär
Budget bemanning 2014 preliminär
Budgetramar per D/F och Vo preliminär MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ

KVALITET
Kvalitetsråd 13/6

LEVERANS

EKONOMI
LM prislista gäller från 1/7 - 2013 MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ

KVALITET

LEVERANS

EKONOMI
Delårsbokslut 31/7 MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ

KVALITET

LEVERANS

EKONOMI
Årsprognos per D/F och Vo 13/8-2013
Budget investeringar i maskiner och lokaler 2014 -2016, preliminär MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ
Medarbetarenkät v.38-39
Medarbetardagar 4 & 12/9

KVALITET

LEVERANS

EKONOMI
Budgetvecka, budget per vec MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ

KVALITET
Mätning basala hygien- och klädregler

LEVERANS

EKONOMI
Årsprognos per D/F och Vo 11/10-2013
Budget 2014 klar. Ök, Produktion, Bemanning, Resultat och Investeringar MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ
QPS
Skyddsrond

KVALITET
Patientenkät

LEVERANS

EKONOMI MEDARBETARE/ARBETSMILJÖ

KVALITET
Patientsäkerhetsberättelse

LEVERANS

EKONOMI Syftet med medarbetarenkäten är att få en temperaturmätning av den goda arbetsplatsen 1.Känner du till landstingets gemensamma värdegrund? (Ansvar & Professionalism, Respekt & Ödmjukhet, Öppen & Ärlighet)

2.Om ja, upplever du att vi gemensamt lever efter landstingets värdegrund?

3.Upplever du att det finns utrymme för dialog på din enhets APT?

4.Om du behöver, får du då stöd av din närmaste chef?

5.I hur stor grad upplever du stress i din arbetssituation?
- Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden. Syfte med kvalitetsråd:
Att kanalisera ärenden inom patientsäkerhet, kvalitet och medicinsk tekniska system intern och externt. Arbetsuppgifter:
- Omvärldsbevakning
- Ansvara för uppföljningar av avvikelser, patientnämndsärenden och enskild anmälan.
- Dialog gällande Lex Maria ärenden
- Ansvara för att verksamheterna lämnar in underlag till nationella mätningar
- Ansvara för årlig patientsäkerhetsberättelse
- Adjungera berörda resurser vid behov tex leansamordnare, chefsläkare
Varför? Genom att arbeta patientsäkert i det dagliga
arbetet minskar patienternas lidande och trycket
på vårdplatser blir mindre, vilket kan bidra till
en bättre arbetsmiljö.
Samtidigt frigörs resurser som kan
användas på ett klokare sätt i vården. Mätning patientsäkerhetskultur 2013 Deltagande enheter PPM BHK Bild och funktionsdiagnostik
Klinisk fysiologiskt lab Gävle
Neurofysiologi Gävle
Nuklearmedicin Gävle
Mammografi Gävle
Bild och funktionsdiagnostik Gävle
Bild och funktionsdiagnostik Bollnäs
Bild och funktionsdiagnostik Söderhamn
Bild och funktionsdiagnostik Hudiksvall
Laboratoriemedicin
Enhet för klinisk kemi Gävle, (endast provtagning)
Transfusionsmedicin Gävle
Enhet för klinisk kemi, (endast provtagning) och transfusionsmedicin. S:a Hälsingland
Enhet för klinisk kemi, (endast provtagning) och transfusionsmedicin, N:a Hälsingland Validering Resultat- Hållbart medarbetarskap (HME) Kvalitet Kvalitet Kvalitet http://www.youtube.com/watch?v=fUA7g9SHFF8 Ekonomi Ekonomi
Full transcript