Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Seksualpolitikker på specialskoler

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Seksualpolitikker på specialskoler

Seksualpolitikker på specialskoler
Projektets baggrund

Udenlandsk forskning samt en dansk undersøegelse foretaget af SUS viser, at børn med handicap har to-tre gange større risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb end børn uden handicap.

Vi ved fra undersøgelser, at mange af overgrebene bliver begået af et andet barn med handicap. Det skyldes bl.a., at:
børn med handicap mangler viden om seksualitet
børn med handicap lærer ikke at sætte grænser i sociale relationer.
børn med handicap er ofte omgivet af voksne hele dagen, hvilket gør det vanskeligt for dem at udforske deres seksualitet på egen hånd.

Projektet i tal
Projektet har støttet medarbejderne på landets 182 specialskoler i at udarbejde seksualpolitikker og opkvalificeret dem til at støtte eleverne i at udvikle en sund seksualitet.

43 % af specialskolerne har en seksualpolitik
13 % er i gang med at udarbejde en seksualpolitik
26 % er blevet kontaktet i projektperioden, men er endnu ikke kommet i gang
18 % har ikke ønsket at deltage i projektet

Specialskolerne deltog i et individuelt forløb med indledende kontakt, opstarts- og implementeringsworkshops samt opfølgning.

Resultater
Der er i dag flere medarbejdere på specialskoler, der oplever det som både interessant og relevant at arbejde med børns seksualitet og forebyggelse af seksuelt grænseoverskridende adfærd og overgreb.

På de skoler, der har udarbejdet en seksualpolitik, oplever medarbejderne:
At de har haft en dialog om holdninger og tilgange til arbejdet med elevernes seksualitet.
At støtten til det enkelte barn er blevet mere ensartet, og at beslutninger i højere grad tages på et fagligt grundlag.
At de har fået flere og bedre kvalifikationer til at støtte elevernes udvikling af en sund seksualitet samt støtte dem i at udvikle egne grænser for, hvilke seksuelle handlinger de vil deltage i.
At der er en større åbenhed på skolen i forhold til at tale om seksuelle overgreb og en større opmærksomhed på emnet.
At seksualpolitikken har klare mål og tydelige handlingsanvisende beskrivelser af skolens arbejde med at forebygge og håndtere seksuelle overgreb. Og at politikken er synlig og kendt blandt medarbejdere og forældre.

Nogle skoler har registreret ændringer i børnenes adfærd i forhold til, at børnene er mere bevidste om egne grænser. De er blevet bedre til at sige nej og til at støtte hinanden i at sætte grænser. Og flere børn modtager den obligatoriske seksualundervisning.

Fremtidige fokusområder
Tre bud på hvor vi kan sætte ind i fremtiden.

Efter- og videreuddannelse af medarbejdere
Seksualitet på dagsordenen – for børn og unge
Gør seksualitet til fast fag på pædagog- og læreruddannelserne

Projektets formål

Formålet var:
at styrke specialskolernes fokus på sund seksualitet
at skabe øget opmærksomhed på og beredskab til at forebygge og håndtere mistanke om seksuelle overgreb mod eleverne
at udarbejde seksualpolitikker

SUS og SUMH gennemførte projektet i 2010 – 2013. Projektet var finansieret af Socialministeriet.
Full transcript