Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

M3 Koude Oorlog

No description
by

Marieke Izelaar

on 27 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of M3 Koude Oorlog

Koude Oorlog M3
Rusland wordt Sovjet Unie na Russische Revolutie (1917)
5.1 Koude Oorlog begint:
Westblok
Europese Unie opgericht, als opvolger van de Volkenbond.
Oostblok
SU wil niet dat VS alle macht krijgt en richt daarom
Warschaupact
op, als reactie op NAVO.
3. Duitsland verdeeld
Wat te doen met Duitsland na WOII: verdelen!
Ook Berlijn is in vieren gedeeld.
Quiz - handen omhoog is waar, handen omlaag is niet waar
De Sovjet-Unie bestond niet voor de Tweede Wereldoorlog
Bouw Berlijnse Muur
Quiz - handen omhoog is waar, handen omlaag is niet waar
SU was het eens met de oprichting van de Verenigde Naties
Quiz - handen omhoog is waar, handen omlaag is niet waar
Duitsland is in vijven gedeeld na WOII
Quiz - handen omhoog is waar, handen omlaag is niet waar
IJzeren Gordijn is een vorm van beschieten die veel werd gebruikt tijdens de Koude Oorlog
4. Het einde van de Koude Oorlog
Gorbatsjov komt aan de macht en wil zijn mislukte staat helpen:
DDR is niet blij met Gorbatsjov, wil communistisch blijven ondanks problemen en wens van het volk.
Val van de Muur, Einde Koude Oorlog
Niet waar
De SU en de Verenigde Staten waren vrienden tijdens WOII
Waar
De Sovjet Unie was kapitalistisch
Niet Waar
Waar
De Conferentie van Jalta is de verdeling van Europa
Waar
China, SU,VS, Groot-Brittannie en Frankrijk zitten in de Veiligheidsraad
Waar
Warschaupact is de plek waar de vrede na WOII getekend werd
Niet Waar
De NAVO is het leger van de kapitalistische landen
Waar
SU sluit verdrag met Duitsland (1939), Duitsland valt SU toch aan. Japan valt SU aan.
Groot-Brittannie en SU worden partners
Conferentie van Jalta
: Verdeling van Europa en Duitsland.
West-Europa werd bondgenoot met VS en was daarom dus
kapitalistisch
VS wilden Europa kapitalistisch houden, dus gaf geld na WOII voor wederopbouw:
Marshall plan
.
Dit was niet genoeg: leger opgericht voor iedereen die zich bedreigd voelde door communisten:
NAVO
.
Marshallhulp mag niet geaccepteerd worden door leden van Oostblok of Warschaupact
Niet Waar
GB, SU, VS, Frankrijk kregen allemaal een stukje Duitsland en een stukje Berlijn
Waar
SU trad het hardst op tegen Duitsland en eiste hoge herstelbetalingen
Waar
Marshallplan is een manier om de economie van Europa er weer bovenop te helpen
Waar
Niet Waar
Blokkade van Berlijn is de Blokkade die de VS opwierp tegen de SU
Niet Waar
De luchtbrug was een manier op de inwoners van Oost-Berlijn van voedsel te voorzien
Niet Waar
De DDR had een geheime politie die de Stasi wordt genoemd
Waar
SU wil herstelbetalingen ten koste van welvaart Dland. GB, VS willen Dland opbouwen
Marshallplan
en nieuwe munt moeten economie van West-Dland sterker maken. Oost-Dland mag geen hulp
Nieuwe munt W-Dland maakt Russen boos:
blokkade van Berlijn
. Grenzen O-Dland dicht.
Met
luchtbrug
zorgen VS voor eten in West-Berlijn.
Bouw van de Muur tegen migratie naar W-Dland.
Stasi: geheime politie O-Dland.
BRD (Westen), DDR (Oosten).
Perestrojka: hervormingen van de economie. Vanaf nu geen 5 jaren plan meer, maar produceren op vraag, zodat producten beter worden.
Glasnost: openheid, vrijheid van meningsuiting komt op gang
Ontwapening: niet langer meedoen aan de wapenwedloop EN niet langer communistische regimes steunen
Einde communistisch regime Hongarije & vraag om einde regime in DDR.
DDR verliest alle opties na de opening van grenzen Hongarije, inwoners DDR vluchten via Hongarije, via Oostenrijk naar BRD
BRD wil eenwording en na val Muur lukt dat. Problemen:
Wessies moeten meer belasting betalen om slechte economie Oosten op te krikken.
Ossies leren wat werkeloosheid is, faillissement en geen geld maken Westen toch minder fijn.
Omschrijf de volgende begrippen
1. Oostblok
2. Westblok
3. Perestroika
4. Glasnost
5. Conferentie van Jalta
6. Blokkade van Berlijn
7. Wapenwedloop
8. VN, NAVO, Warschaupact
9. Veiligheidsraad
1. Eerst zelfstandig maken, zonder boek
2. Daarna, met hulp van buurman/buurvrouw
3. Daarna, met hulp van boek
5.6 Amerikaanse invloed
Nederland na de oorlog:
1. In puin door bombardementen: hiervoor
Marshallhulp
.
2. Problemen in Indonesië, die willen onafhankelijk worden: Amerika eist onafhankelijkheid in ruil voor Marshallhulp
In de jaren '50 is NL erg blij met VS: onvoorwaardelijke steun.
Cuba-crisis
Amerikaanse Invloed II
Steun in NL voor VS neemt af na jaren '60:
1. Wapens zijn slecht voor het milieu (flowerpower, jaren '60 milieu is belangrijk)
2. Vietnamoorlog: veel doden, slecht presteren van VS, veel schade aan milieu
Billy Joel - Goodnight Saigon
In de jaren daarna nog meer protesten, regering luistert niet: besprekingen over kruisraketten in Nederland.
Boudewijn de Groot - Welterusten meneer de President
Vietnamoorlog
Vietnam was Franse kolonie, maar kolonies mogen niet van VS, dus Frankrijk moet stoppen.
Vietnam wordt verdeeld: Noorden
communistisch (olv China en SU) en
Zuiden kapitalistisch (VS)
Trumandoctrine (communisme bedreigt kapitalisten? VS geeft steun)-> Noorden bedreigt Zuiden, dus VS moet helpen.
VS gedraagt zich verschrikkelijk: napalm,
moorden, en veel slachtoffers onder
soldaten VS zelf -> protesten in VS en
ook NL
VS verliest door druk van burgers te stoppen. Eerste nederlaag van VS ooit
Amerikanisering: samenleving verandert in een kapitalistische consumptiemaatschappij zoals die in de VS
Herhaling
http://www.schooltv.nl/video/histoclips-berlijn-en-de-koude-oorlog/
Schrijf alle begrippen op die je hoort in dit filmpje.
Geef (zonder in je boek te kijken) een omschrijving van deze begrippen
Tijdlijn
Maak groepjes van 4
Iedereen kiest een paragraaf en maakt een tijdlijn van de gebeurtenissen (20 min)
Vervolgens voegen jullie de tijdlijnen samen tot 1 grote tijdlijn (10 min)
Presenteer je tijdlijn kort, welke verschillen zie je met andere klasgenoten? (20 min)
Verenigde Naties
(VN), zij hebben 5 vaste leden: VS, SU, GB, Frankrijk, China vaste leden van veiligheidsraad hebben
veto
recht.
Communisme & Kapitalisme
Communisme
: gelijkheid voor iedereen, boeren zijn net zo belangrijk als directeuren.
SU had maar 1 partij die opkwam voor de arbeiders/boeren.
Partij besloot hoe economie werkte met 5 jaren plannen.
Kapitalisme
: vrijheid is belangrijker dan gelijkheid. Iemand die veel geld heeft, heeft dit verdiend.
VS hadden meer partijen, waar met verkiezingen besloten werd wie de macht had.
De staat bemoeide zich niet met de economie, dat moest het volk zelf regelen
Histoclips: Berlijn en de Koude Oorlog
VS wil kapitalisme in hele wereld. Probleem als Cuba communistisch wordt
Quiz, handen omhoog bij waar omlaag bij niet waar
Op de Conferentie van Potsdam waren Churchill, Roosevelt en Stalin aanwezig
Het Westblok was communistisch, het Oostblok kapitalistisch
Warschaupact was het leger van de communisten
IJzeren Gordijn is de scheiding tussen Oost- en West-Berlijn
Stasi is de geheime politiek van de DDR
Perestrojka is vrijheid van meningsuiting, glasnost hervorming economie
Gorbatsjov zorgt voor de ontwapening in de SU
Fidel Castro maakt van Cuba een communistisch land. Is eng voor VS, een communistisch land zo dichtbij.
Inval Varkensbaai: Kennedy probeert regering Castro te vervangen voor kapitalisten. Castro bang: zoekt steun bij SU. Chroetsjov wil kernwapens plaatsen op Cuba.
VS boos op SU. Blokkade van Cuba (Cuba-crisis) met boten. Begint WOIII? Nee: SU draait zich om, oorlog gestopt.
In Azië wordt wél veel gevochten in de Koude Oorlog, hier is geen
koude
oorlog, maar veel gewonere
Full transcript