Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociaal Constructivisme

No description
by

Sabrina van Tilborgh

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociaal Constructivisme

Sociaal Constructivisme
Leerdoel 1
Leerdoel 2
} Behaviorisme
Leerdoel 6
Het Nieuwe Leren
Leerdoel 7
Leerdoel 8
Leerdoelen
..herkent de aandacht voor sociale, contextuele, persoonlijke aspecten van leren zodat het leren wendbaarder is.
..kan uitleggen uit welke eerdere gelijksoortige ideeën het constructivisme bestaat.

..herkent het hedendaagse constructivistische gedachtengoed in het onderwijs.
..herkent de vormen van leren vanuit de verschillende leerpsychologische stromingen. (i.e. sturingsactiviteiten vanuit metacognitivisme, samenwerkend leren vanuit handelingspsychologie, competentiegericht leren, ontwikkeling vanuit (sociaal) constructivisme)

..kan het begrip zelfregulerend leren uitleggen.
..kan kritiek op het constructivistische 'nieuwe leren' uitleggen.

..kan uitleggen wat het nieuwe leren volgens wetenschappers inhoudt en welke principes van het nieuwe leren er in de praktijk van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs uitgevoerd worden.
..kan in eigen woorden benoemen welke persoonlijke en wetenschappelijke opvattingen er over leren zijn.
"De student.."
Adna Hodzic
Lieke Roodbol
Sabrina van Tilborgh
Gioia Verhijden

Leerdoel 3
"Leren is een actief, constructief, cumulatief, zelfregulerend en doelgericht proces, waarin de lerende zelf de regie voert."
Leerdoel 4
Leren vanuit verschillende leerpsychologische stromingen
Leerdoel 5
» "'outer-workings' of the brain"
» conditionering
} Cognitivisme
» respons op behaviorisme
» "'inner-workings' of the brain"
} Constructivisme
» respons op (behaviorisme en) cognitivisme
» kritiek onderwijswereld: invloed omgeving, selectie personen, opdrachten op maat

» van informatieverwerking naar kennisconstructie
Persoonlijk
Sociaal
Intersubjectieve kennis
Subjectieve werkelijkheid
Subjectieve kennis
Contextueel
Nieuwe leren in de praktijk

Voortgezet onderwijs
Montessori College
Beroepsonderwijs
Werkplekleren / Competentiegericht-leren
Actief
Informatie > verwerking > kennis
docent functioneert meer als begeleider of tutor
Constructief
Cumulatief
Zelfregulerend
Doelgericht
Cognitief acquisitieperspectief
Leren en werken
Participatieperspectief
Zelfregulerend leren
Drie onderwijs-leervariaties ('regimes'):
formele kennisverwerving
theoretisch
docenten
niet contextgebonden
algemene vaardigheden
accent op onderwijzen en leerinhoud
individueel
tekort aan oefening
scheiding van kennis en vaardigheden
informele kennisverwerving
praktijkgericht
ervaren collega's
contextgebonden
situatiespecifieke competenties
accent op werk en vaardigheden
samenwerkend
leren door oefening
competenties
Opdracht
Leerprocessen op de werkplek
1. Onderdompelen
2. Leren door doen
3. Leren door observatie
Opdracht
Lees op p. 156 van "Van leertheorie naar onderwijspraktijk" opdracht 6.16 en casus 6.17 door.

Benoem samen met je buurman/-vrouw de aspecten die het leren leren bevorderen.
Simons: “Drie soorten van vernieuwing: meer samenwerkend leren, dichter bij de praktijk leren en zelfstandiger werken en leren.”
Kritiek
Te veel zelfstandig leren (Kwaliteit)
"Leren is een . . . proces."
1. De kinderen worden aan het denken gezet. Door middel van verschillende werkvormen zorg je er als leerkracht voor dat de kinderen geactiveerd worden en blijven.
Opdracht
2. De kinderen krijgen binnen de verschillende werkvormen de ruimte om zelf kennis te construeren. De kinderen worden uitgedaagd om hun kennis/ervaringen aan te vullen en eventueel bij te stellen. Ook worden er reflectieve vragen gesteld of reflectieve opdrachten gegeven, waardoor de kinderen zelf gaan nadenken over het proces.

Geef uit je eigen ervaringen of situatie een voorbeeld waarin bepaalde kennis voor jou lange tijd een inert karakter droeg (of zelfs nog draagt).
3. Je haalt als leerkracht de voorkennis bij de kinderen op. Op deze manier weet je het actuele niveau van de kinderen en kun je met jouw nieuwe informatie beter aansluiten bij de behoeften van de kinderen. De kinderen worden uitgedaagd om nieuwe informatie te koppelen aan hun voorkennis. Op deze manier ben je als leerkracht doelgericht bezig.

4. De werkvormen doen een beroep op de interactie tussen de leerkracht en de kinderen. De werkvormen die je als leerkracht kiest doen een beroep op het van en met elkaar leren (interactie tussen de kinderen) waarbij sprake is van wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid en wederzijdse beïnvloeding.

Piaget > neurologische rijping en ervaringen
Assimilatie en accomodatie
constructie vs reconstructie
5. De lessen sluiten aan bij de sociale, culturele en beïnvloeding historische context van de klas. Op deze manier zijn de kinderen meer betrokken bij de les.

Nieuwe informatie > voorkennis > betekenis verlening > nieuwe kennis > opname in langetermijngeheugen
Actief
Constructief
Drie soorten leeractiviteiten
Het vervullen van leerfuncties
Cumulatief
Sociaal
Context-gebonden
Het brein heeft een doel nodig om de aandacht te richten voordat het kennis kan opnemen.
"A stone is an inert object."
Overleg kort in groepjes van 3à4 personen.
Sturingsactiviteiten vanuit het metacognitivisme
Samenwerkend leren vanuit handelingspsychologie
Competentiegericht leren

Beheersen van vaardigheden > declaratieve kennis
Tegenstelling nieuw (goed) - oud (slecht)
4. Leren door interactie
5. Leren door reflectie
6. Leren door het verwerven van theoretische kennis
Docentgestuurd onderwijs
Gedeelde sturing
Leerlinggestuurd onderwijs
Ontwikkeling vanuit het (sociaal) constructivisme
Strategieën om het leerproces te sturen
Voorgangers
Interactief leren, door bijvoorbeeld de expertmethode
Zelfstandig leren, praktijkgestuurde leertaken
Subjectieve werkelijkheid, subjectieve kennis
Aspecten voor wendbaar-onderwijs
Omgeving onderwijs
Diversiteit lerenden
Problemen
Opdracht
Zoek met je groepje in het
boek naar de ideeën die bij
de aan jullie toegewezen
stroming horen.
Een iemand van de groep
schrijft deze op zodat deze gedeeld kunnen worden met de rest.
Full transcript