Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Mózg

No description
by

Magdalena Kalemba-Borowczak

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Mózg

Mózg
ucznia to jego miejsce pracy.
Manfred Spitzer
wykorzystujemy jedynie 10 % możliwości naszego mózgu, podczas gdy Einstein potrafił 100%
brak współpracy między lewą a prawą półkulą
większość uczniów preferuje naukę aktywizującą prawą półkulę a szkoły preferują „lewopółkulowców”
motywację ucznia można wywołać w
szkole
Wzory uczenia się i odpowiadające im strategie wg.Gołębniak (2004)
Behawioralne
Nauczanie typu zadaniowego
Procesualno- poznawcze
Synergetyczne nauczanie
Całościowe uczenie się
(Eriksona)
Uczenie się
wg. Jarome Brunera
to nabywanie umiejętności zdobywania
wiedzy
.
zewnątrzsterowne
- wzorcem dostosowanie jednostki do oczekiwań otoczenia
– wzmocnienia-
kary
i
nagrody
wewnątrzsterowne

- wzorcem odkrywanie, a siłą napędową motywacja oparta na poczuciu
UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE
wg. Davida Kolba
Konkretne przeżycie (doświadczenie)
Refleksja, obserwacja
(analiza)

Uogólnienie, konceptualizacja
Zastosowanie (efektywne działanie)

?
Jakie są Państwa
doświadczenia
z opisanym
cyklem
uczenia się?
WYJAZD (opuszczenie strefy indywidualnego komfortu, bliskiego i dobrze znanego otoczenia)
POKONYWANIE

TRUDNOŚCI

(konfrontacja z nowymi, nieprzewidzianymi sytuacjami, brak pewności co do osiągniętych rezultatów, najbardziej ekscytujący, duże emocje)

punkt krytyczny
- konieczny łącznik między etapami dla efektywnego uczenia się
POWRÓT (tworzenie połączeń miedzy wyobrażeniami retrospektywne spojrzenie, wymiana zdań, indywidualne refleksja , zbieranie rozproszonych doświadczeń)
PLANOWANIE NOWEJ WYPRAWY (wiązanie doświadczeń z koncepcjami teoretycznymi, tworzenie nowych planów, wyznaczanie nowych celów)
Najbardziej znaczącym trendem w edukacji odnoszącym się do relacji
nauczanie-uczenie się jest
konstruktywizm
.

Idea nie jest nowa, jej źródło to:
-
dialog sokratejski
- uczenie się z obrazów Komeńskiego
Idee :
- Korczaka i Montessori ,
Piageta i Wygotskiego
Kilpatricka i Dewey’a
a przede wszystkim prace


Brunera.
Konstruktywizm
sugeruje nam
inne
podejście do
uczenia się
(rola aktywnego ucznia jako niezależnego podmiotu poznającego)
oraz
nauczania
(rola nauczyciela jako organizującego mu środowisko uczenia się) .
A środowisko uczenia się??
Wiedza
uprzednia
Relacja do
przedmiotu poznania
Styl poznawczy
1.zdobywana w bezpośrednich doświadczeniach osobistych
2. jest traktowana przez człowieka jako coś oczywistego
3. zawiera często zestaw luźno powiązanych ze sobą twierdzeń, często logicznie ze sobą sprzecznych
4. uświadamiane przekonania przeplatają się
z nieuświadomionymi założeniami, odczuciami
i intuicją
Na
błyskotliwych
nauczycieli patrzymy z podziwem ale naprawdę wdzięczni jesteśmy tym, którzy poruszają
nasze serca
.
Carl Gustav Jung

Mózg to organ którego rozwój wymaga interakcji z innymi ludźmi.
(G.Huther)

Na efektywność uczenia się ma wpływ atmosfera panująca w klasie.
Środowisko uczenia się
Najefektywniejszy system nauczania to taki, który uwzględniając biologiczne uwarunkowania bazuje na wrodzonych zdolnościach i predyspozycjach

W szkole – wykorzystanie ciekawości poznawczej, indywidualnych talentów, wewnętrznej motywacji.

Praktyka pokazuje, że procesy uczenia się przebiegają najefektywniej gdy uczący się
zapomina o tym
, że się uczy lub nie jest tego świadomy.
Modele świata
informacje
zewnętrzne
konflikt
konflikt
Praca w grupie
Dyskurs
Uczenie jest procesem
G. Huthern opisal zależność między
zachwytem a uczeniem się.


Żywiołowe reakcje, ciekawość – uwalniają w międzymózgowiu neuroprzekaźniki:
adrenalina
noradrenalina
dopamina
endorfiny
enkefaliny

Wysyłane za ich pośrednictwem sygnały stymulują neurony do produkcji białek niezbędnych do tworzenia nowych wypustek (powstają nowe połączenia neuronalne).
Sposób zdobywania wiedzy:
Doświadczanie reakcji emocjonalnych
Określanie systemu wartości
Poznawanie pojęć
Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się – wykorzystanie osiągnięć w zakresie diagnostyki medycznej
Neurodydaktyka

czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. (ang. brain based learning, brain compatible learning ,brain friendly learning)
pionier połączenia biologii, kognitywistyki i edukacji
Badania nad kognitywnymi i emocjonalnymi aspektami uczenia się w oparciu o interdyscyplinarne badania – fMRI, statystyka….

Popularyzator neurodydaktyki poprzez: pismo „Mind, brain and education” , powołanie “International Mind, Brain and Education Society” w celu uczynienia z pedagogiki nauki która będzie opierać sie na sprawdzonych empirycznie badaniach.
Kurt W. Fisher (U. Harvarda)
Od 2004 r. ZNL (Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji) w Ulm (Niemcy) - dyrektor prof. Manfred Spitzer
cel: ułatwienie współpracy badaczy mózgu z nauczycielami
"Człowiek może nauczyć się tylko tego co potrafi przetworzyć"
M. Spitzer
Mózg człowieka nie został przystosowany do zapamiętywania informacji pochodzących z zewnątrz, ale do ich przetwarzania, wyciągania z nich ogólnych reguł, rozwiązywania z ich pomocą problemów.
Liczba połączeń neuronalnych jest większa od liczby atomów we wszechświecie
Efektywność
procesów uczenia się zależy od tego w jaki sposób mózg przetwarza informacje i jakie
struktury
zostają aktywowane podczas wykonywania zadania.
Im więcej
zmysłów
bierze udział w procesie uczenia tym więcej
struktur
zostaje pobudzonych i zmuszonych do współpracy.
Sprawne funkcjonowanie mózgu wymaga współpracy neuronów i również
synchronizacji
przepływu impulsów.
Grubość
otoczki mielinowej na aksonach decyduje o szybkości przepływu impulsów.

Efektywność nauczania - uczenia się:
Motywacja
Mózg każdego ucznia jest inny, ma inną strukturę i na swój własny sposób przetwarza informacje.Czy systemowe wyznaczanie uczniom zewnętrznych celów nie niszczy motywacji wewnętrznej?
Głębokość przetwarzania
Zadania wymagające głębokiego przetwarzania w szkole?


Metodycznie ważny początek lekcjiSkąd kłopoty szkolne

?


Drogą do zrozumienia pojęć
jest ich używanie.


Dojrzały mózg
niechętnie rezygnuje
z raz wytyczonych, gotowych połączeń neuronalnych. Jakość fundamentu jaki mózg stworzy w pierwszych latach życia dziecka w dużej mierze determinuje jego dalszy rozwój.
Czas
Osiągnięcie wysokich kwalifikacji i trwałych efektów w jakiejkolwiek dziedzinie wymaga wielu godzin
dobrowolnych
ćwiczeń.
W edukacji
nie ma dróg na skróty
.

Do optymalnego rozwoju dzieci potrzebują od nas poświęconego im czasu.
Neurony lustrzane
rozwijają się tylko poprzez dzięki dostarczaniu wzorców i aktywne wchodzenie w relacje z realnymi postaciami. Zatem kurs tańca towarzyskiego czy konsola?
Nic tak silnie nie stymuluje mózgu, jak kreatywne zajmowanie się wszelkimi rodzajami sztuki.
Jakie są koszty ignorowania przez system edukacyjny uczniowskiej kreatywności i innowacyjności
Neurobiolodzy twierdzą, że gdy mózg znajdzie przekonujące argumenty to uruchamia system neuroprzekaźników dzięki którym powstaje nowa wiedza.
Inny zasób wiedzy i doświadczeń autorów programów a uczniów sprawia, że dobór treści nauczania a tych wyselekcjonowanych do uczenia się jest zawsze subiektywny
(„po co mi znajomość dat panowania polskich królów”? )
Subiektywne kryteria selekcji informacji:
Nowe
Znane
Ważne
Nieważne
potrzebne
nieprzydatne
Zaskakujące
Nudne
Zabawne
Neutralne
Wymagające wyjaśnienia
niewymagające wyjaśnienia
Uwaga uczniów zanika, gdy omawiane zagadnienia zostają przez układ limbiczny uznane jako mało istotne i nie wnoszące nic nowego.
Czy podążanie za własnymi zainteresowaniami i zgłębianie tylko wybranych zagadnień nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem egzaminacyjnej porażki
Jakie są koszty uczenia „po śladzie”
Obecna formuła szkoły „utrudnia” mózgowi pracę!
Dziękuję za uwagę.
by Joanna & Michał Stoccy 2014 ®
Doświadczenie
Analiza
Uogólnienie
Zastosowanie
Mówiąc do trzydziestoosobowej klasy, nauczyciel musi założyć, że każdy mózg inaczej przetworzy to, co usłyszał.
wg. Spitzera - stawianie otwartych pytań – wprowadzenie w stan umożliwiający uczenie się.
wg. konstruktywistów – nawiązanie do wiedzy uprzedniej, potocznej.
Uczniowie nie rozumiejąc pojęć czy związków między nimi, uczą się na pamięć określonego schematu postępowania, jednak ich mózgi nie rozumiejąc zależności między poszczególnymi elementami nie zastosują zdobytej wiedzy w nowych, nietypowych sytuacjach.
wzmacnianie, układ nagrody, deficyty, deprywacja
Bibliografia:
Marzena Żylińska: Neurodydaktyka. Toruń. WNU Mikołaja Kopernika. 2013
Manfred Spitzer: Jak uczy się mózg. Warszawa. WN PWN. 2012
Maria Dudzikowa: O potrzebie odchodzenia od wiedzy potocznej. W: Psychologia w szkole. Kielce. Charaktery. 2004

i źródła obrazków:
http://pacificsource.files.wordpress.com/2013/11/question-mark.jpg
http://wall.alphacoders.com/big.php?i=192841
http://www.toonvectors.com/clip-art/cartoon-bad-report-card-black-and-white-line-art/15225
http://blackandi.com/wp-content/uploads/2010/08/dsc07599-1024x768.jpg
http://lektorzyangielskiego.files.wordpress.com/2013/06/time.jpg
http://b86a38.medialib.glogster.com/media/d99fd438ae180fbd41bac7a225c2f1ee5130f93728dab01ce65285c646f0bc59/untitled-1.jpg
http://nl.upphotos.net/wallpapers/2013/05/Onderwater-Bubbles-1440x2560.jpg
http://magnifazine.com/wp-content/uploads/2013/11/Health-Fitness-Brain-Function.jpg
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-3d-roadsign-facts-vs-lies-wordcloud-image28481356
http://www.pinterest.com/pin/46936021088263772/
http://womaneveryday.files.wordpress.com/2011/09/healthy-happy-kid_1.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wladyslaw_Jagiello.jpg
http://www.publimetro.com.mx/noticias/el-nino-genio-mas-joven-del-mundo/pijk!FTJhmojgDMJXnvFGwKz2MQ/
http://1.bp.blogspot.com/_R1O3OWw3jsc/TFEbHz1eFNI/AAAAAAAABPQ/kWPIOiKFJhM/s1600/29AHlego1.jpg
http://lh5.ggpht.com/-PmNC0WCTrr8/UYDji1-OHhI/AAAAAAAABfk/BYAzus1D8co/s9000/sea-stars-galaxy-universe-andromeda-nebula-hd-desktop-911506.jpg
http://laptop.org/sites/default/files/imagecache/thumb_large/Kurt_fisher.jpg
http://www.lucyfry.co.uk/wp-content/uploads/2011/01/trainyourbrain_image1.jpg
http://i1.ytimg.com/vi/DGxoHULb_Wo/maxresdefault.jpg
http://httvmedia.com/wp-content/uploads/2012/11/learning.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/7940/1474752imggf4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_wwJL8_b96pU/TT861Vm8RBI/AAAAAAAAAIQ/EniWyIzqCBs/s1600/Passport%2B-%2Blower%2Bres.jpg
http://download.ultradownloads.com.br/wallpaper/274991_Papel-de-Parede-Cerebro-Pinky-Cerebro_1920x1200.jpg
Full transcript