Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skole-tv med iPad

Oplæg til kursus i skole-tv med iPad
by

Mikkel Andersen

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skole-tv med iPad

Skole-tv med iPad
Skole-tv
Struktur og indhold
Opbygning af teoretisk og teknisk viden
Opbygning af redaktion
Fast opbygning af udsendelse
Teknik
Filmer med iPads
Brug af mikrofoner, stativer mm.
Råoptgelser overføres via kabler til macmini
Indslag redigeres i iMovie på macmini og arkiveres
Færdigt indslag overføres via airdrop til særlig master-computer (iMac hos os).
Indslag sættes sammen i et fast skelet med intro og skillere
Hvorfor lave skole-tv?
Mediebilledet og forbruget ændrer sig
Digital deltagelse (Konsumenter eller producenter)
Autentisk arbejde
Skolens arbejde synliggøres
Åbner skolen for lokalsamfundet
Tværfaglighed
Overordnet struktur
Understøttende undervisning
Fast i en klasse/årgang
"Omrejsende" UU
Særligt fokus på:
Etik
Interviewteknik
Tekniske faldgruber

Dagsorden
Se eksempler
Hvorfor skole-tv og nogle perspektiver
Strukturen omkring
Strukturen og indhold
Teknikken
Øvelser

Problemet er således, at uddannelsessystemet kun i ringe grad udstyrer eleverne med kompetencer til at producere, analysere og tage kritisk stilling til den viden og kultur de rent faktisk omgås, mens der foregår en omfattende indlæring af kompetencer til at analysere kulturformer, som hovedparten sjældent frekventerer, og som spiller en stadig mindre rolle i kultur og samfund. Skolesystemets almendannende formål indebærer naturligvis, at uddannelserne også bør åbne elevernes horisont over for emner og kulturformer, de ikke sig selv vil komme i kontakt med; men forholdet mellem den faktiske brug og aktuelle relevans af forskellige kultuformer og uddannelsessystemets priortering af disse fremgår stadig mere uholdbar.
(Læring med levende billeder, Hans-Christian Christiansen og Gitte Rose, Samfundslitteratur, 2010)
Digitale indfødte???
“Digital consumers are more prevalent than digital producers and there is evidence that learners may lack the technical knowledge and skills needed for production. There was little evidence of groundbreaking activities or of criticality, self-management or metacognitive reflection.” (Luckin et al., 2008, p. 7)
Birgitte Holm Sørensen (2002) opsummerer de praksisformer som børnene specielt værdsatte i deres arbejde med teknologi og medier: Handle, styre og bestemme; Producere, skabe og eksperimentere; Undersøge, udforske og løse proble- mer; Kommunikere; Tolke sig selv; Have sociale relationer; Samarbejde og dele viden (Holm Sø- rensen, 2002, p. 34). I forhold til dette skriver Holm Sørensen desuden:
”Børnenes produktioner kan endvidere på flere måder ses som inspiration for undervisning og læring i skolen. [...] Når børnene kan lide projekter er det, fordi projekter tilgodeser elementer og pro- cesser, som børnene prioriterer højt. Det drejer sig om selv at være i aktivitet, at handle, at skabe, at styre, at bestemme og få udfordringer.”(Holm Sørensen, 2002, p. 64)
Valgfag
Integreret i fagene
Fast fag på en årgang
Studie/ankerman
Reportager
Begivenheder på skolen
Begivenheder i foreningerne
Portræt af en virksomhed
Portræt er personer
Konkurrencer
Pranks
Komik
Animationer
Anmeldelser
Kommende begivenheder
Indhold
Øvelser
Fails
Copycat
Interview med to kameraer
Duel
Øvelse 1 - Fails:
Lav en kort film, hvor I demonstrere nogle af de store fejl,
der ofte laves.
Efterfølgende laves det samme klip uden fejl.
Eks. på fejl: - Filme i modlys
- Lyd, med/uden mikrofon
- Kamerabevægelser
- Forkert perspektiv

Øvelse 2 - Copycat:
Lav en kopi af en kendt scene. Brug enten min video
som oplæg, eller fin selv en scene på f.eks. youtube.
Jeres scene skal gå så tæt på den scene I vælger, som
det er muligt, med de midler I har til rådighed.

Øvelse 3 - Interview med to kameraer
Film et interview eller en samtale mellem to personer. Hver
person skal filmes samtidig, hvorefter de klippes sammen.
Full transcript