Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

26.10.2016

No description
by

Veselina Kupenova

on 31 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 26.10.2016

Накратко за
Фондация
SOS Предприемачи

Благодарим Ви за вниманието!
Веселина Купенова
www.sos-predpriemachi.com
designed by Péter Puklus for Prezi
Учредяваване
неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, учредена за осъществяване на общественополезна дейност
Мисия и цели
Насърчаване и развитие
на предприемаческия дух и частната инициатива в България
Какво правим?
Нашите постижения
24 събития
с над
1800 участника
от над
740 организации

34 аналитични документа
(доклади, проучвания и пр.)

партньорства с над 61 организации
- държавна администрация и НПО, български и международни
Приятели и колеги
Фондация SOS Предприемачи
Фондация
SOS Предприемачи
2011
конференции
Може да намерите повече информация за
Фондация SOS Предприемачи и нашите инициативи на:
www.sos-predpriemachi.com
експертни

групи
обучения
семинари
тематични
форуми
партньорски
инициативи
обмен на опит
мрежи за
сътрудничество
популяризиране на „добри практики”
проучване
обществен дебат
информационни
материали
изследвания
анализи
стратегии
Проект КАПИТАЛ С КАУЗА се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична Община,
Програма Европа 2016 от Фондация „SOS Предприемачи”

За проекта
ИДЕЯТА
КАПИТАЛ С КАУЗА
ЗА
сътрудничеството между местната власт и гражданското общество (Столична община)
ЗА
извеждане, представяне и популяризиране на съвременните форми на финансов инженеринг
ЗА
формирането на пилотна програма за развитие и насърчаване на социалното предприемачество на местно ниво
Програмата да бъде насочена към насърчаване устойчивото развитие на социалните инициативи и предприятия (в София) чрез създаване на социален инвестиционен фонд (механизъм) с проектно наименование
КАПИТАЛ С КАУЗА
.
https://fi-compass.eu/
„Едно социално предприятие представлява оператор в социалната икономика,
чиято главна цел е да има по-скоро социално въздействие, отколкото да генерира печалба
за своите собственици или акционери.
То работи чрез предоставяне на стоки и услуги за пазара по предприемачески и иновативен начин
и
използва печалбата си преди всичко за постигане на социални цели
. То се управлява по един открит и отговорен начин и, в частност, включва служители, потребители и заинтересовани лица, засегнати от търговската му дейност.“
Социалните предприятия могат да имат широк спектър от дейности като:
• Социална и икономическа интеграция на хората в неравностойно положение и хората в изолация, като, например, работна интеграция и защитени работни места. Социалните предприятия също са важен инструмент за обучение и развитие на уменията за маргинализирани и неквалифицирани хора;
• Социални услуги като дългосрочни грижи за възрастните хора и за хора с увреждания, образование и грижи за децата, заетост и обучение, социално жилищно настаняване, здравеопазване и медицински услуги;
• Други обществени услуги като транспорт за общността или поддържане на обществени пространства;
• Укрепване на демокрацията, включително гражданските права и дигитално участие;
• Дейности върху околната среда като, например, намаляване на емисиите и отпадъците, или насърчаване на възобновяемата енергия;
• Практикуване на солидарност с развиващите се страни.
Рискови филантропични фондове
• Прилагането техники за финансиране на рисков капитал на социалните предприятия, се комбинира с една адаптирана стратегия за финансиране с нефинансови услуги, организационно изграждане на капацитет и показатели за оценка на резултатите;

• Многостепенен процес на избор;

• Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, собствен капитал, или дълг, изискващ финансова възвръщаемост в допълнение към очакваната социална възвращаемост.
Банки
• Социално-етични банки или Търговските банки, предоставящи кредити на фирми или организации, които отговарят на тяхната мисия;
Платформи за споделено финансиране
• Класифицирани по вид финансов инструмент на платформата (собствен капитал, заеми, награди или дарения);

• Споразумения за конфиденциалност са редки като се има предвид броят на индивидуалните инвеститори;

• Контролът и правото на глас трябва да бъдат събрани и структурирани, за да се опрости взаимодействие с акционерите.
Благотворителни фондации
• Инвестират активи в традиционните акции и облигации на пазарите и използват дивиденти и лихви за социална мисия;

• Имат значителни активи.
Финансови институции за развитие на общностите
• Подпомагат социалните предприятия да развиват жилища на достъпни цени, да изграждат обществени съоръжения и стартират или разширяват обществени програми, и спомагат за изграждане на благосъстоянието в общността;

• Осигуряване на капитали и финансови услуги на хора и общности, които обикновено не се предлагат от традиционните финансови институции.
Финансови продукти за социалните предприятия
Global Alliance for
Banking on Values (GABV)
http://www.gabv.org/
Ananda Ventures е един от водещите инвеститори в рисков капитал за социалните предприятия в Европа.

Ananda Ventures работи с основателите на социалните предприятия, като има изградена уникална мрежа от инвеститори, бизнесмени, социални предприемачи и експерти за постигане развитието на бизнесите, в които се инвестира.

Ananda Ventures в момента управлява 30 милиона евро в два фонда (социални фондове за рисков I + II). Инвеститорите са (предприемачески) семейства, фондове, банки и институции (напр ЕИФ).
Фондът Акумен, с главен офис в Ню Йорк и разполагащ с офиси в целия цвят, се стреми да се пребори с бедността като инвестира в малки бизнеси в бедни нации, включително Гана, Нигерия, Руанда и Етиопия. Портфолиото на Акумен се състои от фирми в областите на водите, жилищата, енергетиката и образованието. Основан през 2001 година, с благоприятното си първо десетилетие, фондът привлича вниманието на милиардера и софтуерен магнат Бил Гейтс, който заедно със съпругата си, Мелинда, инвестира и служи като съветник във фонда.
Ива Тодорова от Таратанци е сред 100-те социални предприемачи, достигнали третата фаза на конкурса на The Global Good Fund 2017. За престижната стипендиантска програма се конкурират близо 2400 предприемачи от САЩ до Бурунди. Чрез Ива и танцовия пъзел „Таратанци“ българските народни танци печелят нови почитатели по целия свят.
Мрежата Хлебни Къщи е създадена от Д-р Надежда Савова-Григорова, културен антрополог от Университета „Принстън“, САЩ. През 2009 г. на мястото на стария занаятчийски дюкян на прапрабабата на Надежда в Габрово се експериментира и създава първата Хлебна Къща.
През 2014 г. стартира и Фурна “НадЕжко” в София, която вече се превърна в модел на успешно социално предприятие, което обучава и наема хора от уязвими групи, и подпомага да има регулярни седмични безплатни социални и терапевтични месения и програми. В фурна “НадЕжко” вече са се обучавали социални предприемачи от Бразилия, Южна Африка, САЩ, Китай, Англия, Италия, Германия и др., които планират да откриват сродни социални предприятия в техните страни, което ще разрастне Мрежа Хлебни къщи и като модел на “социален франчайз”.
Kickstarter.com
StartSomeGood.com
Indiegogo.com
Rockethub.com
Pozible.com
Causes.com
Razoo.com
Crowdrise.com
Charities Aid Foundation
https://www.cafonline.org
Не е особено трудно да се управлява
(разходите за управление и такси са по-малки).Една определена схема за изплащане прави по лесно бюджетирането.
Механизмът за кредитиране се разбира добре
, което води до намаляване на необходимостта от изграждане на капацитет и на риска от неразбирателство.
Кредитите запазват собствения капитал на крайните получатели
, тъй като няма претенции към собствеността на микропредприятието.
Гаранциите могат да запазят капитала на крайните получатели
, тъй като обикновено няма претенции относно собствеността на предприятието.
Потенциалните ползи за крайните получатели могат да включват, наред с другото,
по-ниски или никакви гаранционни такси, по-ниски или никакви изисквания за обезпечение
, както и по-ниски рискови премии.
Инвестиционният риск за кредиторите - трети лица се намалява
(защото те поемат само част от риска).
Изискват по-малко първоначална подкрепа
- в сравнение с кредитите например.
Подкрепа за финансов инженеринг за развитие на социалната икономика, Полша.
Създадена по Оперативна програма Човешки капитал на Полша 2007-2013 като
пилотен проект за подобряване на достъпа на социалното предприятие до финансиране и за справяне с безработицата и социалното отхвърляне
, крайни получатели са неправителствени организации, извършващи търговска дейност, социални кооперации, религиозни организации, както и обществени дружества, и дружества с нестопанска цел с ограничена отговорност, прехвърлящи всички доходи за задължителни социални цели. С
бюджет от 7,5 милиона евро
са дадени
заеми в размер до 25 000 евро за 60 месеца с гратисен период за погасяване до 6 месеца и без допълнителни разходи, нито такси
. Кредитите са
комбинирани с безплатни нефинансови услуги за подобряване уменията на крайния бизнес получател
.

към юни 2015 г., са изплатени 6 880 000 EUR на 288 социални предприятия чрез 357 заеми, създали 250 работни места и запазване на още 1 000
Финансовият инструмент се реализира чрез Фонд от фондове към Bank Gospodarstwa Krajowego – State Development Bank (Националната банка за развитие).
Финансовият инструмент за гаранции,
построен върху успеха на Европейския Механизъм за микрофинансиране Прогрес
(Микрофинансиране Прогрес), който беше една програма на ЕС, стартирана през 2010 г., управлявана и въведена от Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ).
Осигурява ограничени гаранции и насрещни гаранции покриващи портфолиа в сегментите на микрофинансирането и социалното предприемачество.
Подходящите социални предприятия трябва да имат годишен оборот не превишаващ 30 милиона EUR или годишен балансов отчет не превишаващ 30 милион EUR и които не са предприятия за колективно инвестиране.
Финансовият инструмент за гаранции на Програмата за заетост и социални иновации
ec.europa.eu/social/easi
Има
по-висока потенциална възвращаемост
в сравнение с чистите дългови инструменти
Инвеститорът има активна роля в управлението на проектите и достъп до информация
за акционерите.
Стимулира
инвестиции от местния частен капитал, а така също и в по-рискови области
, които по-рано не са се обслужвали.
Компанията може да се възползва от експертизите на инвеститорския мениджмънт
.
The Social Impact Accelerator (SIA) е
първото паневропейско публично-частното партньорство за справяне с нарастващата нужда от собствен капитал и квази-капиталово финансиране в подкрепа на социални предприятия
. Този фонд от фондове се
управлява от ЕИФ
и инвестира във фондове на социалното въздействие, които са насочени към социални предприятия в цяла Европа. SIA е затворен в края на юли 2015 като е инвестирал
243 000 000 EUR
, чрез комбиниране на ресурси от Групата на ЕИБ и външни инвеститори, включително кредитни Креди Кооператив, Дойче Банк, финландската група СИТРА и Българската банка за развитие. ЕИФ и съинвеститори наблюдават напредъка на портфолиото на компанията към постигането на тези цели.
The Social Impact Accelerator (SIA)
eif.europa.eu/what_we_do/equity/sia/
Вид финансиране, което се нарежда
между собствен капитал и дълг
, като
има по-висок риск от първостепенен дълг и по-малък риск от общия капитал
. Квази-капиталови инвестиции могат да бъдат структурирани като дълг, обикновено необезпечен и подчинен и, в някои случаи, конвертируем в акции, или като предпочитан собствен капитал.

Различните форми на частично собствен капитал (известен също като мецанин капитал или мецанин финансиране) са класифицирани като по-близо до собствения капитал или дълговия капитал в зависимост от нивото на придобиване на собственост, и излагане на загуба в случай на несъстоятелност.
Квази капитал
Комбиниране на финансови инструменти с други форми на подкрепа
Social Impact Bonds (SIB)
- какво е това?
Облигациите за социално въздействие (SIB) са финансов инструмент
, който мобилизира капитал за решаване на социални задачи.
Чрез тях се създава възвращаемост за инвеститорите, социални ползи за общностите и хората и подобрена ефективност за правителствата и социалните агенции.
Social Finance UK
създава първият SIB във Великобритания
през 2010 г.
, за да финансира програма за намаляване на рецидивизма сред освободените затворници от Питърбъроу.
Ако рехабилитацията на затворници се провали,
правителството ще трябва да плати
за полиция, съд и времето, което те ще прекарат в затвора отново.
За правителствата по света е
трудно да инвестират в превенцията
, тъй като те все още ще трябва да платят сметката, ако интервенцията се обърка.
Обикновено
има само частични данни
, до които общините и държавните ведомства могат да имат достъп за да разберат
кога е необходима намеса, и кога тя работи
.
На социалните организации се плаща за предоставяне на набор от услуги,
а не за предоставяне на резултат
. Това означава, че се създават много малко стимули за иновации.
Първата SIB стартира през септември 2010 в Затвора в Питърбъроу. С нея се финансираха рехабилитационните услуги за затворници с присъди с кратък срок, освободени от затвора, с цел намаляване на рецидив след освобождаването.
За по-добро общество, нашето :)
http://www.socialenterpriseschool.eu/
Връзки (интересни и полезни):
http://esf.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.bbr.bg/
https://fi-compass.eu/
http://www.se-academy.bg/
http://ideasfactorybg.org/ifactory/
http://empatheast.net/bg/crowdfunding-workshop-0
http://seif.org/en/awards/
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html
http://nmd.bg/nmd-startira-fondonabirashta-kampaniya-za-izgrazhdaneto-na-kashta-na-detsata/
Full transcript