Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Archiefinnovatie

No description
by

André Plat

on 9 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Archiefinnovatie

Archiefinnovatie
Automatische classificatie / Digital mailroom
Archiefinnovatielabs, ateliers,
leren: leren , archiknowmads
Collectievorming vs Capture
E-discovery
Jouw depot, Mijn depot
2017-2018
Digitale overheid, dienstverlening

Digitaal werken, informatieobjecten

Digitale archieffunctie
Evaluatie
Mist u iets?
Helder wat te doen staat?
In welke volgorde
En met wie!
Succesvol uitgevoerde agenda
>> 1. Welke centrale thema’s van pilots (of ontwikkelde instrumenten) inspireren je?
>> 2. Welk onderdeel of wat helpt je??
>> 3. Welke werkzame bestanddelen zijn nuttig voor je ?
>> 4. Wat zijn jou lees-en leer-ervaringen?
>> 5. Wat ontbreekt er nog aan het 'kennispakket' (denk aan kennisdocs, ervaringsverhalen, etc) bij deze thema’s? Wat is er nog nodig om de adoptie van de oplossing (instrumenten) te bevorderen?
Archiefinnovatie
Kennisfunctie Archiefsector
HOE
Kennisplatforms
Vervolgafspraken
Kennisproducten, kent u deze al ?
https://informatie2020.pleio.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/WFM27D9
Open Toegang
Vragenlijst hoe open bent u
Toekomst Archieffunctie
- BCT - Corsa - Liber
- Decos
- Circle -Ceelo
RHC's / NA
Datamatters
Divault
e.a.
http://www.tinyurl.com/hergebruik
- Mastercourse (architectuur & open data)
- Verkenning netwerkvorming (platforms)
- linked data / semantic hubs

Hefboom Leveranciers
E-depot monitor
CoP TMLO (leveranciers met klanten)
https://archief2020.nl/nieuws/archief-2020-presenteert-wegwijzer-en-projectenkaart
Keteninformatisering
Standaardisatie
E-discovery
Netwerk archivering
'by design'
En doet u dat ook?
Wat heb je nodig voor Duurzaamheid?
Communities, doet u mee?

https://informatie2020.pleio.nl/file/download/46422052
Concept uitkomst peiling ICTU najaar 2016:
Eerste conclusies: top 10 (willekeurige volgorde!)

1) Decentrale overheden zijn over de gehele linie actief met het digitaliseren van de

informatiehuishouding, met nadruk op de gestructureerde en gekende informatiestromen;

2) Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat alle werkprocessen volledig dan wel

deels zijn gedigitaliseerd. Zaakgericht werken is daarentegen wisselend ingevoerd. De

gemeenten zijn hierin koploper ;

3) Meerdere omgevingen zijn vaak in gebruik om informatie gestructureerd op te slaan of te

ontsluiten, van rms tot primair proces systemen. Maw het systeemlandschap is divers:

4) Metagegevens worden toegepast maar de mate waarin varieert fors, bij ca de helft is dit van

toepassing voor een deel van de processen;

5) De omvang van de organisatie lijkt geen invloed te hebben op de mate van digitalisering en

de wijze waarop daarmee wordt omgegaan ( geen causale verbanden)

6) Men heeft behoefte aan financiën en capaciteit, maar vooral ook kennis om het digitaal

informatiebeheer goed in te kunnen richten.

7) De rol van de archivaris of informatiebeheerder als "verbinder" tussen verschillende werelden is

niet erg stevig, niet in sio verband, ook niet als betrokkene bij bijvoorbeeld initiatie van

projecten en beheer van ICT systemen;

8) De waterschappen zijn het verst waar het gaat om inzetten van een kwaliteitssysteem en

integratie van het vraagstuk in de vigerende beleidsplannen. De provincies lijken hierin het

minst ver te zijn;

9) Openbaarmaking van informatie is nog geen gangbare route, heeft in de regel geen

prioriteit en de technische infrastructuur is hier nog niet op ingericht:

10) Omgaan met informatiebeheer in combinatie met websites lijkt goed onder controle,

daarentegen blijven de andere social media achter, omdat beleid, kennis en handvattenontbreken hoe dit aan te pakken.
http://www.noraonline.nl/wiki/MARA_(Model_Architectuur_voor_Rijks_Archiefinstellingen)
Bootcamp I: Alles bewaren
Prototypes:
data codocil
NL hub
Iber

Bootcamp 2: Re-engineering archive proces
Future jump:
personal health records
museum of distributed history
renovatie westelijk havengebied
https://archief2020.nl/downloads/verslag-bootcamp-2
Essay Albert Meijer
Wat is betrouwbaar / toegankelijkheid
ARIES Ecosysteem: mobilieren, improviseren, vitaliseren, balanceren
http://www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/het-experimentele-archief-leidraad-spannende-dialoog
https://www.archief2020.nl/downloads/handreiking-aanbestedingsrecht-e-depotvoorzieningen
https://www.archief2020.nl/downloads/aanbestedingsbestekken-e-depot-en-juridische-handreiking
https://www.archief2020.nl/nieuws/handreiking-kwaliteitssysteem-informatiebeheer-beschikbaar
http://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Wiki
http:\\www.archief2020.nl
AIDO congres
https://vng.azavista.com/event_website_pages/view/5857a1f0-a79c-42d6-a117-011fac110004/582eb3d7-4e30-4cdd-b312-5dedac110004/d43b2e54aa
Boosten met Opleiders/consultants?
In use: TMLO, digitaal depot en toekomst
1. co-creëer en implementeer met opleiders
2. deel kennis, stel producten 'vast', bevorder gebruik en haal feed-back op
3. richt je op uitvoerders ism vakverenigingen/branche-organisaties - enablers
4. maak beheer, professinalisering en samenwerking structureel (gecertificeerde trainers etc.)
Archieffunctie: wat
Archiefverordening
Archiefbeheerregels
Archiefregeling
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/2010-04-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/2010-04-01#Hoofdstuk3
Kwaliteitszorgsysteem
Context, authenticiteit (samenhang)
Overzicht, ordening
Metadata (schema)
Voor 'digitaal' te bewaren, nadere vereisten
Voor archiefinstellingen: zichtbaar, bruikbaar en houdbaar
http://toetsingsmodel.nl/assets/upload/Toetsingsmodel%20informatiehuishouding%20erfgoedinstellingen%20-%20tekst%20alle%20criteria.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/03/09/digitaal-erfgoed-zichtbaar-bruikbaar-en-houdbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/brieven/model-archiefverordening-2017-en-aanhangende-modellen
https://drive.google.com/file/d/0BzQb41HJcabAbElTYlk1V3ltb1E/view
https://informatie2020.pleio.nl/file/download/48861112
Digitale Infrastructuur NCDD
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/publicaties/de-ontwerpselectielijst-2017
Leveranciersmanagement 30 juni 2017, gesprek o.a. Diampact en BCT
Presentatie NA 'archiveren by design
'
We gaan verder: duto scans die uitgevoerd worden: mn omgevingswet.
Duto-scan canvas: werkproces, informatieobjecten, use cases, applicaties en verandercontext.
Opvallend: wie is verantwoordelijk? Samen afspraken maken is nog niet de 'mores'. Iedereen voor wat die 'maakt, ontvangt, verzend en gebruik': je kunt 'afspraken' maken. STelsel architecuurboard aan de orde geweest: richt je op ketens: en wat doe je op de overdrachtspunten? web-publicatie. Oplossingsrichting kan ook lokaal bewaren en centraal 'ontsluiten'. Voor duto-scan start, gaat nog naar principes van verantwoordelijkheidsverdeling gekeken.
<presentatie met 'ontwerp' gedachte volgt nog.>
Spanning
a. gebruik: WEBV/Hergebruik, praktisch gebruik (ketens), interoperabiliteit
b. privacy: AVG/ENSIA (eigenaarschap overheid vs inw/ondern.)
c. openbaarheid: WOB/AW, informatiemodel (ORI)
d. duurzaamheid: AW (incl toezicht op het beheer), selectielijst(en)

Leveranciers
(Adrie/André): Han Wammes, 8 sept en 17 nov (softwareleveranciers en IT-leveranciers/beheer, ALV -clouddiensten-/API platform, gegevenslandschap: visie uitwerken (summerschool): basisregistratie archief
Doxis, consultancy, ABR-groepen
VHIC, adviseur DSP, selectielijsten (proces)
Mark van der Broek, advies 'gemma-collega's'

GIBIT- 2016
Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij ICT leveringen
Full transcript