Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I.Khái quát về Bộ máy nhà nước.

No description
by

Tk Gà

on 9 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I.Khái quát về Bộ máy nhà nước.

LUẬT TÀI CHÍNH
GOAL!
Thank you!
Thứ 4 tiết 9,10 phòng B3501
Giảng viên: Nguyễn Mai Ly

Nguyên tắc:
Giám sát Ngân sách nhà nước
Nhóm: 06
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1.Nội dung nguyên tắc giám sát ngân sách nhà nước
2.Cơ sở pháp lý
3.Ý nghĩa của nguyên tắc
4.Thực tiễn và bình luận
NỘI DUNG
Khái niệm Ngân sách Nhà nước:
Theo phương diện kinh tế:

Ngân sách Nhà nước là bản dự toán thu và chi tiền tệ của quốc gia, được cơ quan có thẩm quyền quyết định để thực hiện trong một thời hạn nhất định.
Theo phương diện pháp lý:
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nướcó thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
KHÁI NIỆM GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Giám sát ngân sách nhà nước(NSNN)là việc theo dõi,kiểm tra thông tin, báo cáo nhằm xác định tình trạng NSNN,từ đó phát hiện sớm các vấn đề và có hướng xử lý kịp thời.
Quyền giám sát NSNN của Quốc hội
* Khoản 10 điều 19 Luật Ngân sách nhà nước
* Nguyên tắc giám sát
* Về hình thức giám sát
=> Thứ nhất,hình thức xét báo cáo.
=> Thứ hai, về hình thức giám sát thông qua việc thành lập các đoàn giám sát.
=> Thứ ba,về hình thức chất vấn đại biểu của Quốc hội.
* Nội dung giám sát
- Giám sát quá trình lập, thẩm tra và quyết toán quyết định dự toán ngân sách.

- Giám sát quá trình xây dựng phương án, thẩm tra và quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương.

- Giám sát việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các Bộ, ngành trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Giám sát quá trình chấp hành dự toán, quản lí và điều hành ngân sách nhà nước.

- Giám sát quá trình lập, thẩm định, thẩm tra, xét duyệt và phê chuẩn quyết toán ngân sách.


Quyền giám sát NSNN của cộng đồng
Khoản 1, 2 điều 16 luật ngân sách nhà nước
=>

Đây là một trong những nội dung sửa đổi bổ sung quy định về công khai minh bạch ngân sách.

Theo Bộ Tài chính
Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015 (Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015), có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng với mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý NSNN.
*Ngoài ra đại biểu Hội đồng nhân dân cũng là một bộ phận đại diện cho nhân dân đóng vai trò rất lớn trong việc giám sát ngân sách nhà nước:
Giám sát về thu ngân sách địa phương
Giám sát về chi ngân sách nhà nước
Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách
Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Cơ sở pháp lý cao nhất để Quốc hội thực hiện quyền và trách nhiệm trong lĩnh vực Ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 70 khoản 4 Hiến pháp năm 2013:
“ Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế, quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn, quyết toán ngân sách nhà nước.”
Điều 19 khoản 10 Luật Ngân sách Nhà nước 2015 về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội:
“ Giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, chính sách cơ bản về tài chính – ngân sách quốc gia, nghị quyết của Quốc hội về ngân sách Nhà nước.”

Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC
Quốc hội là cơ quan “ thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước” trong đó có giám sát ngân sách, tiền tệ quốc gia, tài chính đất nước.
Nguyên tắc giám sát có công khai, minh bạch thì công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát của các cơ quan chức năng mới đạt hiệu quả.
Góp phần chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí thông qua việc yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đúng chế độ, đúng định mức, đúng tiêu chuẩn pháp luật quy định, khuyến khích sử dụng nguồn lực nhà nước đạt hiệu quả, tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách.
Giám sát ngân sách cũng là sự thể hiện mối quan hệ giữa các cấp chính quyền trung ương và địa phương với nhau.
Giám sát ngân sách thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.
Giám sát ngân sách giúp nhà nước tránh bội chi ngân sách.
THỰC TIỄN VÀ BÌNH LUẬN
Cơ chế phối hợp giám sát Ngân sách nhà nước hiện nay
Một số kiến nghị, đề xuất
Thứ nhất, về cơ chế phối hợp với các cơ quan của Chính phủ
Thứ hai, về chuẩn bị nội dung các báo cáo
Thứ ba, về các bước trong quy trình phối hợp
NGUỒN TÀI LIỆU
( Nguồn “Tạp chí Diễn Đàn đầu tư – BizLIVE.vn)
Nguồn: Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

Nghị định 163/2016 NĐ-CP
Hiến pháp 2013.
Luật Ngân sách Nhà nước.
Luật Tài chính – Ngân hàng.
Tạp chí Diễn Đàn đầu tư – BizLIVE.vn.
Tạp chí Tài chính số 10_2013
Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.
Nghị định 163/2016 NĐ-CP
Full transcript