Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ĐƯỜNG LỐI HỒ CHÍ MINH

No description
by

vy trieu

on 23 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ĐƯỜNG LỐI HỒ CHÍ MINH

Nền kinh tế do nhà nước quản lý
Cơ quan nhà nước hành chính can thiệp sâu vào sản xuất kinh doanh
Quan hệ hàng hóa bị coi nhẹ
Quản lí cồng kềnh

Hoàn cảnh lịch sử
Thành tựu

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
1986-1990: GDP tăng 4,4%/năm.

Khắc phục được tình trạng trì trệ, suy thoái, đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao liên tục và toàn diện.

GDP bình quân năm tăng 8,2% 1996-2000:tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 7%/năm.

TẠI ĐẠI HỘI IX
DANH SÁCH NHÓM
Vương Triều Vỹ
Nguyễn Trần Nguyệt Trang
Trần Thị Hồng Minh
Nguyễn Thị Ánh Phượng
Trương Bửu Linh
Giảng viên:Huỳnh Thị Kim Trúc

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
II/ Tư duy của đảng từ đại hội VI-VIII?
III/ tư duy của đảng từ IX-XI
IV/ Tích cực và tiêu cực
V/ Thành tựu đạt được
I/ Hoàn cảnh lịch sử, khái quát chung kinh tế thị trường thời kì trước đổi mới
Sự hình thành tư duy của Đảng gồm 2 giai đoạn
a/ Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến VII
(1986-1996)
b/ Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại Hội IX đến XI
(2001-2011)
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.
Rất cần một chính sách hợp lý
Tư duy của đảng từ đại hội IX - XI
Nội dung
KINH TẾ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO
KINH TẾ TẬP THỂ KHÔNG NGỪNG CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN
KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NỀN KINH TẾ NÀO ĐÓNG VAI TRÒ THEN CHỐT
TRONG 5 ĐẾN 1O NĂM TỚI
ĐỘNG LỰC
KHUYẾN KHÍCH
Đại Hội VI : (12/1986 )


Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với cơ chế quản lí
ĐH VII : (1/1994 )


Xác định cơ chế vận hành của nền kinh tế, là cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước

ĐH VIII : ( 6/1996)

Đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhìu thành phần.
- Một là, kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại.
- Hai là, kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Ba là, có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kì đổi mới
Kinh tế thị trường có những đặc điểm sau:

-
Các chủ thể kinh tế có tín độc lập, nghĩa là có quyền tự chủ trong kinh danh, lỗ, lãi tự chịu.
- Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo.
- Nền kinh tế có tính mở cao và vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường như qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh.
- Có hệ thống pháp quy kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của nhà nước.

Trong thời kì đổi mới,chúng ta có thể:

Dùng cơ chế thị trường làm cơ sở phân bổ các nguồn lực kinh tế
Dùng tín hiệu giá cả để điều tiết chủng loại và số lượng hàng hóa
Điều tiết quan hệ cung cầu, tỉ lệ sản xuất thông qua cơ chế cạnh tranh
Thúc đẩy cái tiến bộ, đào thải cái lạc hậu yếu kém.
TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỪ ĐH VI ĐẾN ĐH VIII
So với thời kỳ trước đổi mới, nhận thức về kinh tế thị trường trong giai đoạn này có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.
SỰ HÌNH THÀNH TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THỜI KÌ ĐỔI MỚI
Tích cực
Bước đi phù hợp với giai đoạn lịch sử
Tạo ra cơ hội sáng tạo
Tạo ra môi trường kinh doanh tự do


Tiêu cực
Chỉ chú trọng nhu cầu thanh toán không chú trọng nhu cầu cơ bản
Có sự phân biệt giàu nghèo
Có rủi ro


Xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát suốt thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩ Xã Hội ở Việt Nam
cảm ơn đã lắng nghe
CLIP
Full transcript