Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Een gezond ontwerp

Gebouwen hebben invloed op onze gezondheid. Laten we dat gebruiken!
by

Peter Heijmen

on 19 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Een gezond ontwerp

Een gezond ontwerp
Peter Heijmen
Eerste huid
Tweede huid
Derde huid
relatieve
CO2 concentratie (ppm)
Shaugnessy, lezen
TNO, lezen
Shaugnessy, rekenen
TNO, rekenen
Wargocky, rekenen
Regressiecurve
Gebouwen hebben invloed op de gezondheid van de gebruikers, op verschillende manieren. Ontwerpers kunnen dit gebruiken om ons gezonder te maken.
Net als de eerste huid, en net als kleding, kunnen gebouwen ons helpen te profiteren van de omgeving, het beste ervan binnenhalen. Zoals zonlicht, zuurstof en uitzicht. En ze geven een ruimte vorm waarin wij optimaal kunnen doen wat wij willen.
voor ons lichaam. Ze houden onregelmatige en extreme invloeden buiten, zoals regen, herrie en wilde dieren. Maar buiten houden is niet genoeg.
HOMEOSTASE
COMFORT ZONE
BINNENMILIEU
BUITENKLIMAAT
1
2
3
bio huid
kleding
gebouw
comfort
thermisch
vrijheid
bewegings-
kwaliteit
lucht-
privacy
veiligheid
oriëntatie
indivi-
Onderzoeken naar de exacte invloeden van gebouwen op de gezondheid zijn in volle gang.
De biologie heeft ons veel geleerd over de eerste huid. Kledingfabrikanten hebben kleding ontwikkeld die warm, comfortabel en ook mooi is.
Dit is wat onderzoek heeft gedaan voor onze kleding.
En in dezelfde 250 jaar veranderden onderzoek en stijlopvatting ook de architectuur:
Wat kunnen gebouwen nu echt doen voor onze gezondheid ?
We kijken naar vier benaderingen:
environment
healthy
environment
enabling
environment
healing
environment
positive
Een fysiek gezonde omgeving is het begin. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Veel gebouwen bieden niet het gezonde klimaat waar wij op rekenen. En niet alleen oude gebouwen zijn problematisch. Kijk naar scholen...
Een slecht binnenklimaat kan enorme sociale en economische gevolgen hebben.
Onderzoek toont aan dat gebrek aan frisse lucht de capaciteit tot leren vermindert. Anders geformuleerd: Kinderen zijn tot nog meer in staat als ze in schone lucht werken.
prestatie
leer-
Dit is geen nieuw idee. Het beschermen van onze gezondheid is altijd een primaire functie van gebouwen geweest. Gebouwen zijn ook altijd bedoeld geweest als een omgeving waar mensen optimaal kunnen functioneren. Een bruikbare metafoor noemt onze kleren de tweede huid...
Uiteindelijk wordt een gebouw niet ontworpen voor een investeerder, een fotograaf of zelfs een opdrachtgever. Het wordt ontworpen en gebouwd voor gelukkige en gezonde mensen.
Peter Heijmen
en het gebouw de derde. De huiden werken als filters en zorgen voor condities die het best geschikt zijn
Gelukkig zijn er relatief eenvoudige en goedkope technieken die een groot verschil kunnen maken.
Het verbieden van roken in veel gebouwen heeft ons al miljoenen levensjaren en miljarden euro's opgeleverd. Er zijn nog vele kleinere stappen te nemen.
Niet alleen de fysieke gezondheid wordt door gebouwen beïnvloed. Zij helpen ook ons gezond te voelen door de gelegenheid te bieden om van onze fysieke mogelijkheden gebruik te maken. Of soms niet. Dit is het verschil tussen een 'enabling environment' en een 'disabling environment'.
Is een mens invalide - disabled - of is het de omgeving die invaliderend - disabling - is?
En toegankelijkheid is niet alles. Ook het gebouwontwerp kan invaliderend zijn.
Is het verbazend als mijn grootmoeder in deze gang haar kamer niet kan vinden?
In een enabling environment kunnen mensen beter zelfstandig functioneren en ervaren ze een betere gezondheid.
Het is goed mogelijk een groepswoning voor dementie te ontwerpen, waarin bewoners niet kunnen verdwalen, zich zekerder en veiliger voelen en daardoor langer zelfstandig kunnen functioneren.
De volgende stap zou zijn een omgeving te ontwerpen op en manier dat die ons daadwerkelijk gezonder maakt, waarbij naast de fysieke component nadrukkelijk ook de psychische component een plek krijgt.
Er is een groeiende verzameling onderzoek naar de relatie tussen eigenschappen van de gebouwde omgeving en het herstel van patiënten in de zorg.
Gebouwen kunnen onderdeel zijn van een genezingsproces. Eén van de factoren die verschil kunnen maken is controle over de eigen omgeving. Bewegingsvrijheid, of het kunnen openen van een raam.
'Crowding' - drukte op een plek in het gebouw - kan aggressie oproepen. Een goed ontwerp kan de drukte verminderen.
Plattegrond van een psychiatrische afdeling met de locatie van incidenten.
Een omgeving die spanning vermindert is ook gezond voor de medewerkers.
Een gebouw heeft invloed op de gezondheid van mensen in zijn omgeving en zelfs op grote afstand. Denken over gebouw en gezondheid kan dan ook niet ophouden bij de grens van het gebouw.
Energiegebruik door het gebouw en binnen het gebouw zorgen voor uitstoot van CO en andere gassen en vervuiling bij winning van olie en gas. Het verminderen van energieverbruik beperkt de negatieve gezondheidseffecten daarvan.
Wereldwijd.
2
Hergebruik van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw betekent, naast vele andere voordelen, ook minder gezondheidsschade door grondstoffen, sloopafval, energie en transport.
verzorgingshuis
verpleeghuis
Als die oude gebouwen er goed op voorbereid waren geweest, zou hergebruik nu heel gemakkelijk zijn. Voor gezondheidswinst in de toekomst moeten we nu dus herbruikbaar bouwen. Dit 'passief hergebruik' is in andere industrieën al langer in opkomst.
dualiteit
comfort
thermisch
vrijheid
bewegings-
Goed, veranderende smaak speelde ook mee.
Het omgevingsontwerp heeft direct invloed op het fysieke en het beleefde klimaat, niet alleen voor de gebruikers van het gebouw maar ook voor passanten.
Gebouwontwerp heeft invloed op de gezondheid van gebruikers, en op een gezond klimaat. Een ontwerper die hier geen rekening mee houdt in het ontwerp mist zijn doel.
Ontwerp
Gezond
een
Full transcript