Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motivasyon

No description
by

Ahmet Eyitmiş

on 28 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motivasyon

Motivasyon
(Güdüleme)
Motivasyon Nedir?
Motivasyonun Amacı
Motivasyon Süreci
Motivasyon Teorileri
Niçin Motive Ermeliyiz?
Neler Motivasyonu Arttırır?
Sonuç
Motivasyon Nasıl Kırılır?
Kimleri, Nasıl Motive Ederiz?
Çalışanları cesaretlendirmek,etkilemek, onlara ilham vermek ve yönlendirmek.
Daha iyi çalışmaları için mantıklı sebepler gösterebilmek.
Birlikte çalışma istedikleri hissini vermek.
Yaptıkları işten dolayı kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak.
Bir insanı istenen yönde harekete geçirmek.

İNSANLARI BİR EYLEM YAPMA KONUSUNDA
HAREKETE GEÇİREN GÜÇTÜR
İhtiyacın
Giderilmesi
İhtiyacın
Uyarılması
Davranışa
Dönüşmesi
Giderilmemiş
İhtiyaçlar
Motivasyonun amacı,
çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını araştırmak, uygulamak ve böylelikle verimliliği arttırmaktır.
Motivasyon Teorileri
İçerik Teorileri
Süreç Teorileri
Maslow'un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi
Herzberg
Modeli
Başarı Güdüsü
Kuramı
Alderfer'in VİG
Kuramı
Bekleyiş
Teorileri
Amaç Teorisi
Eşitlik Teorisi
Pekiştirme Kuramı
Maslow'un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi
Değer
Ait Olma
Sevgi
Güvenlik
Fizyolojik
Yaratma ve Başarma
Herzberg
Modeli
Motivatörler
Hijyen Faktörler
Başarı
Tanınma
İlerleme
İşin Kendisi
Sorumluluk
Büyüme
Şirket Politikası
Teknik Gözetim
Kişilerarası İlişkiler
Ücret
iş Güvenliği
Kişisel Yaşam
Çalışma Koşulları
Makam
Başarı Güdüsü
Kuramı
Maslow’un tersine güdülerin öğrenilmeyle kazanılabileceğini savunan bir kuramdır.
Bu kuramın öncüsü ise McClellanddır.
Savunduğu güdüler ise başarı, bağlılık ve güçlülük ihtiyaçlarıdır.
Eğer bir insan zamanını nasıl daha iyi yaparım diye düşünmekle geçiriyorsa, başarı güdüsüne sahiptir.
Erk (güç) güdüsü güçlü olan bir birey, güç ve otorite kaynaklarını genişletme, diğer insanları etki alanında tutma ve gücünü koruma türünde davranışlar gösterirler.
Bağlanma güdüsü ise başka insanlarla ilişki kurma, gruba girme ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi ifade eder.
Locke’un Bireysel Amaçlar ve İş Başarısı İlişkisi Kuramı
Locke’a göre iş görenlerin işteki başarılarının belirleyicisi olarak
onların kişisel amaçları büyük önem taşımaktadır.
Birey tarafından belirlenen amacın açık ve seçik olması iş başarılarını arttırmaktadır.

İşgörenin çabalarının düzenlenmesi ve arttırılmasını sağlar

Belirlenmiş amaçlar rekabet ortamında görevi başarma anlamında kararlılığı arttırır.
Örgütsel amaçlar kabullenilmiş ise örgüt bireyleri o amaçlara ulaşmanın yollarını arar.
Amaçların motivasyondaki rolleri:
Birey arzulanan sonuçlara yol açan davranışları yineleme,
arzulanmayan sonuçlara yol açan davranışları yinelememe eğilimindedir.
Olumlu
Pekiştirme
Ceza
Sönme
Davranış Şartlandırması Yaklaşımı
Bekleyiş Teorileri
Vroom tarafından geliştirilen bu modelde ortaya konulan güdülenme (motivasyon) kişinin aradığı değerlerle, belirli bir hareketin bu değerlere yol açma olasılığına ilişkin tahminin çarpımıdır.
Arzulama Derecesi x Bekleyiş= Güdülenme
Beklenti Kuramı
Lawler ve porter
Amaç Teorisi
Edwin Locke tarafından ortaya konan bu modelde kişilerin belirlediği amaçların onların motivasyon derecelerini belirleyeceği savunulmuştur.
J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda oldukları ve bu arzunun motivasyonu etkilediğidir.
Eşitlik Teorisi
Motivasyon
Araçları
EKONOMİK
ÖRGÜTSEL YÖNETSEL
PSİKO-SOSYAL
Ekonomik Araçlar
Ücret artışı
Primli ücret
Ekonomik ödül
Psiko Sosyal Araçlar
Çalışmada bağımsızlık
Sosyal katılma
Değer ve statü
Gelişme ve başarı
Çevreye uyum
Öneri sistemi
Psikolojik güvence
Sosyal uğraşlar
Örgütsel Yönetsel Araçlar
Amaç birliği
Yetki ve sorumluluk dengesi
Eğitim ve yükselme
Karara katılma
Otonom çalışma grupları
İş zenginleştirme
İş genişletme
İletişim
Yaratıcılık
Motivasyon Araçları
SORULAR
Başarılı bir yöneticinin tarifini yapar mısınız?
Niye insanları motive etmeniz gerekli?
Sadece kendi elemanlarınızı mı motive etmeniz gerekli?
Motive etme yeteneğiniz var mı?
CEVAPLAR
Yönetici,elemanlarını motive ederek istenen sonuçlara,
zamanında ve bu iş için ayrılan bütçenin dışına çıkmadan ulaşandır.
Yönetici elde ettiği sonuçlara göre değerlendirilir.
Bu sonuçlara ise insanlarla ulaşılır.
İş dünyasında etrafınızdaki insanların hepsine uygulanabilir.
Evet. Olmalı.
Çünkü yönetici olarak,öğretmen olarak buna ihtiyacımız var.
Niçin MOTİVE edelim?
Motivasyon
Verim
Kalite
Tatmin
İş Devamlılığı
Motivasyon için iş tasarımı?

İşin basitleştirilmesi
İş rotasyonu
İşin genişletilmesi ya da büyütülmesi
işin zenginleştirilmesi
Motivasyon Nasıl Kırılır?
Paylaşımı reddetmek,
Tutarsız olmak,
Övmekten kaçınmak,
Elemanları bilgilendirmemek,
Saldırgan veya kötü huylu olmak,
Sürekli stres,
Net bir yön duygusuna sahip olmamak,
İşleri ertelemek,
Korku ve başarısızlık,
Önceliklerde değişim,
Belirsizlik,
Yalnızlık,
Kıskançlık,
Kızgınlık,
Hayal kırıklığı,
Bilinmeyenin korkusu,
Uyumsuzları Motive Etme
Negatif Motivasyon
Pozitif Motivasyon
Araştırmalar etkisinin çok
kısa sürede
söndüğünü
göstermektedir.
En çok kullanılan ve
en iyi sonuç alınan bir
motivasyon biçimidir.
Uzun sürelidir.
İstenmeyen davranışı belirtin.
İstenen hedef davranışı belirleyin.
İstenmeyen davranışı değiştirmeye yönelik motivasyon unsurlarını belirleyin.
EKİPLERİ MOTİVE ETME
Bir bütün olarak motive edilebilirler.
Yüksek dereceli ihtiyaçları tatmin edilmeli.
Görev merkezlidirler.
Takdir edilmek onları motive eder.
Başarıya ulaştıklarında bundan tatmin olurlar.
Fikirlerini söylemelerini sağlayın.
Olumsuzluklarına kızmayın.
Onlara değişim için zaman ayırın.
Hata ve gecikmelere izin verin.
Kutlayın ve tebrik edin.
Başta mükemmellik aramayın.
Becerisi olanları yapmadıklarında eleştirin.
KENDİMİZİ MOTİVE ETME
ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENLERİNDİR.
Olumlu düşünme,
Hedef belirleme,
Kıymetinizi bilme,
Birtakım işleri değiştirebileceğinizi anlama
Neleri değiştirmek istediğinize karar verdiniz.
Önünüzdeki engelleri belirlediniz.
ŞİMDİ,
Kesin hedefler belirleyin.
Onlara ulaşmanın yallarını planlayın.
Kesin bir zamanlama yapın.
Bu süreçte acele etmeyin kararlı olun.
Yaptıklarını takdir ederek.
Grubunuza kabul ederek.
Onu bilgilendirerek.
Ona akıl danışarak.
Yaptığı konuşmalarda onu destekleyerek.
Uygun bir tarzla aynı görüşte olmadığınızı belirterek.
PATRONUNUZU MOTİVE ETME
MOTİVE EDİLMEYEN PATRONLAR
Saldırgan ve kötü mizaçlı,
Kararsız ve tutarsız,
Saygı göstermeme ve övmeme,
Paylaşımı reddetme,
Bilgilendirilmeme,
Baş edemeyen patronlar,
ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME
Lu’lu yaşlı devlet adamlarından biri Konfüçyüs’ e sordu; insanları nasıl ciddi ve sadık kılabilirim ki hevesle çalışsınlar?’ Konfüçyüs dedi ki; ‘onlara başkanlık ederken saygınlığı eksik etme ki ciddi olsunlar. Babaca ve şefkatli ol ki, sadık olsunlar. İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar.”

Konfüçyüs

TEŞEKKÜRLER
http://www.vitaminogretmen.com/videolar/video-detay/41
linkinden videoyu daha detaylı izleyebilirsiniz...

Öğrencilerinizin zayıf yanlarını değil güçlü yanlarını ortaya çıkarın.
Hata öğrenciyi kötülemek için bir fırsat değil, öğrenme sürecinin bir parçasıdır.
Öğrencilerinizi cesaretlendirin.
Öğrencilerinize başarabilecekleri zorlukta bir dizi öğrenme olanağı sunun.
Öğrenme sürecinde olabildiğince beş duyumuzdan da yararlanmalıyız.
Öğrencilerinizi eleştirirken "sandviç" yapın. Eleştrinizi iki olumlu yorumun arasına koyun.
Dürüst olun. Övücü sözler söylemede ilk kural dürüst olmaktır.
Öğrencilerinize açık, basit, anlaşılır ve yargıdan uzak geri bildirimler verin.

İhtiyaç hissedilir.
İhtiyacı gidermeye yönelik davranış oluşur.
İhtiyaç giderilir.
Alderfer'in VİG Kuramı
Tatmin olma
Valans
Bekleyiş
Gayret
Performans
1. Düzey Sonuç
2. Düzey Sonuç
Araçsallık
Eşitlik yoksa
Girdileri değiştirme
Sonuçları değiştirme
Algıları çarpıtma
İşi terk etme
Olumsuz
Pekiştirme
Full transcript