Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Back to School for DOT

The Perfect School Assignment
by

Judith Heemskerk

on 9 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Back to School for DOT

DOT School
Zorgtraject
Zorgsoortspecialisten MSZ
Lesprogramma
Beginnerscursus
Wat is DOT
Automatisch

Alle zorg (sub)trajecten sluiten automatisch

Afsluitregels

Regels opgesteld
Bepaalt sluiting van zorg- of subtraject.

2011
Eerder handmatig door specialist gesloten
Productstructuur
Zorgproductcode (ZP)
..een declarabel product
Is gebaseerd op diagnose...
...en behandeling
Specialisme overstijgend
Een uroloog kan na registratie op hetzelfde declarabele zorgproduct uitkomen als een gynaecoloog.
3 type ZP
intensieve/invasieve (operatief)
conservatief
(niet operatief)
poliklinisch
niet operatief
Les 1
Variety of courses
Landelijke applicatie
Webapplicatie
Aangesloten op lokale Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS)
Aangesloten op DBC informatie systeem (DIS)
Declarabel ZP
alle uitgevoerde zorg in afgesloten subtraject verzonden naar de grouper. Levert declarabel ZP op.
Hoe en waarom?
zorgproductstructuur
automatisch declareerbaar product
voor iedere zorginstelling volgens dezelfde en actuele beslisregels
Grouper
Afsluiting
3 kenmerken
Les 3
4 sluitmomenten
Back to School
Les 1

Wat is DOT?

Les 3

Wat is de looptijd van een
DOT?

Les 2

Wat maakt een DOT?

Les 5

Waar vind je meer informatie?

Les 4

Hoe machtig je DOT?

Wat is de looptijd van een
DOT?
Uitzonderingen afsluitregels
Les 2
2 belangrijke kenmerken
Wat maakt een DOT?
bepaalt alle prestaties van de instelling en medisch specialist aan de hand van de diagnose gebaseerd op zorgvraag van patiënt.
Subtraject
Niet declarabel
is een afgebakend traject binnen het zorgtraject die op vastgestelde momenten afsluit.
Declarabel
Zorgactiviteiten
Zorgproduct
Add ons
Overig zorgproduct
automatisch
Zorgproductenviewer

Op DBC-onderhoud is de beslisboom van de zorgproductenviewer in te zien.

Les 4
Regels en vrijheden
Hoe machtig je een DOT
Limitatieve lijst
Zorginstituut Nederland (eerder CVZ) & Zorgverekeraars Nederland (ZN) geeft aan welke zorgactiviteiten een aanspraakcode hebben (27xx)
DBC-onderhoud publiceert de limitatieve lijst. Ook ZN publiceert een eigen lijst.
De zorgverzekeraar is vrij om andere codes ook te machtigen
Astmacentrum, Transgender, besnijdenis, bovenooglidcorrectie, flapoorcorrectie & Refractie
Niet op limitatieve lijst
Wel op basis van machtiging
Vanuit de beroepsgroep & Achmea
Waarom machtigen op diagnose en zorgactiviteit
Limitatieve lijst is zo ingericht
Zorgproduct is niet van te voren te machtigen
Machtigingsvelden IKAZ zijn niet compatible
Looptijd machtiging
Periode machtiging is vrij
Niet wettelijk bepaald
Vooraf is een vereiste
365 dagen geeft ZAB voldoende ruimte tot uitvoeren
ZT21 geen invloed op declaratie
Les 5
3 belangrijke bronnen
Waar vind ik informatie?
DBC Onderhoud
CVZ
NZa
42e dag na ontslagdatum
42e dag na de datum waarop de operatieve ingreep heeft plaatsgevonden
Klinisch subtraject
Niet-klinisch subtraject + operatie
Niet-klinisch subtraject - operatie
Zorgtype 11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;–
Zorgtype 21: op de 365e dag na de opening van het subtraject.
356 dagen
365e dag indien
het subtraject na 365 dagen nog open
staat
mits er geen (her) operatie, heropname of extra dag nodig is.
mits er geen nieuwe operatie nodig is.
medicinale oncologische behandelingen
niet-klinische subtrajecten urologie
prenatale diagnostiek en intra-uteriene ingrepen
neonatologie
kinderoncologische subtrajecten in een centrum voor Kindergeneeskunde Oncologische behandeling
cardiologie
exacerbatie van COPD bij heropname in ziekenhuis
vervolgbehandeling reumatologie
revalidatiegeneeskunde
geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Kindergeneeskunde
Gynaecologie (IUI/IVF/ICSI)
Urologie
Plastische chirurgie (mammareconstructie elke operatieve tempi; brandwonden)
Oogheelkunde (niet te machtigen operatieve ingrepen)
Stamceltransplantatie
Incongruentie gender (behandeltraject parallel aan operatie)
Zorgproductstructuur

Afsluiting

Grouper
Automatisch sluiten
diagnose en behandeling
vaste producstructuur
specialisme overstijgend
automatische sluiting
gestandaardiseerde werkwijze
Zorgtype
Zorgtype (ZT11) = als patiënt voor het eerst met die zorgvraag bij de specialist komt.
Zorgtype (ZT21) = een vervolgbehandeling bij een zorgvraag waarvoor een patiént al eerder bij de specialist was. Deze opent automatisch na afsluiting.
Grouper
De limitatieve lijst is ingebouwd in de grouper.
Machtigingsnummer moet met declaratie worden meegeleverd.
Eerder waren de vlaggetjes voor ziekenhuizen in de declaratie niet helder.
Regeling MSZ 240
Prestaties en Tarieven 2111
Diagnose combinatie tabel
Registratie adendum
Overzicht zorgproducten etc.
Zorgproductenviewer
Limitatieve lijst
Afsluitregels
Veelgestelde vragen
Wettelijke bepalingen
Pakketbeheer en standpunten
Lijst MSZ - Hulpmiddelen
Vragen?
?
?
?
?
?
?
?
Studie materiaal
Full transcript