Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Big Bang

No description
by

Camilla Svärd

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Big Bang

Big Bang
Vad är Big Bang?
Den 28e Mars 1949 i en radiointervju med BBC myntade astronomen Fred Hoyle termen "Big Bang". Termen är dock missledande då teorin inte handlar om en explosion av materia i en tom rymd, utan snarare om en expansion av rummet som materian befinner sig i.
Hur tror du att jorden skapades?
Det finns ingen fakta som tyder på att jorden skapades på ett visst sätt. Allt som man får lära sig är enbart teorier efter experiment utfört i laboratorium. Det finns alltså inga konkreta bevis.

Man har lyckats återskapa vissa delar av jordens och universums utvecklingsprocess i ett laboratorium, och teoretiskt kunnat förklarat dem. Tex partikelgeneratorn LHC – Large Hardon Collider i Schweiz. Det var en maskin som byggdes 2008-09 med syfte att få partikelstrålar att krocka i ljusets hastighet i en 27 kilometer lång tunnel. Resultatet man hoppades på var att kunna återskapa vissa partiklar, energi och miljö som man antas fanns vid universums skapelse, och kunna lägga en hypotes på hur jorden skapades. Man ville göra en "Little Bang". Man lyckades.

Men bara för att man har lyckats så betyder inte det automatiskt att det har förekommit i verkligheten, det betyder bara att det är möjligt.
Jorden
Ålder: 4,54 miljarder år
Radie: 6 371 km
Ekvatorns omkrets: 40 075 km
Avstånd från solen: 149 600 000 km
Befolkning: 6 974 miljarder (människor)
En annan teori...
...Är att en gudomlig kraft skapat allting på 7 dagar..

Leonardo Da Vinci 1452-1519 var en naturforskare och filosof. Under sina glansdagar som konstnär grävde han upp skelett från gamla gravar. Orsaken till detta var det 'Gyllene snittet', eller som det så ironiskt kom att kallas under en senare tid; 'Guds byggsten'.

Han ville nämligen forska om ett matematiskt tal. 0,618 förekommer överallt och på vem som helst, genom tiderna. Mäter man hela armen från axeln till fingertoppen och delar det med längden från armbågen till fingertoppen så får man ett resultat som är skrämmande lik Gyllene snittet. Mäter man omkretsen på en stubbe och delar med diametern så är det likadant här.
Detta gäller allt; löv, stenar, grässtrån, datorskärmar och byggnader.

Kristna upptäckte sambandet långt före Leonardo Da Vinci och det finns forskare som tror att vid denna upptäckt skrevs bibeln om. Man uppmärksammade jordens skapelse i bibeln och drog slutsatsen om att Gud byggt allt på egen hand med Guds byggsten - Gyllene snittet.

Man brukar säga att "Gud finns i allt."..
Byggd av en övernaturlig kraft?
Den vetenskapliga teorin


1. Den STATISKA.
Universum har ingen början och inget slut i tiden. Universum har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Utifrån denna hypotes behövs naturligtvis ingen teori för att förklara hur universum uppkommit. Men även om nu universum alltid existerar, så återstår i alla fall frågan varför det existerar. Och något svar på detta har inte den statiska teorin.

Det finns i princip tre huvudsakliga vetenskapliga teorier om universums och jordens uppkomst och utveckling:
2. Den CYKLISKA.
Enligt denna hypotes sker visserligen en utveckling, men denna är cyklisk. Efter en viss tid är universum tillbaka i sitt ursprungstillstånd och därefter börjar allting om igen från början.

Föreställ er hinduismens syn på livet och döden; man föds, man lever, man dör, man återföds, men lever igen, och dör igen, osv.
3. BIG BANG-hypotesen.
Enligt denna hypotes fanns hela universum koncentrerat i en liten punkt. Här var det oerhört högt tryck och hög temperatur som gav upphov till en enorm, explosionsliknande process (Big Bang). Universum expanderade och tvingade därför materian att utvecklas. Man anser att tid, rum och naturlagarna och grundämnerna skapades här, de fanns inte innan. Vissa observationer tyder på att expansionen av universum pågår än i dag. Någon godtagbar vetenskaplig förklaring till hur den ursprungliga, punktformade energikoncentrationen uppstått har man ännu inte kunnat ge.
Enligt Big Bang-hypotesen: Man tror att universum nån gång kommer att sluta expandera och istället börja dra ihop sig. Detta kommer vara början till jordens undergång, dess existens kommer någon gång att upphöra. Däremot så tror man att detta kommer att ske flera miljarder år efter att solen slocknat, så ingen nuvarande livsform kommer att gå till spillo.
Time
Expansion of the universum
Maximum expansion
of the universe
Big Crunch
Big Bang
Både CERN (forskarna vid laboratoriet i Schweiz) och kritikerna är överens om att mikroskopiska svarta hål kan bildas vid LHC. Kritikerna hävdar att dessa, om de inte omedelbart förintas, drar till sig omgivande materia, för att till slut sluka hela jordklotet.

Fysiker som studerat frågan påpekar att de svarta hål som skulle kunna skapas i LHC skulle förångas omedelbart, samt att dessa redan bildats genom kollisioner med kosmisk strålning vid ännu högre energi i jordatmosfären och i tex neutronstjärnor.
Detta har pågått i miljardtals år utan att förinta jorden.
Enligt den cyniska hypotesen går allt runt, men frågan kvarstår om det händelseförloppet kommer att avta. Man har inget svar på vad som händer efter det.

Den statiska hypotesen tror ju att det inte finns något slut. Jorden lever på tills solen dör och då dör allt liv.
Full transcript