Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Long Healthy Life IS

12.12.2014
by

Black Pearls Advisory S.A.

on 30 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Long Healthy Life IS

Long Healthy Life - Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa
OBECNI CZŁONKOWIE KONSORCJUM (stan z dnia 04.12.2014)
3D Models Michał Ignaczak, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Allcon Budownictwo Sp. z o.o. S.K., An-Med. Usługi RTG S.C., Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A., Bibus Menos Sp. z o.o., BioMaxima S.A., Bowil Biotech Sp. z o.o., Biovico Sp. z o.o., Black Pearls Advisory Sp. z o.o. S.K., Blirt S.A, BS Sp. z o.o., BS-154 Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Produkcyjne DGT LAB S.A., Centrum Techniki Okrętowej S.A., Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. Partnerska Lekarzy, Click Treatment Sp. z o.o., CollGel Sp. z o.o., Copernicus Podmiot Leczniczy, Dermscan Poland Sp. z o.o., Edoradca Sp. z o.o. S.K, Edoradca Sp. z o.o. S.K.A., eHealth Solutions Sp. z o.o., Enamor International, E-nnova Sp. z o.o., FOSA Fundacja Wsparcia Społecznego Aleksandry, NIEZALEŻNI Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność, Fundacja Marka Kamińskiego, Fundacja Samopomocy Sąsiedzkiej S2, Fundacja Sport na Zdrowie, Gadmel Michał Gadaj, Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Genloxa Sp. z o.o., Gmina Miasta Sopotu, Graso Zenon Sobiecki, HydroBiolLab, Hydrolab Sp. z o.o. Sp.k, Instytut Marka Kamińskiego, Insytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Lab Experts Sp. z o.o., Labolatorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o., Lipopharm.pl Wojciech Kamysz, maradDesign Marek Adamczewski, Mediguard Technologies Sp. z o.o., Menago CRM Sp. z o.o., Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Nemi Pictures Polskie Studio Filmowe, Oceanic S.A., Olicon Sp. z o.o., Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, PBS Sp. z o.o., PHU Idaco Sp. z o.o., Politechnika Gdańska, Polpharma Zakłady Farmaceutyczne, Polska Federacja Nordic Walking, Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku, Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Project Evolution Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe KĄPIELISKO MORSKIE SOPOT, Radio Gdańsk, Rehabilitatus Sp. z o.o., Sprint S.A., Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Svanvid Sp. z o.o., Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., Terma Sp. z o.o., Transmedium Sp. z o.o., Treatment in Poland Sp. z o.o., Trendmed Sp. z o.o., Trineo Sp. z o.o., Urząd Miejski w Miastku, Usługi Protetyczne Jerzy Andryskowski, Veronica Montana Magdalena Aleksandrowicz, Vivadental Sp. z o.o., Wellu Sp. z o.o., Wojewódzkie Centrum Onkologii Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Oceanografii i Geografii UG, Wydział Chemii UG, Wydział Mechaniczny PG z Węzłem Innowacyjnych Technologii, Wydział Biologii UG, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej GUM, Wydział Chemiczny PG, Wydział Architektury PG, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania, Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o
Value proposition IS LHL (produkty, usługi, technologie)
Senn,H.-J. Kerr, D. 2011, Chronic non-communicable diseases, the European Chronic Disease Alliance—and cancer. Annals of Oncology 22 (2), 248-249.
Wydatki na ochronę zdrowia
Przyczyny śmierci
choroby cywilizacyjne
85%
inne
15%
Leczenie
Profilaktyka
3%
97%
Produkty
(m.in. nowe leki, biomarkery, implanty kostne, żywność prozdrowotna, pompa transplantacyjna, nici chirurgiczne, kosmeceutyki)
Usługi
(m.in. teleopieka, telediagnostyka, telemedycyna)
Technologie
(m.in. materiały kościozastepcze, bioprotezy, endoprotezy, aplikacje np. leczenie depresji)
Nieuchronność – choroby cywilizacyjne przyczyną 85% zgonów w Europie.
97% wydatków pulicznych na ochronę zdrowia w Europie przeznacza się na leczenie, tylko 3% na prewencję.
Liczba osób w wieku 60+ na świecie (podana w mln)
ROK
United Nations - Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2009, World Population Ageing.
Ponad 200 projektów, dotyczących profilaktyki, diagnostyki, terapii, produktów, usług, technologii medycznych oraz edukacji zdrowotnej, które są zgodne z celami określonymi w dokumentach strategicznych Komisji Europejskiej.
Wysoka koncentracja firm branży biotechnologii, farmacji, medycyny, ICT – konsorcjum ponad 100 podmiotów, które już ze sobą współpracują w zakresie: B+R, inwestycji, innowacji, projektów UE, współpracy międzynarodowej, eksportu.
Młody, wykształcony i nastawiony innowacyjnie kapitał ludzki - Według prognoz w 2020 Pomorskie będzie jednym z najmłodszych demograficznie województw w Polsce z najwyższym, dodatnim przyrostem naturalnym.
Wysokorozwinięta współpraca w tak zwanym Trójkącie Wiedzy i silna współpraca gospodarcza i naukowa z krajami Basenu Morza Bałtyckiego.
Ryzyka dla wdrażania IS LHL

inne regiony na świecie czy w Europie mogą wdrożyć podobne strategie szybciej (globalny problem zdrowia)
inne regiony mogą zrealizować swoje strategię z wiekszym efektem i odziaływaniem (komercjalziacja, globalizacja)
kierunek specjalziacji nie bedzie atrakcyjny dla MŚP (motor rozwoju w długim okresie)
IS nie przyciągnie dodatkowego finansowania spoza kraju (prywatni inwestorzy, H2020)

Zagrożenia dla wdrażania IS LHL

brak kontroli nad IS:
zgłaszane w konkusach projekty niespójne z startegią rozwoju województwa
kontrola realizacji i wdrażania projektów
wysokie oczekiwania i duży nacisk na szybkie i widoczne efekty IS (pierwsze efekty widoczne za 3-5 lat, dalsze efekty po 5-10 lat)
niewystarczająca koordynacja i utrudniony proces negocjacji miedzy przyszłymi partnerami (brak mediacji, organu nadrzędnego nad procesem realizacji zadań publicznych ważnych dla rozwoju IS)
NAUKA
BIZNES
ADMINISTRACJA
INNOWACJA
Dostęp do prezentacji online: http://goo.gl/PW77bP
Rynek i produkty IS LHL
Potencjał IS LHL na tle Europy i Świata
Wzrost znaczenia Pomorza na arenie międzynarodowej (poprzez koncentrację na obszarze Zdrowie),
Wzrost przewagi konkurencyjnej firm z Pomorza,
Rozwój profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych oraz okresu starzenia, większe szanse na poprawę jakości i długości życia mieszkańców,
Intensyfikacja współpracy pomiędzy nauką i biznesem, przekładająca się na zdecydowaną poprawę efektywności działań B+R w aspekcie komercjalizacji wyników badań,
Wzrost napływu inwestycji bezpośrednich oraz kapitału zagranicznego do regionu,
Zwiększenie eksportu usług medycznych i telemedycznych,
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych, profilaktyki oraz leczenia,
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych w medycynie.
Realizacja projektów w ramach LHL IS przyczyni się do rozwoju regionu w następujących obszarach:
Agenda badawcza
Profilaktyka
Zintegrowane ścieżki opieki nad osobami zdrowymi,
Nowe lub znacząco udoskonalone rozwiązania prewencyjne
Nowe produkty żywnościowe
Diagnostyka
Badania nad molekularnymi biomarkerami służącymi do diagnozowania chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, także pod kątem personalizacji leczenia (teranostyka).
Poszukiwanie nowych molekularnych celów terapeutycznych dla chorób cywilizacyjnych.
Badania w kierunku identyfikowania grup wysokiego ryzyka oraz wczesnej diagnostyki, zwłaszcza nieinwazyjnej lub mało inwazyjnej.
Badania z zakresu opracowania i przygotowania do wdrożenia innowacyjnych testów, narzędzi i urządzeń diagnostycznych oraz wskazań do ich stosowania.
Opracowanie elementów modelu organizacyjnego wczesnej diagnostyki chorób.
Terapie
Innowacje radykalne
Nowe przełomowe leki
Nowe metody leczenia chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, choroby i zaburzenia psychiczne) oraz autoimmunologicznych, układu oddechowego, chorób infekcyjnych oraz ośrodkowego układu nerwowego
Nowe systemy selekcji przeciwciał dla wybranych celów molekularnych
Terapie
Innowacje inkrementalne - ewolucyjne
Opracowywanie nowych wskazań dla istniejących produktów leczniczych
Ograniczanie efektów ubocznych - działań niepożądanych istniejących terapii
Technologie ukierunkowane na uzyskanie efektu kontrolowanego uwalniania substancji leczniczej
Opracowywanie nowych form / sposobów podania (w tym leki złożone)
Biokataliza w procesach wytwarzania produktów leczniczych
Metody ukierunkowane na poprawę farmakodynamiki leku (obniżenie dawki przy osiągnięciu analogicznego efektu terapeutycznego)
Rozwój technologii wytwórczych leków i substancji czynnych
Technologie ukierunkowane na zwiększenie atrakcyjności ekonomicznej terapii
Technologie wytwarzania leków biotechnologicznych, w tym leków biopodobnych i biobetter
Opracowywanie nowych systemów selekcji przeciwciał dla wybranych celów molekularnych
Pomorze wśród europejskich liderow
Korzyści dla Pomorza
Wzrost znaczenia Pomorza na arenie międzynarodowej (poprzez koncentrację na obszarze Zdrowie),
Wzrost przewagi konkurencyjnej firm z Pomorza,
Zwiększenie udziału środków prywatnych w nakładach na B+R
Rozwój profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych oraz okresu starzenia, większe szanse na poprawę jakości i długości życia mieszkańców,
Intensyfikacja współpracy pomiędzy nauką i biznesem, przekładająca się na zdecydowaną poprawę efektywności działań B+R w aspekcie komercjalizacji wyników badań,
Wzrost napływu inwestycji bezpośrednich oraz kapitału zagranicznego do regionu,
Zwiększenie eksportu usług medycznych i telemedycznych,
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych, profilaktyki oraz leczenia,
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych w medycynie.
Strategia wdrażania
Inteligentna specjalizacja
Long Healthy Life
w liczbach
217
liczba projektów
1 700 000 000 PLN
łączna wartość projektów
500 000 000 PLN
wkład własny deklarowany przez Partnerów
Wzrost przychodów w tym także udziału eksportu w przychodach ogółem,
Wzrost liczby firm sektora R&D,
Wzrost zatrudnienia specjalistów z zakresu biotechnologii, farmacji, medycyny itp.,
Nowe rozwiązania chronione patententami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
Korzyści płynące z realizacji projektów w ramach LHL IS
Dawid Kentzer – Black Pearls VC, koordynator partnerstwa


Monika Lamparska-Przybysz – Polpharma, przedstawiciel lidera


Igor Konieczny – Uniwersytet Gdański, przedstawiciel partnerstwa


Wiesław Sawicki – Gdański Uniwersytet Medyczny, przedstawiciel partnerstwa


Andrzej Zieliński – Politechnika Gdańska, przedstawiciel partnerstwa


Leszek Wilczyński – Centrum Techniki Okrętowej, przedstawiciel partnerstwa


Ewa Lewandowska – Fundacja Sport na Zdrowie, przedstawiciel partnerstwa
Nowatorstwo planowanych w IS LHL prac badawczo-rozwojowych
Potencjał IS LHL w stosunku do innych ośrodków na świecie
Korzyści dla regionu oraz perspektywa czasowa działań i efektów
Ryzyka i zagrożenia w zakresie rozwijania IS LHL
2015 - aplikowanie o pierwsze wspólne przedsięwzięcia
2018 - pierwsze efekty - wyniki projektów, komercjalizacja
2020 - efekty zaczynają być widoczne w gospodarce regionu
2025 - pełny efekt zaangażowanych środków publicznych, rolę środkow publicznych w wydatkach na B+R przejmują środki prywatne
2030 - Pomorskie jednym z liderów Europy w B+R w obszarze zdrowia
Full transcript