Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нийгмийн түншлэлийг дэмжих үйл ажиллагааны явц

No description
by

BUJIN DUGER

on 18 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нийгмийн түншлэлийг дэмжих үйл ажиллагааны явц

Нийгмийн түншлэлийг дэмжих арга хэмжээ, 2014
-

Хэлэлцсэн асуудлууд:

-2014 оны хийх ажлын төлөвлөгөө батлах
- эрэлттэй байгаа 10 мэргэжлийг тогтоох
- Замын дадлагын газрын зураг төсөв хийхэд шаардагдах мөнгийг аймгийн ИХТ болон аймгийн Засаг даргад хандан 2014 оны 5-р сард багтаан шийдүүлэх
-Салбар зөвлөлийн зохион байгуулалтанд зарим өөрчилөлт оруулах
Баян-Өлгий аймгийн МБС-ын салбар зөвлөлийн хурал, 2014.04.17. Өлгий
"Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа"
Сургагч багшийн сургалт
2014.02. 27-28 , УБ
6 аймгийн 7 МСҮТ, ББАЗТ -ийн 8 багш

Багш нарын сургалт
1. Мэргэжлийн чиглэлээр мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, үйлдвэр аж ахуйн байгууллага дээр дадлагажуулах

2. Заах арга зүйн чадавхи бэхжүүлэх


АЖЛЫН БАЙРАНД ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОН, ДАГАЛДАН СУРАЛЦАХ СУРГАЛТ


МАОЭНХ-ой хамтран зохион байгуулсан
2014.04.14-18нд

ББ-ийн 7 МСҮТ-ийн 14 багшАж ахуй эрхлэлтийн сургалт

Түгээн дэлгэрүүлэх сургалт
6 аймгийн МСҮТ-ийн сургагч багшийн сургалт, 18 хүн 2014.05.27-31нд, УБ

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт: Баянхонгор, Завхан аймгийн МСҮТ-ийн төгсөх ангийн 40 сурагч сургалтанд хамрагдсан. 2014.06. 2-5нд
сургалтын хөтөлбөр:
- ХАБЭА-н үндсэн ойлголт, онолын үндэс,
- сургалтын зарчим, хууль, дүрэм, журам, бодлого
- хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн асуудлууд
- ажлын байранд дахь анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмших
- хиймийн хортой болон аюултай бодисын аюулгүй ажиллагаа
- галын аюулгүй байдлыг хангах нь
- эрчим хүчний аюулгыг хянах цоож, пайзын арга
- эрсдлийн үнэлгээний үнднс, үнэлгээ хийх аргачлал
-даралтат сав шугам хоолойн аюулгүй ажиллагаа
-өргөх зөөх машин механизмын аюулгүй ажиллагаа
-ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах арга изүй

1. танхимын сургалт
2. үйлдвэр дээр суралцах ажил:
- Жимс жимсгэн, хүнсний ногоо боловсруулах чиглэлээр: ВИТАФИТ ХХК, МОН САЛАТ ХХК
- Сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: Хүнсний технологийн дээд сургууль, ТЭСО ХХК
- Газар тариалан, мал аж ахуй хосолсон фермерийн чиглэлээр: Борнуур фуудс ХХК
- Автомашины засварчны чиглэлээр: ВАГНЕР АЗИ ХХК, МОНГОЛ ХЬЮНДАЙ АВТОМОТИВ ХХК
- Бетон арматурын чиглэлээр: ӨСӨХ МӨНХ ГРАНД ХХК, БАГАНАТ ӨРГӨӨ ХХК
- Авто замын засварчны чиглэлээр : ЭСТО ХХК, ЯЛГУУСАН ХХК
- Мужаан сийлбэрийн чиглэлээр: АГАР МӨНХ ХХК, ВҮҮДМЭН ХХК
Зорилго:

УБ-ын тэргүүний үйлдвэр, компаний ажлын туршлага
Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Дэвшилтэд технологи, шинэ материал
АБЭА-г хэрхэн мөрдөж ажиллагаа
Сургалт - үйлдвэрлэл хэр зөрүүтэй байгаа
эсэхийг судлах, танилцах, мэргэжлийн
тодорхой нэг чадамжийг эзэмших, суралцах,
дадлагжих
ББ 6 аймгийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд зориулсан " Орон нутагт МБС-ыг дэмжих, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх нь" сэдэвт сургалт
2014.05.22. УБ
МАОЭХ-той хамтран зохион байгуулсан
6 аймгийн иргэдийн хурлын
төлөөлөгч 17 хүн хамрагдсан
Хэлэлцсэн асуудлууд:

- МБС-ын өнөөгийн байдал, хөгжлийн зорилтууд

- орон нутгийн удирдлага, ажил олгогч, МСҮТ-ийн хамтын ажиллагаа

- аймгийн МБС-ын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон орон нутагт МБС-ыг хөгжүүлэхэд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гүйцэтгэх үүрэг, ажлын уялдаа холбооны талаар ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх

Аймгийн МБС-ын Салбар зөвлөлийн уулзалт
2014.05.12. УБ
ББ-ийн 6 аймгийн МБС-ын Салбар зөвлөлийн гишүүн 22 хүн оролцов

Хэлэлцсэн асуудлууд:

- СЗ-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны явц

- аймгийн хэмжээнд эрэлттэй байгаа 10 мэргэжил тодорхойлсон байдал, эрэлт-нийлүүлэлтийн зохицуулалт

- эрэлттэй мэргэжлүүдээр мэргэжлийн ажлын хэсэг байгуулах боломж

- аж ахуйн нэгж дээр суралцагчдыг дадлагажуулах ажлыг дэмжих

- олон нийтэд чигэлсэн үйл ажиллагаа явуулах замаар ажлын туршлага суулгах

Аймаг орон нутгийн МБС-ын Салбар Зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих ажил
Хөдөлмөрийн яармаг

Хөдөлмөрийн аян. Ховд. Хөгжил политехникийн коллеж. 2014.04.14-05.14

- Нээлтийн арга хэмжээ: 13 хүн ажлын байранд зуучлагдсан, Коллежийн үйл ажиллагаа, сургалтыг танилцуулах а/х, багш сурагчдын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн
-Түншлэгчдийн 4 зөвлөлгөөн, 98 хүн, 73 ажил олгогч оролцсон, 2014. 05.15
- мэргэжлийн ур чадварын уралдаан, 2014.05.18.
- ажил олгоч- ажилгүйчүүдийн уулзалт : 50 ажил олгогч оролцсон
- 17 сумдын ЕБС-ын сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжааны сургалт, ажилгүй иргэд, сумын захиргаа, аж ахуйн нэгжийн хүмүүстэй тус бүр уулзалт зохион байгуулсан

Хөдөлмөрийн аян. Завхан-Улиастай. МСҮТ. 2014.04.16-05.16.
-
Хөдөлмөрийн аян. Говь-Алтай. МСҮТ. 2014.04.21-05.21
- нээлтийн арга хэмжээ: 15 хүн ажлын байранд зуучлагдсан, 40 ажилгүй иргэн ХХ шинээр бүртгүүлсэн, 6 багийн аж ахуй эрхлэгчид бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн гаргасан

-Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн уулзалт, 37 оролцогч

- 24 сумдаар явж 654 хүнийг а/х хамруулсан, 2360 ЕБС-ийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт явуулсан
- Нээлтийн үйл ажиллагаа: 1500 хүн оролцсон, 18 ажилгүй иргэн ажлын байран зуучлагдсан, аж ахуй эрхлэгчид болон багш сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн

- Түншлэгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн: 80 оролцогч

- 3 багаар 18 сум, 2 тосгон хүрч үйлчилгээ үзүүлсэн: сумдын 1551 иргэн / ажилгүйчүүд, залуучууд, орон нутгийн захиргаа, аж ахуй эрхлэгчид, 1055 ЕБС-ийн сурагчдад сургалт явуулсан


Хөдөлмөрийн аян. Баян-Өлгий. МСҮТ. 2014.05.05-06.15
- Сумдын ЕБС-ийн сурагчдад мэргэжлээ зөв сонгох, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, эцэг эхчүүд, ажилгүй иргэд, залуучуудад МБС, хөдөлмөрийн бодлого, шинэ ажлын байр, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн талаар ярилцлага, уулзалт

- Төгсөгч ба ажлын байр хөтөлбөрт арга хэмжээ

- үйлдвэр, аж ахуйн байгууллагын нэрийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн

-аймгийн хоршоологчдын зөвлөлгөөн

- Залуу малчдын зөвлөлөгөөн

- Ажил олгогч эздийн уулзалт-зөвлөлгөөн


Хөдөлмөрийн аян
- Баянхонгор аймагт: 2014 оны 5 сарын 1-ээс 6 сарын 25-нд

- Увс аймагт: 2014 оны 6 сарын 9-ээс 7 сарын 3-нд

- Завханы Тосонцэнгэлд: 2014. 6 сарын 1-28

Туршлага судлах буюу ижилсүүлэх уулзалт
Увс аймгийн Улаангом Политехник коллежийн туршлага судлах арга хэмжээ. 2014.03.17-20.

5 аймгийн 6 МСҮТ-ийн багш, удирдах ажилтан, нийт 45 хүн
Арга хэмжээ:
- Увс аймагт хөдөлмөрийн аян зохион байгуулсан туршлага, сургамж, үр дүн
- Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн
тоон судалгаа хийсэн туршлага, үр дүн
- Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх” үзүүлэх сургалт
- “Ажил олгогч, ажил хайгчийн уулзалт” үзүүлэх сургалт


Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ-ийн туршлага судлах арга хэмжээ. 2014.03.21-22
- Сургуулийн НТОНХарилцах хамтын ажиллагаа
2. Сургалтын өнөөгийн байдал ба сургуулийг 2014-2020 онд хөгжүүлэх стратеги
3. Олон нийтийн нөлөөлөлийг сайжруулах арга замууд


МОЭНХ-ой хамтран зохион байгуулсан
2014.04.14-18нд

ББ-ийн 7 МСҮТ-ийн 14 багш
Full transcript