Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Дархлааны эффектор эсүүд салст бүрхэвч рүү нүүдэллэн дархлаа

No description
by

doogii dogi

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Дархлааны эффектор эсүүд салст бүрхэвч рүү нүүдэллэн дархлаа

Дархлааны эффектор эсүүд салст бүрхэвч рүү нүүдэллэн дархлааны хариу урвалыг өдөөнө.
Салстын хариу урвал өрнөхийн тулд
Эмгэгтөрөгчийн антиген хучуур эсийн хоригийг давж, салстын MALT-д илчлэгдсэн байх ёстой.

Антиген олзлох ба салстын эдэд илчлэх
Хучуур эс антиген олзлох
М эс антиген олзлох
Сэртэнт эс\ макрофаг антиген илчлэх
MALT-д
- Антиген олзлох
- Байгалийн дархлааны урвал өрнөх
- Санамжийн болон эффектор эсүүд үүсэх
- Байгалийн эффектор молекул үүсэх зэрэг нь явагдана.

Салст бүрхэвчээр хучигдсан эрхтний
хучуур эд
маш нягт байрласан байх ба эсийн гадаад, дотоод орчныг зааглаж байдаг.

Энэ хучуур эд нь
-
Олон давхраат хучуур эс
(уусамтгай болон уусамтгай бус антиген шимэгдэн нэвтрэхээс хамгаална)
-
Дан хучуур эс
(хоорондоо нягт холбоотой)

Антиген олзлох механизм нь хучуур эсийн төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг.

Тухайлбал
- Олон давхраат хучуур эс ба амьсгалын замын дан хучуур эсээр бүрхэгдсэн эдэд сэртэнт эс
- Нарийн гэдэс, амьсгалын замын MALT-д М эс
- Дан хучуур эс бүхий эдэд хучуур эс өөрөө антиген олзолно.

M эс – FAE (Фоликул холбоот хучуур)-н бүтцэд орно
- Лимфоид эдийн гадаргууд байршина
- Антигенийг хучуур эсийн дундуур зөөвөрлөх (трансцитоз) үүрэгтэй.

FAE
– Пейрийн товруу
- Мухар олгой
- Гуйлсэн булчирхай
- Шүлсний булчирхайтай холбоотой лимфоид эд
- Хөхний булчирхайн цорго
- Цагаан мөгөөрсөн хоолойд бий.

FAE-д байрлах М эс нь гадаргуудаа:
- Бичил цэлмэн
- Гликокаликс
- Салс зэргийг агуулдаггүй.

Тиймээс М эс хэсэгт салстаар дамжин
• Эмгэгтөрүүлэгч бактeр ( SALMONELLA, SHIGELLA, LISTERIA)
• Вирус (POLIO, HIV)
• Шимэгчид (GIARDIA)

M эсийн суурь хэсгийн мембран нь
Халаас хэлбэрийн бүтэц үүсгэнэ
Лимфоцит, сэртэнт эсүүдэд байршина

Антиген
Хучуурийн доор
трансцитоз
Макрофаг эс болон хучуур эсийн базолатерал мембраны TCL-тай холбогдож тэдгээрийг идэвхжүүлнэ.
Сэртэнт эсэд олзлогдоно.
илчлэгдэх
- MALT
- Чацархайн Т эсэд

Сэртэнт эс
: - амьсгалын зам
- Нарийн гэдэсний гүн хуниасний ерooл
- Хучуур эсүүдийн дoр
- Лимфоид эдүүдэд их байршина.
Сэртэнт эс
: - захын цусны моноцитээс гаралтай түүний уламжлал эс
- Хучуур эсээс ялгардаг гомеөстатик хемокиний (CxCL12, CCL20) үйлчлэлээр салст руу нүүдэллэнэ.

Бактер вирусын халдварын дараа:
- Үрэвслийн урьдал хемoкин –CXCL18 (IL8)
CCL5 (RONTES)
CCL314
- Гоместатик хемокин - CCL20
CCL19
- Хучууур эсээс ялгарч - Vрэвслийн эс
-Сэртэнт эсийг үрэвслийн голомтруу дайчлан ирүүлдэг.

Сэртэнт эс идэвхжихэд түүний гадаргууд хам эрчимжүүлэгч болон бусад молекулууд илрэнэ. (CD80, CD94, CD40, MHC I, MHC II)
Сэртэнт эс cалстад антигенийг 2 замаар олзолно.
1. М эс трансцитозийн замаар орж ирсэн антигенййг салстийн доорх сэртэнт эс нь олзолж MALTдах Т лимфоцит эсэд илчилнэ.
2. Lamina Propria дахь сэртэнт эс нь халдварын нөлөөгөөр идэвхижиж шууд хучуур эсийн завсраар нягт холбоосон дундуур нэвтэрч антигенийг олзолж чацархайн тунгалгын зангилааны гэнэн Т эсэд илчилнэ.
Идэвхжисэн сэртэнт эс
Тунгалагийн булчирхай
Тунгалагийн холтослогийн ойролцоох төвийн бүсэд байршина.
- Нарийн, бүдүүн гэдэсний хучуур эс нь антигенийг олзолж, боловсруулж, илчлэх чадвартай
- Хучууур эсийн идэвхээс хамаарч тэдгээрийн гадаргууд MHC I ба MHC II ангийн молекүл харилцан адилгүй эхэлдэг.

Хучуур эс
эндоцитоз
антигенийг олзолж, боловсруулж
эндосомд MHC II ангийн молекултай холбон эргээд базолатераль мембран руу зөөгдөнө
илчлэнэ

CD4+
ба
CD8+
T эс

TLR5-н тусламжтай бактерийн шилбүүртэй холбогдон тэдгээрийг хучуураар зохицуулдаг
TLR-н төрөл болох NOD1, NOD2 рецепторууд PAMPs-тай холбогдсоноор
- Хучуур эсийг идэвхжүүлж
- Цитокин, хемокин, бактерийн эсрэг дефенсиний ялгарахыг өдөөж
- Дархлааны бусад эсүүдийг үрэвслийн голомтод дуудна

Тухайлбал CXCL8, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5 зэргийг ялгаруулсанаар
- Неитрофил
- Моноцит
- Эозинофил
- Т эсүүд салстад нүүдэллэнэ.

Халдварлагдсан хучуур эс нь CCL20-г нийлэгшүүлж, гадаргуудаа түүний рецептор CCR6 бүхий сэртэнт эсүүдийг салстад нүүдэллэхийг дэмжинэ.
Full transcript