Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Start-up technologiczny

No description
by

Wojciech Kurowski

on 22 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Start-up technologiczny

"Czas obecny i czas miniony
Obecne bodaj są zarazem w przyszłym czasie,
A przyszłość zawiera się w czasie minionym."
START-UP
technologiczny

Wehikuł czasu i wartości
Tematy prac zaliczeniowych
Cyfrowe dźwignie wzrostu wartości na przykładach praktyki wybranych przedsiębiorstw (start-upów).
Źródła i nośniki wartości współczesnego przedsiębiorstwa – istota zmiany.
Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy.
Projekt własnego biznesu wraz z analizą czynników decydujących o sukcesie (z uwzględnieniem powyższych zagadnień) - możliwość oddania pracy zespołowej - do 3 osób w grupie.

Gospodarka cyfrowa
dr Wojciech Kurowski
Instytut Zarządzania Wartoscią SGH
Zakład Akcjologii i Pomiaru Wartości

wwwkurowski@gmail.com
fb.com/wojciech.kurowski
tel. 506-521-182
www.wojciechkurowski.blogspot.com

Polskie słowo rutyna pochodzi od francuskiego „routine", a dokładnie od „route" – co znaczy „droga". Przez rutynę rozumiemy z jednej strony biegłość i wprawę nabytą przez długą praktykę w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Z drugiej strony rutyna może oznaczać postępowanie czy wykonywanie jakichś czynności według utartych schematów, uleganie nawykom. Trzymając się pochodzenia słowa rutyna od słowa „droga" moglibyśmy powiedzieć, że jest to nic innego jak docieranie do określonego celu utartą drogą, zawsze tą samą. I tu zaczyna się robić ciekawie.
Kiedy zatem rutyna jest szkodliwa a kiedy przynosi korzyści?
Fordyzm 2.0
Mechanizm programowania procesu stosuje się wielokrotnie:
1) do tworzenia usług,
2) do świadczenia usługi opartej na usługach już "wyprodukowanych" przez zewnętrzne podmioty,
3) do komercjalizacji korzyści ze świadczonych usług (z etapu pierwszego) oraz opartych na usługach (z etapu 2.), w wyniku wykorzystania instrumentów finansowych.
Obowiązuje tutaj zasada podobna jak przy wyliczaniu "n silnia" (n!) - np. wynik 4! korzysta z poprzedniego wyniku 3! wyliczonego tą samą metodą.
„Czemu za każdym razem, kiedy potrzeba mi pary rąk, jest do nich dołączony mózg"
H. Ford (programowanie pracowników)
Struktura nakładów na środki trwałe w 2011 r
Fabryka ery industrialnej
Fabryka z dużym dachem, z zamkniętymi bramami, rozwiniętą mentalnością magazyniera i właściciela:
I.
Szeroki dach
- jest po to, by pomieścił hierarchicznie rozbudowaną strukturę ról i funkcji niezbędnych do popełniania przestępstw;
II.
Zamknięte bramy
- w wyniku konspiracji stosunki z innymi podmiotami są jednostronne i ograniczane są maksymalnie się do minimum niezbędnego do popełniania przestępstwa;
III.
Mentalność magazyniera
– jest po to by utrzymać rezerwy i zapasy (kontakty, wiedze potrzebną do szantażu, środki finansowe, dyspozycyjne osoby na istotnych stanowiskach itp.) i w ten sposób być zabezpieczonym przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;
IV.
Mentalność właściciela
– dążenia do bezwzględnego hierarchicznego podporządkowania członków grup przestępczych.

Przedsiębiorstwo 2.0
Rezygnację z własności własnego potencjału wytwórczego (rezygnację z mentalności właściciela).
Założenia te osiąga odchudzona organizacja, oparta na zewnętrznych zasobach.
Poprzez splot powiązań, koordynuje i kontroluje rozczłonkowane zlecenia przeniesione na wielu partnerów tworzących sieć.
Serwicyzacja
pozwala zepchnąć organizację do roli przedsięwzięcia, centralizując umiejętności a nie własność, na krótki okres czasu - dostosowując się do chwilowych
okazji
. Wcześniej dominujący kult organizacji przestępczej. W ramach strategii „zrywania dachów”, przechwycenie wartości odbywa się poprzez spojrzenie poza organizację. Taki układ funkcjonuje w myśl zasady: "to nie organizacja jest dla procesów, ale procesy dla organizacji". Tworzy go minimalna organizacja wewnętrzna
o strukturze płaskiej
„jak naleśnik” i wysoko wykwalifikowana kadra. Porównując ją do fabryki, cechuje się otwartością, która obrazuje fabryka z zerwanym dachem i otwartymi na rozcież bramami

„Mój cień jak błazen za królową,
Kiedy królowa z krzesła wstanie,
Błazen nastroszy się na ścianie
I stuknie w sufit głupia głową.
Wisława Szymborska, „Cień” z tomu „Sól”, 1962.


Źródło: HBRP maj 2015 s. 64 - J. Heimans, H. Timms - "
Zrozumieć nową władzę
"
T. S. Eliot
, Cztery kwartety, w przekładzie Adama Pomorskiego, [w:] Thomas Stearns Eliot. W moim początku jest mój kres, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 277
"„Owe dwie dziedziny czasu – przeszłość i przyszłość – w jakiś sposób istnieją, skoro przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma? Teraźniejszość zaś gdyby zawsze była teraźniejszością i nie odchodziła w przeszłość, już nie czasem byłaby, ale wiecznością" .
Święty Augustyn
, Wyznania, ks. XI, 14, przeł. Z. Kubiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 347-348.
Rzeczywistość równoległa
Przez wiele lat mogliśmy liczyć na to, że efektywność działań będzie wzrastała wraz ze wzrostem organizacji w jednostajnym tempie. Kres owemu przyśpieszeniu kładą jednak ograniczenia fizyczne, ponieważ administracja, po osiągnięciu punktu optimum, wzrasta ponad liniowo w stosunku do efektywności procesu. Koszt oraz efektywność administracji staje się wtedy balastem w rozwoju. Organizacja zaczyna się „topić”, kiedy jej produkcja za szybko przyśpiesza. Taką samą sytuację rozpoznano w:
1) energetyce oraz 2) w produkcji komputerów. W obu przypadkach znaleziono rozwiązanie problemu – jest nią
równoległość
Jednoczesne wykonywanie operacji procesów Pi, Pj oraz Pk
Źródło: Z. Czech, Wprowadzenie do obliczeń równoległych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 3.

Pytania:

Jakie procesy, umiejętności centralizować, a jakie decentralizować?

Kiedy i jaka wiedzą należy się dzielić a jaką należy ukrywać, jaką wiedze należy rozprzestrzeniać a jaka monopolizować,

kiedy wiedza powoduje władzę?

brak sieci – inteligencja ma charakter
statyczny
> można ją stosować tylko tam gdzie występuje -> jeśli do wykonania zadania potrzebne są różne rodzaje inteligencji, to wszystkie one muszą być skupione w jednym miejscu -> przykład: komputer
i
nteligencja terminala
– rdzeń, powtarzalność funkcji, np. oprogramowanie w komputerze, czy przepis prawny (bazują na tym dostawcy infrastruktury);
i
nteligencja interfejsu
– peryferia, zindywidualizowane czynności – miejsce podłączania się użytkowników, subsumcja w prawie (bazują na niej firmy zarabiające na kontaktach z klientem – np. Yahoo)
sieci odsuwają inteligencje terminala i interfejsu w przeciwległe kierunki -> inteligencja terminala wtapia się we wspólną infrastrukturę rdzenia sieci – fordyzm; interlig. interfejsu rozdziela się na wiele różnych form -> w zw. z tym, że wartość postępuje za inteligencją, obydwa krańce stają się najważniejszym źródłem zysków.

terminal / interfejs - wartość
władza
- zdolnośćdo osiągania zamierzonych efektów
(brytyjski filozof Bertrand Rusell)
stara władza
- zależy od tego co ludzie posiadają, wiedzą lub kontrolują, a czego nie posiada, nie wie, nie kontroluje nikt inny, wymaga niewiele więcej poza konsumpcją;
nowa władza
- funkcjonuje dzięki koordynacyjnym zabiegom członków społeczności, bez uczestnictwa społecznosci jest ona pustym naczyniem, korzysta z uczestnictwa i angażowania się ludzi, współposiadanie
dynamiczna wielowątkowość (dynamic multithreading), przejawiająca się poprzez robienie wielu rzeczy w tej samej chwili (multitasking). Bez konieczności martwienia się o współgranie procesu, automatycznie generują powiązania oraz kreują wartość.
Jako przykład platformy wielostronnej można wskazać chociażby wyszukiwarkę
Google
, gdyż łączy reklamodawców i użytkowników swoich usług. Im więcej osób korzysta z wyszukiwarki, tym więcej danych Google posiada.
Dane te są surowcem do poprawy trafności dalszych wyszukiwań oraz poznania preferencji swoich użytkowników.
Im większy udział ma gigant z Mountain View na rynku wyszukiwarek, tym więcej reklamodawców chce umieszczać swoje reklamy, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów.
Takie pozytywne sprzężenia zwrotne tworzą wartość opartą na użytkownikach oraz na ich personalizacji.
Dynamiczna wielowątkowość
Przykład algorytmu wielowątkowego – graf acykliczny reprezentujący obliczenie P-Fib(4)
M. Sawhney, D. Parikh,
W poszukiwaniu wartości w sieciowym świecie
[w:] M. Porter, Doskonalenie strategii, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006, s. 199-223 ( artykuł po raz pierwszy ukazał sie w Harvard Business Review w numerze ze stycznia 2001roku).
"Jeszcze w 2008 roku miałem kilkadziesiąt gigabajtów plików MP3, kilka kartonów płyt z grami i dwa dyski przenośne na dokumenty i zdjęcia. Dziś muzykę dostarcza mi Spotify, filmy oglądam w sieci, a gry pobieram w postaci cyfrowej ze Steam (tudzież Xbox Store). Wszystkie archiwalne dokumenty i zdjęcia trzymam natomiast na dysku Google’a.
Tak się dzieje ze wszystkim i, co istotne, na coraz większą skalę. Oprogramowanie typu Adobe czy MS Office przestało już być „stacjonarne”. Wykupujemy abonament i w jego ramach otrzymujemy dostęp do pakietu programów, przestrzeni w chmurze i towarzyszących jej usług. Office’a kupimy jeszcze w tradycyjnej postaci, ale Adobe całkowicie już przeniosło się do chmury. A nie zapominajmy o istnieniu coraz większej liczbie aplikacji działających wyłącznie w przeglądarce jak chociażby Google Docs.
Dziś na PC dominuje Steam, a gry stały się usługą. Płacimy za kod dostępu do niej.
Więcej przykładów? Proszę bardzo. Muzyka? Spotify. Filmy? Netflix i YouTube. Zdjęcia? Flickr i Google Photos. Kwintesencją tego wszystkiego jest platforma Chrome OS, której fundament stanowi działanie w oparciu o chmurę i aplikacje webowe." - http://antyweb.pl/ulotnosc-i-niepewnosc-czyli-sami-krecimy-na-siebie-bat-na-przykladzie-onedrivea/ (Tomasz Popielarczyk 2015-11-04)

W poszukiwaniu wartości w sieciowym świecie
"
Natura inteligencji zawartej w sieci
Dźwignia wartości w oparciu o koordynowanie modułowe
Rola powiązania z czasem i miejscem w dźwigni wzrostu wartości
legenda: Fb - zamierzony cel; Fa - przyłożona siła; s - punkt podparcia - sieć;
a, b - odległość czaso-przestrzenna
Źródło: opracowanie własne.

Mechanizm działania transformatora
Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator dostęp: 20-05-2012.
Przedmiot prezentuje zagadnienia dotyczące startupów technologicznych z perspektywy działalnosci dużych przedsiębiorstw (korporacji). Przybliżona zostanie wiedza sięgająca od kwestii makroekonomicznych związanych z innowacjami i technologiami, poprzez analizę rynków i trendów, do spraw dotyczących konkretnych firm technologicznych, rozwiązań prawnych, finansowych, zarządczych czy marketingowych. Teoria zostanie zobrazowana przykładami z praktyki: ze świata i z Polski.
???
W jaki sposób Eratostenes zmierzył rozmiar Ziemi.
Zagnieżdżona równoległość na przykładzie modelu Poincarego geometrii hiperbolicznej.
Zagnieżdżona równoległość jako: a) Sieć splatania płaska - euklidesowa oraz b) dodatkowy wymiar powstały na skutek splatania działań.
Sprzedaż Encyklopedii Britannica w latach 1990 – 2011
W poprzednim wieku rewolucję techniczną nie czyniła umiejętność produkcji prądu, lecz zastosowanie takiej wiedzy do jego przesyłu. Powyższa uwaga wychwytuje ewolucję rewolucji cyfrowej. Tym, co cechuje obecną transformację gospodarki nie jest centralna rola wiedzy i informacji, lecz zastosowanie takiej wiedzy i informacji do transmisji wiedzy i jej zwrotnego oddziaływania.
„Nie wystarczy zdobyć mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać”. (Cyceron)
Przy produkcji Iphone'a, który przyniósł do roku 2012 ponad 150 mld dolarów zysku, uczestniczy sieć złożona z wielu partnerów: ekrany dostarczają aż trzy firmy: LG, Sharp i Japan Display; WiFi to domena Amerykanów z Broadcom, wyspecjalizowanych w produkcji półprzewodników dla rozwiązań bezprzewodowych; technologię 4G daje Qualcomm, gigant w produkcji mobilnych procesorów; architekturę systemu zapewnia Arm Holdings; za grafikę odpowiada brytyjski Imagination Technologies; procesory produkuje Samsung, do wcześniejszych wersji dostarczał też pamięć i ekran; nad produkcją telefonu z otrzymanych komponentów pieczę sprawuje tajwański Foxconn
W energetyce transformator tworzy urządzenie służące do przenoszenia energii elektrycznej prądu z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. Poprzez zmiany napięcia (na wyższe) i natężenia (na niższe) odbywa się to na duże odległości, bez większych strat. W biznesie straty wyrażają się w kosztach transakcyjnych.
Diagram Venna pokazujący rozkład wspólnych genów między czterema gatunkami: E. cuniculi, N. ceranae, E. bieneusi i A. algerae.
Działanie algorytmu „dziel i rządź” na przykładzie wykorzystania komputerów osobistych do obliczeń związanych z projektami badawczymi
Top500 List - November 2015
Ktoś pisze o 18.00, że jest poruszony wydarzeniami w Paryżu, a o 18.05 pyta kto pójdzie z nim na piwo, bo to weekend i warto wykorzystać czas na jakąś imprezę. O 19.00 ktoś grozi pięścią muzułmanom (wszystkim, bo odpowiedzialność zbiorowa to podstawa), a dziesięć minut później komentuje wyniki meczu.
Ta sama osoba przy jednym posiedzeniu przy komputerze może skrytykować nowego Bonda i okazać wsparcie rodzinom ofiar katastrofy kolejowej czy wypadku samochodowego. Przeglądam Facebooka i uderza mnie to, co ukazuje się moim oczom podczas kręcenia rolką myszki.
Obłęd, czysty obłęd.
W takim ujęciu śmierć, ludzkie cierpienie, czasem o niewyobrażalnej skali, dramaty milionów, a może i miliardów ludzi stają się jedynie statusem, komentarzem, linkiem, lajkiem.
Coraz częściej nachodzi mnie myśl, że z Internetu trzeba wiać
Maciej Sikorski 2015-11-17 ANTYWEB.pl
http://antyweb.pl/coraz-czesciej-nachodzi-mnie-mysl-ze-z-internetu-trzeba-wiac/

materiały do wykładu sa do pobrania na stronie www.wojciechkurowski.blogspot.com
1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; 5+8=13; 8+13=21; 13+21=34; 21+34=55; 34+55=89; 89+144=233; 144+233=377; do nieskończoności;


ciag Fibonaciego:
Efekt mnożnikowy
Timless time (bezczasowy czas)
„Bezczasowy czas”
– tendencja do unicestwiania czasu przez technologię – wypiera logikę czasu zegarowego epoki przemysłowej. Technologia kompresuje czas do kilku przypadkowych chwili, pozbawiając sekwencyjności i dehisteryzuje historię – zamienia ewolucję w rewolucję oraz powoduje chaos i turbulentność otoczenia.
Bezczas nie jest cykliczny ale
losowy
.

Czas to sposób, w jaki Natura powstrzymuje zdarzenia przed jednoczesnym pojawieniem się
"
(Amerykański fizyk John Wheeler, który wymyślił nazwę czarnej dziury).
Wymiarem biznesowym tego na pozór filozoficznego wątku badawczego są dwa współcześnie palące problemy:
1)
doświadczenie a nieciągłość oraz
2)
czas życia okazji biznesowych. Jednak równie ciekawym wątkiem wydaje się użycie metody „dziel i rządź” i tworzenia rzeczywistości równoległej do przemieszczania się w czasie ludzkim (rynki finansowe)
Czas zegarowy jest rekurencyjny, gdyż odwołuje się do siebie samego – mamy trzecią godzinę, ponieważ wcześniej była godzina druga, koniec każdej minuty wywołuje początek następnej, która jest identyczna z poprzednią itp.
Metoda „dziel i rządź” tworzy bezczas poprzez rozwiązanie problemu czasu z zastosowaniem algorytmu rekurencyjnego. W wyniku
efektu mnożnikowego
powstaje przyspieszenie. Z perspektywy czasu zegarowego wydaje się, że czas wtedy płynie wolniej, a wręcz zatrzymuje się w miejscu (tzw. dylatacja czasu).
Rekurencja
Czy można więc mieszać czasy, by stworzyć wieczną teraźniejszość?
cykliczność
czasu zegarowego
"Czas jest wspaniałym nauczycielem, ale niestety wszystkich swych uczniów zabija"
(Hektor Berlioza) .
równoległość i rzeczywistość rozszerzona
( odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie)
Każdy materialny zasób ma swój cykl życia. Rezygnując ze strategii własnościowej zasobów na rzecz ich użyteczności, tworzymy przestrzeń pozbawioną sekwencyjności oraz kompatybilną z rzeczywistością równoległą . Przechodzimy ze świata materii do świata energii (mocy, siły),
a zgodnie
z pierwszym prawem termodynamiki
energia sama w sobie podlega prawom zachowania –
„nie może być ani tworzona, ani zużyta, może tylko ulegać transformacji z jednej formy w drugą”
. Możemy w ten sposób uciec od kontekstu czasowego istnienia i zawłaszczyć wybiórczo jakąkolwiek wartość, którą każdy z zasobów przemijających może zaoferować wiecznej teraźniejszości
Wiedza, zasoby niematerialne
Ekonomicznym tworem implementacji kompresji czaso-przestrzennej są
rynki finansowe
. Rozwój informatyki i powszechność jej zastosowań przekształciły naturę rynków kapitałowych. Szczególnie obrazuje to globalna platforma Forex (skrót od foreign exchange). To rynek walutowy, który nie dotyczy jednego miejsca. Tworzy sieć transakcji między inwestorami na całym świecie, w której kapitał przemiesza się tam i z powrotem po całej kuli ziemskiej w czasie kilku sekund. Co więcej, znacząca i wzrastająca liczba finansowych transakcji opiera się na zysku wytworzonym dzięki
„chwytaniu przyszłości w bieżących transakcjach”
(tzw. swap walutowy – ang. FX swap).
Stanowi to dowód na:
1)
możliwość przenikania się rzeczywistości równoległej, a także bezczasu ze światem czasu sekwencyjnego;
oraz
2)
dowód na to, że taka ingerencja wytwarza pieniądz proporcjonalnie znacznie większy, niż zyski z produkcji towarów i usług.
Dowód na mieszanie czasu z bezczasem
Kompresacja czasu
Kompresacja czasu oprócz wspomnianej wyżej metody „przez wstawianie”, może być związana ze zmianą sekwencji czasu, a co za tym idzie i samego czasu. Przypomina to zjawisko fizyczne zwane
kondensacją Bosego-Einsteina
. Powstaje wtedy rzeczywistość sprzeczna z regułami czasu zegarowego, coś na wzór cząstki
"bozon",
której nie dotyczy zakaz Pauliego.
Proste wyjaśnienie tego zjawiska podaje Subir Schdev (profesor fizyki w Harvard University) w kontekście materii skondensowanej: "to tak, jakby wlewać wodę do szklanki, która wcale się nie napełnia. Zamiast tego na samym dnie powstaje warstewka lodu, zdolna wchłonąć każdą ilość dolewanej wody, nie zmieniając przy tym swojej grubości" .
Jeśli kompresja będzie aż tak duża, że zniknie sekwencyjność, zniknie również czas.

Czy czas jest iluzja?
Postep naukowy cechuje sie odrzuceniem iluzji. Materia wyglada na ciagła, ale okazuje się że składa się z atomów, Atomy wydaja się niepodzielne, choć sa zbudowane z protonów, nautronów i elektronów, z koleji te dwie pierwsze czastki złożone sa jeszcze z bardziej elementarnych czastek zwanych kwarkami. Słońce wydaje sie okrażać Ziemię, ale jest odwrotnie
Gdy dotrze się do sedna sprawy, okazuję się, że wszystko jest w stanie ruchu wzgledem wszystkiego
Robotyzacja w dobie Internetu Rzeczy (IoT)
Analitycy firmy Gartner szacują, że do 2025 roku, w USA, roboty mogą odebrać ludziom nawet 30 proc. miejsc pracy. W Polsce oznaczałoby to 4 mln bezrobotnych. Według raportu McKinsey & Company do 2025 roku roboty przejmą co ósme miejsce pracy w usługach, a przy produkcji, pakowaniu i konstrukcji - co czwarte.
Praca będzie wykonywana przez roboty, oprogramowanie lub smart urządzenia. Ray Kurzweil, szef inżynierów w Google twierdzi, że do 2029 inteligencja robotów zrówna się z tą ludzką.

W społeczeństwie przyszłości w filmie "Wyścig z czasem" (ang. "In Time") inżynieria genetyczna zatrzymuje starzenie się na 25. roku życia. Wszyscy są więc młodzi, zdrowi i wyglądają jak Justin Timberlake, ale jest haczyk - w 25. urodziny na przedramieniu pojawia się zegar, który odlicza pozostały czas. Gdy dojdzie do zera, człowiek umiera, ale kolejne godziny, dni i lata można sobie dokupić. W efekcie bogaci żyją wiecznie, a biedni zarabiają tylko tyle, żeby - dosłownie - przeżyć kolejny dzień.

Czas i wartość w erze cyfrowej
"Roboty będą przejmować coraz więcej miejsc pracy. A zgadnijcie, czyje będą te roboty? Ludzi z pieniędzmi. Kapitał stanie się jeszcze potężniejszy, a praca jeszcze bardziej bezwartościowa. Ci bez pieniędzy - czyli większość z nas - będą żyć z okruchów, które pozostawią nam właściciele kapitału"
Kevin Drum z Mother Jones
Modele biznesowe
Choć nowe technologie są często istotnym warunkiem transformacji, jeszcze nigdy same nie przeobraziły samej branzy.
Tym, co wywołuje transformację, jest model biznesowy, który
łaczy nową technologię z nową potrzebą rynkową
Ilustruje tą tezę technologia MP3. Rynek odtwarzaczy MP3 zrewolucjonizował rynek sprzetu audia dopiero połaczono Ipod z usługą iTunes w nowy model biznesowy, bardzo szybko przenosząc sprzedaż nagrań muzycznych ze świata fizycznego do świata wirtualnego.
Jesteśmy dziś świadkami szybkich transformacji branż, w których nowa technologia zostaje zastąpiona kolejną, jednak istota zmiany jest model biznesowy.
Tak było m.in. z całkiem przecież nowymi płytami CD, które wyparła cyfrowa dystrybucja muzyki. Model upowszechniony przez Napstera, a przejęty m.in. przez iTunes i Amazona, dziś już jest grzebany za sprawą serwisów streamingowych, jak Spotify czy Deezer
Jaki jest kolor tej sukienki?
Najszerzej zakrojony eksperyment w celu rozwikłania tej zagadki wykonał Bevil Conway, neurolog z Wellesley College w USA. Spytał o kolor sukienki 1400 osób, z których 300 wcześniej nie widziało zdjęcia.
Okazało się, że badani podzielili się nie na dwie, lecz na trzy grupy. Zdecydowana większość widziała sukienkę biało-złotą (30 proc.) lub niebiesko-czarną (57 proc.), co było główną osią podziału, ale nieliczni (ok. 10 proc.) upierali się, że jest ona niebiesko-brązowa
Spektroskopowa analiza poszczególnych pikseli ze zdjęcia dowodzi, że sukienka ma na nim jednak barwę niebieską - nie białą, a paski są brązowe - nie czarne ani złote.



This illustration shows, generally, what both sides of the great debate are seeing.
Czy mamy "czarną dziurę" w modelach biznesowych?
legenda: Fb - zamierzony cel; Fa - przyłożona siła; s - punkt podparcia - sieć;
a, b - odległość czaso-przestrzenna
Źródło: opracowanie własne.

Kreowanie i destrukcja wartości w erze cyfrowej
Badanie Teradata i Forbes Insights podsumowuje korzyści biznesowe wynikające z praktycznego zastosowania big data
Badanie wykazało, że big data kształtuje przyszłość i stanowi źródło innowacji w trzech kluczowych obszarach:
budowaniu nowych modeli biznesowych (54 proc.);
odkrywaniu i tworzeniu nowych ofert produktowych (52 proc.);
osiąganiu dodatkowych przychodów na udostępnianiu danych zewnętrznym firmom (40 proc.).
Firmy, które z inicjatyw big data osiągają największe korzyści sięgają po dane dalece wykraczające poza zbiory danych transakcyjnych – eksplorują wiele zróżnicowanych typów danych. Wśród takich zbiorów danych respondenci najczęściej wskazywali na dane dotyczące
lokalizacji
(wykorzystywane do określenia fizycznej lokalizacji urządzeń elektronicznych) – gromadzone przez ponad połowę firm reprezentowanych przez uczestników badania, a także
dane tekstowe
(nieustrukturyzowane dane, takie jak: wiadomości poczty elektronicznej, prezentacje, dokumenty Word oraz wiadomości przesyłane za pośrednictwem komunikatorów internetowych). Poza eksploracją tego rodzaju nowych typów danych, wiodące firmy w przemyślany i selektywny sposób łączą zbiory danych uporządkowanych i nieustrukturyzowanych przy użyciu ekosystemu narzędzi analitycznych, co umożliwia wyciąganie nowych wniosków napędzających innowacje.

Źródło: https://site.teradata.com/Microsite/Q315_Forbes_Survey/LP/.ashx
http://www.reseller-news.pl/newsy/korzysci-z-big-data
Badanie jest oparta na badaniu ankietowym przeprowadzonym na grupie 316 przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w obszarze IT
Wiedza
Klasyczna definicja ekonomii przedstawiana jako „nauka o tym, w jaki sposób człowiek wykorzystuje ograniczone zasoby” nijak się ma do obecnych zmian. Wiedza - główny zasób gospodarki cyfrowej, to zasób nieograniczony, a co więcej, im jest większe jej zużycie, tym więcej jej przybywa, a zużycie następuje w wyniku nie zużywania. Sama tylko ta różnica zdaniem Tofflerów sprawia, że dorobek ekonomi za czasów A. Smitha staje się anachronizmem
Żaden z naszych zmysłów nie wyczuwa wiedzy. Tak jak płomień wytwarza ciepło, magnez pole magnetyczne, energię opartą na wiedzy tworzy "ucieleśnienie" technologii ICT. Wypełnia ona nowy, wirtualny wymiar przestrzeni - sieć, która jest jej poddana - wykonuje polecenia użytkowników wiedzy.
Podobnie jak cudownie rozmnożone bochenki, również wiedza w wyniku „rozdawania”nie traci na wartości i wadze, co więcej, jest jej więcej – i to nie jest żaden cud.
Z opublikowanego w poniedziałek raportu brytyjskiej organizacji humanitarnej Oxfam wynika, że do 1 proc. najbogatszych ludzi należy 48 proc. światowych dóbr, a najpóźniej w przyszłym roku ten udział może przekroczyć połowę.
Nierównosci społeczne
Statystyki
Pracę można przedstawić na przedostatnim wykładzie w formir prezentacji (wcześniej powinna być w formie pisemnej).
Literatura
CH. Anderson,
Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen
, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011,
P. Thiel,
Zero to one : notatki o start-upach, czyli jak budować przyszłość
, MTBiznes, Warszawa 2015,
Założyciel PayPala o kulisach powstania największych start-upów
H. Simon,
Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach
, Difin, Warszawa 2009.
książka Tajemniczy mistrzowie jest światowym bestsellerem
o Autorze:
Przed założeniem Simon-Kucher & Partners, H. Simon był profesorem nauk o zarządzaniu na uni­wersytetach w Mainz i Bielefeld, a także wykładowcą w Harvard Business School, London Business School, MIT, na Uniwer­sytecie Stanforda i w INSEAD.

Stategia rynkowotwórcz
Na dłuższa metę warunkiem sukcesu jest nie tylko konkurencyjność. W coraz większym stopniu powodzenie zależy od zdolności generowania
nowego popytu
oraz tworzenia i opanowywania
nowych rynków
.
Dowód:
Porównanie Apple i Microsoft
W ciagu 15 lat Apple wypusciło na rynek iPoda, iThunes, iPhon'a, iPada, App Store.
Od debiutu iPhon'a (2001) do zakończenia 2014 r. kapitalizacja rynkowa Apple wzrosła aż 75-krotnie.
W tym samym czasie kapitaliacja rynkowa zwiększyła się o 3%, a jego przychody, które na poczatku w badanym okresie przekraczały 5-krotnie Apple, osiagnęły równowartość niecałej połowy obrotów Apple w 20014 r.
Microsoft - jego sprzedaż jest niemal w 80% generowana przez dwa stare produkty:
Windows i Office, firma nie wykonała żadnego przekonujacego rynkowotwórczego posunięcia.
Klienci
Czy klient dyktuje warunki?
bład skupienia się na dotychczasowych nabywcach i ich oczekiwaniach - słanianie się do wynajdowania lepszych rozwiazań, niż te które obecnie oferuje branża ("czerwony ocean").
Skupienie się na "nie klientach" i powodach dla których nie chca skorzystać z oferty branży - "błękitny ocean".

Case study:

e-czytnik firmy
Sony
- Portable Reader System (PRS) debiut w 2006 r.

e-czytniki
Kindle
firmy Amazon

Kindle doprowadził do wzrostu branży e-booków z 2% łacznej sprzedaży pozycji ksiażkowych w 2008 r. do 28% w 2014 r. Obecnie oferta ksiażek na czytniki Kindle obejmuje ponad 2,5 miliona tytułów.
Firma Sony wycofała się z produkcji e-czytników.
Wikiwalue - Strategia pajaka
Czy klient powinien dyktować warunki?
Rola klienta w modelu biznesu
Modele "za darmo"
"przyzwyczajanie" produktu darmowego do produktu płatnego
sprzedawanie dostepu do danych - „RW” (Read Write) - w przeciwieństwie do Read Only (RO), wykorzystywana jest interaktywność użytkownika, który moze uzupełniać odbieraną treść, tworząc ją i przekształcając oraz dostarcza danych o sobie i o swoich zasobach (np. klientach)
Case study
Od listopada 2007 r. tysiące lekarze zarejestrowało się na stronie początkującej firmy Practice Fusion z San Francisco, chcąc otrzymać darmowe raporty o zdrowiu i oprogramowanie do zarządzania praktyką lekarską.
Ceny oprogramowania biznesowego dla działalności medycznej sięgaja 50000 dolarów.

Jak więc firma moze rozdawać swoje oprogramowanie za darmo?
integrator, koordynator, licencjodawca*
• integrator,
*zob szerzej: : J. Andrew, H. Sirkin, Od pomysłu do zysku. Jak zebrać owoce innowacji”, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 89–157
Integrator jest „właścicielem” całego procesu i zarządza nim, będąc bezpośrednio
w niego zaangażowany. Model ten w szczególności sprawdza się w sytuacjach wymogu
ścisłej kontroli „jakości” działań albo kiedy powiązania między różnymi
elementami mają kluczowe znaczenie. Przede wszystkim jest stosowany
w obszarach, kiedy chcemy zachować na własność związaną
z okazją wiedzę . Może tu chodzić o wiedzę różnego rodzaju, która
stanowi tajemnicę konieczną do sukcesu przedsięwzięcia.
koordynator,
licencjodawca
Organizacje korzystają z tego modelu, kiedy brakuje im możliwości koniecznych do wykorzystania okazji przestępczej lub gdy z różnych powodów nie chcą sami jej realizować. Koordynacja jest najczęściej stosowana w konstruowaniu biznesów przy użyciu sieci, zazwyczaj w sieci złożonej z innych sieci (np. organizacje wirtualne).
Zakłada bowiem zlecanie na zewnątrz czynności i wykorzystywanie zasobów zewnętrznych. Stosuje się ją na zasadzie open source (tak jak w Wikipedii czy w Linuxie
Podmioty mogą wykorzystywać aktywa i możliwość, wiedzę swoich partnerów, a same mają jedynie wkład w część procesu. W porównaniu z modelem
integratora koordynacja zapewnia niższe nakłady, większą elastyczność (nie
trzeba wiązać się z personelem, wyposażeniem, strukturą powiązaną z procesem) oraz dużo nowych pomysłów i wiedzy, pochodzących z zasobów
partnerów. Największą wartość tego typu zorganizowania stanowi minimalizacja
ryzyka przez przenoszenie go na partnerów.
Licencjodawca jest właścicielem pomysłu oraz jego komercjalizacji, ale już nie
procesu realizacji. Ten model w szczególności ma zastosowanie gdzie są obecne duże koszty początkowe i jest wymagany efekt skali lub też występuje duże ryzyko w etapie realizacji (zwłaszcza jeśli nieproporcjonalnie wzrasta w związku ze skalą działania). Występuje wyraźny podział etapów – konstruowanie prototypu (tworzenie okazji) oraz realizacja (przekształcanie okazji w nowe wartości).
Dzięki modelowi licencjodawcy można efektywniej wykorzystywać wiedzę, tworzyć
odpowiednią skalę działania, przy której poczynione początkowe nakłady przyniosą
korzyści. Wzrostowi skali działania nie towarzyszy wzrost ryzyka. Po pierwsze
dlatego, że ryzyko to ponoszą licencjobiorcy, a po drugie, ryzyko dla licencjobiorców
zmniejsza się w związku ze wzrostem efektu skali. Ma to związek z tworzeniem się
nowej wiedzy i umiejętności ubezpieczania ryzyka w wyniku realizacji pomysłu.
Samoistnie rozwija się proces uczenia, w którym licencjobiorcy odgrywają rolę kanarka
w kopalni, gdyż ostrzegają o możliwych kłopotach swym „samopoczuciem”,
a nawet „śmiercią”.
Technologia ICT prowadzi do powstania nowego typu biznesu, otwartego na świat, współpracującego ze wszystkimi oraz dzielącego się zasobami, które do niedawna były pilnie strzeżone. Ten nowy układ wykorzystuje siłę współpracy, opiera się na czterech filarach: otwartości, partnerstwie, wspólnocie zasobów i delokalizacji. Klucz do jego istnienia kryje się w hawajskim wyrażeniu wiki wiki oznaczającym bardzo szybko.
Żródło: https://community.jivesoftware.com/docs/DOC-147057
Sposoby polowania na okazję w sieciowym biznesie przypominają strategię
pająka. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech pająków jest ich zdolność
produkowania jedwabnej nici. Jedwab ten ma różne zastosowania u różnych gatunków
pająków i może być używany przez nie do:
• budowy pułapek, np. sieci łownych, wykorzystywanych do polowania na zdobycz,

• unieruchamiania i przechowywania zdobyczy,
• budowy kokonu (ochrona jaj),
• asekuracji – lina asekuracyjna zapobiegająca upadkowi,
• lokomocji – transport powietrzny (pająki babiego lata),
• i szeroko pojętej komunikacji.

Pająki można podzielić, posiłkując się podziałem ekologicznym, na pająki
wędrowne i pająki sieciowe. Pająki wędrowne generują wartość statycznie, nie
budują sieci łownej, polując aktywnie wykorzystują swój dobry wzrok. Poszukują
zdobyczy w terenie i napadają na nią często z ukrycia.
Bardziej dostosowaną strategię do ławic okazji prezentuje metoda polowania pająków sieciowych. Prowadzą stacjonarny typ polowania, wykorzystując mniej lub bardziej skomplikowane konstrukcje łowne – sieci. Dzięki nim istnieją wielkie idee, przemyślne konstrukcje, których twórcy dawno obrócili się w proch, a muchy wciąż wpadają w pułapkę. System do przechwytywania zdobyczy (sieci) może działać nawet jeśli pająk „wyjedzie na urlop”
Na czym zarabia wydawnictwo sprzedawając książkę/gazetę i równocześnie udostępniając ją za darmo w internecie?
Czy opłaca się np. udostepniać książkę zadarmo? (wymiar psychologiczny ceny "za darmo")
deadline oddanie pracy zaliczeniowej -
8 luty 2016
(do 12 lutego trwa drugi termin sesji zimowej)
pracę należy przesłać elektronicznie na adres:
wwwkurowski@gmail.com
praca powinna mieć objetość
do 15 stron
(nie więcej)
Czy jest coś istotnego, w czym niewiele osób zgodziłoby się z panią/panem?
Co to podchwytliwe pytanie ma wspólnego z przyszłością?

Większość odpowiedzi na postawione pytanie odnosisi się do różnych sposobów postrzegania
terażniejszości
;
dobre odpowiedzi powinny brać pod uwagę
przyszłość
.
Zgodnie z definicą minimum przyszłość to wszystkie chwile, które mają nadejść - tworzy szynę zdarzeń tak jak w strategii momentum
(strategia inwestycyjna).
Tym co czyni przyszłość niezwykłą i ważną, nie jest to co jeszcze się nie zdażyło, lecz to że będzie ona wyglądała inaczej niż dzień dzisiejsz.


Globalizacja, glokalizacja, skalowalność
Technologia
od 0 do 1

Globalizacja od 1 do n
Postęp pionowy lub intensywny - tworzenie nowych rzeczy
postęp poziomy lub ekstensywny - kopiowanie tego co dobrze dobrze działa
Ważniejszy jest rozwój technogii czy globalizacji?
Chiny lub Indie - gdyby gospodarstwa domowe żyły tak jak w USA, wykorzystujac dostępne dziś technologie, rezultatem byłaby katastrofa ekologiczna. Rozprzestrzenianie się starych sposobów kreowania bogactwa na cały swiat przyniesie mu dewastację, a nie pomyślność.

- największa grupa ludzi, jaką możesz przekonać do budowania innej
przyszłości
.
Jej najważniejszą silną stroną jest nowy sposób myslenia.
Start-up
glokalizacja na przykładzie organizacji piłki noznej
powiazanie lokalności z uniwesalnościa
Glokalizacja a globalizacja
Paradoks współczesności polega zaś na tym, że z pozoru globalizacja zdaje się być wszechogarniającym procesem dyspersji światowej gospodarki i kultury prowadzącym do homogenizacji globalnej przestrzeni ekonomicznej,
podczas gdy w rzeczywistości proces ten prowadzi do koncentracji działalności gospodarczej i życia społecznego w relatywnie małej liczbie miejsc o szczególnej atrakcyjności lokalizacyjnej.
K. Kuciński, Globalizacja a zarzadzanie, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE — 2015 / 3
Glokalizacja jest współcześnie „twarzą” globalizacji i formą jej przejawiania się, bowiem polega na interpretacji uniwersalizacji partykularyzacji, będącej zarazem partykularyzacją uniwersalizmu
Paradoks globalizacji polega bowiem na tym, że im jest silniejsza, tym większe znaczenie mają lokalne warunki funkcjonowania gospodarki oraz podmiotów gospodarczych i to one indygenizują globalizację decydując o tym, jak jest odczuwana w danym miejscu i czasie.
Oznacza to także, że zarządzając na poziomie lokalnym gospodarką i podmiotami gospodarczymi należy myśleć globalnie, ale jednocześnie i lokalnie, zwłaszcza gdy dana działalność gospodarcza ma wymiar globalny.

Chodzi bowiem o to, by zarządzając na poziomie lokalnym gospodarką i podmiotami gospodarczymi działać zarazem lokalnie i globalnie sprzęgając zwrotnie lokalne wartości i interesy z globalnymi.
K. Kuciński, Globalizacja a zarzadzanie, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE — 2015 / 3 s.15
Trendy na rok 2017+
The Hottest Startup Sectors In 2016
http://tomtunguz.com/hottest-startup-sectors-2016/
Algorytmiczna detekcja osobowości
Boty, Inteligentne sprzęty i aplikacje, automatyczne systemy analityczne
Pogłębiona wiedza, jeszcze więcej informacji i analiz
Wszechobecna sieć urządzeń
Lepszy druk 3D i nowe materiały
zagrożenia:
niekorzystne skutki rozwoju sztucznej inteligencji
cyberbezpieczeństwo
manipulacja dzięki cyfrowej telepatii

bariery w rozwoju gospodarki cyfrowej?
Życzenia na nowy rok
aby nie żałować:
Żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni (bycie szczerym ze sobą i z innymi )
Żałuję, że pracowałem tak ciężko.
Żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi.
Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszy
* Na podstawie książki Bronnie Ware „The Top Five Regrets of The Dying”. To pięć najczęściej pojawiających się tematów w odpowiedzi na pytanie o rzeczy, które umierający chcieliby zrobić w swoim życiu inaczej.
Zbudój swój MONOPOL dynamiczny
Dlaczego ludzie uważają, że konkurencja jest zdrowa?
W świecie biznesu, każda firma osiąga sukces tylko w takim stopniu, w jakim może zrobić coś, czego nie zrobią inni. Monopol nie jest zatem patologią lub wyjątkiem. Monopol jest stanem osiągnięcia sukcesu. Konkurencja oznacza, ze nikt nie osiąga zysków, nikt nie wyróżnia się wyraźnie, a jednocześnie trwa walka o przetrwanie.
New York Times Company vs Twitter
Każdy z tych firm zatrudnia po kilka tysięcy pracowników I każdy dostarcza informacji. Kiedy jednak Twitter wszedł na giełdę w 2013 r., wyceniano go na 24 miliardy dolarów, co dwunastokrotnie przewyższało rynkową kapitalizację Timesa, choć firma ta zarobiła w 2012 r. 133 miliony dolarów, podczas gdy Twitter wykazywał stratę.

Co wyjaśnia tak wysoką wycenę Twittera?
Co wyjaśnia tak wysoką wycenę Twittera?

Każdy z tych firm zatrudnia po kilka tysięcy pracowników I każdy dostarcza informacji. Kiedy jednak Twitter wszedł na giełdę w 2013 r., wyceniano go na 24 miliardy dolarów, co
dwunastokrotnie
przewyższało rynkową kapitalizację Timesa, choć firma ta zarobiła w 2012 r. 133 miliony dolarów, podczas gdy Twitter wykazywał stratę.

Co wyjaśnia tak wysoką wycenę Twittera?
Przepływy pieniężne w przyszłości. Inwestorzy uważają, że Twitter będzie mógł osiągać monopolistyczne zyski w przyszłości (przez następne 10 lat), podczas gdy monopol gazet już się skończył.




New York Times Company vs Twitter
Charakterystyka monopolu (wspólne cechy):
• Zastrzeżona technologia
• Efekt sieci
• Efekt skali
• Marka

http://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/01/27/internet-of-things-iot-predictions-from-forrester-machina-research-wef-gartner-idc/#353d1ef66be6
co jest ważniejsze - robić rzeczy właściwie czy właściwe ? (perfekcjonizm w biznesie)
Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy.
P. Drucker
"Caartoo było dla mnie ważnym doświadczeniem i wiele mnie nauczyło – przede wszystkim tego, że w biznesie bardziej od perfekcjonizmu liczy się sprawność i szybkość działania. Dążąc do idealnych rozwiązań zazwyczaj nie udaje nam się ich ukończyć lub wyprzedza nas konkurencja. Dokładnie tak było w przypadku caartoo – mówi Rafael Moucka, jeden z pomysłodawców caartoo.
Przykład caartoo pokazał mi, że w biznesach internetowych, technologicznych, otoczenie zmienia się w ekspresowym tempie, pojawia się konkurencja, rozwijają technologie. Nie można więc zbyt długo czekać - także jeśli projekt nie osiąga szybkiej zyskowności. Dziś kieruję się zasadami Leszka Czarneckiego – inwestując w jakikolwiek pomysł staram się wkładać w niego minimum środków i działać bardzo dynamicznie, by jak najszybciej osiągnąć break event point."
A. Łopisiewicz, "Dlaczego sto polskich startupów upadło. Cz. 1 - wywiady" - mamstartup.pl
http://mamstartup.pl/porazka/8167/sprawdzilem-dlaczego-sto-polskich-startupow-upadlo-cz-1?utm_content=buffer8d973&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Alokacja inwestycji (wartość inwestycji) kapitału wysokiego ryzyka
w polskich przedsiębiorstwach według sektorów gospodarki

Inwestycje Aniołów Biznesu w USA
Organizacje wykładnicze
wydajność / efektywność rośnie nieproporcjonalnie szybko (10 x),
tempo wzrostu jest wynikiem nowych technik organizacyjnych, wykorzystujące nowoczesne technologie,
skalowalność (nie tylko technologii ale też organizacji),
transformacja cyfrowa (digitalizacja) - np. Alibaba, transakcje finansowe, muzyka, kursy on-line.
źródło: S. Ismail, M. Malone, Y. van Geest,
Organizacje wykładnicze
, Poltext, Warszawa 2016, s. 24
Mentalność start-upu w korporacjach
zaburzenia rynkowe - strategie wykorzystywania szans
przejsciowa destabilizacja działalności, kultura organizacyjna, którą cechuje apetyt na zmiany - przykład
CISCO
CISCO - wyprzedzanie zmian technologicznych
Ewolucja od ruterów i węzłów komunikacyjnych przez technologie mobilne i wideo, do infrastruktur skoncentrowanej na aplikacjach i chmury obliczeniowej
Harvard Business Review Polska, Październik 2016 . s. 38
Harvard Business Review Polska, Październik 2016 . s. 41
Sposoby dostosowania się do zmian i dokonanie przeskoku
zmiana dostrzezona wcześnie - nowa technologia własna:
powstaje w działach badawczo-rozwojowych (na prace B+R Cisco wydaje 15 proc. przychodu),
pogram Entrepreneurs in Residence - współpraca z poczatkującymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarach o ogromnym potencjale (Big Data, chmura obliczeniowa, cyfrowe bezpieczeństwo firmy),
przejmowanie firm, do tej pory Cisco przejeło 174 organizacje,
wyodrębnienie wewnętrzne
(spin - in
): powoływana jestgrupa inzynierów i programistów do pracy nad konkretnym projektem i przenoszeni są poza firmę, tworząc coś na podobieństwo start-upu. Motywacja w postaci nagród finansowych związanych z realizacją wyznaczonych celów.
elatyczność, witalność i innowacyjność - czy duża firma moze być zarządzana jak start-up? (przykład
CD Projekt
),
CD Projekt
(autonomia, decyzyjność, decentralizacja) rozbicie jednolitego korporacyjnego organizmu na wiele mniejszych, powiązanych ze sobą, ale samodzielnych spółek, z których każda posiada oddzialny rachunek wyników i własną kulturę organizacyjną,
dyrektorzy zarządzający są odpowiedzialni i decyzyjni w każdym zakresie fukcjonowania firmy (wczesniejza centralizacja była jednym z głównych powodów ubezwłasnowolnienia ich szefów),
działalność spółki matki ograniczona jest do minimum. prowadzi ona tylko nadzór właścicielski, inkubuje nowe start-upy, tworzy i koordynuje strategie całej grupy oraz konsoliduje wyniki spółek córek.

koncentracja na CELU, łączenie roli przedsiębiorcy i inwestora, jednoczesnę współistnienie wielu firm o podobnym rdzeniu (przykład - Holding
Leszka Czarneckiego
)
Rutyna w biznesie wg. Leszka Czarneckiego - czyli jak zarobić następny i ... następny milion
L. Czarnecki,
„Jak zarobić następny i… następny milion”
, Harvard Business Review Polska, maj 2010, s. 41.
M. Iwański, M. Kiciński,
Być dużą firmą i start-upem. Jednocześnie
, Harvard Business Review Polska, wrzesień 2010, s. 38.
Formuła
znany sektor, jeden rdzeń (synergie działań jedność rynku, komplementarnośc produktów, podobne kanały dystrybucji i grupy obsługiwanych klientów),
wysoka marża, mała dostępność - tworzenie unikalnej wartosci trudnej do skopiowania przez konkurencję, dobry pomysł wynika z braku danych usług na rynku albo z ich słabej dostępności (realizacja strategii
błękitnego oceanu
),
szybki zwrot - próg rentownosci
(break event)
max w ciągu 12-14 miesięcy, musi się sama finansowac pod koniec drukiego roku działalności, po 3 roku ma cąłkowicie zwrócić zainwestowany w nią kapitał,
niska bariera wejścia (nie wiecej niz miesiączny cz kwartalny zysk grupy kapitałowej)
Operacyjne zarządzanie
Co robi Leszek Czarnecki? kontroluje i akceptuje budżety, sprawdza kluczowe wskaźniki (sprzedaży, zysków), 90 proc. kompetencji i czasu koncentruje na rozwoju biznesu, na wyszukiwaniu nowych inwestycji, zarówno przejęć jak i start-upów,
Spółki holdingu kierowane sa przez przedsiębiorców a centrala inwestycyjna utrzymuje dyscypline finansową. Spółka portfelowa odpowiada za zarządzanie taktyczne i operacyjne oraz budowę biznesplanów i sredniookresowych strategii dla siebie. Ma cąłkowita swobodę zarządzania.
Centrala kieruje strategia holdingu oraz selekcjonuje i uruchamia nowe projekty, ponosząc całkowite ryzyko finansowe. Po uruchomieniu spółek centrala akceptuje i kontroluje ich budżety, monitoruje kluczowe wskażniki finansowe, koordynuje zarządzania przepływami gotówki dla całej grupy oraz prowadzi działania PR
Kapitalizacja spółek giełdowych i wycena Allegro (w mln zł)
Założone w 1999 roku Allegro posiada ponad 20 milionów zarejestrowanych użytkowników, którzy dokonują blisko 14 milionów transakcji miesięcznie. Według badania megapanel PBI/Gemius strony grupy odwiedza miesięcznie 18 mln użytkowników. Do grupy należy także m.in. Ceneo, najbardziej popularna w Polsce porównywarka cen.
Źródło: Bankier.pl (18.10.2016)
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Allegro-niewiele-mniejsze-od-KGHM-u-Wykres-dnia-7481102.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=sm&utm_campaign=socialfb
Ile warta jest polska gospodarka? Trochę więcej niż Facebook, ale mniej od Microsoftu
1,7 biliona złotych, a w przeliczeniu 430 mld dolarów. Tyle jest warta cała nasza gospodarka według wyliczeń money.pl.
Gdyby potraktować Polskę jako firmę, to porównując ze światowymi koncernami i ich wyceną giełdową dawałoby to nam w sumie czwarte miejsce na świecie, po Apple, Alphabecie (Google) i Microsofcie. Pocieszeniem jest, że wyprzedzamy Amazona i Facebooka, choć... pewnie już niedługo.
Zmiana a rozwój gospodarczy
przedsiębiorca zapatrzony w swoje rozwiązania nie poszukuje konkurencyjnych technologii
przykład z rozwiązaniem które miało zbawić transport (proste urządzenie i drogi komputer pod siedzeniem kierowcy - kiedy wszyscy zachwycili się innowacyjnością, pewien student wyciągnął smartfona z aplikacją za 2 euro, która spełnia wszystkie te funkcje poprzedniego produktu.
"Cmentarze tezż rosnaą ale sieę nie rozwijaja"
Zadanie nr 2 a)
Analiza sukcesów i porażek polskich startup-ów, korzystających z funduszy Unii Europejskiej.

Największe polskie firmy prywatne 2016

1. Cyfrowy polsat (26 775)
9. Asseco Poland (4 497)
11. CD Projekt (3 526)
26. Wirtualna Polska (1 770)
35. Comarch (1 472)
40. LiveChat (1 264 mln)
61. Medicalgorithmics (946)
(w mln PLN)
Źródło: Forbes 11/16 s. 28
http://www.platon.pionier.net.pl/online/
- przypomina portal naukowy
http://www.k2b.pl
Jest jedna różnica: Platon miał budżet 84 328 672,71 PLN a k2b - 0.0 PLN.
Platon -
usługi wideokonferencji
: realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.
Rutyna w biznesie
Czasoprzestrzeń i własność
firma tradycyjna
(myślenie liniowe i sekwencyjne) - zakup i posiadanie środków trwałych (np. czujniki na drodze, które maja pomóc w przewidywaniu ruchu pojazdów, lineralna strategia uzależniona jest od tempainstalacji kolejnych fizycznych czujników),

Od niepamietnych czasów ludzie zawsze pracowali po to, aby posiadać różne "rzeczy", a następnie kontrolować (sprzedawać) dostęp do nich.
(wartosc była wynikiem posiadania - areału, sprzętu, ilości pracowników) i wyznaczala władzę - zarządzano własnością rzadkich zasobów - ekonomia niedoboru.

ilość pracy (x) wymagała zasobow (y), aby uzyskać 2x potrzeba 2y i tak dalej zgodnie z
postępem artmetycznym
.
-
konsekwencje
: hierarchiczność, sekwencyjne myślenie, innowacyjność z wewnątrz organizacji, planowanie strategiczne będące ekstrapolacją historii, duża liczba pracowników na etacie, kontrola nad własnymi zasobami oraz utrzymywanie tych zasobów - to z koleji uruchamia dążenie do zachowania status quo (brak elastyczności).

organizacja wykładnicza
(myślenie wykładnicze) - 1)informacja to największy zasób, 2) dostęp do zasobów bez prawa własności - korzystanie z informacji dostępnych na urządzeniach należących do innych użytkowników (np. aplikacja na telefon, dzieki której każdy moze posiadacz tefonu może być czujnikiem, wykładniczy przyrost prędkości uzyskiwany jest dzięki dostępowi do informacji i dzielenia się nimi) - Ekonomia nadmiaru.
deadline: do końca dnia poprzedzającego następny wykład (poniedziałek 24.00)
GOLEM - Uber dla komputerów
(ekonomia współdzielenia mocy obliczeniowej)
Polski start-up po cichu zebrał niemal 40 mln zł (8,6 mln USD - listopad 2016). Zbiórka odbyła się w iście lemowskiej narracji — trwała 19 minut przy wykorzystaniu crowdfundingu i technologii blockchain znanej np. z bitcoina. Finansujący płacili ethereum, wschodzącą gwiazdą kryptowalut. Jego system ma zrewolucjonizować rynek chmur obliczeniowych.
W dużym skrócie to infrastrkutura peer-to-peer, która umożliwia udostępnienie mocy obliczeniowej komputerów do wykonania obliczeń, które zgłasza inny użytkownik. Golem po prostu pozwala na prosty i bezpieczny zakup lub sprzedaż nieużywanej mocy obliczeniowej komputerów.
Nie korzystasz z komputera? Sprzedaj czas jego pracy. Oczywiście za kryptowalutę.
Czwarta rewolucja przemysłowa
Światowe Forum Gospodarcze (i nie tylko ta organizacja) alarmuje, że przez świat przetacza się tzw. czwarta rewolucja przemysłowa, napędzana przez roboty i sztuczną inteligencję, które automatyzują coraz większą liczbę zawodów. Forum szacuje, że do 2020 roku ten "trend" zlikwiduje 5 milionów miejsc pracy.
Według szacunków banku Citi i Uniwersytetu Oksfordzkiego, w krajach należących do OECD (jest wśród nich Polska) aż 57 proc. miejsc pracy jest zagrożonych automatyzacją. Z badania wynika też, że w przeciwieństwie do wcześniejszych zmian technologicznych, obecny postęp niszczy większą liczbę miejsc pracy, niż tworzy.
żródło: http://businessinsider.com.pl/technologie/czwarta-rewolucja-przemyslowa-technologia-likwiduje-miejsca-pracy/zel777v?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_bi

Zadanie 3
Analiza hipotezy Nick Bostroma:
Czy żyjemy w symulacji komputerowej
? z perspektywy programowania procesów biznesowych w teorii zarządzania.
(z perspektywy ewolucji automatyzacji w teorii zarządzania i czwartej rewolucji przemysłowej).

Literatura:
1) Walter Kiechel III „100 lat zarządzania” - ARTYKUŁ Z HBRP NR 121 (MARZEC 2013)

2) Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, Drugi wiek maszyn, MT Biznes, Warszawa 2015

Ostatnie zadanie
Pitch It Your Social Business

- Opisz swój pomysł, który zmieni świat na lepsze
- Napisz, jakie korzyści społeczne z niego wypływają
- Określ, jakiego potrzebujesz finansowania, by go zrealizować

Lean Canvas - Biznes plan na jednej kartce
Dlaczego firmy tak szybko upadaja?
Żywot przedsiębiorstwa jest coraz krótszy
- badania dot. firm notowanych na amerykańskich giełdach od 1960 do 2009 (prawie 30 tys.) - notowane przed 1970 miały 95 proc. szansę na przetrwa, notowane po 2000 tylko 63 proc.
Przyczyny?

analiza na odstawie nakładów na
aktywa materialne
(maszyny, sprzęt)
oraz
kapitału organizacyjnego
(zarz. personelem, patenty, prace badawczo-rozwojowe, własność intelektualna)
Organizacje, które weszly na giełdę po 2000 r. wydały ponad dwukrotnie więcej niż starsze spółki giełdowe na budowanie kapitału organizacyjnego i o połowe mniej na aktywa materialne.
Niskie koszty wejścia - broń obusieczna
Nowatorskie modele biznesowe wykorzystuja usługi cyfrowe i cechuja się tym, ze mozna je szybko wdrożyć i rozpowszechniać. Firmy bazujące na pomyśle (idea companies) nie wymagają kosztownej infrastruktury w postaci fabryk, magazynów i sieci dostawców.
korzyści
- są bardziej zwinne.
minusy
- jeśli nie będą stale wprowadzać innowacji, ich dni sa policzone -
problem naśladownictwa
- np Evernote - podobne aplikacje: OneNote Microsoftu, Notes Appla, Keep Googla, Simplenote itp... np. czat wideo - rywalizacja: Skype, FaceTime, Viber, Hangouts, Massenger..., Dropboks - jako jedna z pierwszych zaoferowała przyjazdny dysk w chmurze...szybko ten pomysł powielił Microsoft
twórcza destrukcja
W jaki sposób organizacje mogą zwiększyć sznasę przetrwania?
Strategie monopolu innowacji
cyfrowo-fizyczne hybrydy - np. Tesla (produkcja akumulatorow i pojazdów), Amazon (magazyny)
efekt sieciowy - np. miliard użytwników Facebooka (koszt zmiany platformy dla uzytkownika jest wysoki - na nowo musi odtwarzać kontakty, zamieszczoną treść itp)
ciągła innowacyjność - zarządzać teraźniejszością, w sposób wybiórczy zapominać o przeszłości oraz tworzyć przyszłość.
Obecnie
barierą
wejścia jest często to, czy firmie uda się przykuć
uwagę użytkownika
Wielu prezesów w trosce o doskonałe wyniki w krótkim okresie skupia się najczęściej na tym pierwszym zadaniu - zarządzaniu bieżącymi sprawami - zapominając, że to, co dziś jest podstawą sukcesu ich firm, jutro może być już nieaktualne.
STRATEGIA - jak walczycćz rywalami w cyfrowym swiecie?
"Jednorożców” jest na świecie nie więcej niż 250. W Polsce z działających 2700 startupów (2016 r.), jedynie CD Projekt wart jest ponad miliar dolarów. Globalny sukces odniosło niewiele polskich start-upów: na przykład Livechat, Estimote (beacony), Audioteka , Brainly.com, Zortrax (drukarki 3d).
Statystyka jest nieubłagana. 90 proc. start-upów padnie i tak jest na całym świecie. 8 proc. przekształci się w normalnie działające firmy. Jedynie 2 proc. ma szanse na światowy sukces.
Rośnie przepaść między bogatymi i biednymi
Coraz większą część dochodów zgarniają zamożni. O ile w latach 70. na 1 proc. najbogatszych w USA przypadało nieco ponad 10 proc. wszystkich dochodów, obecnie jest to ponad 20 proc. Jednocześnie o ile przez większą część lat 70. do połowy mniej zasobnych Amerykanów trafiło ponad 20 proc. dochodu narodowego, teraz jest to tylko 12 proc.
W 1980 roku 1 proc. najbardziej majętnych Amerykanów zarabiał średnio 27 razy więcej niż 50 proc. na dole, a obecnie jest to 81 razy więcej.
Obecnie szacuje sie, że 1 proc. globalnej populacji ma więcej majątku niż pozostałe 99 proc.
Gigantycznej fabryce bateri Tesla Motors Company
najwiekszy budynek na swiecie
Wraz z uruchomieniem produkcji w Gigafabryce, koszt baterii znacząco spadnie, ze względu na
automatyzację
,
optymalizację
procesu i występowanie
efektu skali
.
Przewrót kopernikański w gospodarce
Wcześniej dominujący
kult przedsiębiorstwa
(gdzie „okazja”
żyła długo i razem z nią długo żyło przedsiębiorstwo) zastępuje
kult „okazji biznesowej” i przedsiębiorczości
, a
przedsiębiorstwo zostaje zdegradowane
do roli usługowej.

"Niezależnie od tego, czy światło, czy powietrze jest pośrednikiem między przedmiotem widzianym a okiem, przyczyną widzenia jest ruch, który ma miejsce w pośredniku
Arystoteles,
Dzieła wszystkie
,
wstępy, komentarze i tłum. P. Siwek , WN PWN, Warszawa 2003, s. 195.
Współcześnie przedsiębiorstwo może być rozpatrywana nie jako czynnik wprawiający w ruch, ale jako pośrednik. Natomiast przedsiębiorczość stanowi energię, która kształtuje przedsiębiorstwo.
Richard Branson to przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii, właściciel Grupy Virgin, którą uruchomił w 1970 roku. Koncern ten skupia
ponad 400 firm
i składa się między innymi z takich spółek, jak mobilna telefonia komórkowa Virgin Mobilne, linie lotnicze Virgin Atlantic Airways oraz Virgin Galactic, przedsiębiorstwo mające w przyszłości oferować suborbitalne loty kosmiczne.

Magazyn Forbes uplasował go w minionym roku na 286 miejscu na liście najbogatszy ludzi świata i na 8 wśród Brytyjczyków. Jego majątek szacowany jest na
pięć miliardów
dolarów. Obok tworzenia własnych biznesów, przedsiębiorca angażuje się także w społeczność
startupową
. W 2015 roku uruchomił program akceleracyjny Virgin Media Accelerator oraz zainwestował w inteligentne dzwonki do drzwi Ring.
Przedsiębiorczość a przedsiębiorstwo
Współczesna rewolucja gospodarcza, związana z transformacją
od atomów
(działalności przemysłowej skupionej na materii) do
przetwarzania bitów
(skupionej na
aktywach niematerialnych
) premiuje strategię przejmowania wartości.
Model biznesowy dążący do wzrostu konkurencyjności przez poziom produktywności – optymalizujący produkcję i efektywność administracyjną – traci znaczenie. Największą wartość w globalnej gospodarce usług można osiągnąć dzięki kapitałowi relacyjnemu oraz zasobom zlokalizowanym poza przedsiębiorstwem.
innowacja vs przedsiebiorczość
Żyjemy w świecie, w którym nawet największe i bardzo stabilne przebiorstwa są zagrożone szybka utrata klientów na rzecz nowych graczy rynkowych - nawet wcześniej nie związanych branżowo - np nowi gracze w finansach: Apple, Google czy telekomy.
Administracja vs przedsiębiorczość
: administrowanie to „
robienie rzeczy właściwie
(sprawnie)”, a przedsiębiorczość (skuteczność) polega na „
robieniu rzeczy właściwych
” (P. Drucker).
Przykłady współpracy korporacji ze startup-ami:
Cisco
- pogram
Entrepreneurs in Residence
- współpraca z poczatkującymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarach o ogromnym potencjale (Big Data, chmura obliczeniowa, cyfrowe bezpieczeństwo firmy),
przejmowanie firm, do tej pory Cisco przejeło 174 organizacje (2016).
Alior Bank
- zespoł
Innowation Lab
- zadania:
wyszukiwanie i wprowadzanie w życie innowacyjnych projektów z branży FinTech, tworzenie nowych rozwiązań dla banku oraz szybkie wdrazanie najlepszych pomysłów;
zespół współpraje zarówno z wiodącymi dostawcami rozwiązań dla branży bankowej, jak i z nowymi firmami - uczestnicto w programach akceleracyjnych angażuących start-upy.
Bank BGŻ Paribas
- bliska współpraca z branżą FinTech (inwestycję w branże FinTech wyniosły w 2015 r. 22 miliardy dolarów - wzrost 75 proc. rok do roku), uczestnictwo w globalnym projekcie
Hackathlon International Group BNP Paribas -
konkurs dla technologicznych start-upów, których główną nagrodą jest rozpoczęcie współpracy z bankiem
Microsoft
-
Imagine Cup
– konkurs technologiczny, organizowany corocznie dla studentów.
Poczta Polska
- program akceleracyjny
GammaRebels powered by Poczta Polska
. W ramach przedsięwzięcia ma do „rozdania” łącznie 6 milionów złotych. Otrzymają je projekty, które pomogą spółce prowadzić biznes - np. rozwijają produktu i usługi uzupełniające działalność Poczty Polskiej, tworzą narzędzia usprawniające komunikację i marketing (baz danych, beacony) oraz rozwiązania typu eGovernment, nowe formy dostaw i ich optymalizacji, a także rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (Internet Rzeczy).
Carrefour
Polska uruchamia inkubator dla startupów technologicznych (marzec 2017) - Projekt ten pozwoli Carrefour na poszukiwanie i wdrażanie innowacji istotnych dla całej branży.
Carrefour Polska udostępni wybranym start-upom specjalnie przygotowaną przestrzeń biurową o powierzchni 650 m2 w Warszawie. Równocześnie jeden ze sklepów Carrefour, w którym zastosowane zostały najnowocześniejsze koncepty handlowe, stanie się polem do testów nowych pomysłów wypracowanych w ramach inkubatora, np. aplikacji i rozwiązań cyfrowych w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i interakcji z klientami.

Jak będą wyglądały sklepy w inteligentnym mieście przyszłości?
Zmiana reguł gry - przykład firmy KODAK
- opracowanie pierwszego na świecie aparatu cyfrowego - 1975 r., trzymanie się wysokomarżowego biznesu fotografii analogowej, upadłośc w 2012 r. po nieudanej próbie wyjścia na czołówkę z samego "ogona" cyfrowej transformacji.
-
jak to mozliwe?

Co zrobił Kodak aby przeprowadzić cyfrową transformacje:
- po 2000 r. - zaakceptował konieczność zamknięcia zakładów produkujących błony fotograficzne i zwolnienia dziesiątek tys. pracowników,
- inwestycje w nowe technologie, zakłady, personel,
- w 2005 r. Kodak był na pierwszym miejscu w sprzedaży aparatów cyfrowych w USA i na 3. niejscu na świecie.
- z sukcesem przekształcenie się w potęgę druku cyfrowego (miał wysoką marżę na takich produktach jak: tusze drukarskie i papier fotograficzny)
- patenty w dziedzinie rejestracji obrazu (przyniosły firmie olbrzymie zyski - np. za wykorzystanie patentuzwiązanego z wyświetlaniem zdjęć w trybie podglądu Samsung zapłacił 550 milionów dolarów, a LG 414 mln dol.)
- Pieniądze na prawach do własności intelektualnej Kodak inwestuje w zdobycie silnej pozycji na rynku sprzętu i materiałów do drukowania zdjęć cyfrowych (drukarki, papier, tusze) - zastępując tradycyjny obszar fotografii analogowej, - 2010 r. kodak zajął 4. miejsce wśród producentów drukarek atramentowych (doganiając HP, Lexmarka i Canona).
Kodak przestawił się z druku analogowego (jako żródła zysku) na druk cyfrowy. Ale i tak poniósł klęskę i stając się szntandarowym przykładem nieudolności innowacyjnej - dlaczego?
Błędy KODAKA
Wraz ze spadkiem kosztów oraz łatwoscią robienia zdjęć cyfrowych i taniego drukowania wzrosła sprzedaż aparatów cyfrowych oraz drukarek do zdjęć.
Jednak w miarę jak telefony komórkowe miały lepszą rozdzielczość robienia zdjęć, rozpoczął się trend niszczący rynek aparatów cyfrowych jako oddzielnych urządzeń, ponadto konsumenci zaczeli większość zdjęć oglądać bezpośrednio na ekranie telefonu, tabletów i komputerów, aukowanie na papierze było tylko na spec. okazje.
Przyczyna porażki (podążanie za niewłaściwymi trendami):
Plany startegiczne Kodaka zakładały zdobycie pozycji lidera w nowej metodzie przenoszenia zdjęć na papier.
NIkt nie zorientował się, w jaki sposób pozostałe komponenty ekosystemu cyfrowych zdjęć zniszczy wartość, do której Kodak dążył
Kiedyś radyklana zmiana zasad dział odbywała się na poziomie technologii wytwarzania produktów i usług (świat pojedyńczych produktów), dziś transformacja odbywa się na poziomie
ekosystemów biznesowych
(wpływ mają inni gracze i technologia)
Charles Steinmetz (albo Edison albo Tesla - w zależności od wersji opowieści), posiadacz 200 patentów, odszedł z General Electric na emeryturę. Pewnego dnia doszło do awarii złożonego systemu i jedyną osobą, która mogła go naprawić, był właśnie on, więc wynajęto go do tego zadania. Steinmetz odnalazł awaryjną część i zaznaczył ją kredą. Za swoją pracę wystawił rachunek na kwotę 10 tys. dolarów (ponad
270 tys. dol.
przy obecnej sile nabywczej). Menedżerowie GE byli zaskoczeni wysokością honorarium i poprosili o rachunek szczegółowy. Odesłał im go w następującej postaci: Zaznaczenie kredą - 1 dolar, wiedza, gdzie zaznaczyć - 9999 dolarów.
Pomysły są jak znaki kredą
- choć wydają się proste, to
wiedza o tym, gdzie, kiedy i dlaczego je wykorzystać
- nawet najmniejszy z nich - może stać się przyczyną wielkich zmian.
W
1899
roku po połączeniu dwóch holdingów –
Edison Electric Light Company
oraz Thomson-Houston Electric Company – powstał energetyczny gigant
General Electric
, który kontrolował trzy czwarte amerykańskiego rynku.
Czy to ważne, jak ambitne są nasze pomysły?
imponujace wyniki mozna osiagncąć jedynie wskutek wprowadzenia radykalnych zmian?
Tesla w swoim laboratorium czyta w świetle wyładowań swojego generatora
Najdroższe startupy na świecie
Klub dziesieciu miliardów
1.
Uber - 68 mld dol.
2.
Airbnb - 30 mld dol.
3.
Palantir - 20,5 mld dol.
4.
Snap - 18,19 mld dol.
5.
WeWork - 16,9 mld dol.
6.
SpaceX - 12 mld dol.
7.
Pinterest - 10,47 mld dol.
8.
Dropbox - 10 mld dol.
Źródło: Business Insider Polska (3 styczeń 2017)
http://businessinsider.com.pl/technologie/firmy/uber-airbnb-spacex-snapchat-czyli-startupy-z-najwieksza-wycena/y4tpsrn
Ekosystem biznesowy w strategii Ubera
Na jakim rynku działa Uber?
Ofiarą amerykańskiego start-upu padli już taksówkarze. Teraz rzuca wyzwanie kurierom i dostawcom jedzenia (dostawy także rowerem i skuterem).
Ekosystem biznesowy
- dwucyfrowy wzrost ryneku
e-commerce
- branza logistyczna staje się atrakcyjnym obszarem, zwłaszcza gdy zastosuje sie efekt synergiczny z róznych rynków oraz standaryzację usługi.
Nowa przewaga to
analiza danych
- Uber już wie, gdzie i kiedy będziemy potrzebować transportu. Teraz dodatkowo będzie wiedziała, dokąd chcemy przesłać paczkę oraz kiedy zrobimy się głodni i jakie są nasze preferencje w tym obszarze
(inwigilacja)
.
9. dziedzin, które zdominują branżę IT w najbliższych miesiącach wg. analityków Gartner
Technologie przyszłości
1. Sztuczna inteligencja (AI) i zaawansowane uczenie maszynowe,
Firma badawcza szacuje, że rynek sztucznej inteligencji wzrośnie z 420 mln dolarów w 2014 roku do 5,05 mld w 2020 roku.
2. Wirtualni asystenci
Według Grand View Research, globalny rynek Inteligentnego Wirtualnego Asystowania (IVA) osiągnie wartość 12,28 mld do 2024 roku.
3. Internet rzeczy (IoT)
Łączna wartość rynku IoT wzrośnie zaś z 157,06 mld dolarów w 2016 roku do 661,74 mld dolarów do 2021 roku - przewiduje Markets and Markets.
4. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR)
IDC przewiduje, że na całym świecie dochody wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej wzrosną z 5,2 mld dolarów do ponad 162 mld w 2020 roku.
5. Bliźniaki cyfrowe
Co otrzymamy po połączeniu technologii AI, IoT i VR/AR? Bliźniaka cyfrowego (ang. digital twin). To skomputeryzowana replikacja czegoś, co istnieje w świecie rzeczywistym, stworzona na podstawie danych zbieranych przez czujniki w czasie rzeczywistym.

6.
Blockchain
Już teraz należy spodziewać się nowych aplikacji blockchain dla sektora finansowego, opieki zdrowotnej, czy umów handlowych.
Market Reports Hub wskazuje, że światowy rynek technologii blockchain tylko w ciągu następnym pięciu lat wzrośnie z 210,2 mln dol. do 2,3 mld dol.
7. Systemy konwersacyjne
Już teraz wokół chatbotów trwa prawdziwe szaleństwo. Pewnego dnia wszystkie nasze inteligentne obiekty będą miały jakąś formę interfejsu konwersacyjnego.
Firma badawcza TMA Associates przewiduje, że doprowadzi to do zwiększenia wartości tego rynku do 600 mld dolarów do 2020 roku.
8. Mesh app i architektura usług
Chodzi o usługi i systemy informatyczne, które wesprą aplikacje i sprawią, że będą mogły ze sobą rozmawiać, współpracować, uczyć się.
Według Markets and Markets, rozwiązania te będą generowały 661,74 mld dolarów do 2021 roku.
9. Adaptacyjna architektura związana z cyberbezpieczeństwem
Cyberbezpieczeństwo nabiorze charakteru strategicznego.
Research and Markets przewiduje, że adaptacyjna architektura stanie się w ciągu najbliższych pięciu lat rynkiem wartym 7,07 mld dolarów.

model 1 n (do wielu) vs n
n
Z wojny prądów (AC i DC) zwycięzcy (Tesla, Westinghouse) wyszli niemalże bankrutami.

Dopóki Tesla nie skonstruował trójfazowego silnika indukcyjnego, zalety przesyła energii na napięciu przemiennym były kwestionowane przez brak urządzań zdolnych do jej wykorzystania.


Wykłady z praktykami
1.
"Nowe modele biznesowe oraz tworzenia wartości z danych"

Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytania:
Jak stworzyć start-up?
Jak rozwijać i zarządzać start-upem międzynarodowym?
Jakie są główne czynniki sukcesu start-upu?
Jak ocenić perspektywy rozwoju start-upu?
Jak dzięki automatyzacji kreować wartości w erze cyfrowej?

Goście specjalni:
Kacper Winiarczyk — Dyrektor Generalny
UBER
a
Kamil Bargiel — Prezes
SentiOne
2.
"Quo Vadis BIG DATA - trendy i przestrzenie wartości”

Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytania:

Czy Big Data będzie jedynie przelotnym trendem?
Jakie znaczenie dla biznesu będzie miało przetwarzanie danych w przyszłości?
Czy istnieją dane nieprzydatne?
Jakie będą kierunki rozwoju analityki danych?
Jaki jest potencjał polskiego rynku Big Data?
Sztuczna inteligencja + Big Data = ???
Goście specjalni:
Bartosz Baziński – Prezes
SalesLift
Jarosław Królewski – Prezes
Synerise
l
ink do mp3 ze spotkania (audiobook)
-
https://drive.google.com/file/d/0B4phFtGivQYKbkF4WFpCSGVLT28/view?usp=sharing
link do mp3 ze spotkania (audiobook)
https://drive.google.com/file/d/0B4phFtGivQYKcVVvSlZKekF3UVk/view?usp=sharing
Sprzedaż dzienników mocno w dół. Najwięcej straciła "Wyborcza" - notowania giełdowe jej wydawcy - Agory - są w okolicach
najwyższych
od pięciu lat poziomów
żródło: Bankier.pl http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzedaz-dziennikow-mocno-w-dol-Najwiecej-stracila-Wyborcza-7497847.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=sm&utm_campaign=socialfb
Spadająca sprzedaż zmusza do szukania alternatywnych źródeł przychodów. "Wyborcza" chwali się np. 100 tysiącami
cyfrowych prenumerat
. Presja finansowa zmusiła jednak gazetę do bardziej radykalnych działań. W górę poszły ceny, zrezygnowano z "MetroCafe" i przeprowadzono zwolnienia.
"Prasa" stanowi jednak coraz mniejszą część biznesu spółki
, a wyniki ciągnie w górę przede wszystkim świetnie prosperujący segment
"Film i książka"
.
Choć "Gazeta Wyborcza" wyraźnie się kurczy, notowania giełdowe jej wydawcy - Agory - są w okolicach najwyższych od pięciu lat
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (struktura inwestycji na podstawie kategorii Gross fixed capital formation).
Przedsiębiorczość a rutyna
https://www.facebook.com/BIPolska/videos/816913001780432/

Z czym kojarzy się Panu/Pani słowo PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ?
Uzależnienie od prądu - American Blackout
korporacja - start-up - korzyści społeczne
Firma Codewise - główny produkt to Zeropark - handluje szemranym ruchem w internecie. Są to głównie znienawidzone pop-up’y, dodatkowe okienka w tle i wielokrotnie przekierowania. Kto z tego korzysta? Branża erotyczna, hazardowa i wszelkiej maści naciągacze. Jeśli trafiłeś na agresywne reklamy typu „wygrałeś ajfona” albo „zostań milionerem w tydzień” /żeby wspomnieć tylko te najdelikatniejsze w przekazie/ to wielce prawdopodobne, że za emisją stoi firma pokroju wspomnianej powyżej. W reklamowym mętliku potrafią oni, za pomocą programistyczno-programmatycznych trików, przebić się nawet do szanujących się stron jak Wykop czy NaTemat /plaga swego czasu - wchodzisz na artykuł i po kilku sekundach lądujesz na propozycji inwestycji w Forex/.
Pod fasadą estetycznego, nowoczesnego, biznesu umożliwia ukrycie sprzedaży oszukańczych preparatów wspomagających odchudzanie, grę na foreksie oraz różnej maści scamy i fraudy.

Nie wszystko złoto co się świeci
https://www.facebook.com/CarSpottingPolska/videos/756101777876220/
Uber + Big Data = Smart Cities
Jakie są dwa najbardziej wartościowe aktywa Ubera? 40 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i 160 tysięcy kierowców. (dane na koniec 2016 r.)
Gigantyczne ilości danych gromadzone przez aplikacje Ubera zapewniają wgląd w wiele aspektów naszego codziennego życia. To właśnie w oparciu o nie kalifornijski potentat buduje swoje najmłodsze dziecko — platformę Movement - jej głównym celem jest zapewnienie informacji związanych z aktualnym stanem i trendami w ruchu drogowym na terenie miast.
Dane o czasie przejazdu o różnych porach dnia, miejscach, w których powstają korki czy najczęściej wybieranych przez kierowców trasach
łatwiej i efektywniej można podejmować decyzje związane z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem ruchem czy operacjonalizowaniem działań remontowych,
możliwość łatwiejszego zaplanowania trasy przejazdu w mieście, którego się nie zna,
zyski dla Ubera:
- sprawniejszy ruch = więcej kursów, które mogą odbyć kierowcy = zysk Ubera,
- zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami,
- starania o dobry PR.

Debata oksforska
Digitalizacja przedsiębiorstwa jest nowym źródłem (tworzenia/wzrostu) wartości
Zadanie 2

Jak startupy mogą zmienić świat na lepsze?
Jak zachować przedsiębiorczą duszę start-upu przy jednoczesnym utrzymaniu siły międzynarodowej korporacji?
"Gdy chcesz wymyślić coś nowego, musisz zastosować podejście, jakie stosują fizycy. Fizyka to tak naprawdę odkrywanie nowych rzeczy, które są z pozoru sprzeczne z intuicją, taka jest np. mechanika kwantowa"
Elon MASK

"Nie wierzę w proces. Prawda jest taka, że gdy przeprowadzam rozmowę kwalifikacyjną i słyszę od kandydata: "Najważniejszy jest proces", uważam, że to zły znak. W wielu firmach ów proces zastąpił myślenie. Zachęca się ludzi do tego, by byli małym trybikiem w skomplikowanej machinie. To sprawia, że w firmie trzymani są ludzie, którzy nie są do końca błyskotliwi, nie są tak kreatywni."
Elon Mask
"Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy. "
Peter Drucker
Rutyna w tworzeniu innowacji
- organizacje wykładnicze (obecne i przyszłe),
- najważniejsze trendy w innowacyjności - na podstawie co najmniej 3 raportów z lat 2014-2017
- jakie pytania na które te raporty odpowiadają
najbardziej Was zainteresowały i dlaczego?
- jest to sposób, w jaki firma tworzy i przechwytuje wartość
Airbnb
Załozona w 2008 r. spółka notuje od początku fenomenalne tempa wzrostu, wywracając do góry nogami branze hotelarską.
Dysponuje obecnie wiekszą liczba pokoi niz takie sieci jak Hin Worldwide lub Intercontinental Hotels. W 2016 r. Airbnb przypadł
19,5%
podaży pokoi hotelowych w Nowym Jorku. Firma działa w 192 kraja, w których jej łączny udział w podaży pokoi wynosi
5,4%
(wzrost z 3,6% w 2015 r,).
Dzięki technologii platformowej został stworzony nowy model biznesowy, który rzucił wyzwanie ekonomii tradycyjnej.
Źródło: S
. Kavadias, K. Ladas, Ch. Loch
, Transformacyjny model biznesowy,
HBRP Kwiecień 2017, s. 74.
Charakterystyka Start-upu
• Opisz produkt/usługę
• na czym polega innowacyjność planowanego przedsięwzięcia, • Jaki typ innowacji wprowadza projekt (produktowa, procesowa – technologiczna, organizacyjna, marketingowa)?
/
opcjonalnie - link do filmiku
na którym przedstawiacie start-up, zespół, produkt/

Opis PROBLEMU na jaki odpowiada produkt/usługa
• Scharakteryzuj istniejący problem i sposób jego rozwiązania (np. oszczędność pieniędzy bądź zasobów, usunięcie istniejących barier, uproszczenie procedur, eliminacja negatywnych nawyków). • Jakie są obecnie blokady realizacji tych potrzeb na rynku? • Co wpłynęło na decyzje o realizacji projektu (np. przyczyny zawodowe, badania, obserwacje, analiza rynku).

Opis MODELU BIZNESOWEGO przedsięwzięcia
• W jaki sposób Start-up będzie generował zysk? • W jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i dystrybucja produktu/usługi? • Czy przedsięwzięcie jest skalowalne ?

Charakterystyka RYNKU
• Scharakteryzuj główne kryteria rynku, na jaki kierujesz swój produkt/usługę. • Czy produkty/usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy globalny?

Charakterystyka KLIENTÓW Start-upu
• Wymień główne grupy klientów i scharakteryzuj ich.• Jaka jest szacunkowa liczba potencjalnych klientów? • Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktu/usługi?

Charakterystyka KONKURENCJI (kto jest Waszą konkurencją i jakie macie przewagi konkurencyjne)
• Wskaż przykłady konkurencyjnych firm. • Z jakich innych ofert mogą skorzystać potencjalni nabywcy? • W jaki sposób zamierzasz osiągnąć przewagę nad konkurencją?
Pytania pomocnicze
"Moim celem nigdy nie było tylko stworzyć firmę. Wielu ludzi mylnie sądzi, że przez to nie dbam o przychody, zyski i tym podobne rzeczy. Ale nie być tylko firmą oznacza dla mnie, że robimy nie tylko biznes - budujemy coś, co naprawdę uczyni świat lepszym."
Mark Zuckerberg
, CEO i założyciel Facebooka
"Gdy mały biznes rośnie tak, jak np. eBay, daje
efekt multiplikacji
. Tworzy inne, mniejsze biznesy, które go wspierają kapitałem intelektualnym, produktami i usługami."
Meg Whitman
, CEO Hewlett Packard Enterprise
Full transcript