Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өсвөр насны хүүхдүүдийн тамхины хэрэглээг судлах

No description
by

Uyangaa Uyangaa

on 28 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өсвөр насны хүүхдүүдийн тамхины хэрэглээг судлах

Иймд өсвөр үеийнхэний дундах тамхины хэрэглээний тархалт, мэдлэгийг судалснаар цаашид тамхины хэрэглээг бууруулах, тамхины эсрэг сурталчилгааг хэрхэн үр дүнтэй явуулах чиглэлийг тогтооход чухал ач холбогдолтой юм.

2007 онд манай улсад хийсэн Дэлхийн залуучуудын тамхины хэрэглээний судалгаагаар 6-8-р ангийн буюу 13-15 насны хүүхдүүдийн 23.4 хувь, охидын 13.3 хувь нь тамхи татдаг, охидын тамхины хэрэглээ хөвгүүдийнхээс 2 дахин бага гэж тогтоогджээ3. НЭМХ-д 2010 онд хийгдсэн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн зан үйлийг тодорхойлох судалгаагаар судалгаанд хамрагдсан сурагчдын 6.7 хувь нь 14-15 насандаа, 4.8 хувь нь 12-13 насандаа анх тамхи татаж үзсэн байна. Судалгааны үр дүнгээр 12-15 насандаа тамхи татах сонирхол илүүтэй тохиолдож байгааг анхаарах асуудал гэж тодорхойлжээ3.

Өсвөр насныхны тамхины хэрэглээний байдал мэдлэг хандлагыг үнэлэхэд оршино.

Тамхи татаж эхэлсэн шалтгаан эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоох

Өсвөр насныхны тамхины хэрэглээний байдал түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг судлах

Үндэслэл
Зорилго
Зорилт
Өсвөр насны хүүхдүүдийн тамхины хэрэглээг судлах
Дэлхий дээр ойролцоогоор 1.1 тэрбум хүн тамхи татдаг бөгөөд энэ тоо нэмэгдсээр байна. Бусад хөгжиж буй олон орнуудад тамхи татдаг хүн амын хувь өсч байгаагийн адил Монгол улсад ч энэ хувь өсч байна. Архаг тамхичин дөрвөн хүн тутмын нэг нь 10 настайдаа анх тамхи татаж үзсэн байдаг1.
2007 онд НЭМХ-ээс хийсэн судалгаагаар эрэгтэйчүүдийн 43.1 хувь, эмэгтэйчүүдийн 4.1 хувь нь өдөр бүр тамхи татаж байгаа ба тамхи татаж эхэлсэн нас дунджаар 19.8 татсан хугацаа дунджаар 17 жил байжээ1.

Тамхины хор уршгийн талаар мэдлэгийг үнэлэхэд оршино.

Судалгааны ажлын арга, аргачлал
Нэг агшингийн судалгааны загвар ашиглан асуумжын аргаар судалгааны үйл ажиллагааг явуулна.
Судалгааг 2016оны …-р сарын ...-ны өдөр хийж гүйцэтгэнэ.

Чингэлтэй Дүүргийн 5-р бүрэн дунд сургуулын 6-12-р ангийн 100-н хүүхдийг хамруулах ба санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргыг ашиглан асуумжын аргаар сударгааг явуулна.

Сүхбаатар Дүүргийн 58-р бүрэн дунд сургуулын 6-12-р ангийн 100-н хүүхдийг хамруулах ба санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргыг ашиглан асуумжын аргаар сударгааг явуулна.

Асуумж
Таньд энэ өдрийн мэнд хүргье. ЕБС-ийн 6-12р ангийн тамхидалтыг тандах зорилготой судалгаанд хамрагдаж байна. Асуулгыг анхааралтай уншиж үнэн зөв хариулж бидний судалгааны ажилд гүн туслалцаа үзүүлнэ үү. Таны мэдээллийг зөвхөн судалгааны зориулалтаар ашиглах болно.

Ерөнхий мэдээлэл
1. Таны нас 3. Анги........
1.10-12
2. 13-15
3. 16-17
4.18-20
2. Хүйс
1. Эр
2. Эм

Үндсэн мэдээлэл

1. Та тамхи татдаг уу? Татдаггүй бол 9-р асуултруу шилжинэ үү?
1. Тийм
2. Үгүй
3. Татаж байгаад гарсан
2. Та өдөрт хэдэн ширхэг тамхи татдаг вэ?
1. 1-3ширхэг
2. 4-6ширхэг
3. 7 ба түүнээс дээш
3. Тамхи татах болсон шалтгаан?
1. Ганцаардал
2. Стресс
3. Найз нөхдийн нөлөөлөл
4. Жингээ барих зорилгоор
5. Бусад /..................../


4. Та хэдэн наснаас тамхи татаж эхэлсэн бэ?
1. 10-12нас
2. 13-15нас
3. 16-17нас
5. Та хэр удаан тамхи татаж байна вэ?
1. 7-14хоног
2. 1-6сар
3. 6 ба түүнээс дээш
6. Тамхины мөнгөө хаанаас олдог вэ?
1. Гэр бүл
2. Найз нөхөд
3. Өөр зүйлд зарцуулах мөнгөнөөсөө
4. Бусад (.................)

7. Та сард хэдэн төгрөгийг тамхи татахад зарцуулж байна вэ?
1. 500-2000
2. 2000-4000
3. 4000 ба түүнээс дээш
8. Найз нөхөд чинь тамхи татахыг санал болгодог уу?
1. Тийм
2. Үгүй

9. Тамхины тухай мэдээллийг ихэвчлэн хаанаас авдаг вэ? (олон сонголттой)
1. Телевизор
2. Радио
3. Сурталчилгааны самбар
4. Зурагт хуудас
5. Сонин сэтгүүл
6. Кино
7. Багш болон гэр бүлийхэн

10. Тамхины хор уршгийн талаар хэр мэдлэгтэй вэ?
1. Хангалттай
2. Бага зэрэг
3. Хангалтгүй
11. Танай гэр бүлийнхэнд тамхи татдаг хүн байдаг уу?
1. Тийм
2. Үгүй
12. Та дам тамхидалтанд өртдөг үү?
1. Тийм
2. Үгүй
13. Ихэвчлэн хаана дам тамхидалтанд өртдөг вэ?
1. Олон нийтийн газар
2. Сургууль
3. Гэртээ
4. Бусад (.................)

Ном зүй
-ДЭМБ, НЭМХ Дэлхийн тамхины хэрэглээний тандалтын тогтолцоо-Монгол 2007, 2009он
-Нийгмийн эрүүл мэндийн төлөв байдал 2011он
-Дэлхийн тамхины хяналтын тайлан 2009он
-Монгол улсын тамхины хяналтын тухай хууль 2005он
-Дэлхий дахины сургуульд суурилсан эрүүл мэндийн судалгаа-Монгол 2010он

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Амжилт хүсье
Full transcript