Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sumbangan Rasulullah s.a.w. Dalam Memperkembangkan Tamadun I

No description
by

Sara Hashimi

on 12 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sumbangan Rasulullah s.a.w. Dalam Memperkembangkan Tamadun I

Nabi Muhammad S.A.W
Kota Mekah pada subuh Isnin
Aminah binti Wahab bin Abdul Manap (Ibu)
Barakah al-Habsiyah
Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab) dan Halimah binti Abu Zuaib as-Sa’diah
Berumur 40 tahun ketika diangkat menjadi rasul
Madinah pada Khamis 1 Rabi’ul Awal
PENGENALAN
POLITIK
DAKWAH SECARA TERBUKA
PERJANJIAN
PIAGAM MADINAH
PERJANJIAN AQABAH PERTAMA
PERJANJIAN AQABAH KEDUA
MAJLIS SYURA
POLITIK
DAKWAH SECARA RAHSIA
Sumbangan Rasulullah s.a.w. Dalam Memperkembangkan Tamadun Islam

bertemu dengan Nabi secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam
melaksanakan ibadah mereka akan pergi ke lorong-lorong sunyi untuk melakukannya
menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat untuk mentarbiah serta memberikan kefahaman tentang agama Islam
EKONOMI
RASULULLAH MEMBANGUNKAN SISTEM EKONOMI ISLAM
EKONOMI
Terdapat pasar yang mengandungi segala sektor perekonomian,perindustrian, penternakan serta perdagangan telah berjalan dengan lancar dan baik.Madinah adalah sebuah kota lokasi sangat strategik yang sebahagian besar berorientasi bahan pertanian. Sebahagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan.

Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah
Pasar dan sistem perdagangan di kota itu dikuasai dan dimonopoli sepenuhnya oleh orang orang Yahudi. Maju dan mundurnya masyarakat Madinah pada masa itu secara tidak langsung diatur oleh kapitalis Yahudi. Penzaliman dan riba ada dimana-mana.

Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah
Sebagai pemimpin,baginda tidak berdiam diri melihat kekacauan masyarakat Madinah yang bersumber pada eksploitasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Langkah yang diambil baginda adalah mengerahkan Saiyidina Abdurrrahman bin Auf,seorang hartawan untuk membangunkan sistem ekonomi bertaraf Allah dan Rasul.

KESELAMATAN
PEPERANGAN YANG DILALUI OLEH RASULULLAH
KESELAMATAN
Sebab-Sebab Peperangan
SOSIAL
PENDAHULUAN
Ta’lim
Firman Allah s.w.t. bermaksud :
“Dan Dia telah mengajar Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya,
kemudian ditunjukkan kepada Malaikat lalu ia berfirman: Terangkanlah kepada aku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar.”

Tarbiyah
Firman Allah s.w.t. bermaksud:
“...dan doakanlah (untuk mereka dengan berkata), Wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku sesama kecil.”

Ta’dib
Hadith Rasulullah s.a.w.
“Allah mendidikku, maka Dia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan.”

SOSIAL
Dar al-Arqam
Masjid
Suffah
Kuttab
Perpustakaan
Madrasah
Institusi Pendidikan Islam
PENUTUP

“Yang menyakitkan hati setiap orang yang mempercayai Tuhan Yang Satu daripada Yahudi dan kaum muslimin, adalah perdebatan yang terjadi di antara beberapa orang Yahudi dengan Quraisy yang penyembah berhala yang mana orang-orang Yahudi ini melebihkan agama-agama Quraisy atas agama pemilik risalah Islam.“
a. Kekuatan Ghatfan di dalam tentera bersekutu ini seramai 6,000 orang.

b. Sebagai imbasan yang demikian Yahudi memberikan kepada kabilah-kabilah Ghatfan seluruh hasil tamar Khaibar setiap setahun.

Pencapaian tamadun ketika zaman Rasulullah relevan dengan era ini dengan semua aspek dari segi sosial, ekonomi dan politik. Ada yang perlu penambah baikan dalam setiap aspek. Contohnya, aspek sosial dalam institusi pendidikan yang dahulunya kita menuntut selesa di universiti. Banyak benda yang boleh dimantapkan lagi dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin bertambah. Ilmu memantapkan cara mentadbir pentadbiran sesuatu tamadun. Teknologi mampu mencekapkan urusan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Dari aspek ekonomi zaman Rasulullah s.a.w. berbeza namun tiada salahnya untuk kita berpandukan pada penceritaan-penceritaan tersebut. Kami berharap kemajuan negara dari segi ekonomi akan meningkat. Peperangan pada zaman dahulu member kita kesedaran bahawa zaman dahulu lebih berani daripada zaman sekarang. Walaupun zaman dahulu tidak mempunyai senjata yang hebat, tetapi dengan keberanian mereka boleh dijadikan contoh kepada zaman sekarang. Baginda ialah ketua yang contoh yang bagus kepada tentera-tentera untuk tidak lari daripada kesusahan. Pembentukan masyarakat yang diperjuangkan oleh Tamadun Islam meliputi segala hal daripada hal individu, keluarga, jiran dan masyarakat pada keseluruhannya. Akhlak yang mulia diutamakan kerana ia tanggungjawab membawa perpaduan, pemuafakatan, keamanan, kesejahteraan dan umat Islam yang berdisiplin.

Rasulullah SAW mematuhi sistem ekonomi yang diasaskan daripada Al-Quran yang menekankan keadilan.

Untuk menjamin keadilan dan memastikan agar kekayaan tidak bolot oleh segolongan kecil ahli masyarakat sahaja maka pelbagai institusi ekonomi diwujudkan oleh Islam.

Antara institusi :
1. Zakat
2. Baitul mal
4. Kharaj

Melalui institusi ini hak orang kaya dijamin keselamatannya manakala orang miskin pula dibela dan dibantu sewajarnya.

Sistem ekonomi Rasulullah SAW menghapuskan amalan riba yang sebelum ini diguna pakai oleh orang Yahudi Madinah ke atas orang Arab.

Bezanya Rasulullah, apabila berniaga, baginda akan mendahulukan kebajikan daripada keuntungan. Baginda menanamkan sikap menderma di dalam perniagaan. Dengan sikap menderma inilah perniagaan yang dijalankan bertambah maju hasil keberkaan menderma, ini juga akan menyebabkan pelanggan senang dan suka berurus niaga dengan Rasulullah.

B)Baitulmal
Baitul Mal merupakan satu istilah yang bermaksud rumah harta. Dalam istilah moden, ia dikenali sebagai Perbendaharaan Negara.

Wujud sejak zaman Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar As-Sidiq. Allah menjelaskan undang-undang tentang pembahagian ghanimah, menetapkan sebagai hak bagi seluruh Muslim, sekaligus memberikan kuasa kepada Rasulullah SAW untuk membahagi ikut budi bicara mengenai kemaslahatan kaum Muslimin.

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai pihak yang mengendalikan harta benda kaum Muslimin, baik pendapatan mahupun pengeluaran. Kerana belum melembaga, harta yang ada di Baitul Mal selalu habis seketika pada hari diperolehinya harta tersebut kerana dibahagikan ataupun dibelanjakan untuk urusan kaum Muslimin.

D) Cukai dan Zakat
Di zaman Rasulullah,hanya zakat dikenakan pada golongan Muslim sementara cukai dikenakan pada golongan bukan Muslim.

1.Jizyah

2.Kharaj

3.Usyur

i. Pertanian :
- Baginda memperkenalkan musaqah,mukhabarah dan muzaraah
- Menjadi punca ekonomi yang utama kerana Madinah merupakan kawasan yang subur.
- Golongan Muhajirin dan Ansar mengusahakan tanah sebagai aktiviti utama.

Contoh:
1.Musaqah
2.Muzaraah

ii. Perdagangan:
- Pasar harian di dalam dan di sekitar Madinah
- Rasulullah menerapkan sistem ekonomi Islam berasaskan aspek moral yang terpuji dalam perdagangan.
- Islam melarang amalan yang diharamkan seperti perdagangan barangan yang tidak halal, pengambilan riba, penipuan dalam
- Rasulullah bijaksana dan mempunyai visi dalam membangunkan Madinah dengan menggunakan lokasi Madinah yang strategik bagi menjadikan Madinah sebagai pusat perdagangan.

D) Kegiatan Ekonomi Masyarakat Madinah
Peperangan Abwak
Umayyah bin Khalaf Al-Makhzumi
Bulan Jamadilawal
Berada di Al-Usyairah
Peperangan Badar Ular
A ) Pasar
Semakin ramai penduduk Makkah memeluk islam
ditentang hebat oleh orang-orang musyrikin Makkah dengan alasan mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka
Semua kaum Quraisy menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah termasuklah bapa saudaranya Abu Lahab kecuali Abu Talib yang menjadi pelindung setia kepada Rasulullah.
penyeksaan terhadap umat Islam seorang demi seorang
Full transcript