Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EUROPA W POŁOWIE XIX WIEKU

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 24 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EUROPA W POŁOWIE XIX WIEKU

TEMAT: EUROPA W POŁOWIE XIX WIEKU
1. PRZYCZYNY WIOSNY LUDÓW
2. REWOLUCJA LUTOWA WE FRANCJI
3. REWOLUCJE W KRAJACH NIEMIECKICH
4. REWOLUCJA W WIEDNIU
5. POWSTANIE WĘGIERSKIE
6. WIOSNA LUDÓW WE WŁOSZECH
7 WOJNA KRYMSKA
PRZYCZYNY WIOSNY LUDÓW
- WARUNKI ŻYCIA NAJUBOŻSZYCH (EKONOMICZNE)
-RUCHY ANTYFEUDALNE
-TENDENCJE ZJEDNOCZENIOWE (NIEMCY ,WŁOCHY)
-ROZSZERZENIE PRAW OBYWATELSKICH
-ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
REWOLUCJA LUTOWA WE FRANCJI
Gdy podczas jednej z licznych manifestacji padł strzał wojsko otworzyło ogień do zgromadzonego tłumu. Padli zabici. Rozpoczęto wznoszenie barykad, a walki uliczne trwały od 22 do 24 lutego.
Ludwik Filip abdykował, zaś władzę przejął Rząd Tymczasowy, który ogłosił Francję republiką.
Nowe władze
- ograniczyły czas pracy do 10 godzin w stolicy (11 godzin na prowincji)
- zorganizowały dla prawie 100 tysięcy bezrobotnych paryżan warsztaty narodowe
-pozwolono na organizowanie zgromadzeń i zniesiono całkowicie cenzurę
-utworzono specjalną komisję, zwaną Komisją Luksemburską, której zadaniem było czuwanie nad poprawą bytu najbiedniejszych obywateli
- rząd wprowadził powszechne prawo wyborcze i zagwarantował swobody polityczne

Wybory do nowego parlamentu wygrała burżuazja i monarchiści. Gdy nowy rząd zlikwidował warsztaty i zdecydował o wysłaniu części bezrobotnych do pracy na prowincji, w dzielnicach zamieszkanych przez biedotę i proletariat 23 czerwca 1848 wybuchło kolejne powstanie, nazwane „dniami czerwcowymi”. Zostało ono krwawo stłumione przez wojsko i policję. Zabito kilka tysięcy ludzi, w tym 1500 jeńców, 11 tysięcy ludzi osadzono w więzieniach, a następnie prawie połowę z nich zesłano do pracy w koloniach.
Ludwik Bonaparte, bratanek cesarza Napoleona wygrał wybory prezydenckie, które odbyły się 10 grudnia 1848 roku w powszechnym głosowaniu. O jego zwycięstwie zadecydowało poparcie chłopów, wciąż przywiązanych do tradycji napoleońskich. Obietnicami wprowadzenia ładu społecznego zyskał także głosy części mieszczaństwa, a zapowiedzią wprowadzenia demokracji częściowe poparcie robotników.
REWOLUCJA LUTOWA WE FRANCJI
REWOLUCJA W NIEMCZECH
W 18 - 19 marca 1848 roku w Berlinie doszło do demonstracji ulicznych, w efekcie których 20 marca 1848 roku tłum uwolnił szereg więźniów z więzienia w Moabicie, wśród których znajdowali się Polacy: Ludwik Mierosławski i Karol Libelt.
Rządy rewolucjonistów trwały do jesieni 1848 roku ,kiedy to Fryderyk Wilhelm IV otoczył wojskiem Berlin i zmusił rewolucje do ustapienia , rozwiazał parlament i wprowadził nowa konstytucję.
WIOSNA LUDÓW W NIEMCZECH
REWOLUCJA W WIEDNIU
Wydarzenia rewolucyjne miały również miejsce w Cesarstwie Austriackim. 13 marca 1848 r. w Wiedniu doszło do poważnych zajść ulicznych. W ich efekcie cesarz Ferdynand I udzielił dymisji znienawidzonemu kanclerzowi, Klemensowi Metternichowi, wyraził zgodę na utworzenie gwardii narodowej i nadał nowa konstytucję.W grudniu 1848 roku nowy cesarz Franciszek Józef I wycofał sie z wcześniej ogłoszonych reform.
POWSTANIE WĘGIERSKIE
REWOLUCJA
Powstanie węgierskie
Rewolucja w Wiedniu stała się impulsem do wybuchu powstań w innych częściach cesarstwa.
-dwa dni później wybucha antyaustriackie powstanie na Wegrzech. Węgrzy chcą odzyskać niepodległość. Cesarz nadaje konstytucje ,zostaje powołany parlament i rząd. Momo to Węgrzy chca całkowitego odłączenia sie od Austrii.Rozpoczyna sie tłumienie powstania .Po początkowych sukcesach wojsk węgierskich Austriacy zajmuja stolicę Węgier Budę ,a cesarz ogłasza całkowite wcielenie Węgier do Cesarsta.Zostaje ogłoszona detronizacja cesarza i niepodległość Węgier. Na pomoc przybywa Rosja i powstanie zostaje krwawo stłumione.
Wiosna Ludów we Włoszech
Wystąpienia antyaustriackie we Włoszech rozpoczęły się w marcu1848 roku w Mediolanie i Wenecji.
Do wojny przyłaczały się kolejne państaw włoskie. Zwycięstwo w tej wojnie odnosi Austria
Do wystapień rewolucyjnych dochodzi w Państwie Kościelnym, papież zostaje wypędzony powstaje rząd republikański z Giuseppe Mazinim na czele. Wkrótce przy pomocy Francji papież powraca do władzy.
WOJNA KRYMSKA
Wybuch tej wojny nastapił w roku 1853 . Car Mikołaj I chce opanować cieśniny Bosfor i Dardanele. W tej wojnie Turcje wsparli Anglia, Francja i Królestwo Sardynii. W 1856 roku zostaje podpisany pokój w Paryżu.
Na mocy tego pokoju:
Teren Morza Czarnego zostaje uznany za neutralny
Poszerzono Autonomię Mołdawii oraz Serbii w granicach państwa tureckiego
Wojna krymska wykazała słabość gospodarcza i militarna Rosji
Wiosna ludów rozpczęła się w roku.............
Pierwsza rewolucja wybuchła we .................................
Główna przyczyna rewolucjiwe Francji to............................
W Europie Środkowej rewolucje wybuchły w ........................... ........................... i .............................
Sprawy zjednoczenia były przyczyna rewolucji w .....................................
Odzyskanie niepodległości było przyczyną powstania ........................
kraj
Wojna krymska wybuchła w roku........................
Wojna krymska toczona była między.................... i ........................
Wojna krymska była toczona o ..................... ................................
Do Wojny Krymskiej dołaczyły się .................... ............................ ..................
Wojne krymska zakończył pokój w...................... w roku .............
Full transcript