Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leg og digitale medier i skole og daginstitution

Oplæg på Skanderborgkonferencen 2014
by

Stine Liv Johansen

on 26 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leg og digitale medier i skole og daginstitution

Leg og digitale medier i skole og dagtilbud
Digitale medier i børns liv
Hvad ved vi om børn og medier?
Medialisering - hvad er det?
Hvad betyder medierne for børn?
Afrunding...
Agenda
Digitale medier i børns liv
Hvad gør børn med medierne?
Hvad betyder legen?
Hvorfor er det vigtigt?
For skolen?
Dagtilbuddet?
Læringen?
Dannelsen?
Kreativiteten?
Børnene???
Afrunding og diskussion...
Stine Liv Johansen, medieforsker, ph.d. Skanderborgkonferencen, 26. september 2014
Ønske om mere fokus på digitale medier. 9 ud af 10 institutionsledere ønsker
fremadrettet større fokus på digitale medier i forbindelse med leg og læring,
hvilket samtidig gør sig gældende blandt knap 3 ud af 4 pædagoger.

Digitale medier giver merværdi til det pædagogiske arbejde. Inddragelsen af
digitale medier i børns leg og læring har flere potentialer, herunder at ruste barnet bedre til skolestart, at barnet kan eksperimentere på nye måder, at skabe nye relationer mellem børnene ligesom digitale medier vurderes at være nyttige redskaber til at fremme inklusion af børn med særlige behov.

Digitale medier kan kvalificere børns læring. En betydelig del af
institutionslederne vurderer, at danske daginstitutioner ved hjælp af digitale
medier kan kvalificere børns læring inden for de seks læringstemaer, herunder
blandt andet i børns sproglige udvikling. Det mener således 90 % af
institutionslederne.

Digitale medier bliver kun anvendt i begrænset omfang til børns leg og
læring. Trods store læringsmæssige og andre gevinster ved at anvende digitale
medier bruges disse medier kun i begrænset omfang. Ifølge institutionslederne er de mest anvendte digitale medier digitalkameraer med 45 % efterfulgt af tablets med 43 % og stationær computer med 40 %.

Kilde: KMD Analyse - 2012 (NB!!)

Nye affordances
Kropslig involvering
Seamlessness
Mobilitet
Ændrede adgangsmuligheder
Lettere adgang for yngre børn
På tværs af leg og læring
Der er ingen børn, hvis største ønske eller primære behov er en iPad.

Derimod er det alle børns største ønske – og behov – at have det godt med deres familie, at have en god ven og at være i et miljø, hvor de kan leve, lege og lære.

I vore dage er det blot sådan, at liv, leg og læring i høj grad finder sted i, med og igennem medier.

Derfor er det væsentligt at se på, hvilken rolle medierne spiller i børns liv, hvad de bruger dem til og hvilken betydning de selv tillægger dem.
Barndom før og nu(?)
Ændrede betingelser for børns egen kultur og deres leg
Ændrede krav til læring - også i dagtilbud
Medierne har ikke 'stjålet' barndommen, men spiller en anden rolle
Legetøj
Inspiration til leg
Læremiddel
Kommunikationsværktøj

Netværk
Hygge
Tidsfordriv
Fortælling
Mediernes indflydelse på forskellige sfærer
Medieliv
Mediernes selvstændige betydning


Game-based learning
Flipped classroom
21st Century Learning Skills
Digital dannelse
Cooperative learning
Hvad er leg?
Legestemning - legemedie - legepraksis
Hvorfor er leg vigtig?
Leg er en grundlæggende, menneskelig værensform
Gennem legen finder vi ind til os selv - og bliver til

FNs Børnekonvention

Artikel 31
1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.

2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.
Dannelse
Leg har positive bivirkninger:
Bevægelse
Kreativitet
Samarbejde
Læring
mmm...
Legen er en måde at være i verden på, som adskiller sig fra andre praktikker og værensformer og dermed spiller en anden rolle for vores dannelse som mennesker.

Det er igennem legen, vi udforsker grænserne for det mulige.

Det er igennem den legende indstilling, at vi kan være kreative og det er også, når vi leger, at vi for alvor afprøver, hvad det vil sige at øve sig og blive rigtig gode til noget.

Men legen kræver tid, ro og rammer. Den kræver, at der er plads til at børn selv kan finde på og sætte igang og at der er mulighed for at blive ved, indtil man ikke gider mere - til man næsten har leget sig ihjel, som Astrid Lindgren sagde om sin egen barndom

Hvis I vil vide mere:
videnskab.dk/stine-liv-johansen
Twitter: @StineLiv
#skolechat #bhvchat
Ændrede betingelser?
Ændrede børn?
Ændrede pædagogikker?
Et nyt dannelsesbegreb?
Full transcript