Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022

MTA KÖTEB ülés
by

Akos Jozwiak

on 2 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022

Élelmiszerlánc kockázatainak csökkentése és kifehérítése
A stratégia jövőképe
Kutatás, fejlesztés és innováció
az élelmiszerláncban
Hiteles és erős hatóság
Állami tudásbázis
újjáépítése
Társadalmi szemléletformálás
Élelmiszer
lánc
-biztonsági Stratégia (nemcsak élelmiszerbiztonsági)

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (ÉLBS)
A stratégia küldetése
az élelmiszerlánc-biztonság javításával mindannyiunk,
azaz az ember és a társadalom védelme.
Ezt elsősorban az egészség és a gazdaság védelmén keresztül tervezzük elérni,
ahol az egészség a betegségektől való mentesség mellett az ember fizikai, mentális és szociális jólétét is magába foglalja,
valamint a gazdaság védelme a nemzetgazdasági érdekek érvényesítésén túlmenően a gazdasági folyamatok tisztaságára, fenntarthatóságára való törekvésre is kiterjed.
Az élelmiszerlánc-biztonság...
annak biztosítása, hogy az élelmiszerlánc nem jelent elfogadhatatlan mértékű egészségügyi és gazdasági kockázatot sem az egyén, sem a társadalom számára.
Az élelmiszerlánc végén mindig marad valamilyen mértékű kockázat, ezért nem lehet kockázatmentességet biztosítani
Hogyan lehet az élelmiszerlánc-biztonságon javítani?
Úgy, hogy minél több élelmiszerlánc-veszélyt azonosítunk, és azok kockázatát elfogadható mértékűre csökkentjük.
Kockázatok közvetlen kezelésével
már rövid távon is hatással lehet az élelmiszerlánc-biztonságra minden szereplő
Tudásmenedzsmenttel
minden élelmiszerlánc-szereplőnél javítani kell a tudásszinten, ezzel segítve, hogy jót és jól tegyenek az élelmiszerláncban, azaz a kockázatok valóban elfogadható mértékűre csökkenjenek
FAO's Strategy for a Food Chain Approach to Food Safety and Quality (2003)
Európai Bizottság “Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás – a 21. század kihívásai azaz a jövő századba való átlépés kérdései
Miért a tudásmenedzsment?
Nemzetközi alapok
Nemzetközi alapok
Információs aszimmetria
Objektív-szubjektív kettősség
Információs aszimmetria
az élelmiszerlánc szereplőinek eltérő ismeretek, információk állnak rendelkezésre az élelmiszerláncban zajló folyamatokról, termékekről és a szereplőkről

ez az információs aszimmetria minden szereplő között fennáll, de a legnagyobb mértékben a vállalkozó és a fogyasztó közti kapcsolatra jellemző
azaz a vállalkozó sokkal többet tud a saját termékéről, mint az azt megvásárló fogyasztó, vagy az állam, aki nem tud – és nem is lehet feladata – ott lenni minden vállalkozó rendszere mögött
Objektív-szubjektív kettősség
A lakosság kockázatészlelése különbözik a szakértők által meghatározott, kiszámított, modellezett kockázatoktól.

Két nézőpont:
Tudásmenedzsment

Kockázatkezelés
Miért kell stratégia? Miért most?
“Jövőkép tett nélkül csak egy álom. Tett jövőkép nélkül viszont rémálom.”
Japán közmondás

A világ élelmiszer-kereskedelme gyorsabban nő, mint a termelés.
Ercsey-Ravasz, M., Toroczkai, Z., Lakner, Z. & Baranyi, J. Complexity of the International Agro-Food Trade Network and Its Impact on Food Safety. PLoS ONE 7, e37810 (2012)
Globalizáció
Bonyolult hálózat (nem lánc)
Információs robbanás
Az egészség védelme kiemelt jelentőségű, de egyéb tényezők is fontosakká válnak (pl. szocio-ökonómiai, etikai, környezeti, fenntarthatósági, stb.)
A társadalom komplex védelme
hozzájárulhat ahhoz, hogy az élelmiszerlánc – mint több ezer milliárdos értéket jelentő nemzetgazdasági terület – jövőbeni kitörési pont legyen
Mindenkor egészséges, kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerlánc termékek (különösen élelmiszerek) legyenek elérhetőek, valamint azok előállítása, kereskedelme, felhasználása vagy fogyasztása során az emberek és a társadalom magas fokú tudatosságot és felelősséget tanúsítson.
Ha mindez sikerül...
az élelmiszerlánc stabilabban fog ellenállni a külső, szétzilálással fenyegető környezeti változásoknak,
már rövid távon is az élelmiszerlánc-biztonság javulását eredményezheti
szolgálhatja az emberi egészség védelmének kiteljesedését
www.elbs.hu
Az Európai Bizottság stratégiai munkája az élelmiszerlánc-biztonság területén: jogi környezet változása, előrejelzések, jövőkutatás, stb.
FDA Food Safety Modernization Act (2011): elmozdulás a szennyezésre való reakció felől a megelőzés felé
Miért kockázatkezelés?
Ma Magyarországon – szakértői becslések szerint – évente 3 millió ember betegszik meg élelmiszer-eredetű megbetegedésekben, bár ennek csak töredéke fordul orvoshoz.
Az élelmiszerláncban kiugróan magas a be nem vallott bevételek, jövedelmek aránya (egyes ágazatokban ez akár 45-55% is lehet)
A közigazgatás megítélése sokat romlott.
Közös kutatási, innovációs partnerségekre van szükség
Csak az elfogadható mértékű kockázatról lehet beszélni.
Az élelmiszerlánc-kockázatok csökkentését alapvetően tárgyilagos, szakértői elemzésekre kell alapozni, a költségek és az elérhető haszon mérlegelésével.
A kockázat nem egy külső tényező, mely mindentől függetlenül létezik, és nem létezik valódi “objektív” kockázat. A mindenkori választott kormányzatok nem hagyhatják figyelmen kívül a társadalom biztonsággal, kockázatokkal kapcsolatos érzéseit, félelmeit.
Klímaváltozás
Extrém
időjárás
Gazdasági
válság
Élelmezés-biztonsági kérdések
Globális népesség-növekedés
Újonnan felmerülő veszélyek
Egyre bonyolultabb élelmiszerlánc
Hamisítás,
csalás
Terrorizmus
Élelmiszerlánc-biztonsági kérdések
Gyors reagálás és veszteség-minimalizálás
Fogyatkozó erőforrások
Élénk közkapcsolatok, oktatás, képzés, ismeretterjesztés: hitelességre van szükség
A megbetegedések jelentős része helyes vásárlási szokásokkal, konyhatechnikával megelőzhető lenne.
A nemzetgazdaságnak az ilyen jellegű megbetegedések évente több száz milliárd Ft terhet jelentenek.
Ezt a szerepet erősítendő nagy mennyiségű adatra, információra, tudásra van szükség
Közigazgatás változó szerepe: szankcionáló hatóság helyett tudásközpont
Az átalakításra irányuló kísérletek rendre megbuktak.
A megyei kormányhivatali és járási hivatali rendszer kialakításával azonban alapjaiban rajzolódott át a területi közigazgatás térképe
Információs robbanás: nagy mennyiségű adat és informácó
"More is different": a számítástudomány eszközeivel való kutatást lehetővé tévő új információs rendszerekre van szükség
A teljes láncon végigvonuló, átlátható kockázatelemzésre van szükség:
döntéstámogatás
kritikus infrastruktúrák védelme
támpont a termékek átfogó tanúsítási és nyomonkövetési rendszereinek kiépítéséhez
...
Fogyasztók, vállalkozók, kormányzat: tudáshálózatot alkotnak
Ez a hálózat folyamatos kutatás-fejlesztést igényel
Az Európai Unió középtávú stratégiáinak egyik központi eleme Európa versenyképességének fokozása.
E cél megvalósításának egyik lényeges eszköze a K+F+I.
A következő hétéves költségvetési ciklusban kiemelt források állnak majd rendelkezésre .
Ennek egyik előfeltétele az innovációs képességek és kapacitások megerősítése a hatóságnál
A K+F+I keretrendszer lehetőséget ad a bizonyítékokon alapuló kockázatelemzésre
Az ismert veszélyek kezelésére számos kockázatcsökkentési program
Véletlen – szándékos: másfajta kockázatelemzés
A teljes élelmiszerlánc-vertikum látható részének nettó árbevétele 12-13 ezer milliárd Ft évente.
Nemzetgazdasági szempontból hihetetlen tartalékok vannak az élelmiszerláncban
A szándékos károkozás vagy a terrorista cselekmények növekvő kockázata.
Előzmények
Előzmények:
MTA „Élelmezésbiztonság – A magyar élelmiszer- gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai” című köztestületi programja
„Élelmiszerbiztonság: tények, tendenciák, teendők. A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tanulmánya az Új Nemzeti Élelmiszer- biztonsági Program megvalósításához” című tanulmány
Full transcript