Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Training reflecteren en doelen stellen 8.1

1e jaar Pedagogiek Windesheim
by

Helprich ten Heuw

on 17 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Training reflecteren en doelen stellen 8.1

Training Reflecteren en
doelen stellen Doel:
Leren reflecteren en
opstellen van
ontwikkelingsdoelen
SMART Oefening 1
Aandacht richten

Geenen pag. 180 Oefening 2
Veiligheid Oefening 3
Reflectie introductie Uitleg reflectiemodel Korthagen Training reflecteren en doelen stellen
Bijeenkomst 2 Terugblik vorige week
- Afspraken veiligheid
- Reflectie model korthagen
- Uitwerking reflectie introductie Presentie Ervaringsoefening Leerstijlen van Kolb Leerstijlen van Kolb:
- Vier fasen
- Cyclisch proces
- Startpunt verschilt
- Vier fasen zijn gekoppeld aan leerstijlen:

Fase: Leerstijl:
Concrete ervaringen - Dromer/divergeerder
Reflectie en observatie - Denker/Assimileerder
Abstracte concepten - Beslisser/Convergeerder
Actief expirimenteren - Doener/Accomodeerder Leerstijlentest kolb:
- Test maken
- Wie is wat? Overzicht van de klas maken Bespreken eigen leerstijl
adhv ervaringsoefening Afsluiting:
- Vragen?
- Opdracht leerstijlen toevoegen aan portfolio
- Lezen H5 Reflecteren
- Volgende 'feedback geven' en 'Johari-venster' Eventueel:
- Ui-model

- Meervoudige intelligentie Training Reflecteren en doelen stellen
Bijeenkomst 3 Presentie Terugblik vorige week:
- Vragen (h5 reflecteren)
- Kolb Deze week Feedback Oefening dieren Feedback geven/ontvangen
- Wat is het nut?
- Wat is er voor nodig?
- Wat maakt het lastig? Regels voor geven van feedback:
- Beschrijf concreet waargenomen gedrag. Geen intepretaties
- Benoem concreet en specifiek gedrag in een bepaalde situatie
- Geef het effect van het gedrag aan
- Begin met positieve elementen (hamburger methode)
- Geef geen waarde oordeel, maar beschrijf het gedrag
- Houd rekening met de gevoelens van de ander
- Geef de ander de gelegenheid om te reageren
- Geef eventueel advies voor alternatief gedrag

- Geef 'Ik-boodschappen' bijv. Ik zie, ik merk etc. Oefening bolletje wol - Bespreek het venster in je groep
- Bepaal hoe groot elke ruimte nu is
- Hoe kom je tot deze indeling?
- Wat maakt dat dat zo is? Bespreek in tweetallen:

- Wat heb je tot nu toe van jezelf laten zien? Noem
voorbeelden. Is het bijzonder dat mensen dit van jou
weten?
- Wat ben je te weten gekomen over anderen?
- Zijn er dingen die je nog graag wilt delen? Regels voor het ontvangen van
feedback:


- Luister naar de ander (LSD)
- Vraag door bij onduidelijkheid
- Toon waardering en ga niet
verdedigen ('ja maar..')
- Beoordeel de feedback
- Doe iets met de feedback Oefening:
Feedbackspel Afsluiting:
- Vragen
- Mailen bijlagen
- Lezen H4. reflecteren Deze week:
- Feedbackregels
- Johari-venster
- Informatieverwerkingsprofiel Feedback vragen?????

- Waarom zou je dat doen?
- Hoe kun je dat doen? Training reflecteren en doelen stellen
bijeenkomst 4 Presentie Agenda:
- Terugblik vorige week
- Kwaliteitenspel
- UItleg kernkwadranten
- Opdracht kernkwadranten Uitleg Kernkwadrant (pag. 83) Regels voor geven van feedback:
- Beschrijf concreet waargenomen gedrag. Geen intepretaties
- Benoem concreet en specifiek gedrag in een bepaalde situatie
- Geef het effect van het gedrag aan
- Begin met positieve elementen (hamburger methode)
- Geef geen waarde oordeel, maar beschrijf het gedrag
- Houd rekening met de gevoelens van de ander
- Geef de ander de gelegenheid om te reageren
- Geef eventueel advies voor alternatief gedrag

- Geef 'Ik-boodschappen' bijv. Ik zie, ik merk etc. Regels voor het ontvangen van
feedback:

- Luister naar de ander (LSD)
- Vraag door bij onduidelijkheid
- Toon waardering en ga niet
verdedigen ('ja maar..')
- Beoordeel de feedback
- Doe iets met de feedback Afsluiting:

- Opdracht: Maak voor jezelf drie
kernkwadranten
- Voeg de kernkwadranten toe aan je
portfolio en neem ze volgende week
mee naar de les
- Vragen? Opdracht:
- Weet je de regels van feedback geven nog?
- Bekijk het volgende filmpje en schrijf op welke
feedbackregels er genoemd worden. Maak
onderscheid tussen regels voor geven en
ontvangen van feedback. Training Reflecteren en doelen stellen
Bijeenkomst 5 Presentie Agenda:
- Terugblik vorige week
- Theorie Smartdoelen
- Oefening Smartdoelen
- Uitleg POP
- Oefening POP Terugblik:
- Spiraalreflectie (Korthagen)
- Leerstijl (Kolb)
- Feedback (Gordon)
- Joharivenster (luft/Ingham)
- Kwaliteiten en kernkwadranten (Ofman)

Hoe hangen deze met elkaar samen? Oefening POP/kernkwadranten/smartdoelen
- Verdeel je slb-groep in tweeen
- Bespreek je meegebrachte kernkwadranten
- Formuleer in je groepje minimaal 1 smart-leerdoel voor je
pop aan de hand van je kernkwadrant
- Bespreek de leerdoelen in je hele slb-groep
- Presenteer als groep 1 doel aan de klas. Ik kan.....
Ik heb mijn doel gehaald als......
Ik sluit mijn doel af op....... Voorwaarden:
- Positief formuleren: Wat wil ik wel?
- Binnen eigen controle: Het hangt af van mij
- Toetsbaar: Ik kan het meten
- Context duidelijk: Waar, wanneer met wie
- Ecologisch verantwoord: Nadelen/gevolgen Oefening:
Maak de volgende doelen smart:

- Over twee maanden kunnen samenwerken
- Binnen twee maanden georienteerd op doelgroepen
praktijkwerkplek
- Ik kan meer initiatief nemen tijdens vergaderingen
- Betere resultaten voor tentamens halen
- Na deze periode kan ik notuleren Uitleg popformulier.
- Uitdelen kopieen
- Bespreek in tweetallen:
* Wat is de functie van een pop?
* Wat begrijp ik wel en wat niet aan dit Pop? Vervolg uitleg POP
- Elke periode maak je een pop
- Start eerste pop begin periode twee
- Minstens twee ontwikkelingsdoelen
- In reflectieverslagen aandacht besteden aan doelen POP
- Bewijzen bij POP toevoegen aan portfolio Afsluiting:
- Reacties
- Vragen? Uitleg Smartdoelen:
S pecifiek - Concreet beschrijven
M eetbaar - Meetbare eenheden
A anwijsbaar - Wie doet wat
R ealistisch - Haalbaarheid
T ijdsgebonden - In welke periode Oefening POP/kernkwadranten/smartdoelen
- Verdeel je slb-groep in tweeen
- Bespreek je meegebrachte kernkwadranten
- Formuleer in je groepje minimaal 1 smart-leerdoel voor je
pop aan de hand van theorie (kernkwadrant/belbin etc.)
- (Koppel je leerdoel aan een competentie)
- Bespreek de leerdoelen in je hele slb-groep
- Presenteer als groep 1 doel aan de klas. Training reflecteren en doelen stellen
Bijeenkomst 6 Presentie Agenda:

- Afronden Smartdoelen en pop
- Evaluatie training (oefening en formulier) Aandachtspunten doelen:

- Smart?
- Koppeling met theorie? (kernkwadrant/belbin etc.)
- Koppeling competentie?
- Koppeling met silhouet/metafoor? Evaluatie training

- Oefening (Karreman 100)
- Invullen evaluatie formulier of 9 bollen. (Tielemans p 202) OEFENING DIEREN
- Neem een 2 dieren in gedachten. Schrijf de namen van
deze dieren op twee post-its.
- Schrijf bij elke naam twee eigenschappen die je in het dier waardeert en twee eigenschappen die je minder waardeert.
- Zoek een klasgenoot.
- Geef je klasgenoot een compliment/tipa mbv de eigenschappen van het dier
- Bijv. Je bent voor mij een olifant omdat je altijd al onze afspraken onthoudt. VEILIGHEID IN KLAS 1F is

- We laten elkaar in elkaars waarde en accepteren verschillen
- We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten
- We helpen elkaar
- We kunnen alle vragen stellen. Geen enkele vraag is gek
- We geven iedereen de mogelijkheid om zich open en kwetsbaar op te stellen.
- We zijn eerlijk tegen elkaar en spreken elkaar aan op afspraken.
- We zorgen ervoor dat iedereen met plezier en een fijn gevoel in de klas zit.
- We zorgen ervoor dat niemand alleen is en tonen aandacht en interesse voor elkaar.
- We kunnen elkaar vertrouwen. Doener: Wat is er nieuw? Ik ben voor alles in!
Bezinner: Ik wil hier graag even over nadenken
Denker: Hoe is dat met elkaar gerelateerd?
Beslisser: Hoe kan ik dit in de praktijk toepassen? Bekijk de volgende video.
- Wat valt je op als het gaat om het geven van feedback?
- Wat valt je op als het gaat om het ontvangen van feedback?
Full transcript