Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sains Awal Kanak-Kanak

No description
by

Nurul Nadiah

on 13 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sains Awal Kanak-Kanak

Pendekatan dan Strategi sains ?
Mencari pendekatan dan Startegi yang mudah dan sesuai seperti:-

Menyediakan persekitaran yang selamat untuk diterokai.
Membenarkan kanak-kanak mengubahsuai dan membuat perkaitan.

Pembelajaran Konstruktivis
Fahaman konstruktivis adalah pengetahuan yang tidak dapat dipindahkan ke minda secara terus tetapi kanak-kanak membina makna daripada perkataan ataupun imej visual yang mereka lihat atau dengar.

Berkiatan dengan pengetahuan sedia ada ataupun pengalaman lepas.
Terdapat Dua Jenis Inkuari
Inkuari saintifik

Inkuari penemuanThanks you
Shah
Zaid (ed,ot)
Nadia
Sains Awal Kanak-kanak
Merujuk kepada pendidikan sains awal, ia menfokuskan dengan perkembangan deria/ sensori dan pemahaman dunia persekitaran.

Proses Pendidikan Sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. (Penerokaan /Penyiasatan)

Kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian, penerokaan, sentuhan, rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik.

Kesimpulan
Guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran sains dengan berkesan.


kepelbagaian pendekatan dan startegi juga dapat meningkatkan kebolehan menganalisis dan mentafsir alam sekeliling dengan menggunakan hukum yang betul.
Tajuk : Mengaplikasi Pendekatan dan Strategi Sains


Sains Awal Kanak-Kanak
Menggalakkan kanak-kanak memerhati, mencuba,bertanyakan soalan dan menyelesaikan masalah.

Pelbagai pendekatan dan startegi sains awal penting bagi mencapai pembelajaran terancang, menyeluruh dan mampu menarik minat murid.

Pembelajaran
Konstruktivisme
Penerokaan
Eksperimen
Pemerhatian
Inkuari
Inkuari
sifat ingin tahu adalah asas inkuari.

Inkuari juga ditakrifkan seperti berikut:

Inkuari adalah proses mencari dan menyiasat masalah,
membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan.


Inkuari secara amnya bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat satu fenomena yang berlaku disekeliling.

Kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuari sains apabila:-

1. Menanyakan soalan.
2. Meneroka dan menyiasat.
3. Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat.
4. Membuat penjelasan yang munasabah.
5. Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan, binaan, lukisan, lakonan dan bercerita.
Inkuari Saintifik
Inkuari saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan, imaginasi, taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik.

Inkuari sainstifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubungan pengetahuan sains secara aktif.
Inkuari saintifik berlaku apabila:-
Pengalaman pembelajaran membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi konsep dan proses yang menggalakkan penerokaan dan perbincangan.

Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina, menggunakan dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu, keterbukaan dan keraguan.
Inkuari Penemuaan
Penemuaan berlaku apabila seseorang menggunakan proses mental.

Proses mental adalah seperti :-
- Membuat pemerhatian
-Pengelasan
- Pengukuran
- Meramal
- Menerangkan
- Membuat inferens.

Pembelajaran inkuari penemuan adalah pendekatan penerokaanStrategi ke arah pembelajaran inkuari penemuan
Pengajaran inkuari memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dan pengetahuan kemahiran sainstifik.

Dapat dilaksanakan melalui strategi:-

- Penyoalan - Perbincangan -Tunjuk cara

-Eksperimen - Pembelajaran kolaboratif
ZPD dan Pembelajaran Konstruktivis
ZPD
Paras perkembangan berpotensi
- Ditentukan oleh penyelesaian masalah dengan bimbingan daripada pihak yang berkebolehan.Paras perkembangan sebenar
- Ditentukan oleh penyelesaianmasalah secara bersendirian.
Langkah-langkah pembelajaran konstruktivis
-Mengenal pasti idea, pandangan dan minat belajar.
-Memberi respon dan interaksi.
- Merangsang pelajar dengan cara menggalakan kreatvititi melalui aktiviti
-Refleksi atau penilaian kendiri
-Penilaian pelajar dengan cara mengesan perubahan idea, pemindahan dan perkaitan idea.
- Mengurus perbincangan kumpulan kecil.


Penerokaan
kanak-kanak mula penerokaan dengan menggunakan pencerapan yang mencetuskan tekaan saintifik dan membuat ramalan, seterusnya merekod pemerhatian..

-penerokaan saintifik menggalakapemkembangan penyelesaian masalah, mengenalpasti kesan/akibat serta menyusun dan mengelas maklumat.
Fasa Penerokaan
kemahiran proses yang digunakan :-
1. pemerhatian
2. mengenal pasi
3. membezakan.

kaedah penerokaan adalah pelajar berinteraksi sesama bahan dan pelajar lain.

Meneroka fenomena alam semula jadi adalah pendekatan yang baik dan melibatkan penglibatan aktif dan pembelajaran berkesan.

Eksperimen
- Eksperimen sering diertikan dengan proses menjalankan kajian atau penyiasatan tentang satu fenomena yang berlaku dalam alam sekitar.

- Eksperimen juga adalah merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis mengumpul data sehingga mendapat rumusan drpd penyiasatan.
Eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran koloboratif.

Eksperimen bertujuan membina mewujudkan perhubungan dan perkaitan yang munasabah.
Pembolehubah yang digunakan adalah:-

-Pembolehubah yang boleh dimanipulasikan.
-Pembolehubah yang bergerak balas.
-Pembolehubat yang dimalarkan.

Pembolehubah yang dimanipulasikan punyai hubungan/penggabungan dengan pembolehubah yang bergerakbalas.
Langkah-langkah yang diikuti semasa membuat eksperimen:-
1.Mengenal pasti masalah
2.Membuat inferens
3. Merancang eksperimen
4. Melakukan eksperimen
5. Menggumpul data
6.Menganalisi data
7.Mentafsir data
8. Membuat kesimpulan
9. Menbuat pelaporan.
Pelajar membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut:

· Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
· Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
· Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.
· Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.
Pemerha tian
Pemerhatian kanak-kanak memberi kegembiraan dan inspirasi (Chenfeld,1995).

Pemerhatian juga menggunakan semua atau banyak mungkin deria
seperti:-
- penglihatan - sentuh rasa
- pendengaran - bau


Pemerhatian dilakukan bagi mengumpul maklumat berhubungan objek dan fenomena.

Apa yang kamu perhati?
Bagaimana rasanya?
Ada bau atau tidak?
Bunyinya macam mana?
Teksturnya kasar atau licin?Empat peringkat yang diikuti kanak-kanak dalam membuat pemerhatian.
Mengenal pasti bahagian-bahagian atau objek.
Melihat objek drpd pelbagai sudut atau perspektif.
Membandingkan dan membezakan bahan atau objek yang dikaji dengan bahan lain.
Mengaitkan struktur objek atau bahan dengan fungsinya.
Zurida&Norhaida (2008)
Kanak-kanak melihat objek bagi mengenal saiz, bentuk dan warna.

Kanak-kanak mendengar bagi menentukan bunyi kuat, perlahan dan tinggi atau perlahan rentaknya.

Sentuhan juga adalah satu cara mempelajari berhubungan bentuk objek.

Merasa makanan memberi kefahaman berhubung konsep masam, manis, pahit dan masin.

Bau, melatih kanak-kanak membezakan bau wangi dan busuk.
Lev Vygotsky
Pensyarah: Encik Hamidi
Nurul Nadiah Bt Rosli
Muhammad Syahfei B. Mohamad
Mohd Zaid B. Abd Karim

Aktiviti Sains
- Belon
- warna pelangi
Apa itu eksperimen?

Apa yang perlu dikaji?

Bagaimana melakukannya?
Full transcript