Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TFG

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TFG

Objectius
La integració de les noves tecnologies i el seu ús pedagògic
Noves tecnologies i educació
- Impacte
SOCIETAT
ESCOLA
Identificar els canvis als centres
Explorar els processos d'aprenentatge amb TAC
Conclusions
Juan Antonio Mederos Cazorla
Tutor: Joaquim Serrabona
PLA TAC
Marc Teoric
Grau de integració de les TIC:

Sector educatiu
<
Altres sectors

Limitació:

Estrategia de implantació
Professorat:

Habilitats TAC = Més recursos


Crítics alhora de integrar les TAC
Alumnat:

Motivats per les TAC
(Sigales)
(Somyurek, Atasoy i Ozdemir)
(BECTA)
(Armstrong)
Analitzar la implementació del Pla TAC
(O'Hanlon)
Treball final de Grau
2 de juliol de 2014
Métode:
4 centres: 1 amb Pla TAC des de fa tres anys
3 en el primer any de implantació
Estudi qüalitatiu
Recollida de dades:
Entrevistes, Anàlisi documental, observació.
Dimensions:
Organització i
gestio de les TAC
en el centre
Desenvolupament professional
docent
Pràctiques d'ensenyament
amb TAC
Aprenentatge
amb TAC
Organització del Centre
- Problemes amb la xarxa

- Maquinari centralitzat

- El coordinador TAC atén
principalment qüestions tècniques
Ensenyament
amb TAC
- Activitats planificades per ser realitzades per cada estudiant de forma individual

- Les activitats solen plantejar-se com un complement del que s'està treballant a l'aula ordinària o com a reforç.

Aprenentatge amb TAC
- Els alumnes estan altament motivats amb les activitats TAC

- L'alumnat està més habituat a l'ús de les tecnologies que el professorat

Desenvolupament professional docent
- Dependència del coordinador TAC per organitzar i desenvolupar les activitats a l'aula d’ordinadors

- Manca de formació técnica
Resultats
Gràcies per la
vostra atenció

Agraïments:
Joaquim Serrabona

Elena S. Ojando

Marino Alduan (ULPGC)
Importáncia del Pla TAC

Focalitzat en la dotació de recursos tecnològics, i en menor
mesura en els processos pedagògics-organitzatius

Paper molt important del coordinador TAC

Pel professorat , les TAC són un element complementari
a les seves pràctiques habituals d'ensenyament:
constitueix un recurs més afegit

La presència de la tecnologia, per si mateixa
no genera processos de canvi metodològic
en les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge
Full transcript