Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2015-2016

No description
by

Popa Valentina

on 27 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAPORT DE AUTOEVALUARE 2015-2016

pentru confirmarea gradului didactic doi
RAPORT
de
AUTOEVALUARE

2.3. Implimentarea rezultatelor formării continuie în proiectarea și desfășurarea demersului didactic
Tema de cercetare:
Metodele de învăţare centrate pe elev utilizate în cadrul orelor de fizică
4. Direcții de perspectivă
Popa Valentina

profesor de fizică
2015-2016
DATE GENERALE:
Experiența profesională:

2002 – 2016 profesor de fizică, Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, Chișinău.
Experiență pedagogică: 13 ani

Evoluție profesională:
2002 – 2016, profesor de fizică, Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”,
2010 – conferirea gradului didactic doi, specializarea Fizică,
2014 – 2016, şefă Comisiei Metodice
Matematica și Științe.


Studiez sistematic
literatura de specialitate
Am participat la ședințele Consiliilor Metodice și Profesorale
Am participat la seminare
atît în cadrul instituiei cît
și la nivel de municipiu
Am studiat experiența avansată a colegilor prin asistări la ore .
2.2. Preocupările pentru
dezvoltarea profesională
2.4. Implicarea în activitatea instituției de învățămînt

profesor 2002-2016
Activitățile extracurriculare și extrașcolare
2.5. Contribuția personală
la prestigiul și imaginea
unității de învățămînt

Organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei Metodice
Elevii sunt ghidaţi prin intermediul unor întrebări, în gruparea informaţiilor, în funcţie de anumite criterii

Structurarea informaţiei facilitează reţinerea şi înţelegerea acesteea;
Antrenează elevii într-o continuă participare şi colaborare;
 Să utilizez eficient elementele curriculare de formare a competenţelor specifice la fizică.

 Să achiziționez, implementînd, strategiile didactice de evaluare, autoevaluare a competențelor elevilor.

Să valorific principiul interdisciplinarității și transdisciplinarității în cadrul lecțiilor de fizică
Să particip la diverse acțiuni științifico-metodice.

CONCLUZII:
Colaborarea cu diriginții
Șeful CM Matematică și Științe
2014-2016
ARGUMENTE ÎN FAVOAREA
PERFORMANȚELOR OBȚINUTE
Nume/Prenume:
Popa Valenina-
22 decembrie 1980
Studii:
Licență
- Universitatea de Stat din Moldova, facultatra de Fizică (2003 - 1998).
V
Ă

M
U
L
Ț
U
M
E
S
C!
,, Un elev nu este un vas pe care trebuie sa-l umpli, ci o flacără pe care trebuie să o aprinzi...”

  Prezentarea activității Comisiei Metodice
Matematică și Științe
la Conferința de totalizare a Consiliului Profesoral
  Performanțele elevilor

  Mentor la practica pedagogică a studenților USM

În vederea dezvoltării gîndirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere, strategii activ-participative, care fac lecţiile interesante, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor curriculare pentru a le aplica în viaţa reală.
METODDELE CENTRATE PE ELEV
 POT FI APLICATE
LA ORICE FAZĂ A ÎNVĂȚĂRII

STRATEGIILE
ACTIV-PARTICIPATIVE DEZVOLTĂ

ATENȚIA
AVANTAJE

Să elaborez diverse materiale didactice şi să utilizez TIC-ul în procesul educațional.

Nu zi niciodată: știu și pot,
fără să te întrebi
pentru ce stiu și pentru ce pot.
N.Iorga
2.1 Dovezi ale progresului școlar al elevilor
OBSERVAȚIA
Un alt factor ce mă ajută la formarea de competenţelor şi dezvoltarea motivaţiei elevilor sînt tehnologiile didactice.
Crește motivația intrinsecă

Utilizarea tehnologiilor informaționale în lecţiile de predare-fixare-evaluare;
Anul școlar 2012 – 2013:
Diplomă de gradul II, Moglan Mihai, clasa a VI-a, etapa sector;
Diplomă de gradul III, Macovei Ștefan, clasa a VIII-a, etapa sector ;
Diplomă de gradul III, Costin Vlad, clasa a VIII-a, etapa sector.
Anul școlar 2013 – 2014:
Diplomă de gradul I, Moglan Mihai, clasa a VII-a, etapa sector ;
Diplomă de gradul II, Moglan Mihai, clasa a VII-a, etapa municipală;
Diplomă de gradul II, Golovei Dumitru, clasa a VII-a, etapa sector;
Diplomă de gradul III, Jechiu Alexandrina, clasa a VII-a, etapa sector.
Anul școlar 2014 – 2015:
Diplomă de gradul I, Moglan Mihai, clasa a VIII-a, etapa municipală ;
Diplomă de gradul II, Golovei Dumitru, clasa a VIII-a, etapa sector ;
Diplomă de gradul III, Jechiu Alexandrina, clasa a VIII-a, etapa sector;
Mențiune, Graur Elena, clasa a VII-a etapa sector.
Anul școlar 2015 – 2016:
Diplomă de gradul II, Moglan Mihai, clasa a IX-a, etapa municipală;
Diplomă de gradul II, Golovei Dumitru, clasa a IX-a, etapa sector ;
Diplomă de gradul III, Jechiu Alexandrina, clasa a IX-a, etapa sector;
Mențiune, Graur Elena, clasa a VIII-a, etapa sector.

GÎNDIREA
IMAGINAȚIA
Pentru viitor mă voi strădui să găsesc cheia către sufletul fiecărui elev și să dezvolt în el valorile general – umane și, nu în ultimul rînd, încrederea în sine, deoareace,

Dacă pierzi încrederea într-un om, o găsești în altul,
dar dacă pierzi încrederea în sine, n-o găsești în nimeni.
Reuşita elevilor pe parcursul a 4 ani de studii (nota medie anuală şi I semestru) în anii de studii 2012-2015
Prezentarea orelor publice
Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia
înseamnă a o înţelege;
Full transcript