Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao

No description
by

ma criselda nuguid

on 3 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao

"Pagka-ano ng tao"
Pagka-sino ng tao. Siya ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan, at dignidad. Pagka-iba sa tao sa ibang nilalang na may kakayahang mag-isip (rasyonal) at kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan.
"Pagka-sino ng tao"
Tumutukoy sa persona ng tao. Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kaniya sa kapuwa tao. Ang paglikha ng pagka-sino ng tao ay dumaraan sa tatlong yugto: ang tao bilang indibidwal, ang tao bilang persona, ang tao bilang personalidad.
Ang tao bilang INDIBIDWAL
Ito ay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Ang kaniyang pagka-indibidwal ay isang proyektong kanyang bubuuin habang buhay bilang nilalang na hindi tapos(unfinished).
Ang tao bilang PERSONA
Ito ay isang proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging ganap na siya. Bilang persona, may halaga ang tao sa kaniyang sarili mismo. Ito ay dahil bukod-tangi siya, hindi siya mauulit (unrepeatable) at hindi siya mauuwi sa anuman (irreducible). Ibig sabihin, hindi siya mababawasan at maibababa sa kanyang pagkatao dahil buo siya bilang tao.
Ang tao bilang PERSONALIDAD
Ito ang pagkamit ng tao ng kaniyang kabuuan. ang resulta ng pagpupunyagi sa pag buo ng kaniyang pagka-sino. Ang taong tinuturing na pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kaniyang sarili, at tapat sa kaniyang misyon. Ang pagkamit ng kaniyang personalidad ay nangangailangan ng pagbuo ng kaniyang pag-iisip, pagkagusto, pananalita, at pagkilos tungo sa isang pagpapahalagang magbibigkis sa lahat ng mga ito.
3 katangian ng Tao bilang Persona
Naisasabuhay mo ba ang tatlong katangian ng pagpapakatao? Paano makatutulong ang mga ito sa pagtupad mo sa iyong misyon sa buhay, magbibigay sa iyo ng tunay ng kaligayahan?
TAGUMPAY
Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
"Madaling maging tao, mahirap magpakatao."
May kamalayan sa sarili
May kakayahang ang tao na magnilay o gawing obheto ang kaniyang isip ang kaniyang sarili.
Umiiral na nagmamahal (ens amans)
Ang tao ay may kakayahang magmahal dahil ang puso niya ay nakalaang magmahal. Lahat ng mabuting kilos ay kilos ng pagmamahal.
May kakayahang kumuha ng Buod o Esensiya
May kakayahan siyang bumuo ng konklusiyon mula sa isang pangyayari. Nakikita ng tao ang esensiya ng mga umiiral (essence of existence) kung humahanga at namamangha na siya sa kagandahan ng mga bagay sa kaniyang paligid.
Nahubog ang kaniyang persona sa kaniyang natuklasang misyon sa buhay - ang pagkalinga sa mga batang lansangan. Nakita ni Kesz ang kaniyang misyong maging produktibo, at makibahagi sa lipunan - sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga batang lansangan
Kesz Valdez
Isa rin sa mga nagpunyagi upang maging personalidad. Isang siyang magsasaka na puno ng dedikasyon sa trabaho upang maging mapanagutan sa kaniyang pamilya na maging matagumpay.
Roger Salvador
JOEY VELASCO
Mother Teresa
Nagpakita ng napakalalim na antas ng pagmamalasakit sa mga mahihirap
tinanggap ang misyong imulat
ang mga tao sa kanilang kamalian
at pagkukulang na sanhi ng kahirapan
inhustisya sa bansa sa pamamagitan ng kaniyang mga obra maestra
mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran upang makilala ang mga hakbang sa pagtugon sa tawag ng pagmamahal
Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan
BATAYANG KONSEPTO
Paano makakatulong ang mga katangian ng pagpapaka upang makamit niya ang kaniyang misyon
sa buhay tungo sa kaniyang kaligayahan?
mensahe
Ang pag-unlad sa mga katangian ng pagpapakatao ay instrumento sa pagganap ng tao sa kaniyang misyon sa buhay tungo sa kaniyang kaligayahan.
Full transcript