Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Kaja V

on 4 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

HVALA ZA POZORNOST


 Graf 4: Izbor najpomembnejših značilnosti vodij Tabela 3: Povprečne ocene značilnosti vodij Skupina, tim, timsko delo Motivacijske teorije - Psihološko stanje posameznika

- Proces, ki sproži človekovo aktivnost

- Motivacijski dejavniki(Individualne razlike, značilnosti dela, organizacijska praksa) Motivacija Graf 2: Izbor najpomembnejših dejavnikov dela - Delovna opravila izziv in zanimivo delo
- Zadovoljstvo z sodelavci
- Medsebojni odnosi
- Delovna klima
- Povratne informacije
- Pomembnost odprte komunikacije in vključevanje zaposlenih
- Poslušanje, pohvale, sodelovanje , pogovor! Vpliv vodje
”Vodenje v ožjem smislu se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, vplivati nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje, ob čim manjšem potrošku energije in s čim večjim osebnim zadovoljstvom.” (Možina) Špela Mar,
Nastja Modec,
Klavdija Mohar,
Mateja Zabukovec Dr. Janez Stare
Mag. Jernej Buzeti
Predmet VODENJE LJUDI Vpliv vodje na motivacijo zaposlenih Tabela 1: Trditve o delovanju vodij in motivaciji zaposlenih pri delu  
Tabela 1:Povprečne ocene dejavnikov dela Raziskava in analiza VODJA DOBER & SLAB VODENJE - Dvofaktorska motivacijska teorija
- Teorija cilja
- Teorija enakosti
- Teorija pričakovanja
- Leavittova motivacijska teorija
- Teorija spodbujanja
- Teorija X,Y,Z Vprašanja?
Full transcript