Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omgevingswet Commissie RW 8/1/2015

Auteur: Kitty de Bruin

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omgevingswet Commissie RW 8/1/2015

Nu al starten. Klinkt vroeg, maar gezien de ervaringen met OLO, de AIM (voor het Activiteitenbesluit), i-NUP, de 3-D's is op tijd starten een goed idee.
Omgevingswet -
Bestuurlijke Afwegingsruimte & Implementatie

Commissie R&W
08 januari 2015
Dennis Straat

Effecten binnen de gemeente
Frontoffice (bouwaanvragen)
RO afdeling
ICT afdeling
Milieu afdeling (RUD)
Bouw- en woningtoezicht
Juridische afdeling (APV)
Ambtenaar erfgoed en wonen
Financiële afdeling (oa vanwege leges
Maar ook een andere manier van werken voor:

gemeentesecretaris
wethouders
burgemeester
& raadsleden
Omgevingwet
Waarom ook al weer?

Wens van Rutte 1 en 2: een Omgevingswet

Wat valt er allemaal onder het omgevingsrecht?
Wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu, lucht, geluid, bodem, erfgoed, verkeer en natuur
Bedoeling vanuit de wet> meer loslaten en meer decentraliseren
Implementatie
Implementatie
Twee onderdelen:
1: ICT
2: Invoeringsbegeleiding
ICT
A: Ombouw vd huidige ICT systemen zoals OLO, AIM, ruimtelijkeplannen.nl
B: Mogelijke bouw van de Laan van de Leefomgeving
Laan van de Leefomgeving
Basisregistraties vormen de basis met BAG, GBA
Systeem met daarin verschillende databanken voor lucht, geluid, bodem
OLO
Terugmelding gegevens én validatie
Waarom?
vermeende besparing op onderzoekslasten

ROL VNG BIJ IMPLEMENTATIE
Eigen regierol
benadering vanuit gemeenten
Veel aandacht voor ICT
én gedragsverandering

> VNG propositie Implementatie Omgevingswet
Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken met normen, bijvoorbeeld door meer eigen afwegingen te maken op het gebied van lucht, geluid, bodem.

> belangrijk deel van onze VNG propositie
Invoeringsbegeleiding
A: kennisoverdracht
B: veranderopgave
Hoe werken we dit uit?
Iteratief proces,
kort cyclisch,
op grond van bevindingen in praktijk aanpak bijstellen,
doelgroepaanpak,
inzoomen op belangrijke onderdelen ketenproces ( juridisch, beleid, ict, hrm, werkproces, samenwerking/netwerken, .. )
propositie (januari)
verdere verdieping in co-creatie sessies met gemeenten dat basis vormt voor uitgewerkt voorstel richting ALV

We werken vanuit de bedoeling van de wet en kunnen en willen ook vanuit de VNG dus nu niet alles bedenken en zeker niet alles regelen.
Bestuurlijke afwegingsruimte>
zit in de AMvB's onder de wet
Er komen 4 AMvB waar er nu nog 117 zijn:

1: het Omgevingsbesluit> de 'gebruiksaanwijzing' met procedures, termijnen etc

2: het Besluit kwaliteit leefomgeving> hierin staan de normen voor geluid, lucht, fysieke veiligheid, water, bodem, etc

3: Besluit Activiteiten in de leefomgeving> huidige Activiteitenbesluit

4: Besluit bouwen, aanleg en slopen> huidige Bouwbesluit
Bestuurlijke afwegingsruimte
1 van de kerndoelstellingen uit de wet
Nu nog abstract en vaag, waar komt dit dadelijk concreet terug?
Hoe loopt ons proces?
Deel 1 afwegingsruimte:
Besluit Kwaliteit Leefomgeving (AMvB 2)
Hier staan normen in voor geluid, fysieke veiligheid (voorheen externe veiligheid), waterveiligheid en waterkwaliteit.
Hier binnen wil de VNG gaan werken met bandbreedten.
Maar: mogelijk ook meer inhoudelijke normen loslaten en versoepelen, voor oa geluid en bodem.
Deel 2 afwegingsruimte:
In Besluit Activiteiten in de Leefomgeving
& Besluit bouwen, aanleg en slopen
AMvB 3 &4
Rijk wil:
Grote delen van het Activiteitenbesluit loslaten. Voor de rest staat dit gemeenten vrij om te regelen. Zo ja: in omgevingsplan.
Grote delen van het Bouwbesluit, exclusief EU-, VN verdragnormen (oa energie en toegankelijkheid) en voor brandveiligheid. Voor de rest staat dit gemeenten vrij om te regelen.
Zo ja: in omgevingsplan
En wat betekent dit
dan voor gemeenten?
veel meer eigen ruimte, maar:
we moeten igg niet terug meer willen naar de situatie waarin van alles in de VNG- bouwverordening stond of in milieuvergunningen.
Voor de slager en de bakker zijn die gelijke eisen in het Activiteit handig, maar voor lichtinstallaties bij sportvelden en voor lokaal geluidbeleid kun je de vraag stellen of je dit niet lokaal wilt regelen.

Kortom: hier moeten we goed over nadenken
Hoe doen we dat?

In het voorjaar van 2015 hierover diverse sessies met bestuurders en ambtenaren door middel van concrete casus
Full transcript