Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Befolkningspolitikken i India og Kina

Samfunnsfag oppgave, 10.trinn.
by

Karoline Sørnes

on 16 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Befolkningspolitikken i India og Kina

Befolkningspolitikken i
India
Sammenligning
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
India
Kina
Innhold
Kina
Kina - ettbarnspolitikken
India
India - kastesystemet
Sammenligning
Kina
Innbyggere:
1 357 380 000 (2013)
Vekstrate:
0,57%
Fruktbarhetstall:

Under ser man en statestikk over fruktbarhetstallene som viser hvor mange barn som fødes per kvinne i Kina.


Som man ser på statestikken, så sank befolkningstallet rundt år 1980. Dette er på grunn av "Den kinesiske ettbarnspolitikken". Det ble lovpålagt at kvinner og menn skulle prioritere utdannelse før de stifter familie og får barn. Man fikk kun lov til å ha 1 barn (med unntak) par.
Hensikten var å bremse landets befolkningsvekst.
Kinas familieminister har sagt at Kina vil fortsette ettbarnpolitikken i alle fall fram til 2018
Befolkningspyramide:

Under er det en befolkningspyramide som viser hvor mange mennesker det finnes, etter alder og kjønn i Kina i 2015.
Fruktbarhetstallet ligger på 1,7 barn per kvinne i 2015.
Befolkningstetthet:
Det bor ca. 139,77 innbyggere per kvadratkilometer. Aktså er det veldig tett beboelse i Kina.
Kilder
Innbyggere:
1,252 milliarder (2013)
Vekstrate:
1,24%
http://www.globalis.no/Land/Kina
https://snl.no/Kinas_befolkning
http://no.wikipedia.org/wiki/Folkerepublikken_Kina#Befolkningspolitikk
https://www.google.no/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_grow&idim=country:IND:CHN:USA&hl=no&dl=no#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_grow&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:IND:CHN&ifdim=region&hl=no&dl=no&ind=false
http://www.globalis.no/Land/Sammenlign-land/(country1)/375/(country2)/263
http://www.globalis.no/Statistikk/Befolkningstall
https://snl.no/Indias_befolkning
http://www.globalis.no/Land/India/%28show%29/indicators
http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-075.html
http://no.wikipedia.org/wiki/India
Underveis - Geografi 10


Befolkningspyramide:
Denne befolkningspyramiden viser en oversikt over hvor mange mennesker det finnes, etter alder og kjønn i India.
Befolkningstetthet:
I India bor det 372,53 innbyggere per kvadratkilometer. Det viser altså at India også er et tett bebodd land
Befolkningsvekstrate
Her ser man en sammenligning med India og Kina i befolkningsvekstrate.
Vesktrate viser så mange % innbyggertallet stiger/synker i året.
Som man kan se så har India vært ganske stabil opp gjennom årene og ligger på rundt 1%-2%.
Kina har vært mer ustabilt, men det forventes at folketallet vil øke frem til og med 2030, før det begynner å synke.


Forventet levealder
Forventet levealder vil si hvor lenge barna som er født et bestemt år, i gjennomsnitt kommer til å leve hvis dødsarten ikke endrer seg.

I Kina er forventet levealder 74år i gjennomsnitt (76år for kvinner og 72år for menn).

I India er forventet levealder 66år i gjennomsnitt (68år for kvinner og 64år for menn).
&
Fruktbarhetstall
Som tidligere skrevet så sank Kina i fruktbarhetstall på 70/80-tallet på grunn av "Den kinesiske ettbarnspolitikken".
Men man kan også se at India har sunket i fruktbarhetstall gevt opp gjennom årene. Dette er på grunn av befolkningspolitikken deres.

I dag er fruktbarhetstallet i India ca. 2,5 barn per kvinne og i Kina 1,7.
India er også et
fase 3-land
slik som Kina, som betyr at befolkningsveksten er fortsatt rask, men den misker.
Hinduistiske kastesystemet:
Det indiske samfunnet har tradisjonelt vært gjennomsyret av det hinduistiske kastesystemet.
Man blir alstå født i en kaste, og det avgjør i stor grad hvilke muligheter man har i samfunnet, hvem man kan gifte seg med og hvem man kan omgås med.
På grunn av kastesystemet er ressursene i landet skjevt fordelt, og det er
store forskjeller på de rike og fattige
.


Befolkningsvekstrate
Forventet levealder
Fruktbarhetstall
I både Inida og Kina har de en restriktiv befolkningspolitikk. En restriktiv befolkningspolitikk er en politikk der de ønsker å senke og stabilisere folketallet. For å gjøre dette må man ha kampanjer for prevensjonsmidler, ha tvangsarbort og sterilisering.
De øsnker å senke befolkningstallet for å:
Minske fattigdom
Bedre helse
Gi en bedre mulighet for utdanning
Generelt fordi det er venskelig å opprettholdeen såpass stor befolkning
Straff om man bryter loven:
Om man bryter denne loven kan dette være eksempler på straff man kan få:

Redusert barnetrygd
Dyrere barnehageplass for barn nr. 2
Bot
Lønnstrekk
Favorisering av ettbarnsfamilier der de får økonomiske fordeler
Også tvangsabort eller tvangssterilisering kan være en konsekvens om noen får for mange barn.
India er et land preget av fattigdom, og landet vil innføre lignende politikk slik som Kina, men ikke like streng.
Kina er et fase
3-land
noe som betyr at dødsraten fortsetter å synke, samtidig som også fødselsraten begynner å synke. Befolkningsveksten er fortsatt rask, men den misker.
Kina er verdens mest folkerike land og utgir 20% av jordas befolkning.
Redusere befolkningstallet
Som skrevet øsnker også India å redusere befolkningstallet slik som Kina.
Men Kina har brukt mer effektive virkemidler enn India. Dette er på grunn av at India er et demokrati, og risikerer å miste følgere om de skal gjøre det samme som Kina.
India har i derfor istedet satset på steriliseringskampanjer mot menn, og at kvinner skal bruke preventsjon. Denne metoden har ikke vært like effektiv, men det er en fremgang.
Full transcript