Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erkeksilik & Kadınsılık

No description
by

Yasemin Abayhan

on 9 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erkeksilik & Kadınsılık

Erkeksilik & Kadınsılık
Kültür Boyutu olarak Erkeksilik-Kadınsılık
Erkeksilik-Kadınsılık ve Aile
Erkeksilik Kadınsılık ve Aile/İlişkiler
-Bazı kültürler diğerlerine göre mütevaziliği daha kabul edilebilir görürler.
Mütevazı & İddialı (Atılgan)

-"Sen daha iyi bilirsin."
-"Estağfurullah."
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri
-Kültürün 4. alt boyutu--> daha iddialı davranmaya yönelik istek & daha alçakgönüllü davranmaya yönelik istek...
-Tüm toplumlar erkekler ve kadınlardan oluşur.
-Biyolojik olarak farklılıkları söz konusudur.
Bu farklılıklar hemen hemen tüm kültürlerde vardır, ancak bu farklılıklara göre bireylere yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri her kültürde değişir!
Kadın-Erkek
Erkeksi-Kadınsı
(biyolojik farklılık)
(kültürel farklılık)
Hangi davranışların daha feminen ya da maskülen kabul edileceği sadece geleneksel kültürlerde değil, modern kültürlerde de farklılaşır.
İş seçiminde görülebilir!
-Erkekler--> Ev dışında başarılı olmalı--> iddialı
-Kadınlar--> Ev ve çocuklarla ilgilenmeli--> mütevazı
Neden?
-Kültürel farklılıklara rağmen evrensel olarak toplumsal cinsiyet rollerinde bir dağılım söz konusudur.
Toplumsal cinsiyet rolleri ev içinde farklılaşma gösterebilir!
-Çocuk anne ve babanın toplumsal cinsiyet rollerini evde öğrenerek büyümeye başlar.

Okul, medya, kültürel motifler de buna ayrıca hizmet eder.
"İdeal işinizde sizin için öneml olabilecek faktörleri düşünün."
Erkeksi Kutup
Kadınsı Kutup
Kazançlar: Yüksek kazanç elde etme olanağı
Tanınma: İyi iş yaptığında hak ettiği tanınmayı elde edebilme
Yükselme: Yükselme olanağı
Meydan Okuma: Bireysel başarı hissini hissetme
Yönetici: Üst kademe ile iyi anlaşabilme
İş birliği: Birlikte çalışılabilen kişilerle çalışma
Yaşam alanı: Aile ve kişi için istenir yaşam alanı
İş güvenliği: Firma için kişinin istediği kadar çalışabilmesini sağlayan iş güvenliği
Bu boyut tanıdık geldi mi?
*Erkekler ve kadınlar bu
kutupları birbirlerinden farklı
puanlıyorlar!
Kültürlerdeki bu farklılık hem sosyal hem duygusaldır!
Toplumsal cinsiyet rolleri birbirlerinden keskin bir şekilde ayrışmış ise
Toplumsal cinsiyet rolleri binişiyor ise
Erkeksi Kültür!
Kadınsı Kültür!
-Puanın yükselmesi--> Kadınsı boyuta yakınlığı getirir
-En kadınsı kültürler--> İsveç, Norveç, Danimarka
-En erkeksi kültürler--> Macaristan, Slovakya,Japonya

Kadınsı-Erkeksilik boyutu araştırmacıların üzerinde en az fikir birliğine vardığı boyuttur.
Genel refah ile bağlantısızdır. Diğer üç kültür boyutunda genel refahı yüksek ülkeler bir tarafta, gelen refahı düşük ülkeler başka bir tarafta toplanmıştır.
Bireycilik-Toplulukçuluk ile Kadınsılık-Erkeksilik birbirlerine karışan boyutlardır.
Bireycilik ve toplulukçuluk boyutunda vurgu "ben" veya "biz" diyen kültürlerde iken; kadınsılık erkeksilik boyutunda vurgu bireyin kendisini merkeze alması ile diğerlerini merkeze almasındadır.
Burada grup üyeliklerinden bağımsız diğerleri ile ilişki merkeze alınır!

Toplulukçuluktan farklıdır!
Kadınsılık-Erkeksilik ve Cinsiyet ve Yaş
Erkeksilik indeksi hem kültüre hem de cinsiyete bağlı olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Kadınsı kültürden erkeksi kültüre doğru gidişte erkekler de kadınlar da daha sertleşmektedir ancak aradaki ayırım açılmaktadır.
Tüm kadınsı kültürlerde
tüm cinsiyetler
Venüs'den!

-Yaş arttıkça insanlar daha sosyal ve daha az ben merkezci oluyorlar!
-Erkeksi indeks azalıyor!
-Genç kadın ve erkeklerin teknolojiye daha yaşlı kadın ve erkeklerin ise sosyal ilgilere yönelmesi!
Erkeksi Kültür
Kadınsı Kültür
- İlişkiler ve yaşam kalitesi önemlidir.

-Hem kadınlar hem de erkekler mütevazı olmak zorunda.
-Hem kadınlar hem de erkekler ilişki temelli ve sevecen olmalıdır.
-Ailede hem babalar hem de anneler olaylarla ve duygularla ilgilenir.
-Kızların güzellik idealleri en çok anne ve babalarından etkilenir.
-Kazanma ve bakım görevleri bölüşülür.
-Hem erkekler hem kızlar ağlama iznine sahiptir ama ikisi de kavga edemez.
-Erkekler de kızlar da birarada oyun oynarlar.
-Damat ve gelin aynı öneme sahiptir.
-Eşler erkek arkadaş gibi olmalıdır.
-Meydan okuyuculuk, kazanımlar, tanınma ve yükselme önemlidir.
-Erkekler sert, hırslı ve duyarsız olmalıdır.
-Kadınlar sevecen ve ilişki temelli olmalıdır.
- Ailede babalar olaylarla, anneler duygularla ilgilenir.
-Kızların güzellik idealleri en çok medya ve ünlüler tarafından etkilenir.
-Baba kazanır, anne bakar.
-Kızlar ağlayabilir, erkekler ağlayamaz. Erkekler kavga edebilir, kızlar bunu yapamaz.
-Erkekler yarışma için, kızlar birarada olmak için oynarlar.
-Gelinin "erdemli" olması gerekir.
-Kocalar sağlıklı, zengin ve anlayışlı olmalıdır, erkek arkadaşlar ise eğlenceli.

Kadınsı Kültür
Erkeksi Kültür
-Sorumlu, nazik, kararlı ve şefkatli olma hem kadın hem erkek için geçerlidir.
-Kadınlar erkekleri cesaretlendirmek ile uğraşmazlar.
-Kadınların özgürlüğü hem iş hem ev alanında ortak haklara sahip olmak demektir.
-Tüm cinsiyetler öznedir.
-Kadın ve erkek çıplaklığına yönelik aynı normlar geçerlidir.
-Cinsel ilişki ile ilgili açık tartışmalar gerçekleştirilebilir, sembolizm azdır.
-Cinsel ilişki iki kişiyi ilgilendirir.
-Cinsel taciz önemli bir sorun değildir.
-Eşcinsellik hayatın bir gerçeği olarak görünür.

-Sorumlu, kararlı ve hırslı olmak erkek; şefkali ve nazik olmak kadın için geçerlidir.
-Kadınların hırsı erkeklerin başarısı üzerinden şekillenmektedir.
-Kadınların özgürlüğü erkeklerin onlara belirlediği alanın kabulü anlamına gelmektedir.
-Erkekler özne; kadınlar nesnedir.
-Kadınların çıplaklığına ilişkin tabular erkeklerinkinden fazladır.
-Cinsel ilişki ile ilgili açık tartışmalaz tabudur, sembolizm daha fazladır.
-Erkekler için "performans" kadını sömürmeye kadar gidebilir.
-Cinsel taciz önemli bir sorundur.
-Eşcinsellik topluma yönelik bir tehdit olarak düşünülür.

Erkeksilik Kadınsılık ve Eğitim
Kadınsı Kültür
Erkeksi Kültür
- Zayıf olan öğrenciyi cesaretlendirme söz konusudur, ortalama öğrenci bir normdur.
-Başarılı olmaya çalışanı kıskanma.
-Sınıfta kalma küçük bir kazadır.
-Yarışmacı sporlar müfredat dışıdır.
-Çocuklar saldırgan olmamanın öğretildiği bir şekilde sosyalleşirler.
-Öğrenciler kendi performanslarını azımsarlar: "ego effacement".
-Öğretmenin arkadaşça olması istenirdir.
-İş seçimi içsel meraka dayalıdır.
-Erkekler ve kadınlar kısmen aynı konuları çalışırlar.
-Kadınlar ve erkekler çocuklara eğitim verirler.

- Mükemmel öğrenciyi cesaretlendirme, övme söz konusudur. İyi öğrenci olma normdur.
-Sınıfta rekabet, başarılı olmaya çalışma.
-Sınıfta kalma bir felakettir.
-Yarışmacı sporlar müfredat kapsamındadır.
-Çocuklarda saldırganlık kabul edilebilir düzeydedir.

-Öğrenciler kendi performanslarını abartırlar: "ego boosting".
-Öğretmenin akıllı olması istenirdir.
-İş seçimi kariyer opsiyonlarına bağlıdır.
-Erkekler ve kadınlar ayrı konuları çalışırlar.
-Çocuklara eğitimi yalnız kadınlar verirler.
Erkeksilik Kadınsılık ve Alışveriş
Kadınsı Kültür
Erkeksi Kültür
-Erkekler ve kadınlar yemek ve araba için alışveriş yaparlar.
-Çiftler aynı arabayı paylaşırlar.
-Ev eşyası daha çok satın alınır.
-Kurgu daha çok okunur.
-İnternet daha çok ilişki oluşturulmasında kullanılır.
-Kadınlar yemek, erkekler araba alışverişi yaparlar.
-Çiftler iki ayrı araba paylaşırlar.
-Bireysel ürün daha çok satın alınır.
-Gerçeğe dayalı metinler daha çok okunur.
-İnternet daha çok bilgi toplamak amacıyla kullanılır.
Erkeksilik Kadınsılık ve İş
Kadınsı Kültür
Erkeksi Kültür
-Yönetim sezgi ve fikir birliğini gerektirir.
-Çatışmalar müzakere ve fedakarlık ile çözümlenebilir.
-Ödüller eşitlik temellidir.
-Daha küçük organizasyonlar seçilir.
-İnsanlar yaşamak için çalışırlar.

-Daha çok boş zaman paraya tercih edilir.
-Kariyer her iki cinsiyet için de opsiyoneldir.
-Kadınların profesyonel işlerde çalışma oranları yüksektir.

-Temas ve işbirliği iş hayatında temeldir.
-Tarım ve hizmet sektörlerinde rekabet vardır.
-Yönetim kararlı ve saldırgandır.
-Çatışmalar güçlünün kazanması ile çözümlenebilir.
-Ödüller hakçalık temellidir.
-Daha büyük organizasyonlar seçilir.
-İnsanlar çalışmak için yaşarlar.

-Daha çok para boş zamana tercih edilir.
-Kariyer erkek için zorunlu, kadın için opsiyoneldir.
-Kadınların profesyonel işlerde çalışma oranları düşüktür.

-Zenginleştirme ve içerik iş hayatında temeldir.
-İmalat ve kimsa sektörlerinde rekabet vardır.
Erkeksilik Kadınsılık ve Politika ve Din
Kadınsı Kültür
Erkeksi Kültür
-İhtiyacı olana yardım politikası
-Hoşgörülü toplum
-Göçmenler entegre olmalıdır.
-Devlet fakir ülkelere yardım etmelidir.
-Çevre korunmalıdır: küçük güzeldir.
-Uluslararası çatışmalar müzakere ile çözümlenebilir.
-Oy verenlerin çoğu kendilerini solda veya merkezde tanımlar.
-Politikalar kibar politik tavırların olduğu koalisyonlara dayanır.
-Pek çok kadın seçilmiş pozisyonundadır.
-Dinin yumuşakbaşlı uygulanması
-Dominant olan dini görüşün her iki cinsiyete eşit roller vermesi.
-Dinler cinsel zevk konusunda daha nötr ya da olumlu olması.

-Güçlü olanı destekleme politikası
-Düzeltici toplum
-Göçmenler asimile olmalıdır.
-Fakir ülkeler kendilerine yardım etmelidir.
-Ekonomi korunmalıdır: büyük güzeldir.
-Uluslararası çatışmalar güçlünün lehine çözümlenir.
-Oy verenlerin çoğu kendilerini merkezde tanımlar.
-Politikalar daha kışkırtıcı dil temellidir.
-Kadın parlementer sayısı azdır.
-Dinin sert bir şekilde uygulanması
-Dominant dini görüşün erkeğe daha imtiyazlı roller vermesi
-Dinler cinsel ilişkiyi üreme amacı ile onaylar.
Dini ve geleneksel öğretiler toplumsal cinsiyet rollerinin eşitsizliğinde rol oynuyor olabilir!
-Her ne kadar bazı kültürlerin neden daha kadınsı bazı kültürlerin neden daha erkeksi olduğu bilinmemekle beraber kadınsı kültürlerin daha soğuk iklim kültürleri olduğu görülmektedir.

Kadın ve erkeğin hayatta kalma ve üreme şanslarını eşit bir partnerlikle başarması söz konusu olabilir!
-Şimdi tüm kültür alt boyutlarını birlikte değerlendirme zamanı...:)
Full transcript