Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Werken aan sociale vaardigheid

No description
by

heidi kasper

on 22 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Werken aan sociale vaardigheid

Werken aan sociale vaardigheid, vertrouwensrelatie en sociaal problematiek
Piramide van sociale vaardigheid
Sociale competentie, waarden en normen en gewetensontwikkeling hangen nauw met elkaar samen. De ontwikkeling ervan heeft te maken met rijping. Het heeft ook te maken met de ervaringen die kinderen hebben in het samenleven in een groep. De groep moet kinderen wel de mogelijkheid bieden om sociale vaardigheden te oefenen.
Het piramidemodel
In de piramide staan de sociale vaardigheden die kinderen in de loop van de basisschoolleeftijd leren. Links staan de behoeften waarin de groep moet voorzien om de sociale vaardigheden te leren. Rechts staat de sociale ontwikkeling.
Piramide van sociale vaardigheden
Sociale Vaardigheden
Aan de basis van de piramide staat: 'gevoelens herkennen, benoemen en tonen'. Die vaardigheid is belangrijk in bijna alle sociale situaties. Het vormt de basis voor de vaardigheden die erboven liggen. Zo bouwt een kind voort op de vaardigheden die het al heeft.

Samenwerken staat helemaal bovenaan, mede omdat 'echt' samenwerken moeilijk is.
Je moet daarin bijvoorbeeld je eigen gevoelens en die van anderen herkennen.
Je moet om kunnen gaan met tegenslag, want de dingen lopen zelden helemaal zoals je wilt.
Je moet vaardig zijn in het leggen en onderhouden van contact met anderen.
Je moet ook op een positieve manier kunnen reageren op het gedrag van anderen en over vaardigheden beschikken om dat gedrag te beinvloeden
Je moet jezelf kunnen presenteren (laten zien aan anderen dat je er bent en WIE je bent)
Behoefte aan veiligheid, relaties en invloed
Om de sociale vaardigheden te kunnen oefenen, moet de groep voorzien in de behoefte aan veiligheid, het leggen van relaties en het hebben van invloed.
Een groep moet op de eerste plaats veiligheid bieden. In een veilig klimaat kun je werken aan de eerste drie lagen van de piramide. Dan pas kunnen kinderen hun gevoelens laten zien, zichzelf presenteren en ook gemakkelijker omgaan met tegenslag.

Ieder mens kent de behoefte om relaties aan te gaan. Als een kind in een groep voldoende mogelijkheden heeft om relaties aan te gaan met anderen, kan het de sociale vaardigheden oefenen die daarvoor nodig zijn. Hoe vaardiger het kind daarin wordt, hoe gemakkelijker het relaties aangaat en hoe meer hij de vaardigheden kan oefenen.

Invloed staat op dezelfde hoogte als samenwerken en feedback. Het is een behoefte die de een meer voelt dan de ander. Maar iedereen vindt het prettig om een situatie zelf te kunnen sturen. Als kinderen in een groep de gelegenheid krijgen om invloed uit te oefenen, kunnen ze leren om op een positieve manier feedback te geven en samen te werken.
Ontwikkeling en sociale competentie
Om bepaalde sociale vaardigheden te kunnen oefenen, moeten kinderen ver genoeg zijn in hun ontwikkeling.
Kinderen handelen eerst vanuit zichzelf, vervolgens leren ze om zich te verplaatsen in een ander. Dan worden ze vaardiger in het leggen van contacten.

In de grafiek staat bovenaan bij sociaal-emotionele ontwikkeling 'anderen'. Daarmee wordt bedoeld dat kinderen kunnen denken en handelen vanuit de normen en waarden van de samenleving waarin ze opgroeien.
Sociaal vaardige kinderen in een sociaal vaardige groep
De piramide in een hulpmiddel om te bekijken welke vaardigheden je in de groep die je begeleidt kunt oefenen en wat daarvoor nodig is. Daarbij kijk je naar de individuele ontwikkeling van de kinderen, maar ook naar de kenmerken van de groep. Je zoekt er activiteiten bij die kinderen aanspreken en die passen binnen de context van het werk.
Mogelijkheden van de groep
Of kinderen sociaal competent worden, hangt af van de groep waarin ze opgroeien. Afhankelijk van de samenstelling van de groep is de ene groep sociaal competenter dan de andere.
Gunstige voorwaarden scheppen
De kinderen die in een groep komen, heb je meestal niet voor het kiezen. Maar als begeleider kun je veel doen om van een groep een positieve, hechte club te maken. Je kunt het proces sturen door het scheppen van de juiste voorwaarden. Dat begint bij het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat. Of kinderen een groep als veilig ervaren, heeft te maken met hoe jij met de kinderen omgaat en hoe de kinderen met elkaar omgaan. Het klimaat in de groep is veilig als kinderen het gevoel hebben dat ze mogen zijn wie ze zijn.
De groep in kaart brengen
Als de juiste voorwaarden aanwezig zijn voor het leren van sociale vaardigheden, wil dat nog niet zeggen dat dit in de praktijk ook voldoende gebeurt. Het ene kind heeft meer ondersteuning nodig dan het andere kind. En wat bij de ene groep vanzelf gaat, daar moet bij de andere groep bewust aan worden gewerkt. Bij het werken aan sociale vaardigheden kijk je daarom zowel naar individuele kinderen, als naar wat de groep als geheel nodig heeft.
Gericht begeleiden
Als je weet wat de zwakke plekken van je groep zijn, kun je gericht werken aan het verbeteren ervan. Je stelt duidelijke, concrete en haalbare doelen vast. Wat haalbaar is hangt af van de leeftijd van de kinderen en het huidige functioneren van de kinderen en de groep.
Als het doel duidelijk is, ga je bedenken hoe je dit het beste kunt bereiken. Je geeft daarbij de nodige ondersteuning. Kinderen oefenen de vaardigheid niet alleen, het is ook de bedoeling dat ze meer inzicht krijgen in de sociale situatie waarin ze de vaardigheid moeten toepassen en dat ze leren hoe ze dat kunnen doen.
Sociaal competente groep
Een zichzelf versterkend proces (zien voorbeelden bij anderen en ervaringen opdoen)
Meer positieve leerervaringen
De voorwaarden zijn wat gunstiger
Negatieve groep
In een negatieve groep worden kinderen juist steeds minder sociaal competent.
Full transcript