Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

muamalat

No description
by

NABILA RUSLAN

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of muamalat


Nurul Nazira Bt Ahmad Ruslan
4 Abu Bakar
MUAMALAT
Taarif
Tatacara / peraturan dalam perhubungan manusia untuk memenuhi keperluan masing masing
Hukum
Harus / Satu keperluan

Prinsip
* Tujuan untuk mencari keredhaan Allah.
* Dilaksanakan untuk tolong-menolong bukankeuntungan semata
* Ada unsur berdaya maju – Perniagaan / Perusahaan.
*Dilakukan secara adil.
Kepentingan

*
Masyarakat aman sejahtera, tiada yang rasa tertipu
* Melahirkan masyarakat yang bersungguh - sungguh untuk tingkatkan taraf hidup
*Melahirkan masyarakat yang berdaya saing


EtikA
- amanah
- adil
- jujur
- tekun
- niat kerana Allah
- tepati janji
Jual Beli
Memindahkan milik dengan ganti atas kerelaan
Hukum
Harus, berlaku sejak zaman Rasullulah lagi :)
Rukun - rukun
-penjual dan pembeli
: berakal
-barang
: milik penjual, suci, ada masa akad
akad
: jangka masa pendek antara akad, ada ungkapan
harga
: disebut semasa akad


Pilihan. Pembeli & penjual berhak buat pilihan samada untuk teruskan jual beli atau tidak.

Khiar
Jenis Khiyar ...
1.Khiar Majlis : Pemilihan semasa berada dalam majlis akad.
2.Khiar Syarat : Deal antara kedua pihak semasa akad. Both berhak batalkan / teruskan jual beli.
3.Khiar ‘Aib : Pilihan pembeli either nak teruskan / batalkan jual beli if ada kecacatan pada barang
Jual Beli dengan bayaran secara tunai semasa akad, tetapi penyerahan barang ditangguh
Bai'ul Salam
Bai’uBithaman Ajil
Serah barang yang dijual dulu tetapi bayaran ditangguhkan /bayar ansuran.
Syarikat
Kontrak antara dua pihak yang kongsi modal dan untung

Jenis-jenis
Syarikat Imlak
Syarikat Uqud
Mudharabah
Satu pihak serah modal untuk berniaga tapi kongsi untung.
Pelaksanaan
Pemodal (Sahibul mal) serah modal kepada pengusaha(Sahibul amal). Untung dibahagikan mengikut persetujuan.

Rahnu- gadaian
Rukun
1.Penggadai (Ar-Rahin)
2.Pemegang gadaian (Murtahin)
3.Barang gadaian (Marhun)
4.Hutang gadaian (Marhun bih)
5.Sighah (Akad)
Wadi’ah
Serahkan harta kepada orang lain untuk dijaga.

Hukum
Sunat.
Takaful
Kontrak. Sesorang bertanggungjawab membantu orang lain bila berlaku sesuatu sebagai balasan persetujuan dan bayaran yang dibayar.
Saham
Kepentingan dalam syarikat.
Full transcript