Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Państwo Socjalne w Europie

No description
by

Wiktoria Witczyk

on 20 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Państwo Socjalne w Europie

Państwo Socjalne w Europie
Historia- Rozwój- Perspektywy

Państwowa polityka społeczna w Federacji Rosyjskiej

Federacja Rosyjska jako państwo socjalne
Ogłoszona państwem socjalnym w swojej Konstytucji, Ferderacja Rosyjska na celu politycznym miała stworzenie warunków godnych dla życia oraz rozwoju człowieka.
W Federacji Rosyjskiej polityka społeczna realizowana jest na poziomie federalnym, regionalnym, terytorialnym oraz lokalnym.
Poziom federalny
-
obejmuje całą Federację Rosyjską.
Poziom regionalny-
jej podmioty.
Poziom terytorialny-
obszarem oddziaływania są gminy wiejskie i miejskie, okręgi miejskie oraz terytoria należące do miast federalnych.
Poziom lokalny-

polityka społeczna realizowana jest w ramach organizacji, a adresowana jest do pracujących w nich osób.
Państwowa polityka społeczna jako system
Składająca się z segmentów takich jak:
stosunki społeczno-pracownicze
system emerytalny i usługi społeczne
zabezpieczenia społeczne
wspieranie rodziny oraz nieletnich
pomoc socjalna oraz ubezpieczenia społeczna
świadczenia społeczne
Podstawy prawno- organizacyjne polityki społecznej w Rosji
Co za tym idzie, ustalona zostaje płaca minimalna, rodzinom zapewnia się pomoc, wspierane jest macierzyństwo tudzież ojcowsko. Osoby starsze są objętę pomocą finansową, a system opieki społecznej cały czas się rozwija.
Polityka społeczna realizowana była w różnych okresach historycznych. Wyróżnić można okresy:
przedradziecki
radziecki
etap przejściowy do gospodarki rynkowej
Początkowo dominował państwowy paternalizm. Później doszło do podziału zakresów oraz pełnomocnictw w sferze społecznej i polityce społecznej między Federacją Rosyjską a jej podmiotami.
W zakres kompetencji Federacji Rosyjskiej wchodzą:
przyjmowanie i wprowadzanie zmian w ustawodastwie federalnym
regulacja i obrona praw oraz wolności człowieka
stanowienie zrębu polityki federalnej, w tym polityki społecznej
Istnieją również dziedziny wspólnych pełnomocnictw Federacji Rosyjskiej i jej podmiotów. W ramach sfery i polityki społecznej należą do nich:
ochrona pomników historii oraz kultury
koordunacja w zakresie służby zdrowia
realizacja działań w zakresie walki z epidemiami
prawo pracy
Organy władzy państwowej podmiotu Federacji realizują swoje pełnomocnictwa w obszarze problemów społecznych samodzielnie, za pomocą własnego budżetu. Zakres tych pełnomocnictw obejmuje następujące obszary:

Płace pomocników organów władzy państwowej
kształtowanie zasobów archiwalnych
zapobieganie epidemiom
organizacja usług transportowych
pastwowa gwarancja praw do powszechnego i bezpłatnego szkolnicta
konserwacja i popularyzacja obiektów należących do dziedzictwa kulturowego
organizacja usług bibliotecznych
tworzenie i wspieranie muzeów państwowychwspieranie ludowego rzemiosła artystycznego oraz wiele innych.
Politykę społeczną i rozwój sfery społecznej w warunkach gospodarki rynkowej reguluje Konstytucja, udstawodastwo federalne, dekrety Prezydenta oraz rozporządzenia Rządu
Zabezpieczenie emerytalne jest regulowane przez ustawy o:
zabezpieczeniu emerytalnym osób odbywających służbę wojskową,
w organach spraw wewnętrznych,
Państwowej Straży Pożarnej.
organach ds. kontroli obrotu środkami narkotycznymi
Ochrona rodzin
Regulowana poprzez ustawy federalne o:
państwowych zasiłach dla obywateli posiadających dzieci
dodatkowych gwarancjach w zakresie ochrony społecznej wobec sierot
W dziedzinie ubezpieczeń społecznych zostały przyjęte ustawy o:
dodatkowych składkach ubezpieczeniowych na oszczędnościowy rachunek emerytalny
procedurze finansowania wypłat ze środków pochodzących z oszczędnościowych funuszy emerytalnych
indywidualnym rozliczaniu w systemie obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych
inwestcjach wspierających finansowanie oszczędności emerytalnych
Przyjęto również ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, ubezpieczeniach na wypadek czasowej niezdolności do pracy i macierzyństwa, ubezpieczeniach od nieszczęśliwych wypadków w procesie produkcyjnych i chorób zawodowych
Sfera polityczna
Tutaj, prowadzone są priorytetowe projekty narodowe Dostępne i Komfortowe Mieszkanie dla Obywateli Rosji, Zdrowie, Edukacja. Priorytetowy status wynika z tego, że objęte są nimi dziedziny sfery społecznej. Od stanu tych dziedzin zależy socjalny rozwój społeczeństwa.
Stan aktualny i głowne kierunki reform polityki społecznej w Rosji
Reformy w świadczeniach emerytalnych
zmiana w 1990 roku pozwoliła zachować poziom zabezpieczenia emerytalnego z czasów radzieckich
reforma z 2002 roku wsprowadziła zabezpieczenia emerytalne w sferę ubezpieczeń
zmieniona została struktura emerytury- część pochodząca z ubezpieczenia oraz z oszczędności
przeprowadzono rewaloryzację praw emerytalnych oraz pensji emeryta
wprowadzony został mechanizm finansowania emerytury osób pracująch z ich oszczędności
wprowadzono socjalne dopłaty dla emerytów
Państwowa pomoc społeczna
Świadczona na rzecz ubogich rodzin i osób
Realizowana w formie zasiłków i subsydiów socjalnych, usług oraz towarów
Niektóre kategorie obywateli objęte katalogiem usłub socjalnych np. pomoc medyczna, bezpłatny transport kolejowy oraz oplacane leczenia sanatoryjne
Wypłaty zasiłków dla rodzin i dzieci
jednorazowy zasiłek dla kobiet w placówkach medycznych we wczesnym okresie ciąży
jednorazowy zasiłek po porodzie
jednorazowy zasiłek pielęgnacyjny na dziecko
jednorazowy zasiłek dla ciężarnych żon żołnierzy odbywających służbę
jednorazowy zasiłek przy przekazaniu dziecka rodzinie
Osoby, które otrzymały państwowe potwierdzenie prawa do kapitału rodzinnego, mogą dysponować całością przyznanych środków lub otrzymywać je transzami w celu pokrycia wydatków.
Zmiany w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
Zbiorczy podatek socjalny zastąpiony składkami ubezpieczeniowymi
Pracodawcy odprowadzają 2.9% do Funduszu Ubezpieczeń Obowiązkowych
5.1% wędruje do Federalnego Funduszu Obowiązkowych Ubezpieczeń Zdrowotnych
Niższa składka do Funduszu Emrytalnego- wartość spadła z 26% do 22%
Nadal trwa reforma służby zdrowia, gospodarki komunalno- mieszkaniowej i modernizacja systemu edukacji.
Full transcript