Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pojezierza Polskie

No description
by

Iza Kinga

on 13 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pojezierza Polskie

,,Środowisko przyrodnicze i młody krajobraz polodowcowy pojezierzy.”
Obszar i położenie Pojezierzy Polskich.
W pasie pojezierzy wyróżniamy trzy duże krainy geograficzne:
-Pojezierze Pomorskie
-Pojezierze Mazurskie
-Pojezierze Wielkopolskie

Pojezierze Pomorskie- charakterystyczne cechy krajobrazu
Występuje tu pas moreny
czołowej.
MORENA CZOŁOWA
- materiał skalny transportowany przez lodowiec osadzający się wzdłuż jego czoła
Pomiędzy wzniesieniami leżą liczne jeziora – największe z nich to: Drawsko,Wielimie,Wdzydze,
Lubie .
Znajduje się w północno-wschodniej części Polski.

Powierzchnia Pojezierza Pomorskiego jest znacznie pofałdowana – wysokości względne często osiągają kilkadziesiąt metrów, a najwyższym punktem jest wierzchołek Wieżycy o wysokości bezwzględnej 329 m n.p.m.
Pokrycie terenu zdominowane jest przez lasy, głównie iglaste. Największe kompleksy leśne tworzą Bory Tucholskie, Puszcza Drawska, Puszcza Koszalińska, Puszcza Słupska.
Pojezierze Mazurskie- charakterystyczne cechy krajobrazu
Leży w północno-wschodniej części kraju.
Powierzchnia Pojezierza Mazurskiego została znacznie pofałdowana w wyniku zlodowaceń. Najwyższym punktem Pojezierza jest Dylewska Góra o wysokości 312 m n.p.m.


Największe jeziora to Śniardwy, Mamry, Jeziorak, Niegocin, Roś, Drużno. Ważnym elementem sieci wodnej Mazur są kanały, których sieć liczy sobie kilkaset kilometrów. Kanały łączą nie tylko poszczególne jeziora, ale również poprzez swoją bardzo długą sieć Pojezierze Mazurskie z Wisłą.
Pojezierze Wielkopolskie- charakterystyczne cechy krajobrazu
Leży w Polsce Zachodniej, pomiędzy środkowymi odcinkami rzek: Odry i Wisły.
Ukształtowanie powierzchni jest słabo urozmaicone – dominują krajobrazy równinne, płaskie. Jedyne większe pofałdowanie terenu to dolina Warty, która przecina pojezierze na dwie części.

Występuje tu zdecydowanie mniej jezior niż na Pojezierzu Pomorskim czy Mazurskim. Największe i najbardziej znane jest Jezioro Gopło, będące typowym przykładem jeziora rynnowego. Tego samego pochodzenia jest Jezioro Powidzkie. Inne większe jeziora to: Sławskie, Zbąszyńskie oraz Niesłysz.

Krajobraz pojezierzy jest młodoglacjalny, czyli ukształtowany przez lądolód ostatniego - północnopolskiego zlodowacenia (podczas plejstocenu). Cechą charakterystyczną krajobrazu młodoglacjalnego jest występowanie dużej liczby jezior moreny dennej, jezior rynnowych i oczek wytopiskowych.
Wpływ ostatniego zlodowacenia na rzeźbę pasa Pojezierzy
W pobliżu rzek, w pradolinach i na obszarach zarastających jeziorami występują duże obszary z pokładami torfu .

Największe rzeki:
Drawa, Gwda, Brda, Wda, Cybina, Warta, Noteć, Wełna, Czarna Hańcza, Rospuda, Drwęca, Biebrza, Wkra, Pisa, Omulew.

Rzeki na Pojezierzach
PODSUMOWANIE
Temat: Środowisko przyrodnicze i młody krajobraz polodowcowy pojezierzy.
Lekcja
1.
pojezierze
- obszar, na którym występują liczne jeziora utworzone w obniżeniach powstałych w wyniku wytopienia lądolodu; najczęściej są to młode obszary o rzeźbie polodowcowej
2.
Pas Pojezierzy:
a)Pojezierze Pomorskie
-występowanie pasa moreny czołowej
-największe jeziora: Drawsko, Wielimie, Wdzydze, Lubie
-liczne pofałdowania
-obszar pokryty lasami (głównie iglastymi)
b)Pojezierze Mazurskie
-obszar znacznie pofałdowany
-największe jeziora: Śniardwy, Mamry, Jeziorak, Niegocin, Roś, Drużno
-liczne kanały łączące poszczególne jeziora
c)Pojezierze Wielkopolskie
-słabo urozmaicone ukształtowanie powierzchni (dominacja ternów równinnych)
-znacznie mniej jezior niż na innych pojezierzach
-największe jeziora: Gopło, Powidzkie, Sławskie, Zbąszyńskie, Niesłysz
Prezentację wykonały:
Wiktoria Krogulec
i
Izabela Działak
ZRÓŻNICOWANIE KLIMATU NA POJEZIERZACH
Klimat Pojezierzy Polskich ze względu na znaczna rozciągłość tej krainy z zachodu na wschód jest zróżnicowany.

Na Pojezierzu Wielkopolskim występują stosunkowo małe opady 450-600 mm. Rocznie ciepłe lata i łagodne zimy. Kraina ta należy do najbardziej deficytowych w wodę obszarów Polski.

Klimat Pojezierza Pomorskiego jest chłodniejszy i bardziej wilgotny niż Wielkopolsce. Lato jest krótkie, a zima długa, ale łagodna. Opady wahają się od 550 do 700 mm Rocznie.

Najbardziej surowy klimat o cechach kontynentalnych panuje na Pojezierzu Mazurskim lato jest krótkie lecz gorące zima długa, mroźna i śnieżna. Obszar ten po górach jest najchłodniejszym w Polsce. Opady wahają się między 600 do 800 mm rocznie a większość to śnieg.
Full transcript