Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultura i gospodarka II Rzeczpospolitej

Lekcja na historię
by

Justyna Cieślik

on 15 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultura i gospodarka II Rzeczpospolitej

Nauka i szkolnictwo W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości znaczna część społeczeństwa polskiego była analfabetami, spowodowane to było brakiem dostępu do nauki. Jedynie w zaborze pruskim wprowadzano obowiązek szkolny, obowiązujący dzieci od 7 do 14 lat.
Spotkało się to z licznymi problemami, jak ilość nauczycieli czy sal, jednak dzięki temu liczba analfabetów zmniejszała się. Mieszkanie w mieście znacznie ułatwiło korzystanie z darmowej edukacji. Istniały bowiem w tych miejscach płatne szkoły. Wówczas utworzono m.in. uniwersytet w Poznaniu, uniwersytet w Lublinie, który został zmieniony w późniejszych latach na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W dwudziestoleciu międzywojennym przeprowadzono dwie reformy szkolne. Pierwsza odbyła się w 1924roku i została przeprowadzona przez Stanisława Grabskiego. Celem było utworzenie szkół dwujęzycznych, a zmniejszenie udziału szkół dla mniejszości narodowych. Reforma ta miała silniej związać obcokrajowca z państwem polskim. W rzeczywistości były to działania dyskryminacyjne. Drugą reformę przeprowadził Janusz Jędrzejewicz w 1932 roku. Nastąpiła modernizacja programów nauczania, większą uwagę przywiązywano do nauk ścisłych- matematyczno-fizycznych. Ujednolicił także system oświaty, podwyższył kompetencje kadry nauczycielskiej. Poziom edukacji w Polsce znacznie się podniósł, dzięki temu sławę międzynarodową zyskała grupa matematyków, uczęszczająca do lwowskiej szkoły matematycznej pod przewodnictwem Stefana Banacha. Kultura i sztuka międzywojenna W dwudziestoleciu międzywojennym dynamicznie rozwijała się polska kultura. Pisarze sprzed 1918 roku byli trzonem dla literatury, w pierwszych latach wolnej Polski. Należeli do nich artyści tacy, jak: Stefan Żeromski oraz Władysław Reymont, który w 1924r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść ”Chłopi”. Wyłoniło się także nowe pokolenie prozaików- Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska oraz Zofia Kossak- Szczucka. Obóz piłsudczykowski reprezentował Juliusz Kaden- Bandrowski, tematyką jego utworów był mechanizm sprawowania władzy w Polsce. W literaturze międzywojennej rozpowszechniona była poezja, popularność zyskali poeci czasopisma „Skamander” byli to m.in. Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz i Kazimierz Wierzyński. Poruszali oni sprawy wówczas teraźniejsze i dotyczące codzienności.
Utworzona została Awangarda Krakowska- grupa literacka, której przodował Tadeusz Peiper. Odnosili się do XX- wiecznych zdobyczy cywilizacyjnych. Wśród awangardy, byli zwolennicy ekspresjonizmu, surrealizmu i futuryzmu, można zaliczyć do nich Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza, Brunona Jasieńskiego.
W wolnej Polsce rozwijał się teatr, wystawiano sztuki awangardowe oraz dzieła klasyczne. Zespoły cieszące się sławą stworzyli Juliusz Osterwa oraz Leon Schiller. Prężnie rozwijała się kinematografia, najwybitniejszym reżyserem był Eugeniusz Bodo, a polska aktorka- Pola Negri zasłynęła w Hollywood. Karol Szymanowski był wybitnym kompozytorem, twórcą pieśni i koncertów skrzypcowych. Literatura Kinematografia
i muzyka Tematyką dzieł artystów były sprawy społeczne i obyczajowe.
W malarstwie impresjonistą był Józef Mehoffer i Leon Wyczółkowski. Pojawił się także formizm, przedstawiciel Stanisław Ignacy Witkiewicz i Tytus Czyżewski. Prace ich były krytykowane za zbyt nowatorską formę. Znany był również Wojciech Kossak, który tworzył obrazy o tematyce historycznej i batalistycznej. W architekturze nawiązywano do neobaroku, pojawiły się budowle utrzymane w stylu dworkowym. Malarstwo i architektura II Rzeczpospolita poniosła wiele strat na tle gospodarczym w wyniku działań I wojny światowej. Zróżnicowanie terenów pod względem rozwoju spowodowały stworzenie Polski A (dynamiczny rozwój rolnictwa i przemysły na terenach zaboru pruskiego i Polski centralnej) i Polski B (Biedne, stało rozwinięte tereny Galicji Wschodniej oraz Kresów Wschodnich). Pomimo tego, że podstawą gospodarki państwa było rolnictwo, duże gospodarstwa chłopskie istniały na niewielu terenach. Problemy występowały także w przemyśle włókienniczym i hutniczym oraz transporcie. Gospodarka odrodzonej Polski Odrodzone państwo polskie nie posiadało własnego portu morskiego. Decyzję o budowie podjęto w roku 1920. W ciągu kilkunastu lat Gdynia z małej wioski rybackiej zmieniła się w nowoczesne miasto z jednym z największych portów na Bałtyku. To najbardziej znaczący sukces gospodarczy II Rzeczpospolitej. Budowa portu w Gdyni Kryzys gospodarczy, który wybuchł w roku 1929 spowodowa wiele problemów na tle przemysłowym w kraju, np. spadki cen podów rolnych. Żadne dziaania majce na celu powstrzymanie kryzysu nie odniosły zamierzonego celu. Sytuację zmienił Eugeniusz Kwiatkowski, który zlikwidowa długi państwa oraz przygotował plan gospodarczy, który zakadał utworzenie Okręgu Przemysłowego. Przyczyniło się to do rozwoju gospodarczego południowo-centralnej części Polski i do obnienia poziomu bezrobocia. Inwestucje przemysłowe Kultura i gospodarka II Rzeczpospolitej Autorki:
Natalia Płonka
Justyna Cieślik
Full transcript