Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Haitalliset vieraslajit maailmanlaajuisesti

Petra, Salla, Helena ja Liisa
by

Liisa Kähkönen

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Haitalliset vieraslajit maailmanlaajuisesti

Uusi-Seelanti
Info
Boiga irregularis eli Ruskopuukäärme, matelija
Lähtöisin Australiasta

Haitallinen alue: Pohjois-Mariaaneilla Saipanin saarella (unionissa Yhdysvaltojen kanssa, Havaijin ja Filippiinien välissä)
Haitta: Uhkaa levinneisyytensä vuoksi äärimmäisen uhanalaista lintua, Saipaninmesikkoa, hävittänyt kyseisen lintujajin jo kokonaan toiselta saarelta, Guamilta.
Trichosurus vulpecula, Kettukusu, nisäkäs Haitallinen alue: Uudessa-Seelannissa
Lähtöisin Australiasta

Haitta: Tuotu alunperin turkiseläimeksi, sittemmin kanta on kasvanut liian suureksi ja aiheuttanut haittaa alkuperäiselle kasvillisuudelle syöden esimerkiksi puita lehdettömiksi, lisäksi myös epäilty aiheuttavan nautatuberkuloosia.
Australian magpie eli isohuiluvaris
Haitallinen alue: Uudessa-Seelannissa
Lähtöisin Australiasta

Haitta: Alunperin levitetty Uuteen-Seelantiin kontrolloimaan tuholaismäärää, sittemmin käyttäytynyt agressiivisesti ihmisiä ja alkuperäisiä lintuja kohtaan. Tällä hetkellä Uudessa-Seelannissa laitonta kasvattaa ja myydä sekä tuoda maahan.
Batrachochytrium dendrobatidis, sieni
Lähtöisin Afrikasta

Haitta: Uhkaa sammakkoeläimiä erityisesti Australiassa ja Panamassa.
Acacia mearnsii, puu/pensas
Lähtöisin Australiasta

Haitallinen alue: ympäri maailmaa
Haitta: Kilpailee alkuperäisen kasvilajiston kanssa elintilasta erityisesti ruohomailla ja vähentää näin biodiversiteettiä. Yksi maailman haitallisimmista vieraslajeista.
Felis catus, Kissa eli kesykissa, nisäkäs
Lähtöisin Afrikasta
Haitallinen alue: ympäri maailmaa

Haitta: Metsästää lintuja ja muita eläimiä.

Linkki aiheesta:
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2013012916614081_ul.shtml
Lates niloticus, Niilinahven, kala
Lähtöisin Afrikasta

Haitallinen alue: Victorianjärvi (Tansanian, Kenian ja Ugandan alueella)

Haitta: Kilpailee muiden kalojen kanssa ravinnosta ja metsästää muita kaloja. Victorianjärvessä laji on aiheuttanut 200 muun kalalajin häviämisen
Amerikankampamaneetti

Alkuperä: Amerikan mantereen rannikkovedet

Todennäköisesti levinnyt laivojen painolastivesissä. Levinnyt Euroopan sisämeriin: leviäminen Mustalle merelle aiheutti suuria haittoja paikalliselle kalastuselinkeinolle. Tehokas saalistaja, käyttää ravinnokseen muun muassa eläinplaktonia ja kalojen mätiä.
Nutria

Alkuperä: Etelä-Amerikka

Haitallinen erityisesti kosteikkoalueille, pidetään yleisesti tuhoeläimenä. Syö kasvuston juuria, ja kaivaa käytäviä jokipenkkoihin. Paikoin varsin haitallinen viljelyksille.
Agakonna

Alkuperä: Yhdysvallat, Keski- ja Etelä-Amerikka

Istutettu Australiaan 1930-luvulla torjumaan tuhohyönteisiä. Ei kilpailijoita tai luontaisia vihollisia. Aiheuttanut muutoksia biodiversiteetissä: muun muassa alkuperäisten liskolajien määrä pienentynyt.
Pihamaina - Acridotheres tristis - Lintu
Peräisin Keski- ja Etelä-Aasiasta
Ihmisten mukana levinnyt Australian itä- ja etelärannikolle, Uuteen-Seelantiin, Madagaskarille, Kaakkois-Afrikkaan, Arabian niemimaalle, Mustanmeren rannikolle

Haitta: Kilpailee alkuperäisten lintulajien kanssa pesäkoloista ja voi myös syödä muiden lintujen poikasia ja munia
Tiikerihyttynen - Aedes albopictus
Peräisin aasiasta
Levinnyt etelä-eurooppaan ja amerikan mantereelle
Haitta: kantaa vähintään 22 virusta, muun muassa vaarallista denguekuumevirusta
Meritähti - Asterias amurensis
Peräisin Aasiasta
Levinnyt tyynenmeren pohjois-osista etelämmäs Australian rannikolle

Haitta: pyrkii syrjäyttämään alkuperäisiä lajeja
Etelänjauhiainen - Bemisia tabaci
Peräisin aasiasta
Leviää mu
Etelänjauhiainen - Bemisia tabaci
Peräisin aasiasta
Leviää muualle kasvien mukana kasvihuoneisiin. EU:n alueella pysyviä esiintymiä välimeren maissa.

Haitta: levittää kasvitauteja kuten tomaatin keltakäppyrävirusta ja kurkun keltatäplävirusta
Australia ja Oseania
Afrikka
Villasaksirapu - Eriocheir sinensis
Peräisin Aasiasta
Levinnyt laivaliikenteen mukana eurooppaan, välimerelle ja pohjois-amerikkaan.

Haitta: vaikeuttaa kalastusta takertumalla verkkoihin ja kaivaa jokivarsissa koloja maapatoihin, mikä voi aiheuttaa sortumia ja eroosiota.
Ympäri maailmaa levinneet
Haitalliset vieraslajit
Ihmisen tahattomalla tai tarkoituksellisella toiminnalla monet lajit ovat levinneet alueille, joille ne eivät luontaisen leviämiskykynsä avulla pääsisi. Näitä lajeja kutsutaan vieraslajeiksi.
Suomessa ongelmallisia vieraslajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi (englanniksi invasive alien species).

Vieraslajistrategiassa haitallinen vieraslaji määritellään siten, että se aiheuttaa tietylla alueella ja tiettynä aikana erilaisia ongelmia. Niitä ovat esimerkiksi taloudelliset, terveydelliset, ekologiset ja sosiaaliset haitat.
Ekologiset ja terveydelliset haitat:

haitallisia alueen alkuperäiselle eliöstölle esimerkiksi syrjäyttämällä ja saalistamalla niitä vahingoittaen siten ekosysteemin toimintaa
voivat myös levittää tauteja, kuten loisia
aiheuttaa muutoksia elinympäristössä ja risteyttää lajeja keskenään.
Sosiaaliset haitat:

negatiivinen vaikutus tietyn alueen esteettisyyteen, virkistyskäyttöön, kulttuuriin, työllisyyteen
Taloudelliset haitat:

vieraslajin aiheuttamat tuotantotappiot
rakennuksille aiheutuvat tuhot
torjuntaan käytettävät kustannukset
Lajien esiintyminen aiheuttaa usein erityisiä toimenpiteitä. Niiden leviämistä voidaan ehkäistä varhaisella havaitsemisella, leviämisen estämisellä, rajoittamistoimenpiteillä ja sopeutumalla vieraslajien aiheuttamiin haittoihin. Toimenpiteiden suorittamiseen vaikuttaa kuitenkin yleensä myös paikallinen ympäristölainsäädäntö.
Suomessa vieraslajista on aiemmin käytetty myös termiä tulokaslaji, jonka ympäristöhallinto on sittemmin eritellyt omakseen. Tulokaslajin ero vieraslajiin on että se on luontaisesti levinnyt esimerkiksi suotuisten tuulten tai lämpötilan johdosta. Ne eivät yleensä aiheuta kovin suuria muutoksia ja haittoja alkuperäisessä lajistossa.

Minkki
- Tuotiin Suomeen 1930-luvulla Pohjois-Amerikasta turkistarhauksen vuoksi- Turkistarhoista karanneet minkit ovat levittäytyneet koko Suomeen- Saalistaa mm. vesilintujen munia ja poikasia ja sen epäillään olevan syyllinen vesikon katoamiseen Suomesta
Kurtturuusu
- Alunperin Japanista tuotu merenrantakasvi
- Kestävää kasvia on käytetty mm. moottoriteiden varsilla koristeena
- Leviää nopeasti mm. lintujen mukana
- AIheuttaa haittaa mm. valtaamalla tilaa alkuperäisiltä kasveilta ja hyönteisiltä sekä levittäytymällä virkistyskäyttöön tarkoitetuille rannoille
Jättipsalmi
- Tuotiin 1800-luvun lopulla koristekasviksi Suomeen
- Alunperin kotoisin Himalajan vuoristoseudulta
- Leviää ja lisääntyy nopeasti vallaten tilaa Suomen alkuperäiseltä kasvilajeilta
Lupiini
- Esiityy koristekasvina pihoilla sekä levinneenä mm. tienvarsilla sekä rantapenkereillä
- Levinnyt erityisesti eteläiseen Suomeen, lupiinia ei esiinny Oulun pohjoispuolella, koska sen siemenet kestävät huonosti kylmää
- Haittaa luonnollisen lajiston kasvua
Vieraslajit Suomessa
- vuonna 2012 huhtikuussa valmistui Suomen kansallinen vieraslajistrategia, jonka tarkoituksena on ehkäistä vieraslajeista aiheutuvaa haittaa
- Suomessa n. 600 vierasta lajia, joista monet ovat uhka monimuotoiselle luonnollemme
- Suurin osa Suomen vieraslajeista on kasveja
- Pohjoismaisen ministerineuvoston mukaan Suomen vieraslajeista 21 on merellistä lajia, 24 sisävessä elävää ja 593 maalla elävää lajia.
- Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-päiväkirjaan voi havaintomerkitä havaituista vieraslajeista
Jättiputki
- Lähtöisin Kaukasiasta
- Suomessa esiintyvästä kolmesta lajista Kaukasian jättiputki on yleisin
- Voivat kasvaa jopa 3-4 metriä pitkiksi
- Ennen suosittuja puutarhakasveja
- Leviää ja kasvaa nopeasti, hyvin vaikea hävittää
- Luokiteltu erittäin haitallisiksi vieraslajeiksi
- Kasvineste aiheuttaa terveydellistä haittaa
Suomi
Kanadanhanhi
- Tuotiin eurooppaan 1600-luvulla riistalinnuksi, jonka jälkeen runsastui nopeasti ja mukautuvainen laji on vakinnuttanut asemansa Suomen linnustossa.
- Aiheuttaa haittaa lähinnä ihmisille esimerkiksi sotkemalla jätöksillään puistoja, uimarantoja sekä vahingoittamalla viljelyksiä
Eurooppa
Kaniini
Herpestes javanicus - Intianpikkumangusti Peräisin Aasiasta
Haitta: Metsästää alkuperäisiä jo valmiiksi uhanalaisia eläinlajeja
Levinnyt: muun muassa trooppisille saarille vietäessä siitä tuli haitallinen.
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Peräisin Intiasta
Haitta: valtaa elintilaa alkuperäisiltä kasveilta ja voi kasvaa jopa viisi metriä korkeaksi
Levinnyt Floridaan, Mauritiukselle, Hawajille ja Australiaan
Amerikka
Macaca fascicularis - Jaavanmakaki
Peräisin etelä-aasiasta

Haitta: vie elintilaa alkuperäisiltä lajeilta
Levinnyt: Mauritiukselle, Palaulle ja Papua-Uusi-Guineaan
Lähteet:
www.ympäristö.fi
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/vieraslajit.html
http://www.iucnredlist.org/details/106005853/0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4348289.stm
http://www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss&fr=1&str=&lang=EN
Ympäristön tila ja suojelu Suomessa; Hakala H., Välimäki J.; Gaudeamus, 2003.
http://entomology.ifas.ufl.edu/creatures/urban/ants/red_imported_fire_ant.htm
http://www.nwrc.usgs.gov/index.html
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=95&fr=1&sts
http://www.hs.fi/ulkomaat/Australia+taistelee+agakonnia+vastaan+pahanmakuisilla+nakeilla/a1305622882618
Pycnonotus cafer - Punaperäbulbuli
Peräisin Intiasta
Haitta: vahingoittaa hedelmäsatoja

Levinnyt Hawaijille, Fijille ja Uuteen-Seelantiin. Australiasta ovat jo kadonneet.
Tulimuurahainen
Alkuperä: Etelä-Amerikka. Istutettu Yhdysvaltoihin, ja on levinnyt muun muassa Australiaan ja Filippiineille.

Aggressiivinen muurahaislaji, joka aiheuttaa vahinkoa kasvien juurille. Niiden puremat voivat tappaa muita eläimiä, kuten lintuja. Tulimuurahaisten avulla voidaan kontrolloida joitakin tuhoeläimiä, mutta ne voivat myös olla haitaksi pölyttäjille.
Video:
Suuret järvet - vieraslajit

- Levinnyt ja ongelma ympäri eurooppaa
- Lähtöisin Euroopan lounaisosista, Espanjasta ja Portugalista
- Suomessa ongelmana erityisesti luontoon päätyneet lemmikkikanit, jotka ovat erityisen haitallisia suuremmissa kaupungeissa
- Haitat: syövät koristekasveja, puiden tyviä ja levittävät sairauksia, haitat liikenteelle
Full transcript