Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kieliparlamentti 2012 - Elinikäisen kielenoppimisen avaimet

Julkinen esittäminen opetus- ja koulutustarkoituksessa sallittu. Lisätietoja: www.kieliverkosto.fi
by

Kielikoulutuspolitiikan verkosto

on 16 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kieliparlamentti 2012 - Elinikäisen kielenoppimisen avaimet

Paremmat valmiudet opettajankoulutuksesta Kaikki opettajat ovat kieltenopettajia Elinikäinen kielenoppijuus Kielikoulutuspolitiikan verkoston kolmas valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 29.3.2012
Tieteiden talolla Helsingissä.

Teemana oli elinikäinen kielenoppiminen ja kielenopetus. Parlamenttiin kokoontui keskustelemaan opettajankouluttajia, opettajia, opiskelijoita, koulutuksen tarjoajia, yhdistysten edustajia, viranomaisia ja tutkijoita.

Nämä elinikäisen kielenoppimisen avaimet pohjautuvat Kieliparlamentin työskentelyyn. Avaimet on tarkoitettu opettajaksi opiskeleville, opettajankouluttajille ja työssä oleville opettajille herättämään ajatuksia ja keskustelua.

Lisätietoja: http://www.kieliverkosto.fi Kieli välineenä Kieli on paitsi oppimisen kohde, myös sisällön oppimisen väline
Opiskelijoiden rohkaiseminen opettamaan vieraalla kielellä Harjoittelu Harjoittelua varhaisessa vaiheessa opintoja ja laajasti eri koulutusasteilla

Eri aineiden opiskelijat pitämään yhdessä harjoittelutunteja, joissa integroidaan molempien/useampien aineiden sisältöjä Identiteetti Opiskelijoille rakennuspalikoita opettajaidentiteetin vahvistamiseksi Yhteinen kieli Kieli on kaikkialla, vaikka sitä ei aina tule ajatelleeksi
Kieltä käytetään eri tilanteissa eri tavoin
Kieli on muutakin kuin oikeakielisyyttä
Millaista kieltä sinun oppiaineessasi käytetään? Oppiaineintegraatio Kieli esille arjen autenttisissa tilanteissa
Samanaikaisopetus = usean oppiaineen ja opettajan yhteistyötä
Projektityöskentely eri aineiden sisältöjä yhdistävien teemojen ympärillä
Aineenopetusta vieraalla kielellä Oppilaitos Opetussuunnitelmaan kaikille oppiaineille myös kielelliset tavoitteet

Pedagoginen asennekeskustelu kielestä oppilaitoksen sisällä:
miten yhdessä toteutetaan ajatusta
'jokainen opettaja on kieltenopettaja'? Opinto-ohjaus Kielitaidolle näkyvä rooli opinto-ohjauksessa Kielitaidon merkitys opinnoissa, ammatinvalinnassa ja työelämässä esiin Anna kielelle pikkusormi,
se vie koko käden Anna pieniä hetkiä kielelle,
niin se helpottaa työtäsi
pitkällä aikavälillä Opettajakin on elinikäinen kielenoppija Elinikäisen kielenoppimisen avaimet Yhteistyö Osaamisen jakaminen sekä ainekollegojen että muiden aineiden opettajien kanssa
Yhteisöllisyys ja ryhmässä toimiminen auttavat jaksamaan

Koulujen välinen yhteistyö kotimaassa, myös kielirajojen yli Aina on oikea ikä aloittaa kielenoppiminen
Tarjotaan mahdollisuuksia aloittaa kieliopinnot minkä ikäisenä tahansa

Eri-ikäisten oppijoiden erityispiirteiden
ja tarpeiden huomiointi Aloittaminen Kielenoppimista ja -käyttökokemuksia myös luokkahuoneen ulkopuolelta
Myös muualla kuin tunnilla hankittu kielitaito on arvokasta Oppimisen ympäristöt Kaikkia aisteja aktivoiva opetus ja erilaisten oppimistyylien huomiointi
Monipuolisten menetelmien kokeileminen ja heikompien aistikanavien kehittäminen Moniaistisuus Käytetään kieltä vuorovaikutuksessa
HOT = Vuorovaikutuksen on oltava henkilökohtaista, omakohtaista ja tunteet huomioivaa
Ilmaistaan omia ajatuksia ja tunteita,
ei valmiita vuorosanoja Omakohtaisuus Kielet ulos lokeroista: eri kielet tukevat toisiaan
Opettajat monikielisiksi roolimalleiksi
Monikielinen kommunikointi voimavaraksi motivaatio Yksilöllisyys Kaikkien ei tarvitse oppia ja opiskella kieliä samalla tavalla
Huomioidaan kielenoppimiskokemusten moninaisuus
Oppijalle mahdollisuus kertoa, miten hänen oppimistaan voidaan tukea Kannustus Oppimistilanteeseen rento ilmapiiri
Rohkaistaan kaikkien kommunikointikeinojen käyttämiseen ja osaamisen esille tuomiseen

Vähäisestäkin kielitaidosta on iloa ja hyötyä
Ei takertumista oikeakielisyyteen - virheistä oppii Oppijakeskeisyys Pedagogisten käytänteiden uudistaminen: Oppija keskipisteeksi - pois oppiaine- ja oppikirjakeskeisyydestä Kontaktit Ovet auki yhteiskuntaan!
Koulutukseen tiivistä yhteistyötä työelämän ja opiskelijajärjestöjen kanssa

Opettajaopiskelijat ja opettajat rohkeasti kansainvälisiin vaihtoihin Observointia laajasti eri kouluasteilla
varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen
Observointia myös yli oppiainerajojen ja Norssin ulkopuolella Observointi Monikielisyys
Full transcript