Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi GK

No description
by

Romana Borš-Mačak

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi GK

Što ocjenjivati? PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE U
NASTAVI GLAZBENE KULTURE
OD ČEGA KRENUTI ?
ŠTO ocjenjivati ?
KAKO ocjenjivati ?
KADA I KOLIKO ČESTO ocjenjivati?
SASTAVNICE PRAĆENJA ?
KRITERIJI ? ? - DOKUMENTI O OCJENJIVANJU

- PLANIRANJE KAO TEMELJ ZA
PRAĆENJE I PROCJENU ISHODA UČENJA

- ODREĐIVANJE CILJA POUČAVANJA
(što je cilj ? – je li ostvaren ?)

- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA(ISHODI) ODREĐUJU
SADRŽAJ

- ODREĐIVANJE RAZINE ISHODA
POUČAVANJA

- IZBOR METODA PRAĆENJA I VREDNOVANJA Od čega krenuti ? nastavna područja:
pjevanje
slušanje i poznavanje glazbe
sviranje
ples

glazbena aktivnost
znanje Planiranje-temelj
Određivanje cilja poučavanja
Razina ishoda (je li cilj ostvaren?)
Praćenje razvoja učenikovih sposobnosti i aktivnosti; promatranje i usporedba stanja
Izbor metoda vrednovanja


Kako ocjenjivati ? permanentno Kada i koliko često ocjenjivati ? Koje vještine i znanja
pratiti i ocjenjivati? Sadržaji rada:
pjevanje
sviranje
glazbena analiza
kretanje uz glazbu/ples
metar
ritam
melodija
tempo
dinamika
agogika
glazbeni slog
glazbala
pjevački glasovi
glazbeni oblici
glazbeno-scenske vrste
glazbeno-stilska razdoblja
tradicijska glazba
glazbene igre
improvizacije (ritmiziranje)
poznavanje glazbene literature
samostalni rad (prezentacije, plakati, referati,eseji,portfolio,dnevnik slušanja)
posjeti HNK i koncerti Definicije
pojmova
proizlaze iz
prakse!! Članak 2. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u OŠ i SŠ
Vrednovanje - je sustavno prikupljanje podataka radi prosudbe razine postignuća u učenju.
Sastavnice vrednovanja su:
Praćenje i provjeravanje razvoja učenikovih sposobnosti i aktivnosti -sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija
Ocjenjivanje - pridavanje opisne ili brojčane vrijednosti rezultatima praćenja ili provjeravanja Učitelji glazbene kulture su kompetentni glazbeni stručnjaci koji najbolje mogu procijeniti što je u 45 minuta tjedno moguće ostvariti u konkretnom razredu, a da to ima glazbeni smisao i trajnu vrijednost za učenike. Sastavnice praćenja proizlaze iz nastavnih područja i
tema koje učitelj/ica poučava
(otvoreni model nastave)

Vrednovanje muzikoloških sadržaja
odvojiti od aktivnog muziciranja. Hvala na pozornosti !
Romana Borš-Mačak, prof.
Snježana Stojaković, prof. Važno je upoznati učenike s elementima i kriterijima ocjenjivanja jer tada znaju što se od njih očekuje. Ocjena je povratna informacija o kvaliteti učenja koja razvija učenikovo samovrednovanje i potiče samopouzdanje! ? aktivnosti
zalaganje
glazbene sastavnice ? su jasna očekivana postignuća - uspjeh u učenju se povećava kad - provođenje na način da ga učenici smatraju korisnim za njih same, a ne oružjem protiv njih -pomaže u učenju jer učenici na vrijeme dobiju informacije o kvaliteti svog rada i razini kompetentnosti Manifestni, ali i latentni učinci nastave glazbene kulture Uvažavati individualne glazbene sposobnosti učenika i sposobnosti učenika sa specifičnim teškoćama Dokumenti o ocjenjivanju NOK
MZOŠ 2010. (NN, 87/2008.) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Članak 3. (odlomak 2.)
"Elemente ocjenjivanja određenoga nastavnog predmeta te načine i postupke vrednovanja izrađuje učitelj određenoga nastavnog predmeta s učiteljima istoga nastavnog predmeta, odnosno odgojno obrazovnog područja na lokalnoj, regionalnoj, odnosno nacionalnoj razini. Obrazovna postignuća opisuju što bi učenik trebao moći uraditi.
Kriteriji su ALAT pomoću kojega vrednujemo učenikova postignuća.
pomažu utvrditi je li vrednovanje uspješno
učenicima daju čvrsti standard kao cilj – povećava se njihovo povjerenje u pravednost vrednovanja
omogućuju konstruktivniju raspravu učenikova uspjeha nakon provjeravanja

Kriteriji koji nisu izrečeni i napisani podložni su brojnim pogreškama ocjenjivanja (formuliranje kriterija smanjuje subjektivnost ocjenjivanja) KRITERIJI -2x u obrazovnom razdoblju
Full transcript