Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гадаад худалдааны үүсэл хөгжил

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гадаад худалдааны үүсэл хөгжил

Гадаад худалдааны онолууд
Гадаад худалдаагаар тэргүүлэгч улс орон
10. Канад 910,2 тербум $
9. Итали 1,05 их наяд $
8. Өмнөд Солонгос 1,084 их наяд
$ өнгөрсөн жилээс 3,5%-иар
өссөн.
7. Нидерланд 1,091 их наял $
6. Англи 1,150 их наяд $
5. Франц 1,263 их наяд $
4. Япон 1,596 их наяд $
3. Герман 2,882 их наяд $
2. Америк 3,825 их наяд $
1. Хятад 3,881 их наяд $ өмнөх
оноос 9%-р өссөн.
Гадаад худалдаа гэж юу вэ?

Монгол улсын гадаад худалдааны түүхэн замнал
Монгол улсын орчин цагийн худалдааны систем бүрдэх эхлэл нь 1921 оны 12-р сард Эд анхны хоршоог байгуулснаар тавигдсан гэж үздэг байна. 1923 оны эцэс гэхэд манай орны зах зээл дээр Хятад, Англи, Америк болон Герман улсын нийтдээ 500 гаруй хувийн пүүс үйл ажиллагаагаа явуулж, Монгол Улсын бүх экспортын 80 орчим хувийг бүрдүүлж байсан байна.

Гадаад худалдааны үүсэл хөгжил
1. Туйлийн давуу талын онол

1. Хямд зардлаар хэрэгцээгээ хангах
2. Бага зардлаар ихийг үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэлийнхээ хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжийг олж авдаг
Харьцангуй давуу талын онол
Энэ онолоор ямар ч бүтээгдэхүүнээр туйлын давуу талгүй улс орнууд ашиг олж болохыг тайлбарласан байдаг.
Тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр аль улс тэргүүлж байна вэ? гэдгийг түүний үйлдвэрлэлийн харьцангуй зардлаар тодорхойлдог. Харьцангуй зардлаар тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний алдагдсан боломжийн зардлаар тооцдог.
Агуулга
- Гадаад худалдаа гэж юу вэ?
- Түүний үүсэл, хөгжил
- Гадаад худалдааны ангилал
- Гадаад худалдааны онолууд
- Монгол улсын гадаад худалдааны үүсэл
- Гадаад худалдаагаар тэргүүлэгч улс орнууд
Гадаад худалдааны төрөл
1. Импорт, реимпорт:
2. Экспорт, реэкспорт:
3. Угтвар худалдаа

ГТ-3-2 Г.Баасанжаргал
Д.Алтанцэцэг
Ч.Ариунтуяа

Олон улсын худалдаа нь улс орнуудын хооронд материаллаг үнэт зүйлс болон үйлчилгээ нийлүүлэх, техник үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон онол болон практикийн цогц ойлголт юм. Олон улсын хооронд шинжлэх ухаан техникийн болон хамтын ажиллагааны үр дүнг худалдаа хийх замаар бараа, үйлчилгээний хэлбэрээр нийлүүлэхэд олон улсын худалдааны агуулга оршиж байдаг. Гадаад худалдаа нь XI зуунаас үүсэлтэй гэж үздэг
Гадаад худалдааны эрхзүйн хөгжлийн үе шат
1. Италийн худалдааны эрхзүй (XI-XV)- Худалдах ба худалдан авах гэрээ нь зан заншлын хэм хэмжээгээр зохицуулагддаг байсан.
2. Францын худалдааны эрхзүй (XV-XIX)- Зан заншлын хэм хэмжээ нь төрөөс зохицуулсан норм, нормативуудаар зохицуулагддаг болсон.
3. Германы худалдааны эрхзүй (XIX)- Худалдааны эрхзүй нь төрөөс тогтоосон хэм хэмжээгээр зохицуулагдах болсон.
Экспорт - Дотоодын бараа бүтээгдэхүүнийг хилийн чанадад борлуулах үйл ажиллагаа
Импорт - Гадаадын бараа бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд нийлүүлэх үйл ажиллагаа
Реэкспорт - Гадаад улс орнуудаас импортолсон бүтээгдэхүүнийг ямар нэг өөрчлөлтгүйгээр импортлох үеийн гаалийн болон бусад татвар хураамжийг төлөхгүйгээр гуравдагч орнуудад дахин худалдаалах үйл ажиллагаа
Реимпорт - Гадаад улс орнуудад экспортын горимоор гаргасан дотоодын барааг ямар нэг өөрчлөлтгүйгээр экспортлох үеийн гаалийн болон бусад татвар хураамжийг эргүүлэн авах болзолтойгоор буцаан оруулах үйл ажиллагаа
Угтвар худалдаа - Гадаад худалдааны гэрээ хэлцэлд оролцогч талууд эсрэг талаас нийлүүлж буй барааны төлбөрт түүний үнийн дүнтэй дүйцэх хэмжээний эсвэл түүний үнийн дүнгийн зарим хэсэгтэй тэнцэх хэмжээний барааг угтан нийлүүлэх үүрэг хүлээж гэрээ байгуулдаг гадаад худалдааны төрөл
Угтвар худалдаанд
1. Бартерийн худалдаа
2. Угталцан худалдах гэрээ
3. Төсөөлөх хэлэлцээр
4. Офсет хэлэлцээрүүд багтдаг.
Монгол улсын гадаад худалдааг хөгжлийн түүхээс нь хамааруулан хэд хэдэн үечлэл болгон хуваадаг.
1921 оноос өмнөх Монгол улсын гадаад худалдаа
1921-1940 он Монгол улсын социалист гадаад худалдааны үндэс тавигдан хөгжсөн.
1941-1960 он социализмын үндэс байгуулалтын үеийн гадаад худалдаа
1961-1980 он БНМАУ-д социализм өрнөн байгуулах үеийн гадаад худалдаа
1981-1990 он өөрчлөн байгуулалтын үеийн гадаад худалдаа
1991 оноос хойшхи үеийн глобальчлал дахь Монгол улсын гадаад худалдаа
1953 оноос БНХАУ-тай,
1956 оноос БНСЧСУ, БНАГУ, БНБАУ,
1957 оноос БНПАУ, БНУАУ, БНАСАУ-тай,
1958 оноос БНСРУ, ХБНСЮУ-тай, 1959 оноос БНАВУ-тай,
1960 оноос Куба улстай, 1968 онд Энэтхэг,
1976 онд Финланд улстай Засгийн газрын хэмжээнд худалдааны
хэлэлцээр тус тус байгуулж, тэдгээрийн үндсэн дээр худалдааны
харилцааг хөгжүүлж эхэлсэн байна.

Монгол Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжих шилжилтийн хүнд цаг үед манай улсын
эдийн засаг, түүний дотор худалдааны салбар хямралд хамгийн ихээр өртөж, бүхэлдээ уналтанд орсон.
Шилжилтийн эхэн үед төр, засгаас гаргасан томоохон шийдвэрүүд,
тухайлбал өмч хувьчлал, гадаад валютын ханш болон суурь үнийг
чөлөөлсөн, гадаад, дотоод худалдаанд зах зээлийн зарчмыг
нэвтрүүлсэн нь Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд чухал ололт
болсон.

Монгол Улс 1997 онд 153 гишүүн оронтой Дэлхийн Худалдааны Байгууллагад гишүүнээр элссэнээр дэлхийн улс орнуудтай
тэгш эрхтэй олон талт худалдаа хийх өргөн боломж
нээгдэж, улмаар дэлхийн дахины худалдаа, эдийн
засгийн хамтын шийдвэр гаргах механизмд өөрийн
хувь нэмрээ оруулах болсон.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Full transcript