Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geschiedenis van de Verenigde Staten

Eerste les voor 5 TSO
by

Wouter Vandermeeren

on 9 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geschiedenis van de Verenigde Staten

Een geschiedenis
van de
VERENIGDE STATEN
VAN AMERIKA
Een geschiedenis van de Verenigde Staten
Onafhankelijkheidsoorlog
New Manifest Destiny
Burgeroorlog
De Grote Oorlog
Beurscrash
Wereldoorlog II
Economische Boom
Jaren '50
McCarthyism
Jaren '60
Vietnamoorlog
Economische Crisis '73
Reaganomics
1989 Einde Koude Oorlog
Jaren '90
George W. Bush
War on Terror
Financiële Crisis
Barack Obama
1776 - 2013
Onafhankelijkheidsoorlog
13 Britse kolonies
Problemen met moederland
Londen vs. zelfbestuur
Kosten 7j-oorlog
"no taxation without representation"
Boston Tea Party
Strijd voor onafhankelijkheid
Declaration of Independence
Declaration of Independence
4 juli 1776, Thomas Jefferson, afgevaardigden kolonies en deelnemers congres

Verlichtingsprincipes

Oorlog
Onafhankelijk van de Britten = eerste dekol.
Verenigde Staten van Amerika

Independence Day
Territoriale Expansie
Verdubbeling grondgebied kolonies
GB doet afstand linkeroever vd Mississippi
Migratie naar onontgonnen gebied (Far West)
Veroveren of kopen gebieden Europeanen
Mexico verliest 1/3 grondgebied
1850 Stille Oceaan bereikt
Immigratie
gestimuleerd door overheid (Manifest Destiny)
10.000'n Britten, Ieren, Duitsers
Gevolgen
Autochtone bevolking (indianen) in reservaten
versus
NOORD
ZUID
Industrie
Protectionisme
Sterke Unie
Afschaffing
slavernij
Agrarisch
Vrijhandel
Zelfstandig
Slavernij
hoeksteen
Abraham Lincoln
Vervolg oorzaken
President Abraham Lincoln
1860
stemmen uit Noorden
Geconfedereerde Staten
11 Zuidelijke staten scheuren zich af van de Unie
Noorden aanvaardt dit niet
Oorzaken Burgeroorlog
Gevolgen Burgeroorlog
4-jarige oorlog
Noorden overwinnaar
Herstel Unie van Verenigde Staten
Afschaffing slavernij
Zuiden koestert wrok voor nederlaag
1865 Moord president Lincoln
Segregatiewetten Zuiden
Expansie buiten N-Amerika
Zuid en Midden-Amerika
Monroe-doctrine
Verdeling wereld
Westelijk halfrond van de VS
Azië als ultieme frontier
Handel met Japan
Handel met China
Bezetting eilanden
Stille Oceaan (Hawaï)
Groei Economie
Handel Azië
Migratie
goedkope arbeidskrachten
rijke ondergrond
systeem van
ondernemingszin
Oorlog in Europa
Zware klap Europa
miljoenen slachtoffers
verwoesting
VSA in oorlog sinds 1917
machtigste natie
economisch wereldleider
hoge levensstandaard
gouden tijdperk
Beurscrash 1929
Periode van crisis: Great Depression

President Franklin Delano Roosevelt
democraat
moet het tij keren
uitbreiding macht overheid
Wereldoorlog II
Pearl Harbour
Japanse aanval op vloot VS
VS gooit zich volledig in oorlog
Stimulering economie
oorlogseconomie
nood aan wapens
Start Koude Oorlog
nieuwe vijand: communisme
Economische Boom
Oorlogs- naar vredesindustrie
Lening aan Europa
Europa als afzetmarkt
Economisch wereldleider
Democraten aan de macht
president Harry S. Truman
sociale maatregelen
Republikeinen aan de macht
President Dwight D. Eisenhower
Bevelhebber geallieerden WOII


Verminderen sociale programma's
Amerikaans systeem van vrijheid
Weinig ingrijpen overheid
McCarthyism
Republikein Joseph McCarthy
Angst voor communisme
Heksenjacht
Jaren '60
Ontbreken sociale wetgeving
Slechte verdeling welvaart
Zwarte bevolking getroffen

President John F. Kennedy
democraat
aanpakken welvaartskloof
sociale wetgeving
burgerrechtenbeweging
"I have a dream"
Noord - Zuid conflict
Frans Indochina: oorlog
Opdeling Vietnam in Communistisch Noorden en Kapitalistisch Zuiden
Oorlog N versus Z
VS steunde Z
Amerikaanse troepen naar Vietnam
Geen succes voor VS
Hoge kosten
Terugtrekking VS
Media
Economische Crisis '73
Oliecrisis
wereldwijd
olietekort
Armste lagen bevolking
Economische concurrentie
Europa en Japan
Problemen in Iran
Jaren '80
President Ronald Reagan
acteur
Republikein
offensief tegen communisme
belastingverlaging
deregulering
'Reaganomics'
Val van het IJzeren Gordijn
Koude Oorlog ten einde
Berlijnse Muur
Einde Sovjet-Unie
VS onbedreigde wereldleider
Politiek
Economisch
VS maakt vijanden
Superieure machtspositie
Weinig rekening met andere landen
Unilateraal handelen
Politieman van de wereld

Interne tegenstanders
Buitenlandse tegenstanders
George W. Bush
Republikein
Ethisch conservatief

Vergroting militair budget
absolute wereldmacht
open oorlog uitgesloten

Vijanden grijpen naar terreur
War on Terror
Reactie VS na aanslagen 9/11
Al Qaeda
Osama Bin Laden
Irak oorlog
Afghanistan oorlog
Wereldwijde Bankencrisis
2007 - ...
VS ook getroffen
Werkloosheid
Armen zwaar getroffen
President Obama
Eerste niet-blanke president (historisch)
Kloof democraten - republikeinen
Sociale zekerheid: Obamacare
Wapenwetgeving: incidenten
Begroting
Einde Irakoorlog
Dood Bin Laden
Nieuwe Aanslagen
Problemen in het Midden-Oosten
Golfoorlogen
Balkanoorlog


Bemiddeling
President Bill Clinton
Document
Wij houden deze waarheden voor vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken zijn geschapen, dat zij door de Schepper met bepaalde onvervreemdbare rechten zijn begiftigd (...)het Leven , de Vrijheid en het streven naar Geluk. (...)
Regeringen met macht gebaseerd op de toestemming van degene die zij besturen. (...)
Geschiedenis van Groot-Brittanië (...) tirannie over deze staten. (...)
Wij vertegenwoordigers van de VSA (...) in naam van het volk (...) dat deze koloniën vrije en onafhankelijke staten zijn.
HB p86, Lestekst paragraaf 2
De tegenstellingen tussen de geïndustrialiseerde
noordelijke staten en de hoofdzakelijk agrarische
zuidelijke staten zorgen in de 19e eeuw voor
steeds meer spanningen. In het Noorden pleit
men voor meer protectionisme en een sterkere
unie. De zuiderlingen wensen daarentegen meer
vrijhandel en een grotere zelfstandigheid voor de
deelstaten. Bovendien klinkt vanuit het Noorden
de roep om afschaffing van de slavernij steeds luider.
Voor de zuiderlingen vormt die slavernij juist de
hoeksteen van hun economie.
DOC 4 p90
Grondwet
Federale structuur

Scheiding der machten

Checks and balances

Bill of rights
Discriminatie
Migratie: Land of the free

Slaven

Indianen

Vrouwen
Full transcript