Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Journalistikk og samfunnsansvar

Pressen som 4.statsmakt, mellom børs og katedral, osv.
by

Iris Skadal

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Journalistikk og samfunnsansvar

Journalistikk og samfunnsansvar
PRESSA: DEN 4. STATSMAKT
Stortinget
Regjeringen
Domstolene
04
Her jobbar politikarane frå fylka
De viktigste oppgavene til Stortinget er å:

vedta lover
bestemme statens budsjett
kontrollere regjeringen


Stortinget den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt.
ST er også en viktig arena for politisk debatt.

Det betyr at regjeringen har ansvar for å iverksette Stortingets vedtak.
Regjeringen har dessuten det politiske initiativet og foreslår saker for Stortinget.
Stortingsrepresentantene kan også fremme forslag, såkalte representantforslag.
Her jobber statsrådene (Erna, Siv og co!)
Her finner du de ulike departementene (utenriks, olje- og energi, kunnskaps- og likestillingsdep., osb)

De dømmer på bakgrunn av lovene Stortinget vedtar. Kongen i statsråd har rett til å benåde straffedømte, men ellers kan hverken Stortinget eller regjeringen gripe inn i domstolenes avgjørelser. Domstolene har på sin side mulighet til å avgjøre om lovene Stortinget vedtar, er i overensstemmelse med Grunnloven.
Domstolene:
DEN DØMMENDE MAKT
Regjeringen:
DEN UTØVENDE MAKT
Statsmakt
Pressen
Pressens ansvar
Vere vaktbikkje/vaktbikkjefunksjonen
Sikre ytringsfrihet og spre meiningar
Ytringsfriheten
friheten til å formidle ideer i ytring eller handling, og til å velge å ytre seg eller la være, lytte eller la være.
En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk.
Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
Trykkefriheten
Å trykke uten sensur fra noen offentlig myndighet.
Forutsetter at media ikke har ansvar for meningene som videreformidles.
De trykte ytringene kan ikke være ærekrenkelser, sedelighetsforgåelser, brudd på taushetsplikt, oppfordring til å begå straffbare handlinger osv.
Offentlighetsprinsippet
At offentlige saksdokumenter som hovedregel skal være fritt tilgjengelig.
Vedtatt med hjemmel i offentlighetsloven.
Pressen kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.
Pressen skal verne om:
Informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.
Våke over- og vere kritisk til dei andre statsmaktene, næringslivet og det offentlege systemet.
Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.
Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
Beskytte enkeltmennesker
Integritet
Å kunne stå for handlingane sine - å vite at ein har handla etisk "riktig".
Personlig integritet er et uttrykk for hvor prinsippfast man er, hvor mye man står på sine meninger, og om man handler etter sin overbevisning.
Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet.
Skal kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som ønsker innflytelse på det redaksjonelle innholdet.
Dette kan være av ideologiske, økonomiske eller andre grunner.
Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha f.eks. oppdrag eller verv som kan innvirke på arbeidet med journalistisk stoff.
De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet.
Integritet i pressa
Skill tydelig mellom reklame og redaksjonelt innhold.
Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt. Det svekker tilliten til det redaksjonelle innholdet.
Det er aldri ok å skrive journalistiske saker for å selge reklame. Dette kalles tekstreklame, og kan være
Det som offentliggjøres skal alltid være et resultat av en redaksjonell vurdering.
Journalistikk og reklame
Mellom
BØRS
og
KATEDRAL
BØRS OG KATEDRAL
Pressens interesser står mellom
Mediehusa skal BÅDE:

leve etter

etiske og moralske prinsipp
og reglar - (Vær Varsom Plakaten)
Dette gjer seg spesielt gjeldande når avisene står ovanfor store salgstap for papiraviser = mange tek no betalt for nettavisene.

Kva er konsekvensane av avisdøden?
SELGE EIT PRODUKT
OG
EKS: AVISDØD
Nettavisene si inntektskilde er annonsering. Og annonseringa skjer på grunnlag av kor mange gonger du og eg klikkar inn på sida/sakene.
Vi kan risikere at avisene trykker for mange "sensasjonsnyheter" for å få klikk - og slik annonser.
Difor risikerer vi også ein reduksjon av "gravande" og viktig journalistikk.
Dette er ikkje klikksaker, men er viktige for demokratiet!
Ein kan sjå dette motsetningsforholdet ved å studere nyhetskriteria.

Kva for kriterium er viktige for demokratiet?
Kva for kriteritum er "underholdning"?
Er det nokre som er begge deler?
Konflikt
Vesentlighet
Eliteperson/kjendis
Identifikasjon
Sensasjon
Aktualitet
Nærhet
Gå inn på
NRK.no
og
VG.no
for å samanlikne kva type nyhetskriteritum som er mest representerte på desse sidene!
Dersom pressen ikke håndhever desse moralske reglene
bryter demokratiet sammen.

HVORFOR?
Diskuter i grupper!
Svar:
I et demokratisk samfunn stemmer folket frem sine politikere og representanter i Storting og Regjering.
Desse skal ha makt til å styre landet slik majoriteten av folket ønsker det.
....
For å sikre at de man stemmer på styrer landet slik vi ønsker, trenger vi kritisk informasjon og aktiv overvåkning av statsmaktene.
Vi får altså informasjon om hvordan landet styres, og kan slik justere valgene vi tar om hvilke parti vi vil stemme frem utifra informasjonen vi sitter på.

Pressen sikrer altså at vi og politikerne kan/må ta gode valg!

Dette er også viktig i forhold til det vi skal snakke om straks...
Pressens samfunnsansvar er nedfelt i
Vær Varsom-plakaten (VVP).
VVP er en felles vedtatt moralsk og etisk regelplakat som alle journalister må rette seg etter.
Dersom de ikke gjør dette, kan de risikere å bli klaget inn til
Pressens Faglige Utvalg (PFU)
NB:
Men kva meiner vi med det?
http://ndla.no/nb/node/68236
Vi kaller dette systemet for
PRESSENS SELVJUSTIS
Tekstreklame er i strid med tekstreklameplakaten!
Full transcript