Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Felvidék

No description
by

Zsófia Fodor

on 12 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Felvidék

Nové Zámky
Érsekújvár 42 262 lakos 29 446 szlovák (69,7%)
11 632 magyar (27,5%) Szlovákia - Slovensko Megalakulás: 1993. január 1. (1918-tól Csehszlovákia)
Eu-csatlakozás: 2004. május 1.
Határai: Csehország, Ausztria, Magyarország, Ukrajna, Lengyelország
Fővárosa: Pozsony (Bratislava, Pressburg)
Hivatalos nyelve: szlovák
Területe: 49 036 km² Lakosság: 5 379 780 fő szlovák 85,8% magyar 9,7% 520 528 fő Nemzetiségek magyar
roma
cseh
ruszin/ukrán
német 14,2% ? Magyar nyelvterület vegyes lakosságú község: 10%-os küszöb
jelentős még: Pozsony, Kassa, Nyitra, Nagykürtös
szórványtelepüléseken: 100 fős küszöb
összesen vegyes: 553 község (20%) FELVIDÉK Mit érez hazájának? 56% szülőföld
28,7% Felvidék/Szlovákia
5,1% nincs igazi hazája
2,5% Magyarország Kinek szurkol a meccsen? magyar-szlovák: 93,7% magyarnak
magyar-más: 93,8% magyarnak
szlovák-más: 67,7% szlováknak Mit jelent önnek magyarnak lenni? Magyarország - tartozni valahová
Felvidék - anyanyelv, nyelvi összetartozás,
kulturális-történelmi hagyományok, szokások,
emocionális válaszok - büszkeség, önérzet,
öröm, hazaszeretet (Mo.-n alacsonyabb) Attitűüd magyarok 1/3-a: szlovákokról -
szlovákok 1/3-a: magyarokról --- szlovákok --: homogén területeken
szlovákok ++: magyarlakta régiókban
kontaktushipotézis felvidéki: szlovákokról -
magyarországi: szlovákokról --- Vegyesházasság magyarok: 12%
dél-szlovákok: 76%
észak-szlovákok: 34% 1991: magyarok 17,8% (értelmiség, ahol kevesebb a magyar) Néprajzi tagolódás nyelvjárási tagolódás 1991 nyelvhűség ? 2011 konflIktus magyar-magyar
magyar-szlovák
szlovák-szlovák két nyelv használatának képessége,
rendszeres használata a mindennapokban  szlovák nyelv ismerete
önbevallás:
80% legalább jó
60-70% jó/nagyon jó
20-30% részlegesen
0,4% egyátalán anyanyelvi szinten
magyarul: 88,6%
szlovákul: 12% szlovákiai magyarok zöme
magyardomináns kétnyelvüű közösségi kétnyelvűség:
a közösség tagjainak többsége kétnyelvű,
az egynyelvű beszélők
nyelvváltozatába is beépültek a kontaktusjelenségek 2 nyelv ismeretének mértéke eltérő:
más-más színtéren használatos A magyar standard szlovákiai változata  főleg írásban és formális helyzetekben hasonló a magyarországi standardhoz eltérések a szókészletben základná škola - alapiskola
vodičák - hajtási
veľké pivo - nagysör
akcia - akció
diplomová práca - diplomamunka
zavolám ti - hívok neked
maďarská saláma - magyar szalámi
rodné číslo - születési szám tükörfordítás tükörjelentés megye - kerület tükörszó kenősajt - krémsajt
bunda - kabát
promóció - diplomaosztó
trikó - póló idegen kölcsönszavak exkurzió - kirándulás kicsinyítés kapucska - kiskapu szlovák eredetü szavak skorica
párki horcsicával
chrípka
zsumpa
sustyáki
bordel
vlecska
szirup
alobal
baterka
bazén
csinzsák
hranolki kecsuppal
lanovka
poliklinika
szemafór
ticsinki kódváltás „A Tátra fölött villám, vad mennydörgés csattan
A Tátra fölött villám, vad mennydörgés csattan,
Testvéreim, állítsuk meg őket, hisz' elvesznek, a szlovákok újjáélednek,
Testvéreim, állítsuk meg őket, hisz' elvesznek, a szlovákok újjáélednek.

A mi Szlovákiánk eddig keményen (mélyen?) aludt,
A mi Szlovákiánk eddig keményen (mélyen?) aludt,
De a vihar villámai ösztönzik őt arra, hogy feléledjen,
De a vihar villámai ösztönzik őt arra, hogy feléledjen.”

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú,
Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo,
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

szlovák himnusz 1921 650 597 (21,7%) magyar oktatási/kulturális intézmények megszüntetése csehszlovák közalkamazottak földreform szlovák iskolák 1950 1991 2001 354 532 (10,3%) 567 296 (10,8%) 520 528 (9,7%) 2011 deportálás lakosságcsere reszlovakizáció Benes dekrétumok népbírósági perek településnevek
szlovákosítása Csemadok bársonyos forradalom közigazgatási beosztás MKP kormánypárt Szlovákia önállósulása MKP Most-Híd nyelvtörvény kettös állampolgárság Európai Unió Az új nyelvtörvény felére csökkentette a jogszabály megsértéséért kiszabható bírság nagyságát. A kulturális tárca 50-től 2500 euróig terjedő büntetést róhat ki az államnyelvű tájékoztatás hiánya esetén, „ha a közigazgatás nyilvánosságnak szánt információiról van szó, vagy olyan információkról, melyek az állampolgárok életének, egészségének, biztonságának vagy tulajdonának veszélyeztetésével kapcsolatosak“.
A március elsejétől hatályos új nyelvtörvény értelmében a közlekedésügyben, a postánál és a távközlésben, valamint a nem állami tűzoltóegységek tagjai számára sem kötelező az államnyelv hasznnálata és ismerete.
A 20 százaléknál nagyobb kisebbségi képviselettel rendelkező községek képviselő-testületei tanácskozás közben is használhatják a kisebbség nyelvét. A jövőben lehetővé válik, hogy a helyi hivatalos jegyzőkönyveket kisebbségi nyelven vezessék, de le kell fordítani szlovákra is. Eddig a jegyzőkönyveket kizárólag szlovák nyelven kellett vezetni.
Az új törvény szerint nem kell egyeztetni a kulturális minisztériummal az emléktáblákon és emlékműveken feltüntetett szöveg méretéről és elhelyezéséről. A korábbi szabályozás szerint az emlékműveken az első helyen csak az államnyelvű szöveg állhatott, melynek teljesen meg kellett egyeznie a kisebbségi nyelvű felirattal. Mostantól a kisebbségi nyelvű szöveg is lehet az első helyen.
A nemzetiségi iskolákban nem lesz kötelező az összes dokumentáció kétnyelvű vezetése. Az oktatási tárca rendeletben konkrétan meghatározza, mely dokumentumokat kell szlovákul is vezetni.
A kisebbségi kulturális rendezvények szervezőinek a jövőben a nemzetiségek nyelvén írt időszaki kiadványokban államnyelven csak az alapvető adatokat kell közölni.
Az egészségügyi intézményekben szabadon lesz használható a kisebbségi nyelv is, ha a felek megértik egymást. A módosított jogszabályban azonban benne van, hogy a személyzet nem köteles ismerni a kisebbségi nyelvet vagy az idegen nyelvet.
Kikerült a jogszabályból az a tétel is, miszerint a regionális és a helyi közigazgatási szerveknek felügyelniük kellett a törvény betartását és az államnyelv használatát. 2011 márciusi módosítás
Full transcript