Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МХХТ-ийн ёс зүй

No description
by

tvmee. 752

on 31 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МХХТ-ийн ёс зүй

Telephone
Email Address
City, State
.
.
Ёс зүйг бид "Ёс захшил, зан төлөв,зан
араншин, сэтгэлгээний хэв маяг" гэсэн ойлголттой, тэдгээрийн шинж чанарыг илэрхийлдэг гэж тодорхойлсон. Ёс зүй гэдэг нь тухайн орны ард түмний зан заншил, харилцаанд бичигдээгүй хууль байдлаар тогисон хариуцлагын хэм хэмжээ, хувь хүний олон нийт, нийгэмтэй харилцах, хариуцлага хүлээх, олны дунд биеэ авч явах, хүнтэй харилцах соёл гэх мэт хэм хэмжээний нэгдэл юм. МХХТ-ийн хөгжил бидэнд мэдээлэл, цахим харилцаа, нийгмийн сүлжээ, интернэтийн ёс зүй гэх мэт олон ёс зүй , хэм хэмжээ, бичигдээгүй дүрэм журмууд шинээр болсон. 1940-өөд оны дунд үеэс "компьютерийн ёс зүй", "мэдээлэлийн ёс зүй" гэсэн ёс зүйн шинэ салбар үүсэн хөгжсөн. Өнөөдөр интернэтийн хөгжил, хэрэглээтэй уялдан кибер ёс зүй интернэтийн ёс зүйн асуудал чухлаар тавигдаж байна.
Work Experience
PLATFORMS
Social
SOCIAL
SEO
CMS
МХХТ-ийн ёс зүй
МХХТ нь нийгэм, гэр бүл, хүмүүсийн өдөр тутмын харилцаа, боловсрол, ажил мэргэжил, үг хэлэх эрх чөлөө зэрэг олон зүйлд эерэг ба сөрөг байдлаар нөлөөлж, үүнийг дагаад компьютер ,интернэт, МХХТ-ийн үзүүлэх нөлөөг судалж, үнэлэх түвэгтэй байдаг. МХХТ нь зөвхөн технологийн чиг хандлагыг агуулах төдийгүй түүний үндсэн бүрэлдэхүүн , хэсгүүд нь өгөгдөл, мэдээлэл ба мэдлэгийг дүрслэн илэрхийлдэг тул танин мэдэхүйн чиг хандлагыг агуулдаг.
Мэдээллийн соёл, ёс зүйтэй байна гэдэг нь МХХТ-ийн хууль эрх зүйн болон ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм журам, үндсэн зарчмуудыг мэддэг, тэдгээрийг даган мөрддөг байх явдал юм.

12д ангийн сурагч : С.Түмэндэлгэр
МХХТ-ийн ёс зүй гэдэг нь олон нийт МХХТ ашиглах, хамтран эзэмших үед сайн дурын үндсэн дээр даган мөрдөх зан төлөв, ёс суртахууны хэм хэмжээ, хэв маяг, удирдамж юм. МХХТ-ийн ёс зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулан гаргаж, нийтээр даган мөрдүүлэхэд анхааран ажилдаг. Энэ чиглэлийн баримт бичгүүд нь ёс суртахуунгүй үйлдэл, үйл ажиллагаатай тэмцэх, ёс суртахуунтай хэрэглэгчийг төлөвшүүлэх зорилготой байдаг.
МХХТ-ийн ёс зүйг даган мөрдөх
МХХТ-ийн нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох
Мэдээллийг оновчтой хайх, зөв ашиглах
Өгөгдөл мэдээлэл зохих журмын дагуу хандах, байршуулах, боловсруулах,түгээх
Тоон мэдээллийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх
Хувийн мэдээллээ хамгаалах
Нийгмийн сүлжээнд биеэ зөв авч вах хэрэгтэй
МХХТ-ИЙН ЁС ЗҮЙ
мххт ашиглах үед мөрдөх зан төлөв, ёс суртахууны удирдамжууд
Олон нийтээр сайн дураар даган мөрдөх
ёс суртахуунгүй байдалтай тэмцэх
Оюуны өмчийг хүлээн зөвшөөрөх
Шинэ бүтээл
Барааны тэмдэг
Бүтээгдэхүүний загвар
Зохиогчийн эрх
Full transcript