Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sera Gazı Emisyonlar & SEÖS

No description
by

Burak Can BAYIR

on 3 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sera Gazı Emisyonlar & SEÖS

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Hakkında

EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetlerin Sera Gazı İzleme Politikası Oluşturması Zorunludur !!
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç).
FALİYET
SERA GAZI
Karbondioksit
1. BASAMAK
2.BASAMAK
MADDE 6
EK-3 teki formata göre izleme yapılması gerekir.
Bakanlığı usul ve esasları çerçevesinde izleme yapılmalıdır.
İzleme başladığı tarihten en az 3 AY ÖNCE İzleme Planı Bakanlığa gönderilerek onaylanması zorunludur.
İzleme planının geçerlilik süresi ilgili tebliğler kapsamında Bakanlıkça belirlenir.

3.BASAMAK
Her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır.
(İlk raporlama 2016 yılında sunulacak)
Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve izleme planı ile ilgili diğer usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenlenir
(Tebliğ yayımlanmadı)
4.BASAMAK
Madde 8
Sera gazı izlemesi zorunlu olan tesislerin emisyon raporunun Bakanlığa gönderilmeden önce doğrulanması zorunludur.
Sera gazı emisyonlarının doğrulanması işlemi, Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılır.
Doğrulayıcı Kuruluş: ISO 14065 Standardına Göre Akredite Olmuş Kuruluştur. Akreditasyon İşlemi Türkak Tarafından Yapılır. Akredite Olduktan Sonra Bakanlığa Başvuruda Bulunulur Ve Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazanır.

SERA GAZI İZLEME PLANIN ZAMANSAL DÖNGÜSÜ

ÖRN: kazan, brülör, türbin, ısıtıcı, ocak, insineratör, kalsinatör, döner fırın, fırın, kurutucu, motor, yakıt hücresi, kimyasal döngüsel yakma ünitesi, yakma bacası ve termal veya katalitik yakma sonrası üniteyi bulundurabilir
Tesisteki bütün anma ısıl güçlerin toplamı hesaba katılması gerekmektedir.

SERA GAZI EMİSYONLARI ÇALIŞTAYI
İzleme planında yer alması gereken bilgiler ise kısaca şu şekildedir:
1- Tesis hakkında genel bilgiler,
2- Tesiste konuyla ilgili görevli bir personelin belirlenmesi ve bu personelin görevlerini belirten bir prosedürün belirtilmesi,
3- Veri akış faaliyetlerine ilişkin yazılı prosedürlerin tarifi ve basitleştirilmiş şemaları,
4- Kontrol faaliyetlerine ilişkin yazılı prosedür,
5- Uygulanan hesaplama temelli yöntemlerin detayları.

Hesap Temelli izleme yaklaşımları Avrupa Standartları kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda;

Emisyon: Faaliyet verisi x Emisyon Faktörü x Dönüşüm Kat sayısı

Ölçüm Temelli izleme yaklaşımları Sera Gazı Emisyonu ve Debi ölçerler ile yapılmaktadır.
KALİTE SİSTEMLERİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
Cihaz Sertifikasyonu
KGS-1
Cihaz Kurulumu
KGS-2
Kalibrasyon
Sıfır ve Span Kontrolleri
KGS-3
YGS
1 YIL
Linearite Testi Kalibrasyon Kontrol

SÖES YILLK KONTROLLERİ
YGT yılda bir kez yapılır, KGS2’de tespit edilen kalibrasyon fonk. geçerli olup olmadığını kontrol eder.
YGT , SRM ile en az beş paralel ölçüm yapılarak kalibrasyon fonk. hesaplanır ve sonrasında değişkenlik testinin performansı değerlendirilir.
Her ölçümün numune alma suresi, ilk KGS2 kullanılan süreler ile aynı olması gerekir.
Full transcript