Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SUNUM

No description
by

hatice turgut

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SUNUM

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ
Start
#1-İşletmenin Tanımı, Tarihçesi, Amaçları
Hedef Allianz
Hedef Alliance Holding, Türkiye genelinde 68 noktadan, 17.000'i eczane olmak üzere yaklaşık 20.000 müşteriye hizmet vermektedir. Bünyesinde Hedef Ecza ve Esko Itriyat şirketleri bulunan Hedef Alliance, Türkiye’deki yaklaşık 4000 kişilik kadrosu, geniş hizmet ağı ve güçlü altyapısıyla sektörün lider oyuncularından birisidir.

#1-İşletmenin Tanımı, Tarihçesi, Amaçları

Misyon
İnsan odaklı, yenilikçi ve mükemmeliyetçi hizmet anlayışımız ile insan sağlığına ve güzelliğine değer katmaktır. Bu doğrultuda eczacılarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için yarattığımız fayda ve katma değeri sürekli artırmak için çalışırız.    
Vizyon
Türkiye ve yakın bölge coğrafyasında ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünleri dağıtımı alanında lider olmak

İşletmenin Tarihçesi
1987, Hedef Grubu’nun temel taşları, Es Ecza Deposu ile atılır. 
1989, Kozmetik ve ıtriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko kurulur.
1993, İlaç dağıtım kanallarının ulusal örgütlenmesinin çekirdeğini oluşturan Hedef Ecza Deposu kurulur.
1997, İthal ilaç ve soğuk zincir alanında yeni bir marka olarak Sancak Ecza Deposu, İstanbul’da faaliyete başlar. 1998, Ulusal örgütlenmeyi tamamlayan Marmara Es, Meram Es, Ankara Sancak, Marmara Sancak, Körfez Hedef, Fırat Hedef ve Ege Esko şirketleri kurulur.
2001, Hedef Grubu, Avrupa’nın lider ilaç dağıtım kanallarından Alliance Boots ile stratejik ortaklık kurar. Gerçekleştirilen stratejik ortaklık ile Türkiye’nin, yeni bölgelere açılan bir kapı olması hedeflenir. 2001, Hedef Grubu 29 Mart 2001 tarihinde Hedef Alliance Holding A.Ş adını alır.
2003 yılında Hedef Alliance uluslararası ilk yatırımını gerçekleştirir ve Mısır ilaç dağıtım pazarı liderlerinden UCP (United Companies of Pharmacists) ile ortaklık kurulur. 2006, Vizyon Kozmetik markasının Holding bünyesine katılımı ile ıtriyat dağıtım kanalları büyük bir güç kazanır.
2007, Rusya'nın ilk 5 büyük deposundan biri olan Apteka Holding Hedef Alliance Ailesi’ne katılır. %30 hisse devriyle Hedef Alliance, tecrübe ve bilgi birikimini Rusya pazarına Apteka aracılığıyla aktarır.2007, Cezayir’in lider ilaç dağıtım kanalı Hydrapharm ile ortaklık kurulur.
2010, Alliance Boots’un Hedef Alliance’daki hisse oranı %70’e yükselir.
2011, Hedef Alliance’ın Rusya’daki Apteka Holding hisseleri Alliance Boots’a devredilir.2011, Alliance Boots’un Hedef Alliance’daki hisse oranı %80’e yükselir.
2013, Alliance Boots’un Hedef Alliance’daki hisse oranı %100’e yükselir.

Amaç ve Hedef
Amaç
Hedef Grubu, Ulusal başarıların ötesine geçip “dünya şirketi” olmak.
Hedef
Orta vadeli hedefimiz, 10 yıl içerisinde yakın bölge coğrafyasındaki 10 ülkede ilaç dağıtımı alanında lider olmak ve şu an 5 milyar Dolar olan ciromuzu 50 milyar Dolar’a yükseltmektir.

HATİCE TURGUT
NİL TOKER
ÖZEN YILDIZ


STRATEJİK YÖNETİM
1.İşletmenin Tanımı, Tarihçe, Amaçları
2.Analiz
3.Durum Belirlenmesi
4.Stratejik Seçenekler ve Seçim

A-İşletmenin Tanımı

2.Analiz

Genel/Uzak Dış Çevre Analizi
Politik Çevre : Politik istikrar yok

Yasal Çevre : Türkiye’de Sağlık Bakanlığının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ecza sektöründe kriz yaşanmaktadır eczaneler market zinciri oluşturamıyor ve Doktorlar yasal olarak ilaç satamamaktadır
Ekonomik Çevre : Sürekli yüksek enflasyonun hakim olduğu kırılgan bir ekonomi

Teknolojik Çevre : Eczacılar ve Ecza deposu arasındaki iletişim altyapısı zayıf

Sosyal ve Demografik Çevre : Ülkemizde ilaç alımı yapan nüfusun bilinçli olması ve reçeteli ilaç kullanımına verilen önemin artması nedeniyle ilaç tüketimi kısıtlanarak daha zor hale getirildi
Global Çevre : 2000’li yıllar globalleşmenin yoğun olduğu ve yabancı şirketlerin iştahının kabardığı bir dönem...

Ana Pazarın İncelenmesi :
3 oyunculu Pazar (Üretici, Dağıtıcı, Eczacı)
%41 lik Pazar payı ile Pazar liderliği
Üreticilerin pazarda ‘dağıtım tekeli’ oluşmasını önlemeye yönelik eğilimleri
Kısmen doymuş bir Pazar

İş Çevresi Rekabet Analizi :
Üreticiler pazarda dominat dağıtım şirketi istemiyor ve bu konuda çok güçlü
Az oyunculu, düşük yoğun rekabetli Pazar
Çok uluslu şirketlerin stratejik ortaklıklar yaparak piyasaya girme tehdidi bulunuyor.

Sektör/Yakın Dış Çevre Analizi
İşletmenin Varlıkları:
Hizmet verdiği depo sayısı 149’a, hizmet götürdüğü eczane sayısı 57.700’e
ve çalışan sayısı da yaklaşık 11.000’e ulaşmaktadır.

İşletmenin Yetenekleri:
Eczacının sosyal ve kültürel hayatı ile birleşmek
4 saatte Türkiye’nin heryerine teslimat yapabilmek
Geniş ürün portföyü ile hizmet vermek
Yaygın dağıtım ağı

İşletmenin Finansal Durum ve Performansı :
Güçlü bir finansal yapı mevcut
Yüksek karlılık
Sürekli artan yüksek satış performansı

İşletme İçi Çevre Analizi
İşletmenin Temel Yetenekleri

Müşteri odaklılık
Stratejik bakış
Planlama & organizasyon
Takım çalışması
Etkili iletişim kurma
Meraklı, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım
Operasyonel mükemmeliyet bilinci
Değişime açık olma
Sonuç & çözüm odaklılık

İşletmenin Kültürü:
İnsanı temel alır.
Yargılamaz anlamaya çalışır
Yurdunu sever evrensel değere bağlıdır

Bize en uygun dağıtım sistemi, parçası olduğumuz kıta Avrupa'daki dağıtım sistemiydi.

PAZARLAMA

ÜRETİM FAALİYETLERİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
GDP (Good Distribution Practice) Alliance bu sistemi kullanarak lojistik faaliyetlerini sürdükmektedir
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Seçme ve Yerleştirme
Eğitim ve Geliştirme
Performans Yönetim Sistemi
Ücret ve Sosyal Haklar

Sektör/Yakın iç Çevre Analizi
BILIŞIM SISTEMLERI
Mevcut sistemlerinde bulunan müşteri verileri incelenerek CRM için veri tabanı oluşturuldu. Bunun için 10 kişilik bir ekip yaklaşık 2 ay boyunca 43.000 müşteri verisi üzerinde çalışıldı. Bu çalışma sonucunda, Türkiye’nin herhangi bir noktasındaki müşteri verimiz standart hale getirildi.
Müşteri İlişkileri Programını hayata geçirerek sistemin devamlılığını sağlamak, tüm kurum bünyesinde yaygınlaştırmak ve mevcut sistemi geliştirmek için sistem geliştirme çalışmaları başlatıldı.

Sektör/Yakın iç Çevre Analizi
3.Durum Belirlenmesi

A-SWOT analizi
B-Mevcut Uygulanan Stratejiler

İşletmenin güçlü yönleri:
Güçlü finasal yapı
Yaygın dağıtım ağı
Sosyal ve kültürel hayatları ile bütünleşilmiş geniş müşteri portföyü
Yeniliğe açık, vizyon sahibi, pazarı bilen yönetim yapısı
Pazarın lideri olması
Doğru stratejik kararlar alabilen kurucu ortak
Hızlı değişimi takip etmek

İşletmenin zayıf yönleri:
Teknolojik altyapı yetersizliği
Küreselleşmenin yoğun olduğu bir dönemde sadece lokal pazara hizmet vermesi
Üreticiye endeksli pazarda hizmet vermesi
Pazar payının artık genişleyemeyecek büyüklüğe erişmesi

A-SWOT Analizi -1
İşletmenin Fırsatları :
Küresel pazarlar
Türkiye’de Market zincirlerinin ve Doktorların ilaç satamaması
Mevcut müşteri portföyüne farklı ürüler satabilme


İşletmenin Tehditleri:
Türkiye pazarının yabancı firmaları çeken cazip yapısı
Enflasyonist ve istikrarsız yapı
Üretici firmaların pazarda tekel oluşumunu engelleyici eğilimleri

A-SWOT Analizi -2
Bölgesel bir firma olmaktan çıkıp ulusal ölçekte faaliyette bulundu

Hızlı, müşteri ile bütünleşik bir satış stratejisi benimsendi

Geniş ürün yelpazesine sahip olarak eczanelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir firma konumlandırılmasına gidildi

Depolama ve lojistik ekipmanlarının satış stratejisine uygun olarak genişletilmesi

Küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlayabilmek ve aynı zamanda Türkiyede’ki mevcut pazarı koruyabilmek için Alliance şirket ile eşit paylı üstünlük avantajlı ortaklığa gidildi.


B-Mevcut Uygulanan Stratejiler

4.Stratejik Seçenekler ve Seçim


A-Stratejik Seçenekler
B-Stratejik Seçim

Stratejik Seçenekler
Kurumsal stratejiler :
Büyüme (iç/dış)
Durgunluk
Küçülme
İş Yönetim Stratejileri
Rekabet stratejileri
İşbirliği stratejileri
Fonksiyonel Stratejiler
Türkiye Pazarında Liderlik
Türkiye Pazarında Takipçilik

Tavsiye Edilen Stratejiler:
 
Eşit şartlarda, Türkiye’ye benzer bir pazar yapısında faaliyet gösteren, hegonomik bir anlayışa sahip olmayan yabancı bir firma ile ortaklığa giderek yurtdışında farklı pazarlara açılarak yurtiçindeki konumunu güçlendirmelidir. Büyüme-ilişkisiz-
Mevcut pazarda, pazar payını koruyarak farklı sektörlere yatırım yapmak (durağan-ilişkisiz)
Yurtdışı pazarlara tek başına açılmak (büyüme-bağımsız)
Yurtdışı pazarlara bir ortak ile açılmak (büyüme-bağımlı)
Yüksek kar marjı ile firmayı satmak (Tam tasfiye-bağımsız-küçülme)
Yurtiçi ve Yurtdışı pazarlarda eşit paylı bir ortaklığa gitmek (Büyüme-bağımlı)
Yoğun Ar&Ge ve tasarım faaliyetleri Pazardaki Liderliğe yönlendirmektedir (Büyüme-bağımsız-ilişkili)


Sonuç ve Öneriler

Türkiye’nin enflasyonist bir ekonomiye sahip olması nedeniyle birçok ecza deposu kısa ve/veya uzun dönemli krizler yaşamakta fakat Hedef Alliance yabancı ortaklı şirket olmasından kaynaklı bu tür istikrarsızlıklardan etkilenmemektedir.
Rakip firmalar ve Hedef grubunun sektörde monopol olarak yer almaması tek kaynaklı bir dağıtım firmasına engel olmakla beraber Hedef grubunun diğer firmalar arasında marka bilinirliği ve güvenilirliğini arttırmaktadır. Bu çalışmalara ağırlık vererek üreticilerin/eczanelerin ihtiyaçlarını bilerek güvenini kazanmalıdır.
Alt yapı ve sistem geliştirme birimleri tekrar yapılandırılıp dış kaynaklı firmalardan danışmanlık alınarak firmanın rekabet ortamına ayak uydurması sağlanmalıdır.
CRM ve müşteri veri tabanı çalışmaları ile müşterilerin istekleri doğrultusunda hizmet vermeye başlamalı ve üretici/müşterilerin taleplerini öngörüp rekabet ortamında öne çıkması gerekmektedir.
AR-GE için yeni bir yapılanma içine girerek alt yapı ve sistem geliştirme birimlerine destek olacak yeni bir departman oluşturmalıdır.


TEŞEKKÜR EDERİZ
ÖZEN YILDIZ
NİL TOKER
HATİCE TURGUT
Full transcript