Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vordingborg 30.10.2013

No description
by

Merete Skjødt Jørgensen

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vordingborg 30.10.2013

Om læsning i fagene
Spørgsmål i OTB:
Er alle værktøjer velegnede?
Hvorledes udfordrer embedding elevers metakognition?
Det er i "rummene" mellem værktøjerne, eller brug af det enkelte værktøj i forskellige faser, der fremmer reflektion/metareflektion.
Driver de udvalgte værktøjer en ny tilgang til læsestrategierne?

I forhold til evalueringsflowchartet:
Anvendelse af digitale værktøjer som supplement kultur
LC-teams, der sammen inspirerer, understøtter og udfordrer
Nye roller og positioner

Initiativer
Fra mediehandleplan til medieguid
e
Mediepatrulje: elever på skolerne
Mediepiloter: 9 lærere fra forskellige skoler
Fra projekt til ny praksis?
Ledelsesperspektivet

Eleverne bloggede om og med lokale virksomheder
Forarbejdet: Brainstorme og organisere virksomhedsprojekt i Mindmeister
Bloggen brugtes dels som
dagbog
fremlæggelsen
Virksomhederne fulgte med/så bloggen
Krav: links, indlæg, embedde, respons
8.klasse, arbejdsmarkedsuge
3. klasse Skårup Skole, matematik med Mindmap
De digitale værktøjer:

• skal være frit tilgængelige i cloud (platform-uafhængige)
• skal have hovedvægten på det visuelle
• skal kunne embedde og arbejde sammen
• skal imødekomme elevernes mediekultur
• skal medvirke til at elever kan transformere faglig viden til
egen viden
• skal fremme projektarbejde og tværfaglighed
• skal fremme implementering af Faghæfte 48
Dogmereglerne
”Fra ord til billede, transformation af faglig viden ved hjælp af visuelle arbejdsmetoder” vil afprøve funktionalitet og potentiale i brug af visuelle digitale værktøjer med fokus på begrebsdannelse og organisering af operationel faglig viden for elever fra 3.-9. klasse.
Projektet tager afsæt i vidensprocesser som transformation og ikke transport for at udfordre eleverne på deres evne til at genere egen viden ved faglig læsning, specifikt i forbindelse med projektarbejdsformen”. 
Ansøgningen
Projektår 1
:
Kickoff-temadag

28.10.2011
Workshopdag 18.11.2011
Midtvejs... 01.05.2012

Projektår 2:
Kursus: Multimodale tekster 22.08.2012 Temadag(e), 04.09.2012
Lederkompetencer 03.12.2012
Skolebesøg
Fyraftensmøder
Evaluering, status, nyt udsigtspunkt 24.06.2013
Projektplan
Aktører og skoler
Handleplan for digitalisering og medialisering
Kompleksitetshåndtering
BYOD
Tid og rum til at eksperimentere
Ny vejlederkultur
Nyt fagsyn og læsning i fagene
"Registering" af klasser/elevers mediekompetencer
Ny skolereform
Ny bekendtgørelse for læringscentret

Udfordringer
OTB-værktøjer

device-uafhængige
device-afhængige
Brugen af visuelle, digitale værktøjer
fremmer elevers faglige læsning
.... det kan projektarbejde understøtte
… og det udfordrer skolen som organisation
Visionen
Matematik i 4. klasse, regneark
En del af skoleledernes kompetenceudviklingskoncept.

Formål:
At understøtte medialiseringsprocessen gennem implementering af OrdTilBillede-konceptet på den enkelte skole.


Skolens medie- og vejledningskultur i et organisationsperspektiv
Fra projekt til ny hverdag?
"Ord til billede" abonnerer ikke på en bestemt teknologi.

"Ord til billede" ser faglig læsning som læsning af multimodale tekster.

"Ord til billede" har fokus på processer fremfor produkter.
Organisering
(cc) photo by medhead on Flickr
Pejlemærker
1. klasse Rantzausminde Skole
http://ordtilbillede.blogspot.dk/
http://www.avumedier.dk/Fagligtforum/Fagportal/tema-artikler.aspx
http://mediespor.dk/
Links mv.
Pointer
Værktøjer
Bedre rustet til BYOD
Kommunal fortælling (efter skolestrukturen)
Ledelsesmæssig bevågenhed fremmer implementering
Nye lærer-elevroller skaber ny mediekultur
Eleverne har fået større motivation og større palet af værktøj
er
Projektgruppen
Merete Skjødt Jørgensen
Projektleder
mereteskjodt@gmail.com
Ole Christensen
UCC
oc@ucc.dk
Lars Nissen
Medievejleder
u2nissen@gmail.com
Skolebibliotekets dag
Vordingborg 30.10.2013

Udviklingsprojekt
Svendborg Kommune
2011-2013
Styrelsen for Bibliotek og medier


Evalueringsflowchart
Eksempler
Man flytter fokus fra konstruktion af diagrammer til valg af diagram.
Der arbejdes med hvilke diagramtyper der på bedste måde kan visualisere og dermed kommunikere datamaterialet.
Forskellige modaliteter er specielt velegnede til visse ting og mindre til andre.
Afkodning og produktion styrker gensidigt hinanden.

Teknologier:
aktørernes egne "lommer" :smartphone, computer mv.
skolernes netværk, computere, IWB/projektorer mv.
Mediepædagogik:
De tekniske og håndværksmæssige forudsætninger
Den pædagogiske brug af værktøjet
Klasser/undervisning:
Ca. 8% underviser i 0.-2.klasse
44% af aktørerne er (også) matematiklærere
nogle få har ingen undervisning
Team-sammensætningens betydning:
én matrikel og én skole har ingen pædagogisk It-vejleder med
2 skoler havde ingen læsevejleder med
privat/friskolerne har kun 2 aktører med
Læsning i fagene:
Udfordringer ifm. didaktisering
Mange koblede kendte læsestrategier med værktøjerne i FØR-UNDER-EFTER-faserne
Projektarbejdet:
Emnearbejde spænder ben for projektarbejde
Linearitet afløses af non-linearitet
Undervisningsdifferentiering
Nedslag fra praksis
Om at udfordre fag og fagforståelse
Om at eksperimentere med læringsformer
Om at udvikle nye roller og positioner
Om at arbejde med blandingsteknologier
Opgør med samtidighed og linearitet

Logbog med Bambuser
Digital logbog i projektuge for 8.-9.klasse
Læringsmål:
at kvalificere logbogsskrivning
færdigheder og kompetencer i brug af blogs, mindmaps,
videooptagelser
Kladehæftet bliveren personlig digital logbog
Bambuser, Blogger, Mindmeister arbejder sammen
Projektarbejdsformen
Tager afsæt i
forundring, vinkling, metarefleksion, undersøgelse, analyse, transformation, argumentation, perspektivering, konklusion, procesbetragtning og evaluering

Ord til billede fokuserer på at nytænke projektarbejdsformen ved at
gøre op med den lineære tænkning
differentiere på udfordringer
udvide værktøjskassen

I undervisningen indgår:
brugerkompetencer
bevægelse
analog tilgang
skabelseskompetencer

Full transcript