Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PCOS

No description
by

on 24 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PCOS

Stan odżywienia a osoczowe stężenie insulinopodobnych czynników wzrostu
i białek je wiążących
oraz hormonu anty – Müllerowskiego
u kobiet z zespołem policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników (PCOS)


Najczęściej do rozpoznania PCOS stosuje się kryteria ESHRE/ASRM – kryteria Rotterdamskie

PCOS
Rzadkie owulacje lub brak owulacji
PCO w badaniu USG – co najmniej 12 pęcherzyków o średnicy 2-9mm w jajniku i/lub objętość jajnika > 10 ml

Kryteria Rotterdamskie
Kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizmu

2 z 3 wyżej wymienionych kryteriów pozwalaja na rozpoznanie...
Stan zapalny i dysfunkcja hormonalna tkanki tłuszczowej

Insulinooporność

Hiperinsulinemia

Wzrost
wytwarzania androgenów jajnikowych i nadnerczowych
Zwiększone uwalnianie
LH oraz ACTH
Patogeneza PCOS
Hiperinsulinemia

Obniżenie wydzielania SHBG oraz IGFBP

Wzrost puli biodostępnego testosteronu i estrogenów
oraz wolnej frakcji IGF - 1

CELE PRACY
1. Ocena stężeń AMH, IGF-1, IGF-2, INSL-3 oraz IGFBP-1 i IGFBP-3 w osoczu kobiet z PCOS w odniesieniu do kobiet prawidłowo miesiączkujących dobranych pod względem stanu odżywienia.

2. Ocena związków między stężeniem AMH a poziomami IGF-1, IGF-2, INSL-3 oraz IGFBP-1
i IGFBP-3 w zależności od stanu odżywienia.

3. Ocena związków między osoczowym stężeniem AMH, IGF-1, IGF-2, INSL-3 a stężeniem w surowicy gonadotropin w zależności od stanu odżywienia.

4. Ocena związków między stężeniem w surowicy insuliny
i insulinoopornością a stężeniem w osoczu AMH i IGF-1, IGF-2, INSL-3 oraz IGFBP-1 i IGFBP-3 w zależności od stanu odżywienia.
5. Ocena związków między stężeniem w osoczu AMH i IGF-1, IGF-2, INSL-3 oraz IGFBP-1 i IGFBP-3 a nasileniem hiperandrogenizmu.

6. Ocena związków między stężeniem w surowicy SHBG a stężeniem AMH, IGF-1, IGF-2, INSL-3 oraz IGFBP-1 i IGFBP-3.

Materiał i metody
159 kobiet w wieku 18 - 35 lat
- BMI 30 kg/m2;
- Prawidłowa czynność tarczycy;
- Nie stosowanie diety niskokalorycznej w ostatnich 6 miesiącach;
- Stabilna masa ciała w ostatnich 3 miesiącach;
- Regularne cykle owulacyjne;
- Nie stosowanie antykoncepcji hormonalnej w ostatnich 6 miesiącach

41 otyłych kobiet bez chorób towarzyszacych
PCOS
48 otyłych kobiet z PCOS
- BMI 30 kg/m2;
- Rozpoznany zespół PCO (na podstawie kryteriów rotterdamskich);
- Prawidłowa czynność tarczycy;
- Nie stosowanie diety niskokalorycznej w ostatnich 6 miesiącach;
- Stabilna masa ciała w ostatnich 3 miesiącach.

39 kobiet z PCOS o prawidłowej masie ciała
- BMI 18,5-24,9 kg/m2
- Rozpoznany zespół PCO (na podstawie kryteriów rotterdamskich);
- Prawidłowa czynność tarczycy;
- Nie stosowanie diety niskokalorycznej w ostatnich 6 miesiącach;
- Stabilna masa ciała w ostatnich 3 miesiącach;

PCOS
Magdalena Lemm

Grupa kontrolna - 31 zdrowych kobiet o prawidłowej masie ciała.
- BMI 18,5-24,9 kg/m2
- Prawidłowa insulinowrażliwość
- Prawidłowa czynność tarczycy;
- Regularne cykle owulacyjne;
- Nie stosowanie antykoncepcji hormonalnej w ostatnich 6 miesiącach.
- Stabilna masa ciała w ostatnich 3 miesiącach;
Kryteria wyłączenia
- Stosowanie w czasie ostatnich 3 miesięcy leków hormonalnych i metforminy.
- Aktualne i w czasie 6 tygodni poprzedzających badanie stosowanie jakiejkolwiek farmakoterapii.
- Przewlekłe i ostre choroby zapalne w wywiadzie.
- Palenie papierosów i nadużywanie alkoholu (powyżej 3 drinków tygodniowo).

Do badania będą kwalifikowane pacjentki zgłaszające się do NZOZ „LINIA" Centrum Leczenia Zaburzeń Metabolicznych i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej.

Zespół PCO diagnozowano na podstawie kryteriów Rotterdamskich po przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego miesiączkowania, wykonaniu USG miednicy małej, ocenie objawów klinicznych hiperandrogenizmu (hirsutyzm, trądzik, łysienie androgenne) i oznaczeń stężenia androgenów.
U wszystkich badanych przeprowadzono badanie przedmiotowe i podmiotowe  z pomiarem parametrów antropometrycznych (masa ciała, wzrost, obwód talii) i składu ciała metodą bioimpedancji.
Krew z żyły łokciowej do oznaczeń biochemicznych pobierano rano na czczo między 3 a 5 dniem cyklu miesiączkowego

Oznaczenie w surowicy profilu lipidowego oraz stężeń glukozy zostały wykonane metodą kolorymetryczną (aparat COBAS C 111) przy użyciu odczynników firmy Roche.
Stężenie w surowicy insuliny było oznaczone metodą immunoenzymatyczną (ELISA) z zastosowaniem odczynników formy DRG.

Metodą ELISA, przy użyciu zestawów firmy DRG, zostały wykonane oznaczenia stężeń w surowicy: FSH, LH, estradiolu, DHEAS, androstendionu, testosteronu całkowitego testosteronu wolnego oraz SHBG.

Stężenie AMH zostało oznaczone przy użyciu odczynników firmy DRG Instruments GmbH metodą immunoenzymatyczną (ELISA).

Metodą ELISA zostały również oznaczone stężenia IGF-1 i IGFBP-3 (odczynnikami firmy Labor Diagnostika Nord GmbH & Co.KG) oraz IGF-2 (odczynnikami firmy Mediagnost) i IGFBP-1(odczynnikami firmy ILB International GmbH) i INSL3 (odczynnikami firmy Phoenix Pharmaceuticals)

Ocena insulinooporności została przeprowadzona metodą pośrednią za pomocą wskaźnika HOMA-IR.

Powyższe oznaczenia zostały wykonane w Pracowni Biochemicznej Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Opiekun pracy: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz

Insulinopodobne czynniki wzrostu (IGFs)
i białka je wiążące (IGFBP)
Znaczenie IGFs w patogenezie PCOS
Stężenie krążącego AMH jest markerem rezerwy jajnikowej.
U kobiet z PCOS stężenie AMH jest 2-3 krotnie wyższe niż u kobiet bez tego zespołu.
Stężenie AMH jest niższe u kobiet otyłych niż z prawidłową masą ciała.
AMH może być istotnym markerem nasilenia hiperandrogenizmu oraz ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z PCOS.

 Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego KNW-0022/KBI/153/08

Dziękuję za uwagę
Zarówno IGF – 1 i IGF – 2 jak i białka je wiążące regulują rozwój pęcherzyków jajnikowych. Sugeruje się, że zmiany w syntezie składowych układu IGF są istotnym czynnikiem uczestniczącym w zaburzeniach owulacji u kobiet z PCOS.
Całkowite stężenie IGF – 1 u kobiet z PCOS jest prawidłowe, ale obniżona synteza IGFBP – 3 powoduje zwiększenie poziomu wolnego IGF – 1, który może stymulować jajnikową syntezę androgenów.
INSL3 uczestniczy w dojrzewaniu pęcherzyków jajnikowych. Jego stężenie jest wyższe u kobiet z PCOS. Sugeruje się, że INSL3 może być markerem hiperandrogenizmu indukowanego przez LH.

MODEL REGRESJI WIELOCZYNNIKOWEJ METODĄ KROKOWĄ WYJAŚNIAJĄCY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE W KRĄŻENIU IGF-2
MODEL REGRESJI WIELOCZYNNIKOWEJ METODĄ KROKOWĄ WYJAŚNIAJĄCY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE W KRĄŻENIU INSL-3
MODEL REGRESJI WIELOCZYNNIKOWEJ METODĄ KROKOWĄ WYJAŚNIAJĄCY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE W KRĄŻENIU IGFBP-1
MODEL REGRESJI WIELOCZYNNIKOWEJ METODĄ KROKOWĄ WYJAŚNIAJĄCY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE W KRĄŻENIU IGFBP-3
MODEL REGRESJI WIELOCZYNNIKOWEJ METODĄ KROKOWĄ WYJAŚNIAJĄCY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE W KRĄŻENIU AMH
Wnioski
1.Na aktywność układu insulinopodobnych czynników wzrostu i białek je wiążących wpływa stan odżywienia, ale ten wpływ jest modyfikowany przez inne czynniki związane z otyłością̨ w tym insulinoporność szczególnie nasiloną w PCOS. Otyłość́ niezależnie od występowania PCOS jest czynnikiem powodującym obniżenie stężeń́ krążącego AMH.
2. Wydaje się, że zarówno AMH, jak i INSL-3, ale nie IGF-1 i -2 są markerami rezerwy jajnikowej. Przy czym należy podkreślić, że są to markery zależne od stanu odżywienia.
3.Wydaje się̨, że gonadotropiny wpływają̨ na stężenie krążącego AMH, ale nie insulinopodobnych czynników wzrostu.
4. Nasilenie hiperandrogenizmu jajnikowego jest związane ze stężeniem krążącego IGF-2 i IGFBP-1.
5. Wydaje się, że IGF-2 jest jednym z czynników hamujących syntezę̨ SHBG.
Charakterystyka badanych grup
Stężenia insulinopodobnych czynników wzrostu, białek je wiążących oraz AMH
MODEL REGRESJI WIELOCZYNNIKOWEJ METODĄ KROKOWĄ WYJAŚNIAJĄCY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE W KRĄŻENIU IGF-1
Full transcript