Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын соёл

No description
by

bayaruh bayaruuh

on 8 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын соёл

Сэдэв сонгосон Үндэслэл
Байгууллага гэдэг нь өмнөө тавьсан зорилготой, тэрхүү зорилго нь бүх гишүүдэд нь хамааралтай бөгөөд зорилгыг биелүүлэхэд гүүр болох тодорхой систем бүхий зохион байгуулалтанд орсон хүмүүсийн бүлгийг хэлдэг. Харин амжилтанд хүрхэд байгууллагын дотоод орчин дахь соёл асар чухал үүрэгтэй.
Байгууллагын соёл түүний мөн чанар ач холбогдол
Байгууллагын соёл амжилтын үндэс болох нь
Дүгнэлт
Иймээс дээрх судалгаанаас үндэслэн дараах дүгнэлтэнд хүрлээ.
1. Байгууллага бүр үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарч харилцан адил соёлын орчинтой боловч тухайн орчины үндэс суурийг тавигч нь байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго юм.
П. Наранчимэг
Байгууллагын бүтэц
Энэхүү сэдвийн дэлхийн олон улс орны эрдэмтэд судалгаа хийснээс дараах эрдэмтдийн үзэл бодол судалгааны үр дүнг уг судалгааны ажилд ашигллаа. Үүнд :
1980 он Герт Хофстед -
Соёлын үр дагавар
1982 он Террест Дил -
Корпорацийн соёл
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Судалгааны зорилго
Уг судалгааны ажлаар дамжуулан үйл ажиллагааны чиглэллээс үл хамааран байгууллага бүр өөрийн соёлыг бүрдүүлэх нь түүний урт хугацааны амжилт, ашгийг нөхцөлдүүлэх гол хүчин зүйл мөн бөгөөд соёлын тухай ойлголт нь ажилчин (гишүүн) бүрд хамааралтай эрхэм зорилго, алсын хараа зэргээс урган гарч байгууллагын итгэл үнэмшил, үнэ цэнэ, зарчим, хандлага, түүх, билэг тэмдэг, зан төлөв зэрэг бүрддэг болохыг харуулхыг зорилоо
Сэдвийн ач холбогдол
Байгууллагын соёл гэдэгт хүмүүс өөр хоорондоо харьцах мөн өөрийгөө болон бусдыг ойлгох, түүнд нь тус дэм болох итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, үнэ цэнэ, үзэл санаа зан төлөвөөр илэрхийлэгддэг.
Байгууллагын соёлын тухай ойлголтыг схемээр харуулбал
Эрх мэдлийн зай
Хувь хүний ба хамтач үзэл
Тодорхойгүй байдлаас зайлс хийх
Эрэгтэйлэг ба эмэгтэйлэг байх
Урт ба богино хугацааны дасан зохицол
Байгууллагын соёлд манлайлагчдын гүйцэтгэх үүрэг
Манлайлал болон соёл нэг нэгэндээ харилцан шингэж, нэг нэгнээсээ ихээхэн хамаардаг. Манлайлагч байгууллагыг амжилтад хүргэсэн гол үнэ цэнэтэй үйл ажиллагаага хамгаалахгүй, дахин тодорхойлохгүй бол соёл устаж эхэлдэг.
Тогтмол
Үзэгдэхүйц
Тогтвортой
XIII зууны үеэс үүсэлтэй гэж зарим эрдэмтэд судлаачид үздэг боловч тухайн үед дагаж мөрдөгдөж байсан хууль ёс, зан заншилд байсан орчин дахь соёлын нөлөөллийг тэр бүр анзаарч судлаагүй бөгөөд энэ орчин үед байгууллага хамт олны эв нэгдэл, амжилтын үндэс суурь болж өгч байна.

2.Байгууллага бүр ямар тохиолдолд бүх гишүүдэд хамаарагдах ёстой тэрхүү алсын хараа, эрхэм зорилгийг шинэчлэхдээ дээд түвшиний удирдлагаас ерөнхий чиглэлийг өгч доод түвшиний ажилчдаас хэрэгжилт нь эхлэхийг ямагт санаж байх.
3.Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлж гишүүн бүр түүндээ үнэн сэтгэлээ хандах нөхцөлийг байгууллагын манлайлагчид голлох үүрэгтэй оролцоно.
4. Байгууллагын соёлын судалгааг зөвхөн тухайн байгууллагын удирдах ажилтууд хийх шаардлагатай.
Full transcript